Kvalitetssäkringsreglerna för Validoo Q-lab kommer uppdateras den 13 maj i samband med att GS1-standarden för artikelinformation uppdateras.

Kvalitetssäkringsreglerna för Validoo Q-lab ger dig en detaljerad beskrivning av hur bedömningen går till vid manuell kontroll av artikelinformation. Den nya versionen kommer i ett mer användarvänligt webbformat vilket gör det enklare att hitta och navigera till de regler du vill läsa om.

Här får du förhandsinformation om nya kvalitetssäkringsregler för Validoo Q-lab som börjar gälla från den 13 maj när uppdateringen (GDSN 3.1.8) är genomförd.

Nytt i Validoo Q-lab enligt ny version GDSN 3.1.8

Gäller från och med den 13 maj

Better Cotton Initiative

Den nya märkningen Better Cotton Initiative kommer kvalitetssäkras. När märkningen finns på förpackningen kontrollerar vi att den även är angiven i fältet T3777 Ackkrediterad märkning i artikelinformationen. Det här innebär att du får möjlighet att kommunicera märkningen till köpare och konsumenter. Eftersom informationen kontrolleras kan alla parter känna sig trygga i att den är korrekt ifylld.


Ange att din produkt har hög koffeinhalt

Ifall det finns information på förpackningen om att produkten har hög koffeinhalt så ska det även anges i fältet T4088 Ingrediensförteckning i artikelinformationen.

Den här kontrollen läggs till eftersom hög koffeinhalt är viktig information som behöver visas i e-handel och andra digitala försäljningskanaler.

Resultatet kommer visa icke godkänt ifall termen inte finns med. Börja därför fylla i hög koffeinhalt för dina produkter redan idag.


Inneliggande artiklar i prototyp

Vid förhandsgranskning av en prototyp kommer den som kontrollerar din produktinformation i första hand avläsa antalet inneliggande artiklar från vad som är angivet på etiketten. Med denna metod får du godkänt resultat oavsett hur många inneliggande artiklar som finns medskickade.

Exempel på angivelser för etikett jämfört med artikelinformation:

  • Etikett: Äppeljuice 6x250g
  • T3361 i artikelinformationen: 6
Nu är det enklare att få godkänt vid förhandsgranskning av prototyp

Ifall det inte står antal angivet på prototypens etikett eller om det står fel antal, så går det bra att skriva dit det korrekta antalet.

Ifall det helt saknas angivelse på etiketten kommer vi kvalitetssäkra fältet T3361 i artikelinformationen som tidigare, d.v.s mot hur många inneliggande artiklar som har skickats med i varuprovet.

Så gick det till förut

Det vanligaste felet i Validoo Q-lab vid förhandsgranskning av prototyp har varit fel antal i förpackningen, men rätt antal angivet i fältet T3361 i artikelinformationen.

Tidigare behövde ytterförpackningen som skickas in till Validoo Q-lab fyllas upp med rätt antal varuprover av samma mått och form som originalets inneliggande artiklar. Den som kontrollerade såg till att antalet i förpackningen överensstämde med det angivna antalet i artikelinformationen (term T3361).


Inneliggande artiklar i SRS-backar

För SRS-backar finns idag ett undantag från regel 735501 Antal inneliggande artiklar. Detta undantag tas bort i och med att vi i första hand kommer att kvalitetssäkra antal inneliggande artiklar mot etikett istället för fysiskt varuprov.

Ifall SRS-etiketten har information om antal inneliggande artiklar, kommer vi kvalitetssäkra att det överensstämmer med angivet antal i T3361 i artikelinformationen.

Det kommer vara till stor hjälp för den som råkat skriva fel antal inneliggande artiklar i artikelinformationen, vilket kan få mycket stora konsekvenser vid order och leverans. Ifall angivelse om antal saknas på SRS-etiketten, kan ingen kontroll göras och resultatet blir N/A, precis som tidigare.

Termen T4140 Farligt gods begränsad mängd blir T4247

Termen T4140 byter nummer till T4247 och det innebär ett nytt regel-ID i Validoo Q-lab. Kvalitetssäkringsregel 735547 ersätts av 735800. Den nya regeln är utformad exakt som den gamla, det är bara regel-ID som förändras.


Underlag till prototyp och variantgrundande artikel

Vid kvalitetssäkring av varuprovstyperna Prototyp och Variantgrundande artikel jämförs artikelinformationen mot ett underlag som visar förpacknings- eller etikett-layouten. Det är viktigt att underlaget är läsbart och tydligt för att vi ska kunna utföra förhandsgranskningen.

Underlag för Prototyp

För Prototyp ska underlaget vara utskrivet på ett papper som skickas in tillsammans med den fysiska prototypen.

Underlag för Variantgrundande artikel

För Variantgrundande laddas ett digitalt underlag upp i orderläggningen (inget underlag behöver skickas in fysiskt till oss).

Godkända underlag

Underlag som vi kan kvalitetssäkra mot är till exempel förpackningens artwork (tryckorginal), en printad etikett eller en annan typ av avbildning av hur förpackningen/etiketten ska se ut.

Ej godkända underlag

Det är inte möjligt att genomföra förhandsgranskningen mot t.ex. en produktspecifikation eller excel-ark eftersom dessa inte visar hur layouten kommer se ut.

Tänk på

Det är viktigt att underlaget visar hur förpackningen kommer att se ut så att den som kontrollerar kan göra en korrekt förhandsgranskning. Vissa av våra kvalitetssäkringsregler beror till exempel på vilken text som har störst teckenstorlek på förpackningen och/eller hur text är orienterad på förpackningen.

En annan viktig kom-ihåg är att alla märkningar och all text som ska finnas med på produkten också finns med på underlaget för att granskningen ska kunna utföras korrekt. Om produkten har märkning både på fram- och baksidan behöver du alltså skicka in underlag på båda sidorna.

Sorterad under: Uppdateringar