Innehåll

Om Validoo Buyer & Q-lab
Det här ingår
Dina förutsättningar
Avtalsvillkor
Anslut till Validoo

Om Validoo Buyer & Q-lab

Validoo Buyer & Q-lab är en komplett prenumerationstjänst för kvalitetssäkrad artikelinformation och bilder som följer GS1:s globala standard. Produkters artikelinformation och bilder kopplas samman med hjälp av produktens GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number).

Det här ingår i Validoo Buyer

 • Förhandsinformation från leverantörer vid sortimentsrevidering
 • Ta del av artikelinformation på konsument-, detaljist- och pallnivå
 • Datapool som möjliggör att ta emot information från andra marknader
 • Automatisk validering som följer GS1-standard för artikelinformation
 • Nedladdning eller prenumeration av produktinformation och kvalitetssäkrade bilder​ enligt GS1-standard
 • Hantera information och bilder för planogram​
 • Webbaserat användargränssnitt ​
 • Följ historik över mottagen artikelinformation samt från vem och när den har skickats
 • Ta ut statistikrapporter
 • Administrera mottagarspecifika valideringsregler
 • Exportera data till Excel
 • Administrera interna användare

Det här ingår i Validoo Q-lab

 • Förhandsinformation om kvalitetssäkrad artikelinformation vid sortimentsrevidering
 • Följ status och historik för en manuell kvalitetssäkring
 • Se sammanfattning av resultat, OK eller NOK (not OK), per produkt och få information om mot vilken typ av varuprov som resultatet baseras på (produktionsprov, prototyp eller tryckoriginal)
 • Ta ut statistikrapporter om kvalitetssäkringsresultat

Prenumerera på bilder och artikelinformation

Mottagare av produktdata och bilder tar del av informationen genom att aktivera prenumerationer på utvalda leverantörers GLN och ber sedan leverantörerna skicka artikelinformation till dem.

En prenumeration innebär att Validoo automatiskt förser mottagarna med bilder och artikelinformation. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment, delar av en leverantörs sortiment eller inom valda produktkategorier.

När leverantören adresserar mottagare kan denne ta del av informationen redan innan produkten är lanserad. Användare i Validoo kan manuellt ladda ner eller prenumerera på bilder (marknadsbilder och planogrambilder) och artikelinformation.

Mottagare får tillgång till artikelinformation som leverantören registrerat på konsument-, detaljist- och pallnivå samt kvalitetssäkrade produktbilder från sina leverantörer i ett och samma flöde. Artikelinformationen och bildproduktion följer GS1:s standard.

Välj ett alternativ som passar dig:

 1. Använd gränssnittet i Validoo för att söka efter och ladda ner bilder och artikelinformation på konsument-, detaljist- och pallnivå samt få tillgång till rapporter med kvalitetssäkringsresultat.
 2. Integrera ditt system med Validoo och få information och bilder i ett anpassat flöde. Systemet som ditt företag använder för att ta emot artikelinformation måste kommunicera med Validoo med hjälp av ett säkert kommunikationsprotokoll.

Ta emot artikelinformation från utländska leverantörer
Utöver svenska leverantörer har mottagarna även möjlighet att ta emot artikelinformation från utländska leverantörer anslutna till andra datapooler inom GDSN (Global Data Synchronization Network).

Ta emot kvalitetssäkrad artikelinformation från Validoo Q-lab

Validoo Q-lab kvalitetssäkrar artikelinformation genom att jämföra informationen med ett inskickat produktionsprov, prototyp eller tryckoriginal. Validoo Q-lab kvalitetssäkrar att ett antal termer i artikelinformationen för det inskickade varuprovet stämmer överens samt följer GS1 standard för Artikelinformation. För mottagare med avtal för Validoo Q-lab gäller följande:

 • Efter utförd manuell kvalitetssäkring skickar Validoo Q-lab en statusrapport till mottagare som tagit emot artikelinformationen tidigare.
 • I Validoos gränssnitt för produkter och bilder får mottagare tillgång till senaste resultat av kvalitetssäkringar för de produkter som de blivit adresserade.
 • I Validoos gränssnitt för produkter och bilder kan mottagare filtrera produkter baserat på deras kvalitetssäkringsresultat.

Förutsättningar

Du identifierar ditt företag med ett GLN (GS1 lokaliseringsnummer) som du tar fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller från någon annan GS1-organisation.

 • Ditt företag behöver ha ett system för att ta emot artikelinformation och systemet måste vara verifierat av GS1 Sweden.
 • Systemet för att skicka artikelinformation måste kommunicera med Validoo med hjälp av säkra kommunikationsprotokoll.
 • Ditt företag måste teckna två avtal: Validoo Buyer och Validoo Q-lab Köpare.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo.
 • Ett företag som ska ta emot artikelinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Om du som mottagare inte har skapat prenumerationer kommer Validoo inte att skicka vidare artikelinformationen trots att leverantören har skickat artikelinformation till just den mottagaren.

Avtalsvillkor

Här kan du se vilka villkor som gäller för ditt tjänstepaket

picture_as_pdfVisa avtalsvillkor


Anslut till Validoo

Har du frågor om Validoo för mottagare? Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret. Vårt kundteam finns på plats och hjälper dig.