Den 5 november införs två nya regler och två uppdateringar för dig som manuellt kvalitetssäkrar artikelinformation. Uppdateringen rör dig som säljer icke-livsmedel och produkter med märkningarna ”Open jar”, ”Vegan” och ”Fri från parfym”.

Validoo anpassas efter senaste GS1-standard för artikelinformation i samband med GDSN-release 3.1.10.

Uppdateringar att hålla koll på

Ny regel: Ingrediensförteckning för icke-livsmedel (T5036) kvalitetssäkras

arrow_forwardSe ny regel

Från den 5 november hjälper vi dig se till att Ingrediensförteckning för icke-livsmedel (T5036) är korrekt ifylld i artikelinformationen genom kvalitetssäkring gentemot ett fysiskt varuprov eller digitalt underlag.

Icke-livsmedel
Exempel på icke-livsmedel

Ett icke-livsmedel kan till exempel vara;

  • En schampoflaska
  • Ett diskmedel
  • En hudkräm

Ingrediensförteckningen på ett icke-livsmedel är viktig information som ofta används på hemsidor och i e-handel. Det är därför viktigt att den digitala informationen överensstämmer exakt med förpackningens märkning.

Vid kvalitetssäkringen kontrolleras informationen bokstav för bokstav eftersom även små fel kan leda till stora konsekvenser.

Du kan redan nu börja ange ingrediensförteckningen för dina icke-livsmedel.


Ny term: Open jar (T4269) anges i artikelinformationen

arrow_forwardSe ny regel

Symbolen Open Jar

Den 5 november kommer en ny term i artikelinformationen som heter Open jar (T4269). Termen illustreras av en symbol som ofta finns märkt på exempelvis kosmetiska produkter. I artikelinformationen anges den tid (i antal månader) som produkten är säker att använda efter öppnande av förpackningen.

Du kan ange Open jar (T4269) i artikelinformationen från och med den 5 november.


Kvalitetssäkring av ”Vegan” i Allergi/dietmärkning (T4028)

arrow_forwardSe uppdaterad regel

Vegan

Validoo kommer att börja kvalitetssäkra nya koden ”Vegan” i Allergi/dietmärkning (T4028) från och med den 5 november. Den befintliga regeln har uppdaterats med nytt kodvärde.

Du kan ange märkning ”Vegan” i Allergi/dietmärkning (T4028) från och med den 5 november.


Kvalitetssäkring av märkning ”Fri från parfym” i Fritt från-märkning (T4031)

arrow_forwardSe uppdaterad regel

Validoo kommer att börja kvalitetssäkra ”Fri från parfym” i Fritt från-märkning (T4031) från och med den 5 november. Den befintliga regeln har uppdaterats med nytt kodvärde.

Du kan ange märkning ”Fri från parfym” i Fritt från-märkning (T4031) från och med den 5 november.


Tips

Påbörja gärna inmatning av artikelinformation ifall du har produkter som berörs av de nya reglerna, men slutför inmatningen och lägg order för kvalitetssäkring av artikelinformation efter den 5 november då regeländringarna är införda. Då säkerställer du att artikelinformationen är korrekt ifylld.

Sorterad under: Uppdateringar