Support: Validoo MediaStore

Till en början är artikelinformation och produktbilder endast tillgänglig för de mottagare som leverantören adresserat i Validoo. Därefter enligt följande logik:

 • Vid tidpunkten då produkten finns tillgänglig för konsument är även artikelinformation och produktbild tillgänglig för alla mottagare som tecknat avtalen Validoo Buyer och Validoo Reciever. Med tidpunkten avses att det ifyllda datumet ”Lanseringstidpunkt” i artikelinformationen har passerat. Om tidpunkten skiljer sig åt för olika mottagare hämtas den tidigaste tidpunkten som leverantören fyllt i;
 • Om ” Lanseringstidpunkt” inte är angiven hämtas tidpunkten i termen ”Tillgänglighetstidpunkt” i artikelinformationen.
 • När bilden ska godkännas för publicering kan kunden välja att ”skriva över” det datum som har hämtats från artikelinformationen, och manuellt ange ett datum som då blir bildens publiceringsdatum. Det är endast möjligt att sätta ett datum som är längre fram i tiden än de datumen som styr logiken från artikelinformationen. (OBS! Ovan logik kan även appliceras för de mottagare som erhållit artikelinformation för aktuell produkt, men bör då endast användas vid exempelvis designbyte).

Validoo MediaStores riktlinjer och kvalitetssäkringsregler motsvarar i stort det bildmanér Systembolaget har, men märkesneutraliteten och Systembolagets uppdrag gör att det tillkommer några kompletterande krav för dig som ska leverera produktbilder till Systembolaget.

Denna specifikation är avsedd att lämnas till en professionell fotograf som komplettering till Validoo MediaStores riktlinjer för produktbilder.

file_downloadHämta pdf

Riktlinjer för mobilanpassade produktbilder

file_downloadHämta pdf

Kommande specifikation (gäller från den 3 juni 2091)

file_downloadHämta pdf

Detta dokument innehåller villkoren för tjänsten Validoo Planogram

file_downloadHämta pdf

Kommande villkor

Gäller från: 2019-06-03

file_downloadHämta pdf

Omfotografering av marknadsbilder

När du laddar upp produktbilder i Validoo MediaStore kontrollerar vi att bilderna följer Kvalitetssäkringsreglerna. Om bilden inte får godkänt ber vi dig korrigera genom att redigera om bilden, men om felen är rent fotograferingstekniska, kan de inte rättas till med redigering och du behöver då fotografera om bilden.

Vid följande fotograferingstekniska brister behöver dina bilder omfotograferas:

 • Bilden har interpoleringsartefakter eller kompressionsartefakter.
 • Det finns synliga signaturer, fingeravtryck eller vattenstämplar.
 • Bilden är en scannad bild från utskrivna sidor.
 • Bilden är inte professionellt och skarpt fotograferad.
 • Bilden är överskärpt i den digitala bildbehandlingen.
 • Bildobjektet är mindre än 1800 pixlar vid beskärning.

Vår fotostudio hjälper dig gärna med kvaliteten på dina produktbilder. Beställ produktfotografering eller redigering av oss.

question_answerTill fotostudion

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo MediaStore baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

arrow_forwardVisa tjänstebeskrivning

Välj varuprov som är i fint skick och utan datumstämplar vid ordinarie produktfotografering. Det ger de bästa bilderna till lägst kostnad.

Tips inför en lyckad fotografering

 • Lägg tunga varuprov längst ner i förpackningen för att undvika att ömtåliga varuprov trycks ihop.
 • Emballera varuproven noggrant, för att undvika att de blir skavda eller nötta under transporten.
 • Skicka gärna två varuprov. Då finns ett varuprov i reserv om det andra skulle skadas under transporten.
 • Använd budfirma istället för leverans till postombud

Kyl- och frysvaror

Vid fotografering av kyl- och frysvaror i större volymer måste föranmälas, framförallt vid fotografering för Foodservice samt den norska marknaden.

Färskvaror

Färskvaror prioriteras vid fotografering och tas emot under förmiddagar måndag-torsdag. Färskvaror behöver alltid fotograferas snarast möjligt, exempelvis ”färdiga rätter” eller en tårta. Tänk på att buda dem till oss på förmiddagen, samt aldrig en fredagseftermiddag då de hinner bli dåliga under helgen.

Alkoholhaltiga drycker

Vid fotografering av alkoholhaltiga drycker tar GS1 endast emot produkter som skickas från en svensk avsändaradress eftersom sådana produkter inte får skickas direkt från utlandet till GS1.

GS1 returnerar samtliga varuprov efter produktfotografering. Denna kostnad står ni som leverantör själva för. Bifoga därför med följesedel för retur direkt när ni skickar in en era varuprover för produktfotografering.

Läkemedel

Skicka tomma förpackningar ifall ditt företag vill låta Validoo MediaStore fotografera era läkemedelsklassade produkter.

Defekta varuprov

Vi kan redigera bilderna till en extra kostnad om varuprovet är defekt när det kommer till Validoo MediaStore. På samma sätt retuscherar vi alltid bort datumstämplar. Om varuprovet är allt för skadat kan det vara bättre att skicka ett nytt varuprov.

Vanligt förekommande defekter är:

 • Skavt eller repat varuprov
 • Konstigt varuprov
 • Skrynkligt varuprov
 • Ofräscht innehåll
 • Kantstötta hörn på förpackningar
 • Sneda eller felplacerade etiketter.

Obligatoriska produktbilder

Utformningen av produktbilder för Foodservice är ett önskemål från mottagarna av bilderna (grossister etc.). Validoo garanterar att bilderna följer bildtekniska krav och riktlinjer i linje med dessa önskemål.

I vår fotograferingsmanual för Foodservice hittar du bildexempel och mer information.

Se fotomanual

Utföranden för Foodservice

Produktbilder ur sin förpackning

Dessa bilder ska på bästa möjliga sätt visa produktens utseende − den produkt som ska användas i matlagningen. Vi kallar det själva för att vi gör ett ”enkelt upplägg” i marknadsbilden. Med hjälp av väl vald ljussättning samt noggrann placering av exempelvis hallon i en skål, gör vi vårt yttersta för att åskådliggöra varje produkt på bästa sätt.

Användningsområde: En produktbild för marknadsföring, som även kan användas på webbsidor. Retuschering och urklippsbana ingår. I första hand fotograferas samtliga produkter mot vit bakgrund. Produkterna fotograferas i det tillstånd som gäller vid försäljning.

Om produkten har en tydlig och enhetlig form, exempelvis en paj, fotograferas endast en produkt.
Om produkten varierar i form och storlek, exempelvis fiskfiléer, fotograferas två till tre produkter.
Kryddor samt pulver fotograferas i en hög direkt på bordet.
Bär, grönsaker, ris och dylikt fotograferas i en skål eller assiett i vitt porslin.

Produktbilder i sin förpackning

Vid fotografering för foodservice är det viktigt att fotografera den tydligaste förpackningen för produkten. Syftet med bilden är att produkten ska vara lättidentifierad vid försäljnings- samt beställningstillfället. Det kan vara en brun ytterförpackning om den har en tydlig etikett, eller innerförpackningen om den har en tydlig design.

Användningsområde: En produktbild för webb (webbild), med vit bakgrund, för igenkänning. Eftersom ändamålet är webbutiker har bilden mindre retusch än en marknadsbild.

Bilder efter önskemål
Det finns oändliga möjligheter att skapa bilder för inspiration och speciella ändamål. Vi är öppna för skräddarsydda uppdrag utifrån era önskemål. Det kan exempelvis handla om så kallade serveringsförslag eller inspirationsbilder. Välkommen med din förfrågan.

En kund till Validoo MediaStores distributionstjänst kan ladda ner eller prenumerera på produktbilder och ändamålsanpassad artikelinformation avsedda för Planogram

I artikelinformation för planogram ingår

Artikelinformation som hämtas från Validoo Item:

 • Artikelns identitet, GTIN
 • Artikelbenämning
 • Varumärke
 • Informationslämnarens identitet, GLN
 • Tillgänglighetstidpunkt
 • Senaste ändringstidpunkt
 • Produktklass, kod
 • Förpacknings- /kollityp, kod
 • Förpackningsfunktion, kod
 • Artikelns bredd
 • Artikelns höjd
 • Artikelns djup
 • Artikelns hyllbredd
 • Artikelns bruttovikt
 • Antalet inneliggande förpackningar
 • Staplingshöjd
 • Minimum hållbarhet

Avtal för Validoo MediaStore

file_downloadHämta pdf

Fotomanual för produktbilder inom dagligvaruhandeln i Norge

file_downloadHämta pdf

Fotomanual för produktbilder inom dagligvaruhandel

file_downloadHämta pdf

Fotomanual för produktbilder inom Foodservice

file_downloadHämta pdf

Kvalitetssäkringsregler för produktbilder i Validoo MediaStore

file_downloadHämta pdf

Kvalitetssäkringsreglerna beskriver Validoo MediaStores riktlinjer och regler på produktbilder, vad som ingår i kvalitetssäkringen, hur den går till samt vilka resultat den kan ge.

Riktlinjerna har tagits fram med hjälp av Validoos referensgrupper och baseras på GS1:s globala standard för produktbilder, GS1 Product Image Specification.

arrow_forwardKvalitetssäkringsregler

Beroende på ert antal GTIN med tillhörande publicerade bilder så är det olika prisnivåer för årlig serviceavgift.

Läs mer om den årliga serviceavgiften, och se de olika avgiftsnivåerna.

Anledningen till att det är olika avgifter är att den årliga serviceavgiften baseras på ”nivåer”. Du uppnår olika nivåer beroende på antalet GTIN med bilder som publiceras. Det resulterar i att det kan bli olika avgifter, för publicering av nya GTIN med bilder, i en och samma faktura.

Avgiften baseras på föregående års totala mängd GTIN med publicerade bilder i Validoo MediaStore, och faktureras i förskott i början av kalenderåret. För nya GTIN med publicerade bilder skickas en månadsfaktura.

Den årliga serviceavgiften faktureras i början av varje kalenderår. Det är en förskottsbetalning för kommande år och baseras på föregående års ackumulerade antal GTIN med publicerade bilder.

De fakturor som skickas till dig vid andra tillfällen under året gäller den rörliga avgiften för kvalitetssäkring av bilder/fotografering, samt att nya GTIN med bilder publiceras i MediaStore vilket medför en årlig serviceavgift för de återstående månaderna på året. Dessa fakturor skickas ut månaden efter publiceringstillfället och om bilderna publiceras i exempelvis augusti månad ges 58 % rabatt på den årliga serviceavgiften.

Ja, om de är mottagarkunder i Validoo MediaStore.

Det finns ingenting i avtalet med Validoo MediaStore som hindrar dig från att ha avtal med flera bildtjänstleverantörer.

Läs mer om avgifterna för Validoo MediaStore

Validoo har äganderätten för de bilder som Validoo fotograferar åt en kund. Det innebär att Validoo äger rätt att disponera över bilder inom ramen för Validoo MediaStore. Det är alltid kunden som avgör om en bild ska publiceras eller inte. Kunder kan alltid använda bilder på annat sätt och i andra kanaler än i Validoo MediaStore. Om du väljer att avsluta ditt avtal med Validoo MediaStore kan du disponera dina produktbilder som du själv önskar.

Ja, du beställer Kvalitetssäkring Bild PLUS och då ingår redigering. Se avgifter för Validoo MediaStore för detaljer.

I ordinarie fotografering för Retail ingår 1 marknadsbild och 1-3 planogrambilder. (Antal vinklar beror på typ av förpackning). Det går att beställa extra bilder vid behov.

På våra produktsidor kan du läsa mer om vad som ingår i fotograferingen för din marknad

Produktfotografering Retail

Produktfotografering Foodservice

Produktfotografering Norge

Du loggar in i MyValidoo och där lägger du din order. Du lägger en order för kvalitetssäkring utav dina egen tagna bilder och väljer Planogram och/eller Sälj & marknadsbild. Efter att ordern är lagd i MyValidoo kommer ordern att ”gå över” till MediaStore. Du går till MediaStore och laddar upp bilderna på ordrarna under fliken ”order/enkel uppladdning” och ”öppna”.

När du lagt en order för fotografering i MyValidoo kommer du kunna skriva ut en följesedel på sista sidan, på den står också adressen var du ska buda dina varuprover.

Kom ihåg att skicka produkterna med bud (inte via post) och emballera dem ordentligt så de är i fint fotografiskt skick när de kommer fram.

Ja, för att kunna använda dig av Validoo MediaStore måste du även ha ett avtal med Validoo Item. samt artikelinformation i Item till den produkt du vill publicera bilder till.

Det kan du välja själv. Utgå från förpackningstypen för att avgöra vad som blir bäst i fotograferingen. Exempel: En yoghurt i tetrapack är det oftast bättre att fotografera en prototyp.

Om du ska ladda upp egna bilder så bör du först kontrollera att ni har de immateriella rättigheterna till bilderna. Det är också viktigt att granska era bilder så att de följer våra kvalitetssäkringsregler. Tänk på att innan du kan ladda upp bilder eller skicka varuprover för fotografering måste du ha ett Validoo-konto.

Uppsägningsblankett för samtliga Validoos tjänster

file_downloadHämta pdf