Support: Autovalidering

Här hittar du de vanligaste frågorna om automatisk validering i Validoo Item.

Byt till Validoo DataEntry från ett annat system

Det går utmärkt att byta till Validoo DataEntry från det system du använder idag.

Så funkar det:

 • Artikelinformation som du publicerat från ditt nuvarande system finns redan i Validoo Item, ingen överföring behövs.
 • När du tecknar avtal för Validoo DataEntry kan du börja redigera din artikelinformation direkt och lägga upp nya produkter.
 • Tänk på att se till att du har publicerat allt i ditt nuvarande system så att du inte har öppna utkast som du jobbar med lokalt.
 • Se till att du rensar bort eventuell inaktuell artikelinformation (exempelvis produkter som har utgått) genom att markera att de har utgått, och publicera om dem.
 • När du byter till Validoo DataEntry kommer du att bli debiterad en första årsavgift för alla aktiva produkter, se Prislistan. Du tecknar avtal för ditt företag i inloggat läge i MyValidoo.

Leverantörer som ska sända artikelinformation till sina mottagare behöver fylla i informationen på rätt sätt.

Informationen från leverantörerna hjälper butiker och grossister att följa livsmedelslagstiftning, hyllplanera, förvara produkterna på rätt sätt, få rätt information på hyllkantsetiketter och kvitton etc.

För att hjälpa leverantörer att fylla i artikelinformation, har GS1 Sweden tagit fram en handledning som du kan ta hjälp av.

question_answerHämta handledningen

I Validoo MediaStore har du redan all artikelinformation som automatiskt kopplas samman med dina produktbilder. Artikelinformation hämtas från Validoo Item, men om artikelinformationen är äldre än ett år så bör du ta tillfället i akt att säkerställa att den är uppdaterad och skicka in den på nytt.

För varje avtal används ett system. Om du vill använda två olika system behövs två olika GLN samt två olika avtal.

Avtalen är knutna till det GLN (GS1 lokaliseringsnumer) som angivits vid tiden avtalet tecknades.

Det innebär att när du ändrar GLN måste du teckna ett nytt avtal och betala en ny startavgift. Den artikelinformation som är inskickad för ett GLN flyttas inte över till ett annat, det måste då skickas in på nytt.

Kontakta vår kundservice för att få hjälp att teckna ett nytt avtal med Validoo Item för ditt företags nya GLN.

question_answerSupportsidor

headset_mic08-50 10 10 10

emailkundservice@gs1.se

Ja, om ditt företag tecknar ett avtal med Validoo Item för varje GLN. Då kommer varje GLN att fungera som en enskild leverantör i Validoo Item.

Validoo Item skickar alltid valideringsrapporten till det system som du skickar artikelinformationen från. Du kan du även välja att få en kopia på valideringsrapporten via e-post, följ anvisningarna nedan för detta:
När du loggar in i MyValidoo, gå in på Avtal och klicka på det avtal som du vill ändra e-postadress till. Du kommer då in i avtalet och kan ändra e-postadress. Vi rekommenderar att du använder en opersonlig e-postadress som flera på företaget har tillgång till, för att ta emot valideringsrapporter.

I affärsdokumentspecifikation för artikelinformation kan du läsa mer om termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Reglerna och affärsdokumentspecifikationen hittar du bland specifikationerna för Artikelinformation. http://www.gs1.se/artikelinformationspec

I ”affärsdokumentation för artikelinformation” finns beskrivningar av termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Gå till länken http://www.gs1.se/artikelinformationspec och ladda ner ”handledningen för artikelinformation”.

Ni kan antingen lägga till era mottagare en och en eller lägga till ett publikt GLN, Community GLN: 7300029999938.

När du använder Community GLN skickas artikelinformationen ut publikt till alla som har en prenumeration på ditt företags GLN. Kundlista för Validoo ITEM: https://validoo.se/support/validoo-item/kundlista-for-validoo-item

Om du enbart anger en specifik mottagares GLN är det bara den mottagaren som kan se din artikelinformation.

Kontakta din köpare och be företaget lägga upp en prenumeration i Validoo Item.

Validoo Item är ett så kallat publiceringssystem.

Det innebär att leverantörer publicerar sin artikelinformation i systemet, och om artikelinformationen godkänns vid valideringen så kommer informationen att lagras i systemet och finnas tillgänglig för handelsföretagen.

Därefter är det handelsföretagen som avgör vilken artikelinformation som de vill importera till sina system genom en så kallad prenumeration. Prenumerationerna kan göras för till exempel alla artiklar från en viss leverantör eller för en viss artikel.

Alite PIM för Validoo är ett användarvänligt system som hanterar mer än andra system. Baserat på inRiver PIM säkerställer vi att all data, plus mycket mer, kan användas i era övriga kanaler som webbsidor, tryck mm.

 • För DVH och systembolaget.
 • Anpassat gränssnitt, underlättar inmatningen.
 • Förhandsvisning i PDF.
 • All produktinformation på ett ställe.
 • Använd samma data på hemsidor eller i andra kanaler.
 • Enkla import- och exportfunktioner.
 • Kan även skicka till DABAS, Danmark eller andra mottagare.

Argus VCD är alltid uppdaterat enligt senaste standard. Systemet används idag av många leverantörer till bland annat dagligvaruhandeln, apotek och Systembolaget.

Argus VCD är ett användarvänligt och logiskt, lättanvänt gränssnitt på både engelska och svenska.

Programmet validerar artikelinformationen innan den skickas för att minimera risken för fel. Det finns även importfunktioner som Excel samt XML.

Argus VCD är en ekonomisk lösning, fast månadskostnad och fri support utan årsavgift eller rörliga kostnader.

I DABAS kan du hantera och publicera din artikelinformation på ett enda ställe och nå ut till hela branschen och dina kunder. Med enkla och användarvänliga funktioner hanterar du artiklar, produktbilder, kvalitetssäkrar och skickar varucertifikat. DABAS är en webbaserad molntjänst med möjlighet att integrera mot affärssystem på marknaden. Med 25-års erfarenhet erbjuder DABAS kvalitet, kostnadseffektivitet och transparens.

EDI Solutions artikelinformationstjänst har användarvänlighet och prisvärdhet som ledord. Systemet är webbaserat med möjlighet till integration i ert befintliga affärssystem.

 • Stödjer krav från Dagligvaruhandeln, Apotek samt Systembolaget.
 • Fast månadsavgift med fritt antal användare.
 • Fri utbildnings samt support.
 • Stödjer alltid GS1:s senaste version.
 • Validering av dataimport av befintlig artikelinformation.
 • Export av artikelinformation.
 • Stödjer svenska och engelska.

Exder är molntjänsten för dig som enkelt vill skapa och skicka artikelinformation (AI) till dina kunder. Exder är störst inom dagligvaruhandeln och har stöd för Systembolaget.

 • Direktkontroll mot Validoos regelverk.
 • Kostnadsfri support och utbildning via telefon.
 • Artikelimport
 • AI-export (t ex till PDF).
 • Automatiska systemuppdateringar.
 • Stödjer svenska, engelska, norska och danska.

Fler funktioner

 • Integrera ditt affärssystem.
 • Exder EDI ta emot order, skicka ordersvar, leveransavisering och fakturor.
 • Gemensamt artikelregister för AI och EDI.

Inom kort publiceras en beskrivande text om Foptec.

Prevas GCM ger möjlighet att skicka artikelinformation till alla mottagare som är anslutna till Validoo Item inklusive Systembolaget.

Användarvänlig webbtjänst för registrering, underhåll och sändning av artikelinformation för små och stora företag.

 • Svenskt och engelskt användargränssnitt.
 • Tilläggstjänster som finns i Prevas GCM är skicka till DABAS, från flera GLN, till Danmark.
 • Prevas kan även erbjuda integrationslösningar mot egna system, kundanpassade rapporter samt andra konsulttjänster.

Med Validoo DataEntry kan du fylla i, ändra och skicka din artikelinformation direkt i Validoo.

Validoo DataEntry har

 • Hundratals interaktiva hjälptexter och bilder som gör din inmatning enklare, snabbare och mer rätt från början.
 • Möjlighet att skicka artikelinformation till svenska och danska mottagare.
 • Ögonblicklig validering av din artikelinformation utan mellanled.
 • Den senaste versionen av GS1:s standard för artikelinformation som täcker in samtliga produkttyper.
 • Stödjer svenska och engelska.

WH Group har sedan tidigt 2000-tal utvecklat en system- och tjänstelösning för vin- och spritleverantörer i Norden, baserad på affärssystemet Visma Business.

Vår ambition är att ständigt ligga i framkant och erbjuda våra kunder den mest användarvänliga och kostnadseffektiva branschlösningen på marknaden. Därför är det självklart att du som kund, direkt i affärssystemet, kan hantera artikelinformation enligt GS1:s standard för alkoholhaltiga drycker och via Validoo kan skicka produktinformation till Systembolaget och andra köpare som följer den standarden.

Validoo Item kontrollerar informationen enligt GS1s standard för artikelinformation och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

Om informationen är rätt skickar Validoo Item informationen vidare till valda mottagare. Om informationen har brister måste den korrigeras och skickas igen.

Endast en godkänd produktinformation skickas till mottagarna.

Privat eller publikt

Ditt företag kan välja att skicka informationen som privat eller publikt.

 • Privat
  Informationen skickas endast till de mottagare som ditt företag väljer att skicka informationen till.
 • Publikt
  Informationen publiceras i Validoo Item och alla mottagare som har en prenumeration som matchar informationen får den skickad till sitt system. Informationen görs publik genom att du inte anger vilka mottagare som informationen ska skickas till.

Ett företag som ska ta emot produktinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo Item. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Kontakta därför dina mottagare när ditt avtal med Validoo Item är klart.

Om mottagaren inte har skapat prenumerationer kommer Validoo Item inte att skicka vidare informationen även om du har skickat information till just den mottagaren.

Testa gärna att du har fyllt i rätt information, enligt GS1:s standard för artikelinformation, genom att publicera den till Validoo Items testköpare. Validoo Item validerar informationen och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

Fyll i informationen i det system som ditt företag har valt, i enighet med GS1:s standard för artikelinformation.