Support: Autovalidering

Här hittar du de vanligaste frågorna om automatisk validering i Validoo.

Det finns tre olika typer av kvalitetssäkring för en produkt och för att få helt godkänd status på din produkt behöver du göra alla tre typerna.

 1. Produktinformation
  I denna kvalitetssäkring jämför vi ifyllda värden i artikelinformation mot vad som finns angivet på förpackningen. Till exempel om du har fyllt i att din produkt är märkt med ”Nyckelhålet” så kontrolleras att den märkningen också finns på förpackningen. Dessutom kontrolleras att den ifyllda artikelinformationen följer GS1-standard för artikelinformation. För att göra denna kontroll behöver vi ett underlag som visar exakt hur din produkt, med alla dessa märkningar, ser ut. Detta underlag laddar du upp digitalt i Validoo när du gör din bokning. Det kan till exemepel vara ett tryckorginal (artwork) på förpackningen, fotografier på produkten (alla sidor som har märkning) eller en inscannad etikett.
 2. Mått
  I denna kvalitetssäkring kontrolleras att de ifyllda måtten i artikelinformation överensstämmer med den verkliga fysiska produkten, och att produkten är mätt enligt GS1:s Mätregler. Om du lanserar en helt ny förpackning så skickar du in ett fysiskt varuprov till oss för mätning. Om du tidigare har kvalitetssäkrat en likadan förpackning så kommer du att se det i bokningen, och du kan få en godkänd status utan att skicka in något fysiskt varuprov.
 3. Streckkod
  Vid kvalitetssäkring av streckkoden på förpackningen kontrolleras att den går att läsa av en scanner och att den är uppbyggd enligt GS1-standarder för streckkoder. För att kunna göra denna kontroll behöver du skicka in en förpackning med streckkoden på.

Leverantörer som ska sända artikelinformation till sina mottagare behöver fylla i informationen på rätt sätt.

Informationen från leverantörerna hjälper butiker och grossister att följa livsmedelslagstiftning, hyllplanera, förvara produkterna på rätt sätt, få rätt information på hyllkantsetiketter och kvitton etc.

För att hjälpa leverantörer att fylla i artikelinformation, har GS1 Sweden tagit fram en handledning som du kan ta hjälp av.

question_answerHämta handledningen

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo Supplier baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

arrow_forwardVisa tjänstebeskrivning

I Validoo har du redan all artikelinformation som automatiskt kopplas samman med dina produktbilder, men om artikelinformationen är äldre än ett år så bör du ta tillfället i akt att säkerställa att den är uppdaterad och skicka in den på nytt.

För varje avtal används ett system. Om du vill använda två olika system behövs två olika GLN samt två olika avtal.

Avtalen är knutna till det GLN (GS1 lokaliseringsnumer) som angivits vid tiden avtalet tecknades.

Det innebär att när du ändrar GLN behöver du teckna ett nytt avtal. Den artikelinformation som är inskickad för ett GLN flyttas inte över till ett annat, det måste då skickas in på nytt.

Kontakta vår kundservice för att få hjälp att teckna ett nytt avtal med Validoo för ditt företags nya GLN.

question_answerSupportsidor

headset_mic08-50 10 10 10

emailkundservice@gs1.se

Ja, om ditt företag tecknar ett avtal med Validoo för varje GLN. Då kommer varje GLN att fungera som en enskild leverantör i Validoo.

Validoo skickar alltid valideringsrapporten till det system som du skickar artikelinformationen från. Du kan även välja att få en kopia på valideringsrapporten via e-post, följ anvisningarna nedan för detta:
Logga in i Validoo och navigera till Företagsinställningar under fliken Företagsinställningar, alternativt gå direkt till denna länk. Bocka i rutan Aktiverad under rubriken Avisering artikelinformation och klicka på Lägg till mottagare. Skriv in e-postadress dit du vill att valideringsrapporter ska skickas till. Avsluta genom att trycka på Spara

I affärsdokumentspecifikation för artikelinformation kan du läsa mer om termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Reglerna och affärsdokumentspecifikationen hittar du bland specifikationerna för Artikelinformation.

I ”affärsdokumentation för artikelinformation” finns beskrivningar av termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Ladda ner ”handledningen för artikelinformation”.

Om du enbart anger en specifik mottagares GLN är det bara den mottagaren som kan se din artikelinformation.

Se kundlista med mottagares GLN

Kontakta din köpare och be företaget lägga upp en prenumeration i Validoo.

När artikelinformation godkänns vid valideringen, lagras informationen i Validoo och finnas tillgänglig för återförsäljare och andra mottagare som avgör vilken artikelinformation de vill importera till sina system genom att aktivera en prenumeration.

Din mottagare behöver aktivera en prenumeration i Validoo för att kunna ta emot information från en särskild leverantör. Ifall mottagaren valt att inte visa sitt GLN i den publika kundlistan, tar leverantören kontakt för att få tillgång till numret.

Ifall information ska skickas till annan mottagare än de angivna i listan, kontakta då affärskontakten hos mottagaren för att få reda på hur produktinformation ska skickas till dem.

Mottagarna vill endast få produktinformation från leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka produktinformation för överenskomna produkter. Stäm därför alltid av med mottagaren om du som leverantör är osäker på ifall du ska skicka produktinformation.

Argus VCD är alltid uppdaterat enligt senaste standard. Systemet används idag av många leverantörer till bland annat dagligvaruhandeln, apotek och Systembolaget.

Argus VCD är ett användarvänligt och logiskt, lättanvänt gränssnitt på både engelska och svenska.

Programmet validerar artikelinformationen innan den skickas för att minimera risken för fel. Det finns även importfunktioner som Excel samt XML.

Argus VCD är en ekonomisk lösning, fast månadskostnad och fri support utan årsavgift eller rörliga kostnader.

Informationsbehov förändras över tid, ibland snabbt. BrightPoint är byggt för att hantera förändring och hjälper er att möta nya krav på er information. Oavsett om du behöver uppdatera din produktinformation enligt aktuell standard eller hitta ett integrerat arbetsflöde med ditt affärssystem har vi robusta verktyg för att du ska kunna leverera högsta kvalité på din information.
BrightPoint är en molnlösning som kan hantera flera informationsstandarder och branscher/sortiment.

 • Restaurangutrustning, Non-food, Dagligvaruhandeln, Apotek, Systembolaget m.fl.
 • Branschmallar för artikelinformation
 • Stöd för alla länder och mottagare
 • Funktioner för prislistor och offerter
 • Publicera produktblad med egen design
 • Integrera med era interna system

BrigthPoint har utvecklats av Pinestone som har lång erfarenhet inom GS1 och masterdata. Vi hjälper er att lyckas med er artikelinformation.

I DABAS kan du hantera och publicera din artikelinformation på ett enda ställe och nå ut till hela branschen och dina kunder. Med enkla och användarvänliga funktioner hanterar du artiklar, produktbilder, kvalitetssäkrar och skickar varucertifikat. DABAS är en webbaserad molntjänst med möjlighet att integrera mot affärssystem på marknaden. Med 25-års erfarenhet erbjuder DABAS kvalitet, kostnadseffektivitet och transparens.

EDI Solutions artikelinformationstjänst har användarvänlighet och prisvärdhet som ledord. Systemet är webbaserat med möjlighet till integration i ert befintliga affärssystem.

 • Stödjer krav från Dagligvaruhandeln, Apotek samt Systembolaget.
 • Fast månadsavgift med fritt antal användare.
 • Fri utbildnings samt support.
 • Stödjer alltid GS1:s senaste version.
 • Validering av dataimport av befintlig artikelinformation.
 • Export av artikelinformation.
 • Stödjer svenska och engelska.

Exder är molntjänsten för dig som enkelt vill skapa och skicka artikelinformation (AI) till dina kunder. Exder är störst inom dagligvaruhandeln och har stöd för Systembolaget.

 • Direktkontroll mot Validoos regelverk.
 • Kostnadsfri support och utbildning via telefon.
 • Artikelimport
 • AI-export (t ex till PDF).
 • Automatiska systemuppdateringar.
 • Stödjer svenska, engelska, norska och danska.

Fler funktioner

 • Integrera ditt affärssystem.
 • Exder EDI ta emot order, skicka ordersvar, leveransavisering och fakturor.
 • Gemensamt artikelregister för AI och EDI.

fmcg solutions har mångårig erfarenhet av att skicka artikeldata till Norden och erbjuder en unik direktkoppling med inRiver PIM.

 • Artikeldata till GDSN via GS1 Sverige (Validoo), GS1 Danmark (GS1Trade Sync), GS1 Finland (Synkka), GS1 Holland (Data Source), GS1 Tyskland (Atrify), Tradesolution Norge (EPD) and Dabas Sverige
 • Snabb import av artiklar, enkelt att komma i gång
 • Enkla rutiner för import och export
 • Full integration till inRiver PIM
 • Möjlighet att sprida information i flera kanaler – webb/tryck/etikett etc

Foptec Recipe Explorer är en av marknadens ledande IT-lösningar för livsmedelsproducerande företag. Programmet erbjuder fullständig hantering av ingredienser, recept, ingrediensförteckningar, näringsdeklarationer, produktblad, produktionsplanering, priskalkyler, dokumenthantering samt validering av artikelinformation mot GS1 via Validoo.

Prevas GCM är ett användarvänligt system för att skicka artikelinformation till svenska, danska och finska mottagare (inkl. Systembolaget).

 • Skicka artikelinformation direkt till Validoo, GS1 Trade Sync och Synkka.
 • Artikelinformationen valideras mot GS1:s standard när den sparas och skickas för att minimera risken för fel.
 • Svenskt och engelskt användargränssnitt.
 • Fast månadskostnad och fri support.
 • Stödjer alltid GS1:s senaste version.
 • Import via xml samt export till pdf, xml och Excel.
 • Integration med affärssystem t ex SAP, PIM system mm.

Med Validoo DataEntry kan du fylla i, ändra och skicka din artikelinformation direkt i Validoo.

Validoo DataEntry har

 • Hundratals interaktiva hjälptexter och bilder som gör din inmatning enklare, snabbare och mer rätt från början.
 • Möjlighet att genom anpassade gränssnitt fylla i och skicka artikelinformation till svenska, danska och finska mottagare.
 • Ögonblicklig validering av din artikelinformation utan mellanled.
 • Den senaste versionen av GS1:s standard för artikelinformation som täcker in samtliga produkttyper.
 • Stödjer svenska och engelska.

WH Group har sedan tidigt 2000-tal utvecklat en system- och tjänstelösning för vin- och spritleverantörer i Norden, baserad på affärssystemet Visma Business.

Vår ambition är att ständigt ligga i framkant och erbjuda våra kunder den mest användarvänliga och kostnadseffektiva branschlösningen på marknaden. Därför är det självklart att du som kund, direkt i affärssystemet, kan hantera artikelinformation enligt GS1:s standard för alkoholhaltiga drycker och via Validoo kan skicka produktinformation till Systembolaget och andra köpare som följer den standarden.

Validoo kontrollerar informationen enligt GS1s standard för artikelinformation och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

Om informationen är rätt skickar Validoo informationen vidare till valda mottagare. Om informationen har brister måste den korrigeras och skickas igen.

Endast en godkänd produktinformation skickas till mottagarna.

Ett företag som ska ta emot produktinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Kontakta därför dina mottagare när ditt leverantörsavtal med Validoo är klart.

Om mottagaren inte har skapat prenumerationer kommer Validoo inte att skicka vidare informationen även om du har skickat information till just den mottagaren. Både du och mottagaren kommer att få en varning och bli uppmärksammade på att informationen inte har skickats.

Testa gärna att du har fyllt i rätt information, enligt GS1:s standard för artikelinformation, genom att publicera den endast till GS1 som mottagare. Validoo validerar informationen och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

Fyll i informationen i det system som ditt företag har valt, i enighet med GS1:s standard för artikelinformation.