Support: Retailers och grossister

Här får du som ska ta emot artikelinformation och bilder svar på de vanligaste frågorna om Validoo.

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo Receiver baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

arrow_forwardVisa tjänstebeskrivning

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo Buyer baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

arrow_forwardVisa tjänstebeskrivning

Validoo Buyer kan kombineras med utökat avtal för Q-lab där det även ingår förhandsinformation om kvalitetssäkrad artikelinformation vid sortimentsrevidering och annan information om kvalitetssäkringsresultat.

arrow_forwardVisa utökad tjänstebeskrivning

Validoo har Sveriges största databas för produkter med artikelinformation enligt GS1:s standard. Vi hjälper dig ta emot digital artikelinformation och dina bilder från leverantörer.

Är du retailer, grossist, e-tailer eller kanske en annan helt typ av mottagare? Kom igång och ta emot digital produktinformation och bilder från 2 500 anslutna leverantörer inom dagligvaruhandel, apotek, Systembolaget och Foodservice.

Kom igång med Validoo

  • Först kontrollerar du att det finns ett GS1 Företagsprefix (nummerserie) för ditt företag. Du som abonnerar på GS1 Företagsprefix har automatiskt ett lokaliseringsnummer (GLN) för att identifiera dig som köpare i Validoo.
  • Beställ ett GS1 Företagsprefix av GS1 Sweden om du inte redan har det.
  • Använd formuläret för att kontakta oss angående den tjänst du är intresserad av. Vi hjälper dig komma igång och teckna avtal.
  • När du tecknat avtal tar du hjälp av anslutningsguiden för att komma igång.

arrow_forwardValidoo för mottagare

Som mottagare av information i Validoo har du ansvar för att följa lagar och regler för hur man hur man får återge produktinformationen, ta gärna tjänstevillkoren i avtalet till hjälp.

Tjänstevillkor för Validoo Buyer

Tjänstevillkor för Validoo Receiver

Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor

question_answerSupportsidor

headset_mic08-50 10 10 10

emailkundservice@gs1.se

Leverantören ansvarar för att det är aktuell produktbild i Validoo. Vid designbyten på förpackningar kan det finnas fler varianter ute i handeln samtidigt och leverantören avgör när gamla bilder ska arkiveras via en funktion i gränssnittet.

Det är leverantören som ansvarar för att artikelinformationen stämmer. Det är också leverantören som ansvarar för att lagar och regler följs gällande sin produkt.

Validoos erbjudande för att hjälpa leverantören att säkerställa att informationen stämmer

  1. När leverantören skickar artikelinformation via Validoo görs en automatisk validering som säkerställer att den logiska informationen i artikelinformationen stämmer.
  2. Om leverantören använder kvalitetssäkring av artikelinformation görs också en manuell granskning som säkerställer att det som står på förpackningen stämmer med det som står i artikelinformationen vid tidpunkten för granskningen.

Ta emot manuellt kontrollerad produktdata

Korrekt data om produkter är affärspåverkande vid lansering, hyllplanering och försäljning.

För mottagare med stort behov av produktdatakvalitet, finns tjänsten kvalitetssäkring artikelinformation som hjälper till att manuellt kontrollera viktiga termer i artikelinformationen från Validoo.

Är du mottagare och vill ansluta ditt företag till Validoo? Kontakta någon i vårt kundteam, så hjälper vi dig matcha tjänster med dina behov.

question_answerKontakta oss

Utveckling och förbättringar av Validoos tjänster sker tillsammans med deltagare i Validoos referensgrupper till förmån för alla kundgrupper. Referensgrupperna är öppna för alla kunder till Validoo och samarbetet ger företag möjlighet att påverka standarder, regler, processer och tjänster.

arrow_forwardReferensgrupper

Validoos tjänster är störst inom dagligvarubranschen där man använt tjänsterna under många år.

Apotek, Foodservice (restaurang och storhushåll) och marknaden för alkoholhaltiga drycker är fler exempel på branscher som använder tjänsterna sedan några år tillbaka.

Nya branscher ser också nyttan med att jobba med hög datakvalitet och GS1:s standard för artikelinformation och visar stort intresse för hur standarden kan möta deras behov.

Se hela förteckningen över kunder som …

tar emot information i Validoo (retailers, grossister, e-handlare, apotek etc.)
delar information
i Validoo (leverantörer med konsumentprodukter)

arrow_forwardVisa kundlista

Som Validoo Buyer får du tillgång till all artikelinformation leverantören registrerat på konsument-/detaljist-/ och pallnivå vilket gör att du även får logistikinformation. Du tar del av Artikelinformationen genom att leverantören skickar den till dig och du kan få informationen innan produkten är lanserad.

Som Validoo Receiver får du tillgång till produktbilder tillsammans med all artikelinformation på konsumentnivå. Ingen adressering från leverantör till mottagare sker. Du tar del av all produktinformation som finns i Validoo i samband med att produkten lanseras.

Vill du ta emot information i Validoo? I vår anslutningsguide får du steg-för-steg-information om hur du ansluter ditt företag till Validoos tjänster.

Anslut till Validoo

  1. Först kontrollerar du att det finns ett GS1 Företagsprefix (nummerserie) för ditt företag. Du som abonnerar på GS1 Företagsprefix har automatiskt ett lokaliseringsnummer (GLN) för att identifiera dig som köpare i Validoo.
  2. Beställ ett GS1 Företagsprefix av GS1 Sweden om du inte redan har det.
  3. Använd formuläret för att kontakta oss angående den tjänst du är intresserad av. Vi hjälper dig komma igång och teckna avtal.
  4. När du tecknat avtal tar du hjälp av anslutningsguiden för att komma igång.

arrow_forwardTill anslutningsguiden

Ytterligare information för Validoo tjänster hittar du här:

Validoo Supplier (validering och delning av artikelinformation och bilder)

Tjänster för kvalitetssäkring

Validoo DataEntry