Innehåll

Förutsättningar för användning
Så fungerar DataEntry
Så fungerar utveckling och drift
Det här får du som kund

Förutsättningar för användning

 • Du identifierar ditt företag med ett GLN (GS1 lokaliseringsnummer) och dina produkter med GTIN (GS1 artikelnummer). Dessa nummer tar du fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller annan GS1-organisation.
 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo Supplier
 • Ditt företag måste teckna avtal för Validoo DataEntry.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo DataEntry.

Så fungerar Validoo DataEntry

 • Validoo DataEntry är ett system för att fylla i artikelinformation som du skickar till mottagare som prenumererar på information från Validoo.
 • Validoo DataEntry kan också användas för att överblicka och ändra tidigare skickad artikelinformation, eller för att korrigera felaktigheter som meddelats i valideringsrapporter från Validoo.
 • I Validoo DataEntry kan du välja åtkomst för artikelinformationen, det vill säga vilken eller vilka mottagare som ska få tillgång till din artikelinformation.
 • Du kan ladda ner artikelinformationen i olika format
 • Du kan skapa mallar i Validoo DataEntry som kan användas för produkter som liknar varandra.
 • Artikelinformation som är under arbete, kan sparas i Validoo DataEntry innan publicering.

Så fungerar utveckling och drift

 • Validoo DataEntry följer GS1:s standard för artikelinformation som tas fram av GDSN.
 • Ny eller förändrad funktionalitet i Validoo DataEntry utvecklas och lanseras på efterfrågan. Ändringarna planeras och prioriteras utifrån komplexitet, kundefterfrågan och kundnytta, och det finns inga fasta lanseringsdatum.
 • Validoo är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är emellertid under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Därtill kan störningar i driften förekomma även på andra tider på grund av såväl planerade avbrott för underhåll och icke planerade avbrott.
 • Kundservice finns här för dig på telefon och mejl måndag till fredag.

Det här får du som kund

En användare som är inloggad i Validoo DataEntry kan göra följande:

 • Fylla i ny artikelinformation
 • Underhålla befintlig artikelinformation genom att uppdatera och korrigera informationen vid behov
 • Skapa mallar
 • Ta del av felmeddelanden om den inmatade informationen är otillräcklig eller felaktig utifrån globala och svenska valideringsregler, samt mottagarspecifika regler
 • Publicera artikelinformation till mottagare i Sverige och övriga länder som är anslutna till andra datapooler inom GDSN (ett globalt nätverk för synkronisering av artikelinformation)