Vid användning av sökfältet för att lägga till nya termer har det tidigare enbart gått att lägga till en term i taget. Det har medfört att det ibland har missats att fylla i vissa saknade termer som blivit obligatoriska genom att en ny term har lagts till och fyllts i. Detta har åtgärdats genom att vid tillägg av en term inom en viss klass eller kategori så kommer alla termer inom den klassen att samtidigt läggas till automatiskt.

I samband med detta inför vi även en kontroll direkt i gränssnittet på att obligatoriska termer i en klass måste fyllas i om en annan term i samma klass är ifylld. Det kommer leda till färre valideringsfel när det är dags att publicera sin hierarki och systemet ger bättre hjälp att göra rätt från början direkt inne i gränssnittet.

Sorterad under: Uppdateringar