Gäller från 15 februari 2020

Den 15 februari görs en uppdatering av kvalitetssäkringsreglerna. Uppdateringen innehåller förtydliganden av befintliga regler och ett antal nya, vanligt förekommande, exempel. En ny version av loggan för Fairtrade Cocoa läggs till i Appendix 2 Ackrediterad märkning. Det innebär att i fortsättningen kan vilken som av dessa loggor användas tillsammans med Fairtrade Cocoa kodvärde i artikelinformation (T3777). Inga nya regler läggs till.

Sorterad under: Uppdateringar