Validoo är tjänster som ökar kvaliteten på din produktinformation. Validoo ingår i GS1 Sweden AB som i sin tur ägs till lika stora delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). Dagligvarubranschen var med och grundade EAN, streckkoderna du vet, som var föregångaren till GS1.

Validoo bidrar till bättre affärer

Validoo hjälper dig kvalitetssäkra, hantera och dela din digitala artikelinformation och dina bilder i butiker, apotek, hos grossister och online.

Vinster med Validoo

En studie från Accenture (2016) undersökte de ekonomiska fördelarna av att använda Validoo sett från ett leverantörsperspektiv. Sifforna kan själva berätta. För svenska leverantörer inom dagligvaruhandeln innebär Validoos tjänster årligen

  • 2,5 miljarder kr (1,3 %) i ökade intäkter och
  • 1,5 miljarder kr (2–5 %) i minskade kostnader.

Validoos uppgift

Paketera kvalitet

Vår uppgift är att höja produktdatakvalitet och kvalitetssäkra artikelinformation med både konsumenter och handelns olika aktörer i åtanke. Hela idén med Validoo är att skapa effektiva varuflöden genom hela värdekedjan.

Digitalisera kvalitet

Vi hjälper dagligvarubranschen, apotek och Foodservice med tjänster för korrekt digital produkt- och bildinformation. Vår egen fotostudio hjälper också branschen med kreativa tjänster och professionella produktbilder.

Återinvestera kvalitet

Validoos kunder betalar marknadsmässiga priser för alla de tjänster vi erbjuder. Överskottet återinvesteras dessutom i tjänsterna.


Validoos referensgrupper

Vi utvecklas och förbättras kontinuerligt i samarbete med de som faktiskt använder våra tjänster. Leverantörer och detaljhandlare samlas i Validoos referensgrupper där både samtidens och framtidens affärer ventileras.

Tack vare den samlade kunskapen hos branschrepresentanterna i våra referensgrupper kan vi ständigt utveckla våra tjänster för att möta kundernas utmaningar och behov.

Sammanfattning Validoo

  • Tjänster för datakvalitet, flödeseffektivitet och konsumenttrygghet.
  • Störst i Sverige på kvalitetshöjning av digital produkt- och bildinformation.
  • Samlar branschens parter och gemensamma intressen på ett ställe.
  • Aktivt nätverk av experter som hjälper kunderna göra bättre affärer.