Support: Fakturafrågor

Här får du svar på allt om avgifter, e-faktura och uppsägning.

Fakturan avser antalet GTIN med publicerade bilder den 31:a december. Om du har tagit bort bilder efter detta datum motsvarar de fortfarande en kostnad. För att se detta i Validoo kan du ta fram en rapport genom att gå till fliken ”Rapporter” och välja ”artiklar med bilder”.

Du debiteras när nya GTIN med bilder publiceras, sedan blir du fakturerad en årsavgift för publicerade bilder i början av varje kalenderår.

Validoo Supplier (tidigare Validoo Item Leverantör) hjälper leverantörer att validera, lagra och dela artikelinformation och produktbilder. Tjänsten ger dig möjlighet att hantera ditt digitala produktsortiment och dela informationen till olika marknader. I Validoo Supplier ingår:

  • Automatisk validering av artikelinformation och produktbilder
  • Produktdata- och bildbank för ditt digitala sortiment
  • Kvalitetssäkring av artikelinformation och produktbilder

Validoo Supplier används ofta tillsammans med en systemleverantör till exempel Exder, Prevas, Dabas eller vårt eget inmatningssystem DataEntry.

Den årliga abonnemangsavgiften för Validoo Supplier baseras på ditt företags årsomsättning.

Du har laddat upp produktbilder i bildbanken i Validoo kopplat till ett eller flera GTIN (GS1-artikelnummer). För detta betalar du en årlig avgift för varje GTIN du har med publicerade bilder. Information om avgifterna hittar du här

Kvalitetssäkring bild (tidigare mediatjänster) innebär att en bildspecialist hjälper dig säkerställa att din marknads- eller planogrambild håller rätt kvalitetsnivå. Bilderna används sedan för e-handel, hyllplanering och i marknadsföringssyfte.

Kvalitetssäkring av artikelinformation (tidigare Validoo Q-lab) innebär att en specialist manuellt jämför din digitala artikelinformation med ett fysiskt varuprov, en prototyp eller ett tryckoriginal.

Validoo DataEntry är vårt GS1-verifierade och onlinesystem för att fylla i och skicka artikelinformation till retailers, grossister och andra mottagare. Årsavgiften baseras på antal publicerade artiklar per den 31 december.

Avgifter för publicering av nya artiklar faktureras månaden efter publicering. Fakturabeloppet blir då för återstående månader för året. Till exempel faktureras en halv årsavgift för artiklar publicerade i juli.

Vill du säga upp tjänsterna fyller du i en  uppsägningsblankett  och skickar till oss. Tänk på att uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den 31 december för att du inte ska debiteras för nästkommande år.

Tänk på att information och bilder i Validoo inte längre blir tillgängliga för de ca  70 anslutna mottagare  inom dagligvaruhandel, apotek, Systembolaget och Foodservice som tar emot information via Validoo. Andra mottagare är till exempel webbshoppar, appar, och kostplaneringstjänster.

För att överlåta ditt avtal med Validoo behöver även det GS1 Företagsprefix som är kopplat till Validoo-tjänsterna överlåtas. Både du och det företag som ska ta över företagsprefixet behöver fylla i en överlåtelseblankett och skicka in till oss.

Den årliga serviceavgiften för Validoo baseras på ert företags omsättning, så höjningen kan bero på att omsättningen ökat jämfört med tidigare år. Det kan också bero på att ni har fler GTIN med produktbilder publicerade och lagrade i Validoo. För DataEntry kan det bero på att ni har publicerat fler produkter eller på att er omsättning ökat.

Ja, du kan få din faktura elektroniskt. Meddela oss vem som är er samarbetspartner (fakturaväxel) och er elektroniska adress (GLN) på mailadress e-fakturering@gs1.se

Validoo Buyer (tidigare Validoo Item Mottagare) är en prenumerationstjänst för artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder som följer GS1-standard. Som mottagare får du bland annat:

  • Förhandsinformation från leverantörer vid sortimentsrevidering
  • Ta del av artikelinformation på konsument-, detaljist- och pallnivå
  • Datapool som möjliggör att ta emot information från andra marknader
  • Automatisk validering som följer GS1-standard för artikelinformation

Den årliga abonnemangsavgiften för Validoo Buyer baseras på ditt företags årsomsättning.

Validoo Receiver  (tidigare Mottagare) är en prenumerationstjänst för artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder som följer GS1-standard. Som mottagare får du bland annat:

  • Tillgång till lanserade produkter med tillhörande artikelinformation och bilder
  • Ta del av artikelinformation på upp till högsta beställningsbara nivå
  • Automatisk validering som följer GS1-standard för artikelinformation

Den årliga abonnemangsavgiften för Validoo Receiver baseras på ditt företags årsomsättning.