Support: Fakturafrågor

Här får du svar på allt om avgifter, e-faktura och uppsägning.

Varje kvalitetssäkrat GTIN och typ av manuell kvalitetssäkring är en rörlig kostnad. Om det gäller både artikelinformation och livsmedelsinformation för samma produkt (GTIN) blir det två avgifter.

För tjänsten gäller årlig serviceavgift och kvalitetssäkringsavgift (per enskilt GS1-artikelnummer). Läs mer om priser och avtalsvillkor för Validoo Q-lab.

Beroende på ert antal GTIN med tillhörande publicerade bilder så är det olika prisnivåer för årlig serviceavgift.

Läs mer om den årliga serviceavgiften, och se de olika avgiftsnivåerna.

Anledningen till att det är olika avgifter är att den årliga serviceavgiften baseras på ”nivåer”. Du uppnår olika nivåer beroende på antalet GTIN med bilder som publiceras. Det resulterar i att det kan bli olika avgifter, för publicering av nya GTIN med bilder, i en och samma faktura.

Avgiften baseras på föregående års totala mängd GTIN med publicerade bilder i Validoo MediaStore, och faktureras i förskott i början av kalenderåret. För nya GTIN med publicerade bilder skickas en månadsfaktura.

Den årliga serviceavgiften faktureras i början av varje kalenderår. Det är en förskottsbetalning för kommande år och baseras på föregående års ackumulerade antal GTIN med publicerade bilder.

De fakturor som skickas till dig vid andra tillfällen under året gäller den rörliga avgiften för kvalitetssäkring av bilder/fotografering, samt att nya GTIN med bilder publiceras i MediaStore vilket medför en årlig serviceavgift för de återstående månaderna på året. Dessa fakturor skickas ut månaden efter publiceringstillfället och om bilderna publiceras i exempelvis augusti månad ges 58 % rabatt på den årliga serviceavgiften.

Fakturan avser årlig serviceavgift för Validoo Item. Vid avtalstecknandet betalar du en årlig serviceavgift för antalet återstående månader på året. Läs mer om priser och avtalsvillkor för Validoo Item.