Validoo MediaStore

Tjänst för kvalitetssäkring och delning av bilder och produktdata

Skaffa ValidooEller logga in och beställ här om du redan har ett konto
Validoo MediaStore bild och databibliotek
Online mediebank för artikelinformation och bilder.
Validoo MediaStore delning
Automatisk delning till alla säljkanaler: Butik, online, appar, e-handel etc.
Validoo MediaStore kvalitetssäkrad information
Kvalitetssäkrade bilder baserat på GS1:s standard.

Om Validoo MediaStore

Validoo MediaStore kvalitetssäkrar, lagrar och delar produktbilder för marknadsföring och planogram kopplade till artikelinformation i Validoo Item.

Leverantörer som förser handeln med kvalitetssäkrad bild och artikelinformation direkt via Validoo MediaStore, kan i ett omedelbart flöde pusha ut sin produktinformation på deras fysiska marknadsplatser och i onlinekanaler.

Kvalitetssäkring, lagring och delning

Kvalitetssäkring är nödvändigt för att hålla en hög nivå på branschens bilder och produktdata. Och en trygg verifiering av bildkvalitet som accepteras av retailers och andra mottagare av din information.

Produktbilden du ska kvalitetssäkra kan produceras i Validoos fotostudio eller med hjälp av annan fotograf.

Validoo fotostudio

I vår toppmoderna fotostudio jobbar fotografer, 3D-artister och redigerare som gör om dina varuprover till säljande produktbilder.

arrow_forwardVisa fototjänster

Våra specialister kvalitetssäkrar produktbilder genom manuell kontroll av bilden i enlighet med kvalitetssäkringsregler framtagna av dagligvarubranschen.

Produktdata- och bildbank för ditt sortiment

När bilden klarat kvalitetssäkringen kopplas den ihop med produktens artikelinformation och laddas upp i Validoo MediaStore, vår mediebank för produktdata och bilder. Härifrån delas den till dina svenska och utländska mottagare.

I Validoo MediaStore kan du hantera och uppdatera ditt sortiment samt ladda ned bilder, färdiga produktblad och rapporter för planogram.

Tre steg till bättre datakvalitet

Validoo MediaStore, autovalidering
Din produktbild valideras automatiskt.
Din produktbild kvalitetssäkras manuellt.
Validoo MediaStore, delning
Din bild och data delas till mottagare i MediaStore.

Så går det till

  1. Du har ett Validoo-konto och avtal för Validoo Item och Validoo MediaStore
  2. Du har en produktbild fotograferad för marknadsföring eller planogram
  3. Du loggar in i Validoo och beställer kvalitetssäkring
  4. Automatisk validering sker vid uppladdning. Du meddelas direkt ifall bilden inte matchar kraven och kan då korrigera och ladda upp en ny bild.
  5. En manuell kvalitetssäkring sker efter automatisk validering och innebär att våra specialister granskar över 20 regler för bildkvalitet, metadata och att bildobjektet överensstämmer med artikelinformationen i Validoo Item.
  6. Bilderna laddas upp i Validoo MediaStore för ditt godkännande eller publiceras direkt om du aktiverat automatisk publicering
  7. Bilderna publiceras i Validoo MediaStore och delas till dina mottagare

Detaljer om hur tjänsten fungerar och hur du kommer igång hittar du här:

question_answerTjänstebeskrivning

Varför kvalitetssäkring av bild?

Kvalitetssäkrade bilder med tillhörande artikelinformation används överallt där produkten marknadsförs, till exempel i webbshoppar, butiker och i reklam. När rätt produktbild är kopplad till rätt produktinformation skapas en effektiv bildhanteringsprocess som hjälper din produkt ut på marknaden snabbare.

Tutorial från Validoos fotostudio visar hur produktbilder kvalitetssäkras.

Ett steg i lanseringen

Bilden är som allra viktigast i samband med produktlanseringar. Mottagarna (butiker och andra) behöver få information om nya produkter tidigt i lanseringsprocessen för att planera butikshyllan och kampanjer. Kvalitetssäkringen är en del i deras utvärdering, och kan avgöra om produkten ska tas med i sortimentet eller inte.

De flesta retailers behöver de kvalitetssäkrade bilderna (marknad och planogram) senast sju veckor innan produkten ska lanseras. Men det kan variera beroende på vilket ECR Tidsfönster det gäller.

Vilka lanseringsveckor gäller för din kategori?

open_in_newECR Tidsfönster

Vad manuell kvalitetssäkring rättar till

Manuell kvalitetssäkring innebär att våra specialister granskar över 30 regler för marknads- och planogrambilder. Här kontrollerar vi bildkvalitet, metadata och att bildobjektet matchar med artikelinformationen.

Bildobjektet stämmer överens med artikelinformation

Här kontrollerar vi att  rätt bild laddas upp. Våra specialister granskar om GTIN, artikelbenämning, varumärke och förpackningens storlek på bildobjektet överensstämmer med artikelinformationen du publicerat i Validoo Item.

Granskning av bildens metadata

Här granskas att metadata i bildfilen är ifyllda (till exempel bildens vinkel). Vi kontrollerar att alla ifyllda attribut följer reglerna och hjälper dig korrigera metadatan.

Granskning av bildkvalitet

Det sista steget i kvalitetssäkringen innebär granskning av bildkvalitet. Här kontrollerar vi bland annat att bilden är professionellt fotograferad och rätt beskuren. Vi kontrollerar också att korrekt urklippsbana används så att den som säljer din produkt ska kunna lägga bildobjektet mot en annan bakgrund, till exempel i en webbshop eller i ett reklamblad.

Vem använder Validoo MediaStore?

Levererar du din produkt till retailers, grossister eller andra mottagare i behov av produktbilder och data? I så fall är kvalitetssäkrade bilder obligatoriskt. Här ser du en komplett kundlista över vilka företag som använder Validoo MediaStore.

Prislista Validoo MediaStore

Pris per år från 295 SEK
Antal GTIN med publicerade bilder Avgift per GTIN
1-75 295 SEK
76-150 195 SEK
151-300 140 SEK
301-700 75 SEK
> 700 0 SEK

Om priserna

Årlig serviceavgift

För Validoo MediaStore debiteras en årlig serviceavgift som styrs av antalet GTIN med publicerade bilder. Avgiften tas ut i början av varje kalenderår och baseras på antal GTIN med publicerade bilder den 31 december.

När nya GTIN med bilder publiceras, eller vid första publiceringstillfället för nya kunder, skickas en faktura för den årliga serviceavgiften månaden efter publiceringstillfället.

Du betalar alltid för de månader du nyttjar servicen, vilket innebär en reducerad årlig serviceavgift vid dessa tillfällen. Vid publicering i exempelvis juli månad blir den första årliga serviceavgiften halverad, vilket anges med rabatt i procent på fakturan.

Prisexempel för Validoo MediaStore

Om ett företag har 250 GTIN blir den årliga serviceavgiften:

(75×295) + (75×195) + (100×140) = 50 750 SEK

Antal GTIN med publicerade bilder Avgift per GTIN TOTALT
1–75 295 SEK 22 125 SEK
76–150 195 SEK 14 625 SEK
151–300 140 SEK 14 000 SEK
50 750 SEK

Vid fler än 700 GTIN är maxsumman alltid 87 750 SEK.

Rörlig avgift: Kvalitetssäkring

Utförande Avgift Enhet
Kvalitetssäkring Bild 125 SEK per bild
Kvalitetssäkring Bild PLUS 325 SEK per bild

Kvalitetssäkring Bild

Vid kvalitetssäkring av bilder kan du ladda upp bilder för marknad och planogram. Bildernas kvalitet och information granskas mot kvalitetssäkringsreglerna. Om en bild inte blir godkänd, behöver du be din fotograf korrigera och ladda upp igen, eller beställa redigering av bilden.

Kvalitetssäkring Bild PLUS

Vår PLUS tjänst innebär att du bara behöver ladda upp din bild. Vi korrigerar den så den överensstämmer med dina mottagares krav på bildkvalitet. Till exempel redigerar vi färg, ljus och kontrast samt damm och repor. Kvalitetssäkring Bild PLUS är för dig som vill korrigera bildfel som inte är fotograferingstekniska fel.

Tilläggstjänst för planograminformation

Validoo Planogram hjälper leverantörer och butiker att effektivisera försäljningen genom noggrann planering av den digitala butikshyllan som skapas i program för Space Management.

arrow_forwardSe prislista

Ledtider

Ledtider för kvalitetssäkring av bilder är 1-5 dagar (vardagar) från att bild kopplats till order.

Avtalstid

Gäller tills vidare. Avtal kan när som helst sägas upp och slutar gälla vid utgånget kalenderår.