Support: Validoo Supplier

Här samlar vi alla svar på frågor om GS1 Swedens nya publika webbtjänst ProductSearch.

Kostar det något att publicera produktinformation eller bilder i ProductSearch?

Nej, produktinformation och en bild per produkt visas automatiskt i tjänsten när dessa blir publicerade och publika i GS1 Swedens databas, Validoo datapool och bildbibliotek.


Är det min senast publicerade artikelinformation och bild som syns i ProductSearch?

Ja, eftersom ProductSearch synkroniseras med datapoolen flera gånger per dag har dina kunder ständig tillgång till aktuell och uppdaterad artikelinformation med hög datakvalitet. Du publicerar din information i GS1 Swedens datapool via ditt GS1-verifierade inmatningssystem.


Vad gäller för produkter som kommer från andra datapooler?

Leverantörer som skickar sin artikelinformation från andra datapooler och samtidigt använder Validoo-tjänster för bildhantering och/eller kvalitetssäkring genom ett avtal för GDSN-supplier, kommer att ha sina produkter synliga i ProductSearch.

Leverantörer som endast skickar artikelinformation från andra datapooler och inte har ett avtal för GDSN-supplier (dvs man har inga bilder i Validoo eller behov av kvalitetssäkring) kommer inte att ha sina produkter synliga i ProductSearch.


Vad gäller för egna märkesvaror (EMV)?


Produkter som är egna märkesvaror (EMV) syns i ProductSearch om de uppfyller samma logik som övriga produkter gällande när de är tillgängliga för marknaden (publika).

Det är alltid varumärkesägaren som står som leverantör för en EMV-produkt även om informationen har fyllts i av någon annan. Förutsättningen är att fältet för Varumärkesägare är ifyllt.


Vilken artikelinformation kommer att synas i tjänsten?

GS1 Sweden ProductSearch visar ett urval termer för varje produkt. Aktuella termer som syns i tjänsten kan du läsa här.

arrow_forwardTermer som visas i ProductSearch


Vilken bild kommer att synas i ProductSearch?

En marknadsbild syns per artikel. Om en marknadsbild saknas kommer bild för planogram att visas om sådan finns. Bilden som visas måste vara kvalitetssäkrad via GS1 Swedens fotostudio.


Min produkt syns inte i ProductSearch, hur gör jag?

Kontrollera så att produkten är publicerad och har Sverige som målmarknad. Om produkten har det och fortfarande inte syns kan det vara så att vissa parametrar för produkten behöver ändras.

arrow_forwardSe tjänstebeskrivning


Min produkt har ingen bild i ProductSearch, varför?

De produkter som är registrerade i GDSN via andra datapooler än svenska Validoo, visar produktinformation så länge produkten har Sverige som målmarknad.


Min artikelinformation syns inte i ProductSearch, hur gör jag?

Om din produkt inte syns kan det vara så att du glömt fylla i vissa parametrar på din produktinformation eller dina bilder. Läs mer om vilka parametrar som krävs i tjänstebeskrivningen för Validoo Supplier.

arrow_forwardSe tjänstebeskrivning


Min bild syns inte i ProductSearch, hur gör jag?

Om din produkt inte syns kan det vara så att du glömt fylla i vissa parametrar på din produktinformation eller dina bilder. Läs mer om vilka parametrar som krävs i tjänstebeskrivningen för Validoo Supplier.

arrow_forwardSe tjänstebeskrivning


Jag vill inte visa min artikelinformation i ProductSearch, hur gör jag?

Om du som leverantör inte vill visa din produkt går det att ändra vissa parametrar på din produktinformation eller dina bilder tillgängliga i ProductSearch. Hur man gör detta kan du läsa om i tjänstebeskrivningen för Validoo Supplier, men fundera noga, för visst vill du ha möjlighet att nå nya marknader eller kundgrupper och öka din försäljning?

arrow_forwardSe tjänstebeskrivning


Feedback eller frågor?

Välkommen att kontakta oss via formuläret och lämna din feedback på ProductSearch.

På GS1 Sweden arbetar vi agilt, nära våra användare, och kommer att använda olika metoder för att ta del av era synpunkter och förbättringsförslag. Vi kommer till exempel att aktivera mikroenkäter regelbundet och genomföra användartester för att identifiera nya behov och önskemål.  Validoo Supplier (tidigare Validoo Item Leverantör) hjälper leverantörer att validera, lagra och dela artikelinformation och produktbilder. Tjänsten ger dig möjlighet att hantera ditt digitala produktsortiment och dela informationen till olika marknader. I Validoo Supplier ingår:

  • Automatisk validering av artikelinformation och produktbilder
  • Produktdata- och bildbank för ditt digitala sortiment
  • Kvalitetssäkring av artikelinformation och produktbilder

  Validoo Supplier används ofta tillsammans med en systemleverantör till exempel Exder, Prevas, Dabas eller vårt eget inmatningssystem DataEntry.

  Den årliga abonnemangsavgiften för Validoo Supplier baseras på ditt företags årsomsättning.

  Till en början är artikelinformation och produktbilder endast tillgänglig för de mottagare som leverantören adresserat i Validoo. Därefter enligt följande logik:

  • Vid tidpunkten då produkten finns tillgänglig för konsument är även artikelinformation och produktbild tillgänglig för alla mottagare som tecknat avtalen Validoo Buyer och Validoo Receiver samt i vår öppna söktjänst GS1 Sweden ProductSearch. Med tidpunkten avses att det ifyllda datumet ”Lanseringstidpunkt” i artikelinformationen har passerat. Om tidpunkten skiljer sig åt för olika mottagare hämtas den tidigaste tidpunkten som leverantören fyllt i;
  • Om ” Lanseringstidpunkt” inte är angiven hämtas tidpunkten i termen ”Tillgänglighetstidpunkt” i artikelinformationen.
  • När bilden ska godkännas för publicering kan kunden välja att ”skriva över” det datum som har hämtats från artikelinformationen, och manuellt ange ett datum som då blir bildens publiceringsdatum. Det är endast möjligt att sätta ett datum som är längre fram i tiden än de datumen som styr logiken från artikelinformationen. (OBS! Ovan logik kan även appliceras för de mottagare som erhållit artikelinformation för aktuell produkt, men bör då endast användas vid exempelvis designbyte).

  Validoo har Sveriges största databas för produkter med artikelinformation enligt GS1:s standard. Vi hjälper dig kvalitetssäkra, hantera och dela din digitala artikelinformation och dina bilder hos olika återförsäljare.

  Kom igång och dela digital produktinformation och bilder med 70 anslutna mottagare inom dagligvaruhandel, apotek, Systembolaget och Foodservice.

  Guide för dig som ska börja med Validoo

  Skapa konto

  1. Första steget är att skaffa ett Validoo-konto. Validoo hjälper till att automatiskt validera och dela din artikelinformation. I ditt paket kan du också aktivera funktioner för att lagra och dela produktbilder samt kvalitetssäkra artikelinformation och bilder. Vem som behöver vad kan du se i vår lista för Validoo-anslutna mottagare.
  2. Nästa steg är att välja ett GS1-verifierat system för att fylla i artikelinformationen. Se alla verifierade system.

  Fyll i, validera och publicera

  1. Kontakta dina mottagare När du fått tillgång till ditt Validoo-konto och din systemtjänst, kontaktar du dina mottagare och ber dem aktivera en prenumeration på ditt företags GLN.
  2. Fyll i din artikelinformation i det verifierade system du valt. Validoo validerar nu att du fyllt i din information på korrekt sätt enligt GS1:s standard för artikelinformation. Om du behöver göra justeringar i din artikelinformation så visas det i din valideringsrapport.
  3. Publicera din artikelinformation efter godkänd validering. Informationen delas nu till dina mottagare som prenumererar på din information.

  Hjälp på vägen

  Handledningen för artikelinformation hjälper dig förstå och göra rätt.
  open_in_newHandledning

  Lärarledd träning och rådgivning för nybörjare och erfarna
  arrow_forwardSeminarier
  arrow_forwardRådgivning
  arrow_forwardKurser

  Validoo Operations Manual riktar sig till systemutvecklare och beskriver hur du ska interagera med Validoo när du sätter upp kommunikationen.

  file_downloadHämta pdf

  Avtalsvillkor Validoo Planogram

  file_downloadHämta pdf

  För att hjälpa leverantörer att fylla i artikelinformation, har GS1 Sweden tagit fram en handledning.

  question_answerHämta handledningen

  Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo Supplier baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

  arrow_forwardVisa tjänstebeskrivning

  Internationell handel med GDSN

  De företag som är anslutna till Validoo kan skicka och ta emot produktinformation från företag i andra länder som är anslutna till GDSN, GS1:s globala nätverk av datapooler.

  Så fungerar GDSN

  Nätverket GDSN (Global Data Synchronization Network) består av ett antal datapooler som kontrollerar och synkroniserar information på liknande sätt som Validoo.

  GDSN består även av ett globalt register som innehåller information om vilken datapool en leverantör är ansluten till samt var information om varje produkt finns lagrad.

  Skicka produktinformation inom GDSN

  1. Ta reda på vilken datapool som din mottagare är ansluten till.
  2. Kontakta vår kundservice för att säkerställa att det finns en koppling mellan Validoo och mottagarens datapool.
  3. Ta reda på vilka specifika termer i informationen samt vilka valideringsregler mottagarens datapool kräver.
  4. Säkerställ med din systemleverantör att ditt GS1-verifierade inmatningssystem klarar att skapa och hantera information enligt mottagarens krav.
  5. Kom överens med din mottagare när de kan ta emot information från ditt företag.

  Ta emot produktinformation inom GDSN

  1. Skapa en prenumeration för din leverantör i Validoo och exportera prenumerationen till det globala registret i GDSN.
  2. Be leverantören skicka information till ditt företag.

  Läs mer om GDSN Terms of participation (på engelska)

  file_downloadHämta pdf

  Avtal för Validoo Supplier

  file_downloadHämta pdf

  I Validoo har du redan all artikelinformation som automatiskt kopplas samman med dina produktbilder, men om artikelinformationen är äldre än ett år så bör du ta tillfället i akt att säkerställa att den är uppdaterad och skicka in den på nytt.

  För varje avtal används ett system. Om du vill använda två olika system behövs två olika GLN samt två olika avtal.

  Avtalen är knutna till det GLN (GS1 lokaliseringsnumer) som angivits vid tiden avtalet tecknades.

  Det innebär att när du ändrar GLN behöver du teckna ett nytt avtal. Den artikelinformation som är inskickad för ett GLN flyttas inte över till ett annat, det måste då skickas in på nytt.

  Kontakta vår kundservice för att få hjälp att teckna ett nytt avtal med Validoo för ditt företags nya GLN.

  question_answerSupportsidor

  headset_mic08-50 10 10 10

  emailkundservice@gs1.se

  Ja, om ditt företag tecknar ett avtal med Validoo för varje GLN. Då kommer varje GLN att fungera som en enskild leverantör i Validoo.

  Validoo skickar alltid valideringsrapporten till det system som du skickar artikelinformationen från. Du kan även välja att få en kopia på valideringsrapporten via e-post, följ anvisningarna nedan för detta:
  Logga in i Validoo och navigera till Företagsinställningar under fliken Företagsinställningar, alternativt gå direkt till denna länk. Bocka i rutan Aktiverad under rubriken Avisering artikelinformation och klicka på Lägg till mottagare. Skriv in e-postadress dit du vill att valideringsrapporter ska skickas till. Avsluta genom att trycka på Spara

  I affärsdokumentspecifikation för artikelinformation kan du läsa mer om termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Reglerna och affärsdokumentspecifikationen hittar du bland specifikationerna för Artikelinformation.

  I ”affärsdokumentation för artikelinformation” finns beskrivningar av termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Ladda ner ”handledningen för artikelinformation”.

  Om du enbart anger en specifik mottagares GLN är det bara den mottagaren som kan se din artikelinformation.

  Se kundlista med mottagares GLN

  Kontakta din köpare och be företaget lägga upp en prenumeration i Validoo.

  När artikelinformation godkänns vid valideringen, lagras informationen i Validoo och finnas tillgänglig för återförsäljare och andra mottagare som avgör vilken artikelinformation de vill importera till sina system genom att aktivera en prenumeration.

  Din mottagare behöver aktivera en prenumeration i Validoo för att kunna ta emot information från en särskild leverantör. Ifall mottagaren valt att inte visa sitt GLN i den publika kundlistan, tar leverantören kontakt för att få tillgång till numret.

  Ifall information ska skickas till annan mottagare än de angivna i listan, kontakta då affärskontakten hos mottagaren för att få reda på hur produktinformation ska skickas till dem.

  Mottagarna vill endast få produktinformation från leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka produktinformation för överenskomna produkter. Stäm därför alltid av med mottagaren om du som leverantör är osäker på ifall du ska skicka produktinformation.

  Validoo kontrollerar informationen enligt GS1s standard för artikelinformation och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

  Om informationen är rätt skickar Validoo informationen vidare till valda mottagare. Om informationen har brister måste den korrigeras och skickas igen.

  Endast en godkänd produktinformation skickas till mottagarna.

  Ett företag som ska ta emot produktinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Kontakta därför dina mottagare när ditt leverantörsavtal med Validoo är klart.

  Om mottagaren inte har skapat prenumerationer kommer Validoo inte att skicka vidare informationen även om du har skickat information till just den mottagaren. Både du och mottagaren kommer att få en varning och bli uppmärksammade på att informationen inte har skickats.

  Testa gärna att du har fyllt i rätt information, enligt GS1:s standard för artikelinformation, genom att publicera den endast till GS1 som mottagare. Validoo validerar informationen och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

  Fyll i informationen i det system som ditt företag har valt, i enighet med GS1:s standard för artikelinformation.

  Uppsägningsblankett för samtliga Validoos tjänster

  file_downloadHämta pdf