Dagligvarubranschen och GS1 har tagit fram anpassningar för e-handel i Validoo och därmed effektiviserat hela branschens digitala affär.

Leverantörer vill på ett smidigt sätt förse handeln med fler marknadsbudskap direkt via Validoo för att effektivt pusha ut produktinformation i webbshoppar och online. När leverantören själv är källan till sin information, behöver inte produktdata fyllas i manuellt i ett extra steg hos varje retailer.

All produktinformation på ett ställe

När användarna själva är med och driver förändringsresan brukar resultatet bli briljant och så även den här gången. Fyrtio branschrepresentanter från både mottagar- och leverantörssidan samlades hos GS1/Validoo för att ta fram nya anpassningar för e-handel. Antal tecken, termer och scenarion har granskats noggrant innan gruppen kom fram till ett antal rekommendationer.

Philip Nobel, ansvarig kommersiella kanaler på P&G

– Att arbeta med e-content är resurskrävande och en tydlig branschstandard underlättar arbetet väsentligt. Den nya standarden kommer alla till nytta genom att vi får mer och bättre online-innehåll, vilket i sin tur främjar e-handeln och skapar en bättre shoppingupplevelse för konsumenten, säger Philip Nobel, ansvarig för kommersiella kanaler på P&G, som var en av initiativtagarna till referensgruppen.

Läs mer om våra referensgrupper

GS1 kommer nu implementera några nya fält i standarden som hjälper leverantörer att snabbt få ut sitt marknadsbudskap till webbshoppar i ett enda effektivt flöde.

E-handelsguide:

Se vilka fält i artikelinformationen som retailers och e-tailers använder mest

arrow_forwardOptimerad e-handel genom datakvalitet

De nya fälten kommer effektivisera onlineförsäljningen eftersom mer digital produktinformation kan samlas i Validoo. Ett av de företag som använder informationen från leverantörerna i Validoo är Dagab som just lanserat e-handel för Willys.

– När vi startade var det endast ett fåtal leverantörer som hade marknadsbudskap men efter vår uppmaning till leverantörer har vi märkt en markant ökning. Generellt sett är man från leverantörshåll väldigt positiv till möjligheten att kunna föra fram sitt marknadsbudskap, berättar Annika Åberg, chef för IT och Verksamhetsutveckling på Dagab.

Digitaliseringen påverkar alla branscher

roller hos företagen
Digitaliseringen växer och involverar flera roller hos leverantörsföretagen

Philip Nobel från P&G, menar att många nordiska företag har inlett en spännande resa gällande e-commerce inom dagligvarubranschen.

– Det ställer helt nya krav på oss leverantörer. Arbetet inom Validoo är ett bra exempel i sammanhanget. Tidigare har det varit logistikfunktionen som ansvarat för artikelinformation, men idag bör även marknadsfunktioner involveras.

Digitaliseringen påverkar alla branscher och e-handeln befinner sig i en fortsatt stark tillväxtfas och anpassningar för e-handel är därför en fortsatt prioriterad del i Validoos tjänsteportfölj.

Här är de nya fälten i Validoo

Nedan får du en överblick på de fält som är aktuella för bland annat e-handel.

  • Sökbegrepp Ord och fraser, 1-1000 tecken som sökmotoroptimerar produkter. Fältet införs i nästa uppdatering av standarden.
  • Artikelbeskrivning En lättbegriplig beskrivning av artikeln, 200 tecken och kan fungera som sökbegrepp. En rekommendation är att använda varumärke, undervarumärke, artikelbenämning, variant, nettoinnehåll och på mellannivå även antal inneliggande artiklar. Fältet är redan implementerat.
  • Kort marknadsbudskap Ett kort marknadsbudskap för en produkt, används för korta budskap som till exempel ”smakar gott”. Fältet införs i en senare uppdatering av artikelinformationen.

Ha gärna en diskussion med dina mottagare kring vilka fält ni bör använda för att lyfta dina produkter i samband med e-handel.

Sorterad under: Dagligvarubranschen