Innehåll

Förutsättningar för leverantörer
Förutsättningar för mottagare
Så funkar Validoo Item
Så fungerar utveckling och drift
Det här får du som leverantör
Det här får du som mottagare

Förutsättningar för leverantörer

 • Du identifierar ditt företag med ett GLN (GS1 lokaliseringsnummer) och dina produkter med GTIN (GS1 artikelnummer). Dessa nummer tar du fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller annan GS1-organisation.
 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo Item.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo Item.
 • Ditt företag behöver ha ett system för att skicka artikelinformation och systemet måste vara verifierat av GS1 Sweden.

arrow_forwardVisa system


Förutsättningar för mottagare

 • Du identifierar ditt företag med ett GLN (GS1 lokaliseringsnummer) som du tar fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller från någon annan GS1-organisation.
 • Ditt företag behöver ha ett system för att ta emot artikelinformation och systemet måste vara verifierat av GS1 Sweden.

arrow_forwardVisa system

 • Systemet för att skicka artikelinformation måste kommunicera med Validoo Item med hjälp av säkra kommunikationsprotokoll
 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo Item. Läs mer på sidan för mottagare.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo Item.
 • Ett företag som ska ta emot artikelinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo Item. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Om du som mottagare inte har skapat prenumerationer kommer Validoo Item inte att skicka vidare artikelinformationen trots att leverantören har skickat artikelinformation till just den mottagaren.

Kundlista

Här kan du se vilka leverantörer och mottagare som är kunder till Validoo. Du får också reda på vilka GLN (GS1-lokaliseringsnummer) företagen använder.

arrow_forwardVisa kundlista

Så funkar Validoo Item

 • Regelkontroll
  Validoo Item kontrollerar att all artikelinformation som leverantörer skickar till mottagaren (retailers, grossister etc) via Validoo Item följer de globala och svenska valideringsreglerna. Två till tre gånger per år uppdateras reglerna efter beslut av användargruppen för artikelinformation som drivs av GS1 Sweden.
 • Regelkontroll av specifika regler
  Validoo Item kontrollerar även att artikelinformation följer mottagarspecifika valideringsregler om mottagaren har valt att aktivera en sådan regel (till exempel gränsvärden för maximal pallhöjd eller maxvikt för en produkt).
 • Lagring av artikelinformation
  Validoo Item lagrar den senaste versionen av inskickad artikelinformation.
 • Delning av artikelinformation
  Validoo Item vidarebefordrar den artikelinformation som har godkänts i kontrollen till de mottagare som har skapat en prenumeration.

Så funkar utveckling och drift

 • Validoo Item följer standarden för artikelinformation som tas fram av GDSN. När GDSN annonserar ett versionsbyte är Validoo Item enligt avtal förbundna att uppgradera till den nya versionen. Validoo Item annonserar versionsbyten till anslutna kunder cirka sex månader innan bytet sker.
 • Ny eller förändrad funktionalitet i Validoo Item utvecklas och lanseras på efterfrågan. Ändringarna planeras och prioriteras utifrån komplexitet, kundefterfrågan och kundnytta, och det finns inga fasta lanseringsdatum.
 • Validoo Item är normalt i drift 24/7. (Dygnet runt sju dagar i veckan.) Driften är emellertid under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Därtill kan störningar i driften förekomma även på andra tider på grund av såväl planerade avbrott för underhåll och liknande åtgärder som begränsade icke planerade avbrott.
 • Kundservice hjälper dig på telefon och mejl måndag–fredag.

Det här får du som leverantör

 • Validoo Item skickar rapporter tillbaka till det system som ditt företag använder för att skicka artikelinformation.
 • Validoo Item vidarebefordrar även återkopplingsmeddelanden från mottagaren tillbaka till ditt system.
 • Du kan välja att få en kopia på valideringsrapporterna via e-post.
 • Ditt företag har möjlighet att skicka artikelinformation till mottagare i andra länder som är anslutna till andra datapooler inom GDSN (ett globalt nätverk för synkronisering av artikelinformation).

En inloggad användare av Validoo Item kan göra följande:

 • Självadministrera användare
 • Självadministrera e-postkopior av valideringsrapporter

Det här får du som mottagare

Ditt företag har möjlighet att ta emot artikelinformation från leverantörer i Sverige och i andra länder som är anslutna till andra datapooler inom GDSN (ett globalt nätverk för synkronisering av artikelinformation).

En inloggad användare av Validoo Item kan göra följande:

 • Självadministrera användare.
 • Se mottagen artikelinformation samt från vem och när den har skickats.
 • Se historik över mottagen artikelinformation samt från vem och när den har skickats.
 • Ta ut statistikrapporter.
 • Administrera mottagarspecifika valideringsregler.
 • Administrera prenumerationer.
 • Hämta kopior på redan mottagen artikelinformation.
 • Skriva ut mottagen artikelinformation.