Support: Välja inmatningssystem

För att skicka artikelinformation via Validoo till dina köpare behöver du ett inmatningssystem för att fylla i data om dina produkter.

Det finns ett antal system som är verifierade enligt aktuell GS1-standard. De finns listade här nedan. Där kan du även läsa hur respektive systemleverantör beskriver sitt system och sitt erbjudande till dig.

Välja typ av system

Det finns olika typer av inmatningssystem för den digitala informationen. Välj det system som passar ditt företags behov bäst. Kontrollera också att det system du väljer är anpassat eller har stöd för ditt sortiment.

Fristående webbaserat system

Om du har få produkter och om din information inte behöver lagras i ditt affärssystem, är ett fristående webbaserat system oftast mest kostnadseffektivt. Det finns flera fristående webbaserade system som är verifierade och uppdaterade enligt aktuell GS1-standard.

Integrerat system

Om du har ett större sortiment, med 50 produkter eller fler, bör du överväga ett integrerat system.

Detsamma gäller om du har information som kan hämtas ur ditt affärssystem. Fördelen med integrerade system är att du minskar dubbelarbete i och med att du slipper manuell registrering av information som redan finns i ett system hos dig. Men var beredd på att all nödvändig information inte alltid finns tillgänglig i andra system så den information du redan har kan behöva kompletteras för att din artikel ska kunna fyllas i enligt aktuell GS1-standard.

Olika alternativ i val av integrerat system

En del av ditt affärssystem

Ditt affärssystem kan ha en inbyggd funktion för att fylla i information enligt GS1-standard. Till vissa affärssystem finns både interna och externa skräddasydda moduler. Fråga din affärssystemleverantör om tips. Ett alternativ inom integrerade system kan vara så kallade PIM-lösningar/PIM-system (Product Information Management).

Ett komplement till ditt affärssystem

Om ditt affärssystem saknar en inbyggd funktion för att fylla i information enligt GS1-standard kan du utveckla ett eget system med någon av våra anslutningar. När ditt system är färdigutvecklat och testat behöver det verifieras av GS1 Sweden för att säkerställa att det följer GS1-standard.

Verifieringen handlar i korthet om att ditt system ska kunna:

 • Använda termer enligt GS1-standard för artikelinformation.
 • Skapa och hantera artikelhierarkier.
 • Kunna uppdatera dina artikelhierarkier.

Det är möjligt att byta system för registrering av produktinformation om du inte är nöjd med funktionalitet, användargränssnitt, servicegrad eller pris.

Verifierade systemleverantörer:

Alite PIM för Validoo är ett användarvänligt system som hanterar mer än andra system. Baserat på inRiver PIM säkerställer vi att all data, plus mycket mer, kan användas i era övriga kanaler som webbsidor, tryck mm.

 • För DVH och systembolaget.
 • Anpassat gränssnitt, underlättar inmatningen.
 • Förhandsvisning i PDF.
 • All produktinformation på ett ställe.
 • Använd samma data på hemsidor eller i andra kanaler.
 • Enkla import- och exportfunktioner.
 • Kan även skicka till DABAS, Danmark eller andra mottagare.

Argus VCD är alltid uppdaterat enligt senaste standard. Systemet används idag av många leverantörer till bland annat dagligvaruhandeln, apotek och Systembolaget.

Argus VCD är ett användarvänligt och logiskt, lättanvänt gränssnitt på både engelska och svenska.

Programmet validerar artikelinformationen innan den skickas för att minimera risken för fel. Det finns även importfunktioner som Excel samt XML.

Argus VCD är en ekonomisk lösning, fast månadskostnad och fri support utan årsavgift eller rörliga kostnader.

I DABAS kan du hantera och publicera din artikelinformation på ett enda ställe och nå ut till hela branschen och dina kunder. Med enkla och användarvänliga funktioner hanterar du artiklar, produktbilder, kvalitetssäkrar och skickar varucertifikat. DABAS är en webbaserad molntjänst med möjlighet att integrera mot affärssystem på marknaden. Med 25-års erfarenhet erbjuder DABAS kvalitet, kostnadseffektivitet och transparens.

EDI Solutions artikelinformationstjänst har användarvänlighet och prisvärdhet som ledord. Systemet är webbaserat med möjlighet till integration i ert befintliga affärssystem.

 • Stödjer krav från Dagligvaruhandeln, Apotek samt Systembolaget.
 • Fast månadsavgift med fritt antal användare.
 • Fri utbildnings samt support.
 • Stödjer alltid GS1:s senaste version.
 • Validering av dataimport av befintlig artikelinformation.
 • Export av artikelinformation.
 • Stödjer svenska och engelska.

Exder är molntjänsten för dig som enkelt vill skapa och skicka artikelinformation (AI) till dina kunder. Exder är störst inom dagligvaruhandeln och har stöd för Systembolaget.

 • Direktkontroll mot Validoos regelverk.
 • Kostnadsfri support och utbildning via telefon.
 • Artikelimport
 • AI-export (t ex till PDF).
 • Automatiska systemuppdateringar.
 • Stödjer svenska, engelska, norska och danska.

Fler funktioner

 • Integrera ditt affärssystem.
 • Exder EDI ta emot order, skicka ordersvar, leveransavisering och fakturor.
 • Gemensamt artikelregister för AI och EDI.

fmcg solutions har mångårig erfarenhet av att skicka artikeldata till kunder i Norden och tillsammans med Diamir Consulting erbjuder vi en unik direktkoppling med inRiver PIM.

 • Artikeldata till GDSN nätverket via GS1 Sverige eller GS1 Danmark
 • Snabb import av befintliga artiklar, enkelt att komma igång
 • Enkla rutiner för import och export av information
 • Fullständig och heltäckande integration till inRiver PIM
 • Med inRiver PIM får ni bland annat fördelen att sprida informationen i flera kanaler som webb/tryck/etikett mm.

Foptec Recipe Explorer är en av marknadens ledande IT-lösningar för livsmedelsproducerande företag. Programmet erbjuder fullständig hantering av ingredienser, recept, ingrediensförteckningar, näringsdeklarationer, produktblad, produktionsplanering, priskalkyler, dokumenthantering samt validering av artikelinformation mot GS1 via Validoo.

Prevas GCM är ett användarvänligt system för att skicka artikelinformation till svenska, danska och finska mottagare (inkl. Systembolaget).

 • Skicka artikelinformation direkt till Validoo, GS1 Trade Sync och Synkka.
 • Artikelinformationen valideras mot GS1:s standard när den sparas och skickas för att minimera risken för fel.
 • Svenskt och engelskt användargränssnitt.
 • Fast månadskostnad och fri support.
 • Stödjer alltid GS1:s senaste version.
 • Import via xml samt export till pdf, xml och Excel.
 • Integration med affärssystem t ex SAP, PIM system mm.

Med Validoo DataEntry kan du fylla i, ändra och skicka din artikelinformation direkt i Validoo.

Validoo DataEntry har

 • Hundratals interaktiva hjälptexter och bilder som gör din inmatning enklare, snabbare och mer rätt från början.
 • Möjlighet att skicka artikelinformation till svenska och danska mottagare.
 • Ögonblicklig validering av din artikelinformation utan mellanled.
 • Den senaste versionen av GS1:s standard för artikelinformation som täcker in samtliga produkttyper.
 • Stödjer svenska och engelska.

WH Group har sedan tidigt 2000-tal utvecklat en system- och tjänstelösning för vin- och spritleverantörer i Norden, baserad på affärssystemet Visma Business.

Vår ambition är att ständigt ligga i framkant och erbjuda våra kunder den mest användarvänliga och kostnadseffektiva branschlösningen på marknaden. Därför är det självklart att du som kund, direkt i affärssystemet, kan hantera artikelinformation enligt GS1:s standard för alkoholhaltiga drycker och via Validoo kan skicka produktinformation till Systembolaget och andra köpare som följer den standarden.

Byta system

Det går utmärkt att byta från det system du använder idag till ett annat system. Kontakta den verifierade systemleverantör som finns listad på sidan välja system.

Tänk på det här:

 • Artikelinformation som du publicerat från ditt nuvarande system finns redan i Validoo.
 • Tänk på att se till att du har publicerat allt i ditt nuvarande system så att du inte har öppna utkast som du jobbar med lokalt.
 • Se till att du rensar bort eventuell inaktuell artikelinformation (exempelvis produkter som har utgått) genom att markera att de har utgått, och publicera om dem.
 • Kontakta GS1 Sweden’s kundtjänst på kundservice@gs1.se och meddela vilket system du vill byta till så hjälper de dig med att registrera rätt system i Validoos datapool.

Utveckla ditt system så att dina kunder kan skicka och dela data via Validoo

Är du systemutvecklare som erbjuder systemlösningar till andra företag men inte själv skickar information, kan du integrera ditt system med Validoo. Först behöver du anpassa systemet till GS1-standard och sedan få det verifierat av GS1 Sweden.

För att systemet skall bli verifierat, behöver det utvecklas enligt GS1:s specifikationer och standarder. Alla specifikationer finns på gs1.se under dokumentation. Du behöver även följa Validoo Operations Manual  som beskriver hur du ska interagera med Validoo när du sätter upp system-till-system-kommunikationen.

Teknisk dokumentation

Följ handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

Löpande anpassningar

Verksamhetskrav adderas till GS1:s globala standard och förvaltningsreleaser sker oftast årligen. Vid varje förvaltningsrelease förväntas du anpassa ditt system för att kunna skicka produktinformation på ett korrekt sätt. Här beskriver vi hur du går tillväga med att integrera ditt system i fyra steg.

1. Kom igång

För att kunna koppla ditt system till Validoo behöver du teckna ett avtal för verifiering av system  samt GLN (Global Location Number).

För att din kund ska kunna skicka produktinformation via ditt system behöver de  teckna ett Validoo Supplieravtal och  ett GLN.

Kontakta kundservice så hjälper vi dig komma igång.

Pris

Kostnader för sändande system Pris Enhet
Verifiering av system 3 000 SEK
Årlig serviceavgift 1 000 SEK

I den årliga serviceavgiften ingår:

 • Testmiljö
 • Listning på leverantörsförteckningen över verifierade system för systemleverantörer. Marknadsföringstext om ditt system (450 tecken) och kontaktuppgifter.
 • Inbjudan till informationsmöten och annan riktad information till systemutvecklare.

Rörliga kostnader

Timarvode för teknisk support Pris Enhet Per
Teknisk support 1 700 SEK timme

2. Sätt upp en kommunikation

För att ett system ska kunna skicka digital information måste det identifieras med ett GLN. Ett GLN-nummer är ditt företags elektroniska identitet. Du ska ange olika GLN i test- och produktionsmiljön.

Har du inget GLN?

GLN skapas med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Ett företagsprefix beställer du här:

arrow_forwardBeställ GS1 Företagsprefix

Vi har valt kommunikationsprotokollen AS2 som godkänt protokoll. AS2 är ett http-baserat protokoll. Det har stöd för kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det i alla transaktioner finns en tydlig spårbarhet.

Här kan du läsa mer om kommunikationsprotokollet AS2.

3. Anmäl, anpassa, testa och verifiera

Anmäl och anpassa ditt system

En förutsättning för att du ska kunna skicka in filer till testmiljön är att du anmäler ditt system till GS1 Sweden så att det kan läggas upp som ett sändande system i Validoo. Detta får du hjälp med i samband med att du anmäler att du vill utveckla ditt eget system.

Testa ditt system

När systemet är utvecklat och säker kommunikation är uppsatt så kan du testa att skicka in produktinformation till vår testmottagare Validoo PreProd Test Recipient med GLN 7300027777774. Du får automatiskt tillbaka en valideringsrapport om huruvida produktinformationen var korrekt eller vilka felaktigheterna är. För att uppnå en hög användbarhet rekommenderar vi att du bygger bort möjligheten för användarna att göra dessa felaktigheter. Följ handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

Verifiera ditt system

När du anser att systemet är färdigutvecklat och ni har testat internt samt rättat eventuella fel är det dags att verifiera systemet i vår externa testmiljö så att det kan bli godkänt som sändande system.

Skicka in filer för verifiering (se verifieringsfallen nedan) till mottagaren Validoo PreProd Verification Recipient med GLN 7300027777781. Validoo beslutar vilka verifieringsfall som ska genomföras, i dialog med dig. När verifieringsfallet för ditt system är klara, och du har fått OK på valideringsrapporterna, ska du meddela din kontaktperson som då granskar filerna.

Här följer våra verifieringsfall:

1. Kolonial – förslagsvis ett paket flingor

 • 3-nivåers produkt
 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll

2. 6-pack där två är konsumentartiklar – förslagsvis burkläsk

 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll
 • Panter
 • 4 nivåer

3. Fryst – (exempelvis frysta ärtor)

 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll
 • Temperaturer
 • Återvinningsavgift ej betald (se handledningen)
 • Hantering vid livscykelslut (se handledningen)
 • Varumärkesägare
 • Tillverkare

4. ”Farliga” produkter – förslagsvis tändvätska (se handledningen)

 • Farligt gods (ADR)
 • Kemtekniskt – säkerhetsföreskrifter
 • CLP

5. Färskvara – förslagsvis köttfärs

 • Viktvarukod
 • SRSback (pant)
 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll

6. Displayenhet – förslagsvis chips, olika sorter (se handledningen)

 • Hantera mix /display
 • Verifiering av att förstått helheten
 • Hantering av pallinformation

7. Återkallande av artikelhierarki (Withdrawal)

 • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en tidigare inskickad artikelhierarki permanent
 • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en inskickad artikelhierarki med syfte att uppdatera artikelhierarkin därefter

8. Ytterligare attribut

 • På begäran av GS1 Sweden, lägg till ytterligare och ej fördefinierat fält från svenskt subset i användargränssnittet och skicka in till datapoolen utan felmeddelande i schema. Prata med din kontaktperson.

9. Valideringsfel

 • Ta emot, hantera och visa upp fördefinierade felmeddelanden kopplat till valideringsregel. Dessa skickas från datapoolen (GS1 Sweden) till användaren (systemägare). Prata med din kontaktperson.

4. Börja skicka data

När ditt system blivit verifierat är det redo för att börja sända artikelinformation via Validoo.

GS1 Sweden lägger ut uppgifter samt en marknadsföringstext (valfritt) om alla godkända kommersiella system på validoo.se, inklusive kontaktuppgifter, för att uppmärksamma leverantörer vilka system de kan välja mellan.

Marknadsföringstext om ditt system

Skriv en text på maximalt 450 tecken om systemets funktioner och eventuella begränsningar, kanske har ditt system anpassningar för ett visst produktsegment. I samband med att ditt system blir verifierat publiceras det i listan med verifierade system på validoo.se.