Validoo Supplier

Tjänst för validering och delning av artikelinformation och bilder

Skaffa ValidooEller logga in här om du redan har ett konto
Validoo Item Autovalidering
Kontroll av artikelinformation och produktbilder
Validoo MediaStore delning
Delning av produktdata och bilder till alla dina säljkanaler
Validoo Item GS1 standard
Följer GS1-standard för artikelinformation och bilder

Om Validoo Supplier

Validoo Supplier hjälper leverantörer att validera, lagra och dela artikelinformation och produktbilder. Tjänsten ger dig möjlighet att hantera ditt digitala produktsortiment och dela informationen till olika marknader.

Automatisk validering av artikelinformation och produktbilder

Den produkt- och logistikinformation du publicerar autovalideras innan den delas till dina mottagare. På så vis kan du kan vara trygg i att datan är relevant och följer GS1:s standard. Validoo fungerar som datapool inom globala nätverket GDSN® vilket ger alla marknader tillgång till samma data i realtid.

Produktdata- och bildbank för ditt digitala sortiment

Validoo fungerar som din mediebank där du enkelt laddar upp och delar dina produktbilder. Du som använder produktbilder för marknadsföring och planogram får hjälp med att kvalitetssäkra och koppla ihop bilden med artikelinformationen innan den syns i dina kunders säljkanaler.

Kvalitetssäkring av artikelinformation och produktbilder

Mottagare av information behöver ofta en tredje part som verifierar att bilder och data håller måttet enligt standarden i din bransch. För att möta behoven kvalitetssäkras artikelinformation och produktbilder. Du får hjälp av en specialist som utför manuella kontroller enligt branschens kvalitetssäkringsregler.


Så funkar det

Högre kvalitet på din produkt

Inom svensk detalj- och dagligvaruhandel bestäms kvaliteten på din produkt till stor del av kvaliteten på dess data. Det är här Validoo kommer in i bilden.

Validoo har ett webbaserat användargränssnitt som hjälper dig få koll på att artikelinformationen och bilderna du delar till dina kunder, följer globala och svenska riktlinjer.

Validerad information

Validoo lagrar den senaste versionen av din artikelinformation, och delar vidare informationen efter godkänd validering, till de retailers, grossister, e-handlare och andra mottagare som tecknat en prenumeration.

Systemet hjälper även till att kontrollera att artikelinformationen följer särskilda valideringsregler om dina mottagare har valt att aktivera sådana.

Kvalitetssäkring

Produktbilder

Dagligvarubranschen i Sverige har valt att följa GS1:s standard för produktbilder som innehåller tydliga definitioner för bildkvalitet, vinklar och metadata.

Innan en marknads- eller planogrambild blir tillgänglig för dina kunder, genomgår den en manuell kvalitetssäkring där en bildspecialist hjälper dig säkerställa att den håller rätt kvalitetsnivå. Bilderna används sedan för e-handel, hyllplanering och i marknadsföringssyfte.

Artikelinformation

Kvalitetssäkring av artikelinformation innebär att en specialist manuellt jämför din digitala artikelinformation med ett fysiskt varuprov, en prototyp eller ett tryckoriginal.

Kontrollerna hjälper mottagare med behov av en tredje part som säkerställer att produktdatan är korrekt. Kvalitetssäkrad artikelinformation används i samband med sortimentsrevideringar, för hyll- och logistikplanering och i säljkanalerna till konsument.

Så här går det till

arrow_forwardKvalitetssäkring

Delning

Nära 3000 företag använder Validoo som ett informationsnav för produktdata. De som tar emot produktinformation finns inom dagligvarubranschen, apotek, Foodservice, Systembolaget men även andra typer av branscher.  Här ser du en komplett kundlista.


Kom igång med Validoo

Detta behöver du

  • GLN (GS1-lokaliseringsnummer) hos GS1 Sweden för att identifiera ditt företag.
  • GTIN (GS1-artikelnummer) för att identifiera dina produkter.
  • Ett GS1-verifierat system för att fylla i artikelinformation eller en system-till-system integration mellan era interna system och Validoo.

Redan ansluten till en GDSN-datapool?
Har ditt företag redan valt en annan GDSN-certifierad datapool än den svenska Validoo Platform? Då gäller tjänstevillkoren för Validoo GDSN Supplier. Läs tjänstebeskrivning


Prislista

Årlig abonnemangsavgift från 880 SEK
Årsomsättning Abonnemangsavgift
0–3 MSEK 880 SEK
3–10 MSEK 2 090 SEK
10–25 MSEK 4 180 SEK
25–100 MSEK 6 160 SEK
100–500 MSEK 12 650 SEK
500–1 000 MSEK 19 140 SEK
1–5 MDSEK 25 300 SEK
5–10 MDSEK 31 350 SEK
10 MDSEK 42 900 SEK

Mediebank för produktbilder

Årlig publiceringsavgift aktiveras vid publicering av bild

Antal GTIN med publicerade bilder Publiceringsavgift per GTIN
1-75 325 SEK
76-150 215 SEK
151-300 154 SEK
301-700 83 SEK
> 700 0 SEK

Kvalitetssäkring artikelinformation och bild

Aktiveras vid beställning av kvalitetssäkring. Se hela prislistan

Typ av kvalitetssäkring Avgift per kvalitetssäkring Tilläggsavgift Express
Produktinformation och mått 550 SEK/GTIN 325 SEK
Streckkod 200 SEK/utförd kontroll 325 SEK
Kvalitetssäkring Bild 125 SEK
Kvalitetssäkring Bild PLUS 325 SEK

Anslutning system-till-system

Debiteras vid beställning och uppsättning, konfigurering eller ändring av befintligt system-till-systemanslutning. Engångsavgift per anslutet system, kanal och GLN

Pris Enhet
Anslutning 10 000 SEK per kanal och GLN

Om priserna

Abonnemangsavgift

  • Årsavgift debiteras för abonnemanget Validoo Supplier. Avgiften tas ut i förskott och styrs av företagets senaste taxerade årsomsättning. Årsomsättningen hämtas från Creditsafe i samband med årlig fakturering vilket innebär att avgiften oftast baseras på rapporterad årsomsättning två år tillbaka. Vid avtalstecknandet fastställs den första årliga avgiften där antalet återstående månader på året debiteras. Därefter utgår avgift vid varje årsskifte. Abonnemanget gäller per kalenderår.

Publiceringsavgift

  • Årsavgift för publicerade bilder debiteras i början av varje kalenderår. Avgiften styrs av antalet GTIN med publicerade bilder den 31 december. Nya kunder faktureras för den årliga avgiften månaden efter det första publiceringstillfället, men betalar då endast för de månader som återstår av året, vilket innebär en reducerad avgift.
  • Månadsavgift debiteras när nya GTIN med bilder publiceras.

Exempel för publiceringsavgift:Om ett företag har 250 GTIN blir den årliga serviceavgiften:

(75×325) + (75×215) + (100×154) = 55 900 SEK

Antal GTIN med publicerade bilder Avgift per GTIN TOTALT
1–75 325 SEK 24 375 SEK
76–150 215 SEK 16 125 SEK
151–300 154 SEK 15 400 SEK
55 900 SEK

Vid fler än 700 GTIN är maxsumman 96 800 SEK.

Kvalitetssäkringsavgift

  • Transaktionsavgift debiteras när bilder och artikelinformation har genomgått manuell kvalitetssäkring
  • Tilläggsavgifter för expresstjänster och om-order hittar du på vår sida för kvalitetssäkring

Anslutningsavgift (för system-till-system)

  • Anslutningsavgift för system-till-system-kommunikation debiteras per ny / ändrad anslutning och informationslämnare (GLN) samt kanal. Varje anslutning kräver ett GLN och kostar 10.000 kr ex moms. Anslutningar debiteras vid anslutnings- eller ändringstillfället, därefter är anslutningen kostnadsfri. Observera att uppladdning av bilder via anslutning inte eliminerar avgifter för kvalitetssäkring samt delning av bilder i vår mediebank, utan aktuell prislista för detta gäller. Mer information om anslutningar finns här.

Avtal

Gäller tills vidare. Avtalet kan när som helst sägas upp och slutar gälla vid utgånget kalenderår.

Om tjänsten:

Fler detaljer om hur Validoo fungerar och hur du kommer igång hittar du här:
arrow_forwardTjänstebeskrivning
question_answerNy på Validoo
arrow_forwardAvtal