När du har extra bråttom kan du välja tillägget ”Express” när du beställer kvalitetssäkring av artikelinformation. I samband med Validoos plattformsbyte den 3 juni genomför vi en förändring som ger dig större flexibilitet när du lägger order.

Kvalitetssäkra hel order eller del av order

Du som väljer Express kommer från och med den 3 juni kunna välja omfattning av kvalitetssäkringar på samma order. Oavsett om du väljer att kvalitetssäkra alla delar eller bara individuella delar, så levererar vi resultatet inom 24 timmar från det att vi mottagit alla underlag från dig.

Skillnaden från tidigare kommer vara att Express kommer kunna användas mer flexibelt och användarvänligt. Tidigare kunde tjänsten väljas endast för en hel order som oftast omfattar flera individuella kvalitetssäkringar.

Exempel på kvalitetssäkring för del av order:

  • Kvalitetssäkring för ytterförpackning
  • Kvalitetssäkring för konsumentförpackning

Om du behöver extra snabb kvalitetssäkring endast för konsumentförpackningen kommer du att kunna välja Express för denna individuella del.

Nytt pris för Express

I samband med förändringen justerar vi priset på expressorder till 325 kr per kvalitetssäkring (ordinarie pris 625 kr per order).

Nytt pris för kvalitetssäkring Express

Gäller från och med 2019-06-03

Kvalitetssäkring ny order: 325 kr per kvalitetssäkring

Priset för expressorder är fortsatt en extra tilläggsavgift som läggs på den ordinarie kvalitetssäkringsavgiften där priset är oförändrat.

Sorterad under: Uppdateringar