Produktbilder är avgörande om du vill nå ut i olika säljkanaler. Här guidar vi dig fram till perfekta foton för alla dina marknads­platser.

Retailers, grossister och e-handlare har behov av korrekt fotograferade bilder för marknadsföring, försäljning och planogram. Leverantörer och varumärkesägare som vill sälja sina produkter behöver därför se till att möta marknadskraven.

I den här guiden får du veta mer om värdet av korrekta bilder för både bransch och konsument. Dessutom får du våra egna proffsfotografers fem bästa tips för att lyckas med dina bilder.

Värdet av produktbilder

Hinn i tid inför lanseringen

Det här med produktfotografering kanske inte är raketforskning, men många snubblar på mängden detaljer som ska stämma vid utförandet. När bilden inte uppfyller branschens kvalitetskriterier, måste momentet göras om och där kan onödiga förseningar uppstå som till och med kan riskera lanseringen i värsta fall.

Spara tid och pengar

produktbilder
Korrekt fotograferade produktbilder skapar värde för både bransch och konsument

Dagligvarubranschen i Sverige är överens om att kvalitetssäkrade produktbilder kopplade till validerad artikelinformation effektiviserar hela informationsflödet. Bilderna används vid försäljning, hyllplanering och i sista ledet i marknadsföring riktad till konsument.

Tack vare att leverantörer och varumärkesägare förser sina branscher med produktdatakvalitet för både bilder och artikelinformation, får konsumenten ett entydigt budskap och hela branschen spar tid och pengar.

Tydlig information till konsumenter

Otydlig eller bristfällig produktinformation gör att konsumenter tvekar vid köp. Om varje varumärkesägare skulle fotografera produkter enligt eget tycke och smak, skulle konsumenter mötas av en mängd olika bildmanér. Och om produktbilder inte fanns, skulle konsumenter inte kunna handla online eller se reklam om produkten.

En branschgemensam linje

Leverantörer, retailers och grossister har tillsammans med GS1 Sweden tagit fram riktlinjer för hur produktbilder för olika ändamål ska fotograferas på bästa sätt. Dessa riktlinjer är baserade på GS1:s globala standard för produktbilder.

Här visas produktbilder

Bilder syns på många ställen under resan till lansering. Här ser du exempel.

Vid hyllplanering
Hyllplanering
produktblad
Produktblad
Vid beställningar
Beställningar
Reklam
Reklam
Produktfotografering självscanning
Självscanning
Produktfotografering för online
Online och e-handel

Kvalitetssäkrade produktbilder för handeln

Tutorial från Validoos fotostudio visar hur bilder kvalitetssäkras.

När rätt bild är kopplad till rätt artikelinformation skapas en effektiv bildhanteringsprocess som hjälper din produkt ut på marknaden snabbare.

Produktbilder kvalitetssäkras manuellt av Validoo innan produkten är redo för försäljning. Bilden hämtas från Validoos mediebank och för att din bild ska bli godkänd gäller det att du och din fotograf har koll på vilka bildtekniska krav och regler som gäller för din produkts olika marknader.

Anpassa för din marknad

Kom ihåg att anpassa fotograferingen efter din målmarknad. Det finns olika standarder och riktlinjer beroende på var och hur din produkt ska säljas.

För svenska foodservice ska du till exempel tänka på att produkten bör fotograferas både i och ur sin förpackning medan helt andra krav bildvinklar gäller för norska dagligvarumarknaden.

Ta hjälp av Validoos fotomanualer

Använd fotomanualerna och kvalitetssäkringsreglerna som checklistor för att säkerställa att din produktbild har hög kvalitet och följer riktlinjer och bildtekniska krav. Om du gör rätt i alla moment kommer din bild bli godkänd i Validoo och du är redo för lansering.

Fotomanualer

Vi följer riktlinjerna för olika målmarknader, vilket beskrivs i våra fotomanualer:

question_answerDagligvaruhandel
question_answerFoodservice
question_answerDagligvaruhandel Norge
question_answerMobile Ready Hero Images

Fotografernas fem bästa tips

I Validoos fotostudio jobbar proffsfotografer som har koll på alla moment du behöver lyckas med för att få ut din produkt i handeln. Här är deras bästa tips för att lyckas med produktbilder.

Tips 1: Boka fotografering i god tid inför lansering

Din bild behöver uppfylla marknadens krav för att produkten ska kunna säljas. Om produktbilder inte uppfyller kraven, behöver tid läggas på redigering eller ny fotografering.

Inom den svenska dagligvarubranschen används ECR-Tidsfönster vid lansering av nya produkter. Enligt rekommendationen behöver mottagare av dina bilder ett visst antal veckor på sig för att förbereda en lansering.

Tips 2: Styling av produkt

Innan fotograferingen börjar, behöver produkten synas i sömmarna. Inspektera förpackningen eller matvaran och torka av synliga fingeravtryck och fläckar.

Damm, repor och datumstämplar kan du redigera bort i efterbehandlingen, men om förpackningen är för skadad, kantstött eller har en felplacerad etikett måste ett nytt varuprov väljas. Om det är en färskvara som ska fotograferas är det viktigt att du fotograferar den så snart som möjligt.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du väljer varuprov.

Tips 3: Rätt ljussättning

Den optimala miljön för produktfotografering är en fotostudio. Ljussättning ska anpassas efter förpackningens material, färg och textur. Välj ljusformare för att skapa ett ljus som framställer varje unik produkt på bästa sätt.

Tips 4: Använd professionell fotoutrustning

Rätt utrustning ger ett proffsigare resultat.

Du behöver en professionell systemkamera, stabilt stativ och ett objektiv som visar produkten utan förvrängning. Olika objektiv kan behövas beroende på produktens storlek. Objektivet bör kunna fotografera skarpt på en liten bländaröppning för att hela produkten ska visas skarp. Koppla gärna kameran till datorn under fotograferingen för att se resultatet direkt på skärm.

Tips 5: Bildredigera på rätt sätt

När du är nöjd med produktbilden är det dags att finjustera bildens kvalitet i Photoshop innan den laddas upp i Validoo. Här säkerställer du att bilden ser bra ut, utformar korrekt urklippsbana, retuscherar bort damm, repor och bäst före datum. Kom även ihåg att justera färg, kontrast och blänk.

Redigering är det sista viktiga steget.

Vid redigeringen ser du till att alla parametrar är uppfyllda som beskrivs i kvalitetssäkringsregler för produktbilder.

Sist men inte minst. Lycka till med din bildproduktion!

Sorterad under: Fotostudio