Innehåll

Förutsättningar för leverantörer
Förutsättningar för mottagare
Så fungerar Validoo Q-lab
Så fungerar utveckling och drift
Det här får du som kund – leverantör
Det här får du som kund – mottagare

Förutsättningar för leverantörer

 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo Q-lab.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo Q-lab.
 • En order skall läggas för varje manuell kvalitetssäkring som ska utföras. Orderläggning sker i inloggat läge.
 • Fysiska varuprover (produktionsprov eller prototyp) ska skickas till Validoo Q-lab på den adress som är angiven på följesedeln. Digitalt varuprov (tryckoriginal) laddas upp vid orderläggning
 • Fysiska varuprover som skickas till Validoo Q-lab ska märkas på rätt sätt och åtföljas av den ordersedel som man fått via MyValidoo
 • Fysiska varuprover måste inkomma senast fem (5) arbetsdagar efter orderläggning. Detta är en förutsättning för att Validoo ska kunna säkerställa bemanning. En order aktiveras i Validoo Q-lab först när varuprov och artikelinformation inkommit
 • Artikelinformation ska skickas till Validoo Q-lab via Validoo Item. Validoo Q-lab kvalitetssäkrar endast artikelinformation som redan har validerats och godkänts av Validoo Item. Alla förutsättningar i tjänstebeskrivningen för Validoo Item gäller även för Validoo Q-lab

Förutsättningar för mottagare

 • Ditt företag måste ha tecknat avtal för Validoo Item, eftersom Validoo Q-lab är en tilläggstjänst till Validoo Item. Alla förutsättningar i tjänstebeskrivningen för Validoo Item gäller även för Validoo Q-lab. Läs mer på sidan för mottagare.
 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo Q-lab
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo Q-lab

Kundlista

Här kan du se vilka leverantörer och mottagare som är kunder till Validoo. Du får också reda på vilka GLN (GS1-lokaliseringsnummer) företagen använder.
arrow_forwardVisa kundlista

Så fungerar Validoo Q-lab

 • Validoo Q-lab kvalitetssäkrar artikelinformation genom att jämföra informationen med ett inskickat produktionsprov, prototyp eller tryckoriginal
 • Validoo Q-lab kvalitetssäkrar att ett antal termer i artikelinformationen för det inskickade varuprovet stämmer överens samt följer GS1 standard för Artikelinformation
 • Ledtiden är högst fem arbetsdagar för den manuella kvalitetssäkringen, från det att Validoo Q-lab tagit emot order, artikelinformation och varuprov.
 • För alla ordrar som blivit godkända gör Validoo sig av med varuprovet efter godkänt resultat. För kvalitetssäkringar som inte blir godkända behåller Validoo Q-lab varuprovet i 14 dagar om felet berör streckkod, vikt eller mått.
 • Validoo Q-lab kan endast hantera ett varuprov som har en tillhörande order. Validoo Q-lab tar betalt för hantering av de varuprov som anländer och som saknar ordersedel eller inte är märkta med företagsnamn, GLN eller GTIN. Se aktuell prislista på produktsidan för Validoo Q-lab.

Så fungerar utveckling och drift

 • Validoo är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, med undantag för planerade underhåll.
 • Kundservice finns här för dig på telefon och mejl måndag till fredag.

Det här får du som kund – leverantör

 • När resultatet är färdigt skickas en notifiering till den e-postadress som leverantören angivit via MyValidoo
 • Validoo Q-lab skickar påminnelser via MyValidoo, till exempel när Validoo Q-lab saknar artikelinformation eller varuprov för en order

En inloggad användare av Validoo Q-lab kan göra följande:

 • Självadministrera användare
 • Lägga en order och skriva ut en följesedel med leveransadress
 • Vid orderläggning välja om man vill uppdatera sin artikelinformation
 • Möjligheten att välja Validoo Q-lab Express för resultat inom 24 timmar från det att Validoo mottagit varuprov och artikelinformation
 • Läsa sina detaljerade rapporter från den manuella kvalitetssäkringen
 • Se status och följa historik för en manuell kvalitetssäkring
 • Titta på bilder på inskickade varuprov
 • Välja hur varuprovet ska behandlas efter avslutad manuell kvalitetssäkring (till exempel skänkas till välgörande ändamål)
 • Ta ut statistikrapporter

Det här får du som kund – mottagare

Efter utförd manuell kvalitetssäkring skickar Validoo Q-lab en så kallad statusrapport. Validoo Q-lab skickar endast statusrapporter till ditt företag om ni mottagit motsvarande artikelinformation.

En inloggad användare av Validoo Q-lab kan göra följande:

 • Självadministrera användare
 • Se status och följa historik för en manuell kvalitetssäkring
 • Se sammanfattning av resultat, OK eller NOK (not OK), per produkt och få information om mot vilken typ av varuprov som resultatet baseras på (produktionsprov, prototyp eller tryckoriginal)
 • Ta ut statistikrapporter