Support: Retailers och grossister

Här får du som ska ta emot artikelinformation och bilder svar på de vanligaste frågorna om Validoo.

Som mottagare av information i Validoo har du ansvar för att följa lagar och regler för hur man hur man får återge produktinformationen, ta gärna tjänstevillkoren i avtalet till hjälp.

Tjänstevillkor för Validoo MediaStore (mottagare)

Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor

question_answerSupportsidor

headset_mic08-50 10 10 10

emailkundservice@gs1.se

Leverantören ansvarar för att det är aktuell produktbild i Validoo MediaStore. Vid designbyten på förpackningar kan det finnas fler varianter ute i handeln samtidigt och leverantören avgör när gamla bilder ska arkiveras via en funktion i gränssnittet.

Det är leverantören som ansvarar för att artikelinformationen stämmer. Det är också leverantören som ansvarar för att lagar och regler följs gällande sin produkt.

Validoos erbjudande för att hjälpa leverantören att säkerställa att informationen stämmer

  1. När leverantören skickar artikelinformation via Validoo Item görs en automatisk validering som säkerställer att den logiska informationen i artikelinformationen stämmer.
  2. Om leverantören använder tjänsten Validoo Q-lab görs också en manuell granskning som säkerställer att det som står på förpackningen stämmer med det som står i artikelinformationen vid tidpunkten för granskningen.

För att komma igång med tjänsterna behöver du ansluta till Validoo och sen komma igång med prenumerationer. Ta hjälp av våra guider för att komma gång.

question_answerAnslutningsguide

question_answerKommunikationsguide

Utveckling och förbättringar av Validoos tjänster sker tillsammans med deltagare i Validoos referensgrupper till förmån för alla kundgrupper. Referensgrupperna är öppna för alla kunder till Validoo och samarbetet ger företag möjlighet att påverka standarder, regler, processer och tjänster.

arrow_forwardReferensgrupper

Validoos tjänster är störst inom dagligvarubranschen där man använt tjänsterna under många år.

Apotek, Foodservice (restaurang och storhushåll) och marknaden för alkoholhaltiga drycker är fler exempel på branscher som använder tjänsterna sedan några år tillbaka.

Nya branscher ser också nyttan med att jobba med hög datakvalitet och GS1:s standard för artikelinformation och visar stort intresse för hur standarden kan möta deras behov.

Se hela förteckningen över kunder som …

tar emot information i Validoo (retailers, grossister, e-handlare, apotek etc.)
delar information
i Validoo (leverantörer med konsumentprodukter)

arrow_forwardVisa kundlista

Tusentals leverantörer använder våra tjänster och nya tillkommer varje dag. Se de aktuella sammanställningarna för varje tjänst nedan. Du kan kopiera sammanställningen till excel för att sedan enkelt se om de leverantörer du är intresserade av är anslutna till den tjänst du önskar hämta information från.

Kundlistor med anslutna leverantörer

Som mottagare i Validoo Item får du tillgång till all artikelinformation leverantören registrerat på konsument-/detaljist-/ och pallnivå vilket gör att du även får logistikinformation. Du tar del av Artikelinformationen genom att leverantören skickar den till dig och du kan få informationen innan produkten är lanserad.

Som mottagare i Validoo MediaStore får du tillgång till produktbilder tillsammans med all artikelinformation på konsumentnivå. Ingen adressering från leverantör till mottagare sker. Du tar del av all produktinformation som finns i Validoo MediaStore i samband med att produkten lanseras.

Vill du ta emot information i Validoo? I vår anslutningsguide får du steg-för-steg-information om hur du ansluter ditt företag till Validoos tjänster.

Anslut till Validoo

  1. Först kontrollerar du att det finns ett GS1 Företagsprefix (nummerserie) för ditt företag. Du som abonnerar på GS1 Företagsprefix har automatiskt ett lokaliseringsnummer (GLN) för att identifiera dig som köpare i Validoo.
  2. Beställ ett GS1 Företagsprefix av GS1 Sweden om du inte redan har det.
  3. Använd formuläret för att kontakta oss angående den tjänst du är intresserad av. Vi hjälper dig komma igång och teckna avtal.
  4. När du tecknat avtal tar du hjälp av anslutningsguiden för att komma igång.

file_downloadHämta anslutningsguide

När du är ansluten till Validoo är det dags att komma igång med prenumerationer. Ta hjälp av vår guide för att komma gång.

question_answerKommunikationsguide