Systemtjänster

Om systemtjänster

För att få artikelinformationen validerad i Validoo behöver du dels ha ett avtal med GS1 Sweden och dels en systemtjänst för att mata in artikelinformationen. Systemtjänsten måste vara verifierad enligt GS1-standard.

Flera systemleverantörer att välja bland

Det finns flera verifierade inmatningssystem att välja bland på marknaden. Tjänsterna hjälper dig fylla i, publicera och, när det behövs, ändra din artikelinformation. Som ett komplement är det även möjligt att skicka och ta emot data från Validoo via olika anslutningar samt utveckla ett eget verifierat system.

Support

Välj inmatningssystem