Support: Autovalidering

Här hittar du de vanligaste frågorna om automatisk validering i Validoo Item.

Byta system

Det går utmärkt att byta från det system du använder idag till ett annat system. Kontakta den verifierade systemleverantör som finns listad på sidan välja system.

Tänk på det här:

 • Artikelinformation som du publicerat från ditt nuvarande system finns redan i Validoo Item, ingen överföring behövs.
 • Tänk på att se till att du har publicerat allt i ditt nuvarande system så att du inte har öppna utkast som du jobbar med lokalt.
 • Se till att du rensar bort eventuell inaktuell artikelinformation (exempelvis produkter som har utgått) genom att markera att de har utgått, och publicera om dem.

 

Leverantörer som ska sända artikelinformation till sina mottagare behöver fylla i informationen på rätt sätt.

Informationen från leverantörerna hjälper butiker och grossister att följa livsmedelslagstiftning, hyllplanera, förvara produkterna på rätt sätt, få rätt information på hyllkantsetiketter och kvitton etc.

För att hjälpa leverantörer att fylla i artikelinformation, har GS1 Sweden tagit fram en handledning som du kan ta hjälp av.

question_answerHämta handledningen

I Validoo MediaStore har du redan all artikelinformation som automatiskt kopplas samman med dina produktbilder. Artikelinformation hämtas från Validoo Item, men om artikelinformationen är äldre än ett år så bör du ta tillfället i akt att säkerställa att den är uppdaterad och skicka in den på nytt.

För varje avtal används ett system. Om du vill använda två olika system behövs två olika GLN samt två olika avtal.

Avtalen är knutna till det GLN (GS1 lokaliseringsnumer) som angivits vid tiden avtalet tecknades.

Det innebär att när du ändrar GLN behöver du teckna ett nytt avtal. Den artikelinformation som är inskickad för ett GLN flyttas inte över till ett annat, det måste då skickas in på nytt.

Kontakta vår kundservice för att få hjälp att teckna ett nytt avtal med Validoo Item för ditt företags nya GLN.

question_answerSupportsidor

headset_mic08-50 10 10 10

emailkundservice@gs1.se

Ja, om ditt företag tecknar ett avtal med Validoo Item för varje GLN. Då kommer varje GLN att fungera som en enskild leverantör i Validoo Item.

Validoo Item skickar alltid valideringsrapporten till det system som du skickar artikelinformationen från. Du kan du även välja att få en kopia på valideringsrapporten via e-post, följ anvisningarna nedan för detta:
När du loggar in i MyValidoo, gå in på Avtal och klicka på det avtal som du vill ändra e-postadress till. Du kommer då in i avtalet och kan ändra e-postadress. Vi rekommenderar att du använder en opersonlig e-postadress som flera på företaget har tillgång till, för att ta emot valideringsrapporter.

I affärsdokumentspecifikation för artikelinformation kan du läsa mer om termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Reglerna och affärsdokumentspecifikationen hittar du bland specifikationerna för Artikelinformation. http://www.gs1.se/artikelinformationspec

I ”affärsdokumentation för artikelinformation” finns beskrivningar av termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Gå till länken http://www.gs1.se/artikelinformationspec och ladda ner ”handledningen för artikelinformation”.

Ni kan antingen lägga till era mottagare en och en eller lägga till ett publikt GLN, Community GLN: 7300029999938.

När du använder Community GLN skickas artikelinformationen ut publikt till alla som har en prenumeration på ditt företags GLN.

Kundlista för Validoo Item Mottagare

Om du enbart anger en specifik mottagares GLN är det bara den mottagaren som kan se din artikelinformation.

Se kundlista med mottagares GLN

Kontakta din köpare och be företaget lägga upp en prenumeration i Validoo Item.

Validoo Item är ett så kallat publiceringssystem.

Det innebär att leverantörer publicerar sin artikelinformation i systemet, och om artikelinformationen godkänns vid valideringen så kommer informationen att lagras i systemet och finnas tillgänglig för handelsföretagen.

Därefter är det handelsföretagen som avgör vilken artikelinformation som de vill importera till sina system genom en så kallad prenumeration. Prenumerationerna kan göras för till exempel alla artiklar från en viss leverantör eller för en viss artikel.

Alite PIM för Validoo är ett användarvänligt system som hanterar mer än andra system. Baserat på inRiver PIM säkerställer vi att all data, plus mycket mer, kan användas i era övriga kanaler som webbsidor, tryck mm.

 • För DVH och systembolaget.
 • Anpassat gränssnitt, underlättar inmatningen.
 • Förhandsvisning i PDF.
 • All produktinformation på ett ställe.
 • Använd samma data på hemsidor eller i andra kanaler.
 • Enkla import- och exportfunktioner.
 • Kan även skicka till DABAS, Danmark eller andra mottagare.

Argus VCD är alltid uppdaterat enligt senaste standard. Systemet används idag av många leverantörer till bland annat dagligvaruhandeln, apotek och Systembolaget.

Argus VCD är ett användarvänligt och logiskt, lättanvänt gränssnitt på både engelska och svenska.

Programmet validerar artikelinformationen innan den skickas för att minimera risken för fel. Det finns även importfunktioner som Excel samt XML.

Argus VCD är en ekonomisk lösning, fast månadskostnad och fri support utan årsavgift eller rörliga kostnader.

I DABAS kan du hantera och publicera din artikelinformation på ett enda ställe och nå ut till hela branschen och dina kunder. Med enkla och användarvänliga funktioner hanterar du artiklar, produktbilder, kvalitetssäkrar och skickar varucertifikat. DABAS är en webbaserad molntjänst med möjlighet att integrera mot affärssystem på marknaden. Med 25-års erfarenhet erbjuder DABAS kvalitet, kostnadseffektivitet och transparens.

EDI Solutions artikelinformationstjänst har användarvänlighet och prisvärdhet som ledord. Systemet är webbaserat med möjlighet till integration i ert befintliga affärssystem.

 • Stödjer krav från Dagligvaruhandeln, Apotek samt Systembolaget.
 • Fast månadsavgift med fritt antal användare.
 • Fri utbildnings samt support.
 • Stödjer alltid GS1:s senaste version.
 • Validering av dataimport av befintlig artikelinformation.
 • Export av artikelinformation.
 • Stödjer svenska och engelska.

Exder är molntjänsten för dig som enkelt vill skapa och skicka artikelinformation (AI) till dina kunder. Exder är störst inom dagligvaruhandeln och har stöd för Systembolaget.

 • Direktkontroll mot Validoos regelverk.
 • Kostnadsfri support och utbildning via telefon.
 • Artikelimport
 • AI-export (t ex till PDF).
 • Automatiska systemuppdateringar.
 • Stödjer svenska, engelska, norska och danska.

Fler funktioner

 • Integrera ditt affärssystem.
 • Exder EDI ta emot order, skicka ordersvar, leveransavisering och fakturor.
 • Gemensamt artikelregister för AI och EDI.

fmcg solutions har mångårig erfarenhet av att skicka artikeldata till kunder i Norden och tillsammans med Diamir Consulting erbjuder vi en unik direktkoppling med inRiver PIM.

 • Artikeldata till GDSN nätverket via GS1 Sverige eller GS1 Danmark
 • Snabb import av befintliga artiklar, enkelt att komma igång
 • Enkla rutiner för import och export av information
 • Fullständig och heltäckande integration till inRiver PIM
 • Med inRiver PIM får ni bland annat fördelen att sprida informationen i flera kanaler som webb/tryck/etikett mm.

Inom kort publiceras en beskrivande text om Foptec.

Prevas GCM är ett användarvänligt system för att skicka artikelinformation till svenska, danska och finska mottagare (inkl. Systembolaget).

 • Skicka artikelinformation direkt till Validoo, GS1 Trade Sync och Synkka.
 • Artikelinformationen valideras mot GS1:s standard när den sparas och skickas för att minimera risken för fel.
 • Svenskt och engelskt användargränssnitt.
 • Fast månadskostnad och fri support.
 • Stödjer alltid GS1:s senaste version.
 • Import via xml samt export till pdf, xml och Excel.
 • Integration med affärssystem t ex SAP, PIM system mm.

Med Validoo DataEntry kan du fylla i, ändra och skicka din artikelinformation direkt i Validoo.

Validoo DataEntry har

 • Hundratals interaktiva hjälptexter och bilder som gör din inmatning enklare, snabbare och mer rätt från början.
 • Möjlighet att skicka artikelinformation till svenska och danska mottagare.
 • Ögonblicklig validering av din artikelinformation utan mellanled.
 • Den senaste versionen av GS1:s standard för artikelinformation som täcker in samtliga produkttyper.
 • Stödjer svenska och engelska.

WH Group har sedan tidigt 2000-tal utvecklat en system- och tjänstelösning för vin- och spritleverantörer i Norden, baserad på affärssystemet Visma Business.

Vår ambition är att ständigt ligga i framkant och erbjuda våra kunder den mest användarvänliga och kostnadseffektiva branschlösningen på marknaden. Därför är det självklart att du som kund, direkt i affärssystemet, kan hantera artikelinformation enligt GS1:s standard för alkoholhaltiga drycker och via Validoo kan skicka produktinformation till Systembolaget och andra köpare som följer den standarden.

Validoo Item kontrollerar informationen enligt GS1s standard för artikelinformation och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

Om informationen är rätt skickar Validoo Item informationen vidare till valda mottagare. Om informationen har brister måste den korrigeras och skickas igen.

Endast en godkänd produktinformation skickas till mottagarna.

Privat eller publikt

Ditt företag kan välja att skicka informationen som privat eller publikt.

 • Privat
  Informationen skickas endast till de mottagare som ditt företag väljer att skicka informationen till.
 • Publikt
  Informationen publiceras i Validoo Item och alla mottagare som har en prenumeration som matchar informationen får den skickad till sitt system. Informationen görs publik genom att du inte anger vilka mottagare som informationen ska skickas till.

Ett företag som ska ta emot produktinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo Item. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Kontakta därför dina mottagare när ditt avtal med Validoo Item är klart.

Om mottagaren inte har skapat prenumerationer kommer Validoo Item inte att skicka vidare informationen även om du har skickat information till just den mottagaren.

Testa gärna att du har fyllt i rätt information, enligt GS1:s standard för artikelinformation, genom att publicera den till Validoo Items testköpare. Validoo Item validerar informationen och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

Fyll i informationen i det system som ditt företag har valt, i enighet med GS1:s standard för artikelinformation.

Utveckla ett eget system

Det är möjligt att utveckla ett system för att skicka produktinformation via Validoo Item. För att ditt system skall bli verifierat, behöver det utvecklas enligt GS1:s specifikationer och standarder. Alla specifikationer finns på gs1.se under teknisk dokumentation.

Teknisk dokumentation

Följ handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation
arrow_forwardTeknisk dokumentation

Löpande anpassningar

Verksamhetskrav adderas till GS1:s globala standard och förvaltningsreleaser sker oftast årligen. Vid varje förvaltningsrelease förväntas du anpassa ditt system för att kunna skicka produktinformation på ett korrekt sätt. Här beskriver vi hur du går tillväga i fyra steg.

1. Kom igång

Ta kontakt med GS1 Sweden

Ta kontakt med kundservice på GS1 Sweden och berätta att du är intresserad av att utveckla ett system. Här kommer du få hjälp med de praktiska detaljerna.

Teckna avtal

För att en verifiering av ditt system ska påbörjas behöver du teckna avtal med GS1 Sweden/Validoo.

Pris

Kostnader för sändande system Pris Enhet
Verifiering av system 3 000 SEK
Årlig serviceavgift 1 000 SEK

I den årliga serviceavgiften ingår:

 • Möjlighet att skicka information till Validoo Item
 • Listning på leverantörsförteckningen över verifierade system. Marknadsföringstext om ditt system (450 tecken) och kontaktuppgifter.
 • Inbjudan till informationsmöten och annan riktad information till leverantörer av systemtjänster
 • Rådgivning

Rörliga kostnader

Timarvode för teknisk support Pris Enhet Per
Teknisk support 1 700 SEK timme

2. Sätt upp en kommunikation

För att ett system ska kunna skicka digital information måste det identifieras med ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Ett GLN-nummer är ditt företags elektroniska identitet. Du ska ange olika GLN i test- och produktionsmiljön.

Har du inget GLN?

GLN skapas med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Ett företagsprefix beställer du här:

arrow_forwardBeställ GS1 Företagsprefix

Vi har valt kommunikationsprotokollen AS2 som godkänt protokoll. AS2 är ett http-baserat protokoll. Det har stöd för kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det i alla transaktioner finns en tydlig spårbarhet.

Här kan du läsa mer om kommunikationsprotokollet AS2.

3. Anmäl, testa och verifiera

Anmäl ditt system

En förutsättning för att du ska kunna skicka in filer till testmiljön är att du anmäler ditt system till GS1/Validoo. Systemet måste läggas upp i Validoo Item som ett sändande system.

Testa ditt system

När systemet är utvecklat och säker kommunikation är uppsatt så kan du testa att skicka in produktinformation till vår testmottagare Validoo PreProd Test Recipient med GLN 7300027777774. Du får automatiskt tillbaka en valideringsrapport om huruvida produktinformationen var korrekt eller vilka felaktigheterna är. För att uppnå en hög användbarhet rekommenderar vi att du bygger bort möjligheten att göra dessa felaktigheter. Följ handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

Verifiera ditt system

När du anser att systemet är klart och alla fel är rättade är det dags att verifiera systemet i vår externa testmiljö för att det kan bli godkänt.

Skicka in filer för verifiering (se verifieringsfallen nedan) till mottagaren Validoo PreProd Verification Recipient med GLN 7300027777781. Validoo beslutar vilka verifieringsfall som ska genomföras, i dialog med dig. När verifieringsfallet för ditt system är klara, och du har fått OK på valideringsrapporterna, ska du meddela din kontaktperson som då granskar filerna.

Här följer våra verifieringsfall:

1. Kolonial – förslagsvis ett paket flingor

 • 3-nivåers produkt
 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll

2. 6-pack där två är konsumentartiklar – förslagsvis burkläsk

 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll
 • Panter
 • 4 nivåer

3. Fryst – (exempelvis frysta ärtor)

 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll
 • Temperaturer
 • Återvinningsavgift ej betald (se handledningen)
 • Hantering vid livscykelslut (se handledningen)
 • Varumärkesägare
 • Tillverkare

4. ”Farliga” produkter – förslagsvis tändvätska (se handledningen)

 • Farligt gods (ADR)
 • Kemtekniskt – säkerhetsföreskrifter
 • CLP
 • Säkerhetsdatablad

5. Färskvara – förslagsvis köttfärs

 • Viktvarukod
 • SRSback (pant)
 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll

6. Expoenhet – förslagsvis chips, olika sorter (se handledningen)

 • Hantera mix /display
 • Verifiering av att förstått helheten
 • Hantering av pallinformation

7. Återkallande av artikelhierarki (Withdrawal)

 • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en tidigare inskickad artikelhierarki permanent
 • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en inskickad artikelhierarki med syfte att uppdatera artikelhierarkin därefter

4. Bli ett sändande system

När ditt system blivit verifierat är det redo för att börja sända artikelinformation via Validoo Item.

Gs1 Sweden lägger ut uppgifter samt en marknadsföringstext (valfritt) om alla godkända kommersiella system på validoo.se, inklusive kontaktuppgifter, för att uppmärksamma leverantörer vilka systemtjänster de kan välja mellan.

Marknadsföringstext om ditt system

Skriv en text på maximalt 450 tecken om systemets funktioner och eventuella begränsningar. I samband med att ditt system blir verifierat kan informationen publiceras på validoo.se.