Den 26:e februari gör vi en uppdatering i Validoo vilket innebär några förbättringar vid beställning av kvalitetssäkring artikelinformation. Vi har även uppdaterat kvalitetssäkringsreglerna.

Ladda upp digitalt tryckoriginal på Prototyp

Tidigare vid valet Prototyp för kvalitetssäkring har du som leverantör behövt skicka ett utskrivet tryckoriginal tillsammans med den fysiska produkten för kvalitetssäkring av information som finns printat på artikeln. Nu går det att ladda upp ett digitalt tryckoriginal i samband med orderläggning av en Prototyp. Det innebär att du inte behöver skriva ut ditt artwork/förpackningsdesign på ett papper och skicka med den fysiska prototypen om du istället väljer att ladda upp filen i samband med ordern.

Detta ger dels miljöfördelar men även en högre säkerhet i avläsningen då vi får ett tydligare underlag att kvalitetssäkra artikelinformationen mot. Vi hoppas också att du som leverantör upplever det som smidigare och tidsbesparande.

Enklare orderläggning vid kvalitetssäkring av varuprovstypen ”Variantgrundande artikel”

Dryck i olika smaker
Variantgrundande används för artiklar som nästan är identiska. Till exempel en dryck med olika smaker.

I orderläggningen behöver du som leverantör idag fylla i GTIN (GS1-artikelnummer) för den artikel som du vill använda att variantgrunda mot. Detta tas nu bort och systemet kommer att titta direkt i din artikelinformation för att hitta detta GTIN. Det ska finnas ifyllt i termen T3793 (refererad artikelns identitet), tillsammans med valet av koden ”Variantgrundande” i termen T3794 (typ av refererad artikel).

Är inget värde ifyllt i dessa två termer kommer du inte att kunna gå vidare med din orderläggning. Tänk också på att dubbelkolla att den artikel som du variantgrundar mot har ett godkänt kvalitetssäkringsresultat med varuprovstyp produktionsprov, som är från 13:e maj 2016 eller senare.

Ändrade regler för kvalitetssäkring av decimalnollor

Vid kvalitetssäkring likställs idag ett värde med decimalnollor i artikelinformationen med ett värde utan decimalnollor på förpackningen för många termer. Idag erhålls därmed ett godkänt resultat ”OK” i kvalitetssäkringen om det exempelvis anges ett näringsvärde för Energi ”232.0000 kcal” i artikelinformationen fast det står 232 kcal på förpackningen.

Värdet 232.0000 överensstämmer dock inte med informationen på förpackningen och kan vara missvisande för konsumenter då det visas på e-handelsplatser m.m. Senare i vår kommer därför många kvalitetssäkringsregler justeras så att vi slutar likställa värden med decimalnollor, med värden utan decimalnollor. De nya reglerna kommer även att gälla åt andra hållet, dvs om det står 15.0 på förpackningen ska det även fyllas i 15.0 i artikelinformationen (värdet ”15” kommer då att ge icke-godkänt resultat).

Det pågår arbete för att se till att alla led i datatrafiken stödjer att det som matas in av dig som leverantör ska vara exakt det som visas upp till konsument. Vi återkommer med mer detaljerad information om de nya reglerna när det närmar sig införande. Ett tips är dock att redan nu börja knappa in exakt samma värde i artikelinformationen som det står på förpackningen med hänsyn till eventuella decimalnollor.

Förutom olika numeriska fält i näringsvärdestabellen berörs även till exempel: Förpackningens innehåll (T0082), Jämförmängd färdigvara (T0147) samt Högsta och Lägsta temperatur (T3796 och T3797).

Förtydligande av kvalitetssäkringsregler för artikelinformation

Gruppbild Fairtrade-märkt choklad
Foto: Fairtrade Sverige

I en kommande uppdatering av kvalitetssäkringsreglerna görs ett antal förtydliganden av befintliga regler och några nya vanligt förekommande exempel läggs till. Inga nya regler tillkommer men en ny version av loggan för Fairtrade Cocoa läggs till i Appendix 2 Ackrediterad märkning. Det innebär att båda loggorna kommer ge resultat OK om rätt kodvärde är ifyllt (T3777) i artikelinformationen.

Sorterad under: Uppdateringar