En ny studie från Accenture visar på betydande ekonomiska fördelar för dagligvaruleverantörer som arbetar med korrekt produktinformation.

Bristande datakvalitet innebär kostnader, men hur är det med vinsterna? För svenska dagligvaruleverantörer är korrekt digital produktinformation (masterdata), ett fundament i kritiska affärsprocesser och Validoos kvalitetskontroller stödjer dessa processer.

Retailers och andra återförsäljare kan ganska enkelt kalkylera värdet av kvalitetssäkrad produktinformation genom att mäta de effektiva affärsprocesser som uppstår. Leverantörsföretag däremot, inser att datakvalitet påverkar både effektiviteten i leverantörskedjan och deras digitala affär, men kan ha svårare att se hur vinsterna ska räknas hem.

2,5 miljarder i ökade intäkter per år

En ny studie från Accenture har undersökt de ekonomiska fördelarna av Validoo – sett från ett leverantörsperspektiv. Och värdet är påtagligt: För svenska leverantörer inom dagligvaruhandeln, innebär Validoos tjänster årligen:

Nyttan för leverantörer

  • 2,5 miljarder kronor (1,3 %) i ökade intäkter
  • 1,5 miljarder kronor (2-5 %) i minskade kostnader

Källa: Accenture, GS1 value proposition for FMCG suppliers, 2016.

file_downloadHämta sammanfattning av studien

–Vi vet redan att bristfällig datakvalitet kostar pengar i processerna. Vi är även medvetna om att Validoos tjänster hjälper oss effektivisera, men det är roligt att nu också kunna räkna fram vinsten och se det svart på vitt, Magnus Nordin, vd på Nestlé Sverige.

Magnus Nordin
Magnus Nordin, vd, Nestlé

I takt med att handeln digitaliseras, inser fler att produktinformationen de jobbar med dagligen är en värdefull tillgång som påverkar både konsumentförtroende och det som står på sista raden i årsredovisningen.

Exempel på nyttor som ökar värdet

  • Samma information till flera och nya kanaler
  • Bättre produktinformation och bilder som visas till konsument
  • Ökat kundförtroende
  • Ökad produkttillgänglighet i butik

Exempel på nyttor som minskar kostnader

  • Minskat svinn tack vare färre fel i informationen
  • Minskat manuellt arbete med fakturor
  • Snabbare produktåterkallelser
  • Enklare arbete och mer rätt vid publicering av information

Sorterad under: Dagligvarubranschen