Validoo är uppgraderat i samband med GDSN-release 3.1.7. Det betyder att nya termer och koder har lagts till i GS1:s standard för artikelinformation. Några av nyheterna är att du nu kan ange om din produkt har veganmärkning och mer information om förpackningsmaterial av plast.

Se vad uppgraderingen innebär för dig

I handledningen för artikelinformation finns all detaljerad information om uppdateringen. Här kan du se vad som rör just dina produkter.

arrow_forwardHandledning för GS1 Artikelinformation

Nya termer för förpackningsmaterial

För att du ska kunna specificera egenskaper för förpackningsmaterial av plast, läggs två termer till i GS1:s artikelinformation:

Ange färg på ditt förpackningsmaterial

1.) T4243 Förpackningsmaterialets färg, kod

Förpackningsmaterialets färg är en kod som anger färg på förpackningsmaterial. Färg kan vara av vikt vid till exempel återvinning av plaster, eftersom återvinningskostnad kan variera beroende på färg. För den svenska marknaden anges färgvärden: BLK – Svart, CLR – Transparent och CNK – Färgad (ej svart)

Ange hur stor del som är täckt av tryck eller etikett

2.) T4244 Förpackningsmaterialets beläggning

Om förpackningsmaterialet är i plast och till stor del är täckt av tryck eller etikett (över 60 %), påverkar det hur plasten kan återvinnas. Här kan du ange ”tryck” eller ”etikett” samt hur stor procentandel av förpackningen som är täckt.

Termerna har tagits fram av GS1:s användargrupp och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Guide för hur du anger artikelinformation för förpackningsmaterial finns på sidan 126 i Handledning för GS1 artikelinformation


Nya termer för spårbarhet av fisk

För att kunna uppfylla EU:s krav gällande spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter, läggs två termer till i GS1:s artikelinformation:

1.) T4245 Presentationsform, kod

Ange presentationsform

Informationen anger på vilket sätt en fiskprodukt presenteras vid försäljning till konsument.

Exempel:

GUH – Urtagen och utan huvud

2.) T4246 Beredningsform, kod

Ange beredningsform

Kod som anger vilken teknik som används för att förbereda eller bearbeta en produkt.

Exempel:

DRYING – Produkten har torkats och
BOILING – Produkten har kokats


Nya koder i två kodlistor

Ange märkning för vegan

Nya koder har tillkommit i kodlistorna Ackrediterad märkning och Pant för returnerbar förpackning.

En spännande nyhet är möjligheten att ange olika typer av veganmärkning för produktinformation till konsument i butik och online. En annan förbättring är att alla kodnamn i listan ”Pant för returnerbar förpackning” nu matchar de befintliga definitionerna hos Svenska Retursystem (SRS).

1.) Kodlista T3777 Ackrediterad märkning

EUROPEAN_V_LABEL_VEGAN V-label vegan
VEGAN_AWARENESS_FOUNDATION Vegan awareness
VEGAN_SOCIETY_VEGAN_LOGO Vegan society
VEGECERT Vegecert
GLOBAL_GAP Global gap
PRO_TERRA_NON_GMO_CERTIFICATION ProTerra non GMO
ROUNDTABLE_ON_RESPONSIBLE_SOY Roundtable responsible soy
COCOA_LIFE Cocoa Life

2.) Kodlista T0148 Pant för returnerbar förpackning.

Här har samtliga kodnamn (svenska och engelska) bytts ut för att matcha Svenska Retursystems (SRS) definitioner.


Uppdaterade definitioner och beskrivningar av termer

Ett stort antal termer har uppdaterade definitioner och beskrivningar. Definitioner har endast förtydligats för att användare ska förstå vilken typ av information som ska anges för respektive term.

All detaljerad information om uppdateringen finns att läsa i uppdaterade Handledning för GS1 artikelinformation

Kontaktpersoner Release 3.1.7

Lena Grönlund och Henrik Stubbans

Sorterad under: Nyheter