Support: Validoo Item

Validoo har Sveriges största databas för produkter med artikelinformation enligt GS1:s standard. Vi hjälper dig kvalitetssäkra, hantera och dela din digitala artikelinformation och dina bilder hos olika återförsäljare.

Kom igång och dela digital produktinformation och bilder med 70 anslutna mottagare inom dagligvaruhandel, apotek, Systembolaget och Foodservice.

Guide för dig som ska börja med Validoo

Skapa konto

 1. Första steget är att skaffa ett Validoo-konto där du aktiverar bastjänsten Validoo Item som validerar och delar din artikelinformation. Vissa mottagare behöver också ta emot produktbilder och manuellt kontrollerad information med hjälp av våra tilläggstjänster Validoo MediaStore och Validoo Q-lab. Vem som behöver vad kan du se i vår lista för Validoo-anslutna mottagare.
 2. Nästa steg är att välja ett GS1-verifierat system för att fylla i artikelinformationen. Se alla verifierade system.

Fyll i, validera och publicera

 1. Kontakta dina mottagare När du fått tillgång till ditt Validoo-konto och din systemtjänst, kontaktar du dina mottagare och ber dem aktivera en prenumeration på ditt företags GLN.
 2. Fyll i din artikelinformation i det verifierade system du valt. Validoo validerar nu att du fyllt i din information på korrekt sätt enligt GS1:s standard för artikelinformation. Om du behöver göra justeringar i din artikelinformation så visas det i din valideringsrapport.
 3. Publicera din artikelinformation efter godkänd validering. Informationen delas nu till dina mottagare som prenumererar på din information.

Hjälp på vägen

Handledningen för artikelinformation hjälper dig förstå och göra rätt.
open_in_newHandledning

Lärarledd träning och rådgivning för nybörjare och erfarna
arrow_forwardSeminarier
arrow_forwardRådgivning
arrow_forwardKurser

Validoo Item Operations Manual riktar sig till systemutvecklare och beskriver hur du ska interagera med Validoo Item när du sätter upp kommunikationen.

file_downloadHämta pdf

Validoo Item Operations Manual riktar sig till systemutvecklare och beskriver hur du ska interagera med Validoo Item när du sätter upp kommunikationen.

För att hjälpa leverantörer att fylla i artikelinformation, har GS1 Sweden tagit fram en handledning.

question_answerHämta handledningen

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo Item baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

arrow_forwardVisa tjänstebeskrivning

Internationell handel med GDSN

De företag som är anslutna till Validoo Item kan skicka och ta emot produktinformation från företag i andra länder som är anslutna till GDSN, GS1:s globala nätverk av datapooler.

Så fungerar GDSN

Nätverket GDSN (Global Data Synchronization Network) består av ett antal datapooler som kontrollerar och synkroniserar information på liknande sätt som Validoo Item.

GDSN består även av ett globalt register som innehåller information om vilken datapool en leverantör är ansluten till samt var information om varje produkt finns lagrad.

Skicka produktinformation inom GDSN

 1. Ta reda på vilken datapool som din mottagare är ansluten till.
 2. Kontakta vår kundservice för att säkerställa att det finns en koppling mellan Validoo Item och mottagarens datapool.
 3. Ta reda på vilka specifika termer i informationen samt vilka valideringsregler mottagarens datapool kräver.
 4. Säkerställ att ditt system klarar att skapa och hantera information enligt mottagarens krav.
 5. Kom överens med din mottagare när de kan ta emot information från ditt företag.
 6. Ta emot produktinformation inom GDSN
 7. Skapa en prenumeration för din leverantör i Validoo Item och exportera prenumerationen till det globala registret i GDSN.
 8. Be leverantören skicka information till ditt företag.

Läs mer om GDSN Terms of participation (på engelska)

file_downloadHämta pdf

Avtal för Validoo Item

file_downloadHämta pdf

Fakturan avser årlig serviceavgift för Validoo Item. Vid avtalstecknandet betalar du en årlig serviceavgift för antalet återstående månader på året. Läs mer om priser och avtalsvillkor för Validoo Item.

I Validoo MediaStore har du redan all artikelinformation som automatiskt kopplas samman med dina produktbilder. Artikelinformation hämtas från Validoo Item, men om artikelinformationen är äldre än ett år så bör du ta tillfället i akt att säkerställa att den är uppdaterad och skicka in den på nytt.

För varje avtal används ett system. Om du vill använda två olika system behövs två olika GLN samt två olika avtal.

Avtalen är knutna till det GLN (GS1 lokaliseringsnumer) som angivits vid tiden avtalet tecknades.

Det innebär att när du ändrar GLN behöver du teckna ett nytt avtal. Den artikelinformation som är inskickad för ett GLN flyttas inte över till ett annat, det måste då skickas in på nytt.

Kontakta vår kundservice för att få hjälp att teckna ett nytt avtal med Validoo Item för ditt företags nya GLN.

question_answerSupportsidor

headset_mic08-50 10 10 10

emailkundservice@gs1.se

Ja, om ditt företag tecknar ett avtal med Validoo Item för varje GLN. Då kommer varje GLN att fungera som en enskild leverantör i Validoo Item.

Validoo Item skickar alltid valideringsrapporten till det system som du skickar artikelinformationen från. Du kan du även välja att få en kopia på valideringsrapporten via e-post, följ anvisningarna nedan för detta:
När du loggar in i MyValidoo, gå in på Avtal och klicka på det avtal som du vill ändra e-postadress till. Du kommer då in i avtalet och kan ändra e-postadress. Vi rekommenderar att du använder en opersonlig e-postadress som flera på företaget har tillgång till, för att ta emot valideringsrapporter.

I affärsdokumentspecifikation för artikelinformation kan du läsa mer om termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Reglerna och affärsdokumentspecifikationen hittar du bland specifikationerna för Artikelinformation. http://www.gs1.se/artikelinformationspec

I ”affärsdokumentation för artikelinformation” finns beskrivningar av termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Gå till länken http://www.gs1.se/artikelinformationspec och ladda ner ”handledningen för artikelinformation”.

Ni kan antingen lägga till era mottagare en och en eller lägga till ett publikt GLN, Community GLN: 7300029999938.

När du använder Community GLN skickas artikelinformationen ut publikt till alla som har en prenumeration på ditt företags GLN.

Kundlista för Validoo Item Mottagare

Om du enbart anger en specifik mottagares GLN är det bara den mottagaren som kan se din artikelinformation.

Se kundlista med mottagares GLN

Kontakta din köpare och be företaget lägga upp en prenumeration i Validoo Item.

Validoo Item är ett så kallat publiceringssystem.

Det innebär att leverantörer publicerar sin artikelinformation i systemet, och om artikelinformationen godkänns vid valideringen så kommer informationen att lagras i systemet och finnas tillgänglig för handelsföretagen.

Därefter är det handelsföretagen som avgör vilken artikelinformation som de vill importera till sina system genom en så kallad prenumeration. Prenumerationerna kan göras för till exempel alla artiklar från en viss leverantör eller för en viss artikel.

Validoo Item kontrollerar informationen enligt GS1s standard för artikelinformation och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

Om informationen är rätt skickar Validoo Item informationen vidare till valda mottagare. Om informationen har brister måste den korrigeras och skickas igen.

Endast en godkänd produktinformation skickas till mottagarna.

Privat eller publikt

Ditt företag kan välja att skicka informationen som privat eller publikt.

 • Privat
  Informationen skickas endast till de mottagare som ditt företag väljer att skicka informationen till.
 • Publikt
  Informationen publiceras i Validoo Item och alla mottagare som har en prenumeration som matchar informationen får den skickad till sitt system. Informationen görs publik genom att du inte anger vilka mottagare som informationen ska skickas till.

Ett företag som ska ta emot produktinformation måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo Item. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Kontakta därför dina mottagare när ditt avtal med Validoo Item är klart.

Om mottagaren inte har skapat prenumerationer kommer Validoo Item inte att skicka vidare informationen även om du har skickat information till just den mottagaren.

Testa gärna att du har fyllt i rätt information, enligt GS1:s standard för artikelinformation, genom att publicera den till Validoo Items testköpare. Validoo Item validerar informationen och skickar tillbaka en valideringsrapport som visar om den är rätt.

Fyll i informationen i det system som ditt företag har valt, i enighet med GS1:s standard för artikelinformation.

Uppsägningsblankett för samtliga Validoos tjänster

file_downloadHämta pdf