Innehåll

Validoo MediaStore för leverantör
Validoo MediaStore för mottagare
Så fungerar Validoo MediaStore för leverantör
Så fungerar Validoo MediaStore för mottagare
Det här får du som kund

Validoo MediaStore för leverantör

 • Ditt företag måste skicka artikelinformation via Validoo Item, antingen genom att vara kund till Validoo Item eller med hjälp av någon annan datapool inom GDSN.
 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo MediaStore.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo MediaStore.
 • Ditt företag måste ha skickat aktuell artikelinformation för produkten till Validoo Item för att kunna lägga en beställning i Validoo MediaStore.
 • Kunder som avser publicera produktbilder för många produkter ska informera Validoo i god tid inför publiceringen. Informationen gör det möjligt för Validoo att prioritera och säkerställa resurser.

En kund till Validoo MediaStore för leverantör kan välja mellan att:

 • Låta Validoo MediaStore fotografera genom att beställa en fotoproduktion. Varuprover som ska fotograferas ska vara i fint skick och skickas välemballerade till Validoo MediaStore samt märkas på rätt sätt så att de kan kopplas samman med rätt beställning
 • Själv ladda upp bilder till Validoo MediaStore genom att beställa en kvalitetssäkring av bild. De bilder som laddas upp i Validoo MediaStore ska följa kravspecifikationen för Validoo MediaStore. Läs igenom kvalitetssäkringsreglerna innan du startar uppladdningen

Validoo MediaStore för mottagare

 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo MediaStore.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo MediaStore.

En kund till Validoo MediaStores för mottagare kan välja mellan att:

 • Ladda ner bilder och/eller tillhörande artikelinformation
 • Integrera sitt system med Validoo MediaStore. Systemet som ditt företag använder för att ta emot bilder till måste kommunicera med Validoo MediaStore med hjälp av ett säkert kommunikationsprotokoll

Kundlista

Här kan du se vilka leverantörer och mottagare som är anslutna till Validoo. Du får också reda på vilka GLN (GS1-lokaliseringsnummer) företagen använder.
arrow_forwardVisa kundlista

Så fungerar Validoo MediaStore för leverantör

 • Validoo MediaStore producerar, kvalitetssäkrar, lagrar och publicerar produktbilder på enskilda produkter tillsammans med viss artikelinformation som hämtas från Validoo Item. Artikelinformation och bild kopplas samman med hjälp av produktens GTIN (GS1-artikelnummer).
 • Validoo MediaStore kvalitetssäkrar alla uppladdade produktbilder enligt kvalitetssäkringsreglerna för Validoo MediaStore. Från att Validoo har tagit emot både artikelinformation och bild tar det 1 till 5 arbetsdagar innan bilderna är klara.
 • Validoo MediaStore fotograferar produkter i egen studio efter beställning. Från att Validoo MediaStore har tagit emot både artikelinformation och varuprov tar det 5 till 10 arbetsdagar innan bilderna är klara.
 • Validoo MediaStore publicerar produktbilden efter kundens godkännande. Produktbilden är därefter tillgänglig utifrån ett regelverk som baseras på hur artikelinformationen är angiven. Inledningsvis är produktbilden endast tillgänglig för de mottagare i Validoo Item, som erhållit artikelinformation för aktuell produkt. Därefter enligt följande logik:

– När en konsument kan köpa aktuell produkt är produktbilden tillgänglig för alla kunder. Det vill säga när tidpunkten i termen ”Tillgänglighetstidpunkt för slutkund” i artikelinformationen har passerat. Om tidpunkten skiljer sig åt för olika mottagare hämtas den tidigaste tidpunkten som publiceringskunden (leverantören) fyllt i
– Om inte termen ”Tillgänglighetstidpunkt för slutkund” är angiven styrs publiceringsdatum av datumet i termen ”Första leveranstidpunkt” i artikelinformationen. Om ”Första leveranstidpunkt” skiljer sig åt för olika mottagare hämtas den tidigaste tidpunkten
– Om ”Första leveranstidpunkt” inte är angiven hämtas tidpunkten i termen ”Tillgänglighetstidpunkt” i artikelinformationen

När kunden ska godkänna bilden för publicering kan kunden välja att ”skriva över” det datum som har hämtats från artikelinformationen, och manuellt ange ett datum som då blir bildens publiceringsdatum.

Validoo MediaStore visar en produktbild fram till att:

 • Kunden arkiverar eller ersätter bilden. Arkivering innebär att bilden endast är tillgänglig för det företag som har publicerat bilden

Så fungerar Validoo MediaStore för mottagare

 • Validoo MediaStore är en tjänst för att ladda ner eller prenumerera på kvalitetssäkrade produktbilder och/eller artikelinformation och livsmedelsinformation. Artikelinformationen är validerad av och hämtas från Validoo Item. Artikelinformation och bild kopplas samman med hjälp av produktens GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number). En prenumeration innebär att Validoo MediaStore automatiskt förser kunden med bilder och artikelinformation enligt kundens önskemål.
 • Inloggad i Validoo MediaStore kan kunden söka efter bilder och/eller viss artikelinformation.
 • En kund till Validoo MediaStores distributionstjänst kan ladda ner eller prenumerera på produktbilder och ändamålsanpassad artikelinformation avsedda för:

– Planogram

– Artikelinformation inklusive livsmedelsinformation för produkter

Läs mer om innehållet i ändamålsanpassad artikelinformation


Det här får du som kund

Leverantör

En inloggad användare av Validoo MediaStore kan göra följande:

 • Självadministrera användare
 • Ladda upp produktbilder
 • Beställa fotoproduktion
 • Välja hur varuprovet ska behandlas efter avslutad fotografering (till exempel att varuprovet ska skänkas till välgörande ändamål, skickas tillbaka eller kasseras)
 • Se resultat från kvalitetssäkringen för varje bild
 • Ta fram rapport med antal GTIN med publicerade bilder
 • Ta fram rapport för planograminformation
 • Godkänna sina bilder för publicering
 • Skriva ut produktblad

Mottagare

En inloggad användare av Validoo MediaStore kan göra följande:

 • Självadministrera användare
 • Administrera prenumerationer på bilder och ändamålsanpassad artikelinformation
 • Söka efter och ladda ner produktbilder
 • Söka efter och ladda ner produkter med artikelinformation
 • Ta fram rapport med antal GTIN med publicerade bilder
 • Ta fram rapport för planograminformation
 • Skriva ut produktblad