Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation och Streckkodskvalitet

Här får du veta vilka regler som gäller för kvalitetssäkring i Validoo Q-lab och hur bedömningen av varje regel går till

print

GDSN release: 3.1.14
Gäller från och med: 2021-04-19
Version: 2.0

Versionshistorik

VersionModifieringÄgareDatum
2.0735903 – Ny Regel
735905 – Ny Regel
735906 – Ny Regel
735907 – Ny Regel
735908 – Ny Regel
I avsnittet för ”Hur görs kontrollerna av mått?” – Borttag bedömningskriteriet c) och revidering av kriteriet d), valideringsregel ersätter kontroll
735537 – Borttag bedömningskriterier e) och f/a, valideringsregel ersätter kontroll
735901 – Ny Regel
735522 – Borttag av bedömningskriteriet g) samt revidering av kvalitetssäkringsregel formulering
735902 – Ny Regel
735701 – Revidering av kvalitetssäkringsregel formulering samt revidering av bedömningskriteriet a)
735703 – Revidering av kvalitetssäkringsregel formulering samt revidering av bedömningskriteriet a)
735904 – Ny Regel
735709Borttagen (bedömningen flyttas till regel 735904)
735501 – Nytt bedömdningskriterie, tididigare kriterier har ersatts av nytt kriterie.
735521 – Revidering av kvalitetssäkringsregel för att återspegla benämning i handledningen för artikelinformation. Bedömningskriteriet a) och b) utgår och ersätts av nya kriterier
735506 – Bedömningskriteriet a)- f) utgår och ersätts av nya kriterier
735517Borttagen (bedömningen ersätts av valideringsregel)
735507 Borttagen (bedömningen ersätts av valideringsregel).
735101 – Borttag av bedömningskriterier c)-d) samt revidering av kvalitetssäkringsregel formulering
735514 – Borttag av bedömningskriteriet e) samt tillägg av bedömningskriterier för utförande och placering
735548 Borttagen (bedömningen flyttas till regel 735514)
735535Borttagen (bedömningen flyttas till regel 735514)
735702 – Tillägg av ordet klartext i regelnamn då regeln avser kontroll av klartexten på etiketten
735705 – Tillägg av ordet klartext i regelnamn då regeln avser kontroll av klartexten på etiketten
735707 – Tillägg av ordet klartext i regelnamn då regeln avser kontroll av klartexten på etiketten
735509 – Ändrat regelnamn för att återspegla benämning enligt handledning. Förpackningens innehåll (T0082) = Nettoinnehåll (T0082)
735502 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735542 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735511 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735509 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735530 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735522 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735531 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735700 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735523 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735525 – Borttag av text ” för en konsumentartikel” då regel även avser basnivå
735802 – Fått en tydligare formulering av regelbeskrivning för att bättre avspegla vad regeln omfattar
735510 – Förtydligande av bedömningskriteriet e)
735700 – Förtydligande samt tillägg av bedömningskriterier för att bättre avspegla hur kvalitetssäkringen utförs
735523 – Förtydligande samt tillägg av bedömningskriterier för att bättre avspegla hur kvalitetssäkringen utförs
735525 – Förtydligande samt tillägg av bedömningskriterier för att bättre avspegla hur kvalitetssäkringen utförs
735533 – Förtydligande samt tillägg av bedömningskriterier för att bättre avspegla hur kvalitetssäkringen utförs
735004 – Förtydligande av bedömningskriteriet n)
735801 – Förtydligande av bedömningskriteriet k)
Ordet ”Resultat” ersätts av Status
Ordet ”NOK” ersätts av Åtgärd behövs
Ordet ”Varning” ersätts av Rekommendation att justera/ se över
Ordet ”Förpackningen” i regelbeskrivningar ersätts av varuprovet
Ny kapitelindelning med regler grupperade efter typ av kvalitetssäkring samt område ex. Förvaring, Livsmedelsinformation, Kemiska och kosmetiska produkter, Mått, Läsbarhet och utformning.
Korrigering av div. stavfel
  K. Daniels-son2021-04-19

  1 Introduktion

  Här beskrivs vilka kontroller och regler som ingår i kvalitetssäkringen samt vilka termer som berörs. Vidare beskrivs hur bedömningen av varje regel går till samt vilken status som kan ges.

  Kvalitetssäkringsreglerna och bedömningskriterierna har tagits fram i samarbete med Validoos Referensgrupp för Produktinformation och Datakvalité. Reglerna baseras på GS1-standarder och regelverk, bland annat standarden för artikelinformation: Handledning Artikelinformation

  1.1 Symboler

  I kvalitetssäkringsreglerna kommer följande symboler att användas för att tala om ifall regeln avser kvalitetssäkring på:

  • ”Konsumentartikel och/eller basnivå” eller ”Ytterförpackning”
  • Variabelmåttvara eller Icke-variabelmåttvara
  • SRS-back eller Ej SRS-back


  Konsumentartikel


  Basnivå
  (Icke konsumentartikel,
  utan ingående artikel)


  Ytterförpackning
  (Icke konsumentartikel,
  med ingående artikel)


  Variabelmått


  Icke-variabel-
  måttvara


  SRS


  Ej SRS-back

  I Appendix 1 finner ni tabeller som sammanställer vilka regler som kontrolleras utifrån ovannämnda kriterier samt vilka regler som ingår i vilken typ av kvalitetssäkring.

  2 Kvalitetssäkringsregler för Produktinformation

  2.1 Artikelidentitet

  Regel 735513 Artikelns identitet (T0154)

  RegelRegel avser
  Artikelbenämning (T0154) i artikelinformationen ska överensstämma med siffrorna som anges under varuprovets streckkod eller annan GTIN-märkning på produkten.


  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll att GTIN i artikelinformationen överensstämmer siffra för siffra med siffror utskrivna under streckkod på varuprovet eller annan GTIN-märkning på varuprovet. Utfyllnadsnollor i början av GTIN är undantagna.
  2. Om varuprovet är en konsumentartikel som har mer än en streckkod/märkning kontrolleras att GTIN överensstämmer med siffror under någon av streckkoderna.
  3. Om varuprovet är en icke-konsumentartikel med mer än en streckkod innehållande olika GTIN ges status Åtgärd behövs.
  4. Om inte alla siffror under streckkoden går att uttyda (ex. om streckkoden är knölig eller siffrorna har blivit kladdiga) kan ingen kontroll göras och statusen blir N/A.
  5. Om varuprovet saknar streckkod eller annan märkning av GTIN blir statusen N/A.

  Regel 735502 Artikelbenämning (T0018)

  RegelRegel avser
  Artikelbenämning (T0018) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets benämning.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att artikelbenämning i artikelinformation inte innehåller varumärke. Som varumärke räknas det som bedömts i regel 735542 som artikelns varumärke eller förkortning därav. Annat varumärkesliknande ord/fras som finns på varuprovet kan förekomma i artikelbenämningen. Om varumärket är samma som artikelns namn godkänns det också i artikelbenämningen, t.ex. en saft som säljs under varumärket ”SAFT”.
  2. Kontroll att artikelbenämning i artikelinformation inte innehåller någon förpackningsstorlek överhuvudtaget med undantag för angivelse av multipack.
  3. Kontroll att artikelbenämningen i artikelinformationen inte innehåller leverantörens artikelnummer, annan obegriplig textsträng ”ABC78317” eller ord som uppenbarligen inte beskriver produkten som t.ex ”kopia”, ”gammal version” eller ”uppdaterad”.
  4. Artikelbenämningen behöver inte finnas utskriven på varuprovet för att godkännas som artikelbenämning i artikelinformationen. Dock kontrolleras att artikelbenämningen i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Artikelbenämning ”Juice” i artikelinformationen för ett paket flingor eller ”Tomatjuice” för en flaska Apelsinjuice) vilket ger status Åtgärd behövs.
  5. Kontroll att artikelbenämningen i artikelinformationen har svensk teckenuppsättning.

  Regel 735542 Varumärke (T0143)

  RegelRegel avser
  Varumärke (T0143) i artikelinformation ska överensstämma med varuprovets varumärke.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om ett eller fler angivelser som liknar ett varumärke finns på varuprovet, kontrolleras att något av dessa helt eller delvis är angivna i T0143. (Exempel som ger status OK: om varuprov = Gillette Fusion och artikelinformation = Gillette, varuprov = Bosses Bär och artikelinformation = BOSSES).
  2. Om varumärke finns angivet på varuprovet kontrolleras att det inte står i uppenbar konflikt med angivet värde i T0143, (Exempel: varuprov = Gillette och artikelinformation = Gevalia).
  3. Om varumärke finns angivet på varuprovet kontrolleras att det inte är annorlunda stavat. (Exempel: varuprov = Gillette och artikelinformation = Gilete).
  4. Om varumärke finns angivet på varuprovet på ett språk (ex. engelska) får det inte vara angivet i artikelinformationen översatt till ett annat språk.
  5. Om det finns flera angivelser på varuprovet som skulle kunna vara varumärke godkänns vilket som helst av dessa.
  6. Kontroll att det ifyllda varumärket inte innehåller företagsnamnet (om inte varumärket är samma som företagsnamnet). Normalt ska varumärket i artikelinformationen inte innehålla ex. aktiebolag, AB el. dyl.
  7. Kontroll att det ifyllda varumärket inte innehåller produktegenskaper ex. lösvikt eller smågodis (om inte varumärket är samma som dessa).
  8. Om varumärke inte finns angivet på varuprovet godkänns vad som helst i artikelinformationen med undantag för ovanstående dvs företagsnamnet, egenskaper.

  Regel 735511 Förpackningsstorlek (T3338)

  RegelRegel avser
  Förpackningsstorlek (T3338) i artikelinformation ska överensstämma med varuprovets förpackningsstorlek, samt följa skrivreglerna.

  Förpackningsstorleken gör det lättare för konsumenten att förstå vilken artikel som hör ihop med hyllkantsetiketten. Därför jämför kvalitetssäkringen den förpackningsstorlek som är ifylld i artikelinformationen med den förpackningsstorlek som står skrivet på varuprovets framsida.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T3338 i artikelinformationen och en förpackningsstorlek finns angiven på varuprovets framsida (som den definieras enligt GDSNs Mätregler) ska det ifyllda värdet överensstämma med varuprovet.
  2. I bedömning av överensstämmelse bortses från mellanslag och eventuella vedertagna förkortningar, ex. varuprov=200 gram och artikelinformation=200g eller 200 gr ger  status OK.
  3. I bedömning av överensstämmelse likställs vedertagna begrepp som styck/bitar/antal osv, ex. varuprov = Antal: 8 bitar och artikelinformation = 8 st ger status OK.
  4. I bedömning av överensstämmelse likställs olika antal decimaler ex. varuprov=0.300 kg och artikelinformation = 0.3 kg ger status OK.
  5. I bedömning av överensstämmelse likställs olika enheter om mängdangivelsen stämmer ex. varuprov = 0.300 kg och artikelinformation = 300 g ger status OK. Om däremot mängdangivelsen inte överensstämmer ex. varuprov = 0.350 kg och artikelinformation = 300 g ger status Åtgärd behövs.
  6. Om enhet saknas för Förpackningsstorlek i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs, t.ex. varuprov = 300 gram och artikelinformation = 300.
  7. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T3338 i artikelinformationen och flera förpackningsstorlekar finns angivna på varuprovets framsida (som den definieras enligt GDSNs Mätregler) ska det ifyllda värdet överensstämma med den angivelse på varuprovets framsida som har störst teckenstorlek. Om det ifyllda värdet överensstämmer men en angivelse på varuprovets framsida med mindre teckenstorlek ges rekommendation att justera det ifyllda värdet. Om teckenstorleken är samma, eller ungefär samma ska det ifyllda värdet överensstämma med valfri angivelse på varuprovet och ger status OK.
  8. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T3338 i artikelinformationen och det saknas angivelse om förpackningsstorlek på varuprovets framsida (som den definieras enligt GDSNs Mätregler) kontrolleras om det finns en storleksangivelse på varuprovets övriga sidor.
  9. Om Förpackningsstorlek inte är ifylld i T3338 i artikelinformationen ges status N/A.
  10. Om angivelse helt saknas på varuprovet godkännes det ifyllda värdet. T.ex. på ett set utan märkt förpackningsstorlek med en schampoflaska 300ml, en balsamflaska 300 ml och en hårspray 150 ml ges status OK för vadsomhelst som är ifyllt, exempelvis ”3-pack”, ”1 st”, ”300 ml” m.m.
   1. Undantag: Om det ifyllda värdet i artikelinformationen står i uppenbar konflikt med förpackningsstorleken ges status Åtgärd behövs. T.ex. ”10 kg” i artikelinformationen för en enliters juice-flaska.
  11. Kontroll att det ifyllda värdet i Förpackningsstorlek, text (T3338) följer de skrivregler som finns specificerade i Handledningen för artikelinformation:
   1. Följande tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar: – Komma (,) – Punkt (.) – Semikolon (;)
   2. Tecknet punkt (.) anges som skiljetecken vid sifferangivelser. Ex: 2.8% ger status OK, 2,8% ger statusen Åtgärd behövs.
   3. Vid multipack registreras antal följt av bokstaven P. Ex: 4P
   4. Vid angivelse av antal portioner produkten ger registreras antal portioner följt av PORT. Ex: 12 PORT
  12. För variabelviktvara ges status OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ges status Åtgärd behövs.

  2.2 Förpackningens innehåll

  Regel 735509 Nettoinnehåll (T0082)

  RegelStatus
  Nettoinnehåll (T0082) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets nettoinnehåll.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns ett nettoinnehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är exakt samma värde som står i Förpackningens innehåll (T0082) i artikelinformationen. Vid kontrollen likställs inte avrundningar, ex. varuprov=300.5 gram är inte överensstämmande med artikelinformation=300 gram, och ger statusen Åtgärd behövs.
  2. Om det finns två eller fler mängder märkta på förpackningen (ex. avrunnen vikt och totalt innehåll) ska åtminstone den ena av dessa vara angiven i artikelinformationen och vara överensstämmande.
  3. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Förpackningens innehåll ”5 styck” på en tändsticksask med 100 tändstickor) vilket ger status Åtgärd behövs. Alla rimliga ifyllda värden ger status OK.
  4. Vid kontrollen likställs värden med olika enheter, ex. varuprov=1.5 kg och artikelinformation=1500 gram ger status OK.
  5. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=300 gram och artikelinformation=300.00 gram ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
  6. För variabelviktvara ges status OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=ca 300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ger status Åtgärd behövs. 

  Regel 735530 Måttenhet (T3780) till nettoinnehåll (T0082)

  RegelRegel avser
  Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Förpackningens innehåll (T0082) ska överensstämma med angiven måttenhet för innehåll på varuprovet.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns ett nettoinnehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma enhet som står i T3780 kopplat till T0082 i artikelinformationen.
  2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att enheten för förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Förpackningens innehåll ”1 kubikmeter” på en tändsticksask).

  Regel 735522 Jämförmängd färdigvara (T0147)

  RegelRegel avser
  Jämförmängd färdigvara (T0147) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets jämförmängd färdigvara.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns en jämförmängd angiven på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma värde som står i Jämförmängd färdigvara (T0147) i artikelinformationen.
  2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Jämförmängd ”2 styck” på en tändsticksask med 100 tändstickor).
  3. Vid kontrollen likställs värden med olika enheter, ex. varuprov=1.5 kg och artikelinformation=1500 gram ger status OK.
  4. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=300gram och artikelinformation=300.00 gram ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
  5. Vid kontrollen likställs inte avrundningar, ex. varuprov=300.5 gram är inte överensstämmande med artikelinformation=300 gram, och ger status Åtgärd behövs.
  6. Om det finns två eller fler mängder märkta på förpackningen (ex. vikt i gram eller volym i milliliter) kontrolleras att någon av dessa är angiven i artikelinformationen.
  7. Om jämförmängd ej är ifylld ges statusen Åtgärd behövs, med följande undantag (Konsumentverkets vägledning om prisinformation – 2012): förpackningar av varor som innehåller mindre än 50 g eller 50 ml, förpackningar som innehåller flera olika varor, samt för varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper.
  8. För variabelviktvara ges status OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ger status Åtgärd behövs.

  Regel 735531 Måttenhet (T3780) till Jämförmängd färdigvara (T0147)

  RegelRegel avser
  Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Jämförmängd färdigvara (T0147) ska överensstämma med angiven måttenhet på varuprovet.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns ett innehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma enhet som står i T3780 kopplat till T0147 i artikelinformationen.
  2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att enheten för förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Jämförmängd ”1 kubikmeter” på en tändsticksask).

  Regel 735901 Typ av Jämförelse (T0145) – NY 2021-04-19

  RegelRegel avser
  Typ av Jämförelse (T0145) i artikelinformationen kopplat till Jämförmängd färdigvara (T0147) och Måttenhet till Jämförmängd färdigvara (T3780) ska överensstämma med angiven måttenhet på varuprovet och vara korrekt beräkningsgrund.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att Typ av Jämförelse (T0145) överensstämmer med måttenhet (T3780) till Jämförmängd färdigvara (T0147). Till exempel, om måttenhet = gram ska det i Typ av Jämförelse (T0145) inte stå per liter eller tvätt.
  2. För vissa varor finns särskild anvisning om vilken beräkningsgrund som ska anges (Konsumentverkets vägledning om prisinformation – 2012). Om fel typ av beräkningsgrund angivits i Typ av jämförelse (T0145) ges status Åtgärd behövs. Följande beräkningsgrunder ska användas:
   1. För varor som säljs i förpackningar med flera enheter som konsumeras styckevis beräknas jämförpriset i samma måttenhet som för den enskilda varan.
   2. För varor på rulle, spole, nystan och liknande beräknas jämförpriset per meter. För mjukpapper beräknas jämförpriset per kilogram exklusive hylsans vikt.
   3. För material som ska täcka en yta beräknas jämförpriset per kvadratmeter. För tapeter av papperstyp anges priset per rulle och för färg per liter.
   4. För varor med rekommenderad dosering, till exempel tvättmedel och diskmedel, beräknas jämförpriset per rekommenderad dos enligt varans normaldosering.
   5. För varor som ska spädas med vatten beräknas jämförpriset per mängd konsumtionsfärdig vara eller standardlösning.
  3. Om typ av jämförelse ej är ifylld sätts statusen Åtgärd behövs, med följande undantag (Konsumentverkets vägledning om prisinformation – 2012): förpackningar av varor som innehåller mindre än 50 g eller 50 ml, förpackningar som innehåller flera olika varor, samt för varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper.

  2.3 Märkningar

  Regel 735700 Ackrediterad märkning (T3777)

  RegelRegel avser
  Om en ackrediterad märkning finns angiven på varuprovet ska ifyllt värde i Ackrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet ska inget vara i ifyllt i Ackrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar på varuprovet som finns med i kodlistan för Ackrediterad märkning (T3777), se listan över ackrediterade märkningar i appendix 2
  2. Om förpackningen bedöms ha Ackrediterad märkning, kontrolleras att det finns ett ifyllt kodvärde i T3777.
  3. Om det finns en märkning på varuprovet kontrolleras att rätt kodvärde är valt i artikelinformation.
   1. Undantag: Om varuprovet är märkt med en FSC-märkning som hänvisar enbart till förpackningens material behöver inte Ackrediterad märkning (T3777) vara ifyllt i artikelinformationen.
  4. Om det finns flera märkningar på varuprovet kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
  5. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Ackkrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet.
  6. För att en märkning ska bedömas som finnas på varuprovet ska den ha exakt samma utformning som specificeras av utgivande part.

  Exempel på ackkrediterad märkning:

  Falken
  Det överkorsade axet
  KRAV

  Regel 735523 Allergi/dietmärkning (T4028)

  RegelRegel avser
  Om allergi/dietmärkning finns angiven på varuprovet ska ifyllt värde i Allergi/dietmärkning (T4028) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet ska inget vara i ifyllt i Allergi/dietmärkning (T4028) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar på varuprovet som finns med i kodlistan T4028 Allergi/dietmärkning (se www.gs1.se/kodlistor).
  2. Om förpackningen bedöms ha Allergi/dietmärkning, kontrolleras att det finns ett ifyllt kodvärde i T4028.
  3. Om det finns en allergi/dietmärkning på varuprovet kontrolleras att rätt kodvärde är valt i artikelinformationen.
  4. Om det finns flera märkningar kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
  5. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Allergi/dietmärkning (T4028) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet.
  6. Kontroll av överensstämmelse mellan varuprovet och ifyllt kodvärde enligt nedan:
  Ifyllt kodvärdeExakt angivelse på varuprovet (angivelse på främmande språk godkänns endast om stavningen obetydligt skiljer sig från svenska ex. Te/Tea, Tomat/Tomato)
  Rek. av Astma och Allergi FörbundetSymbol märkt på varuprovet:  

     ger status OK.
  Sondnäring”Sondnäring”, ”Produkten får användas som sondnäring” eller liknande fras innehållande ordet sondnäring ger status OK.
  Innehåller latex (sjukdvårdsartiklar)Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på ett livsmedel som inte är märkt som innehållande latex), i övriga fall ges statusen N/A. 
  Innehåller PVC, ftalatinnehåll ospecificerat (sjukvårdsartiklar)Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på ett livsmedel som inte är märkt som innehållande PVC), i övriga fall ges statusen N/A.
  Innehåller PVC, med ftalater
  (sjukvårdsartiklar)
  Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på ett livsmedel som inte är märkt som innehållande PVC), i övriga fall ges statusen N/A.
  Innehåller PVC, utan ftalater
  (sjukvårdsartiklar)
  Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på ett livsmedel som inte är märkt som innehållande PVC), I övriga fall ges statusen N/A.
  Särnär fenylalaninfattig”Fenylalaninfattig”, ”Lågt innehåll av fenylalanin” eller liknande fras som indikerar att innehållet av fenylalanin är lågt ger status OK.
  Produkten är mager, lätt-light, lättsockradStatusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på en tändsticksask utan märkning). I övriga fall ges statusen N/A.
  Modersmjölkersättning”Modersmjölksersättning”, ”Produkten är godkänd som modersmjölksersättning” eller liknande fraser innehållande ordet modersmjölksersättning ger status OK.
  KosttilläggStatusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på en tändsticksask utan märkning), i övriga fall ges statusen N/A.
  Vegan”Vegan(sk)”, ”Produkten är vegansk” eller liknande fras eller symbol innehållande ordet vegan ger status OK.

  Regel 735525 Fritt från-märkning (T4031)

  RegelRegel avser
  Om Fritt från-märkning finns angivet på varuprovet ska ifyllt värde i Fritt från-märkning (T4031) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet ska inget vara i ifyllt i Fritt från-märkning (T4031) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  ”Fri från”-angivelse på livsmedelsprodukter för svenska marknaden är kopplat till föreskrifter, gränsvärden och anmälningsplikt till Livsmedelsverket. Föreskrifterna för vad som kan märkas med ”Fri(tt) från” utgör 14-16 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:4 om livsmedelsinformation (se www.livsmedelsverket.se). I listan finns även tre koder som inte gäller livsmedel: Fri från latex, Fri från PVC och Fri från parfym.

  Kvalitetssäkringen gör ingen kontroll av huruvida ”Fri från”-märkning på ett varuprov är relevant eller huruvida produkten uppfyller Fritt-från kriterier. Däremot kontrolleras att om någon ”fri från”-kod är ifylld i artikelinformationen ska det finnas motsvarande märkning på varuprovet och tvärtom.

  Eftersom de svenska föreskrifterna för ”fri från”-märkningen på livsmedel kan skilja sig från andra länder anses inte en märkning med enbart orden ”Free from” vara likställt med ”Fri från”. Vilken märkning som bedöms motsvara de olika kodvärdena finns angivet i tabellen nedan.

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar på varuprovet som finns med i kodlistan för Fritt från-märkning (T4031).
  2. Om förpackningen bedöms ha Fritt från-märkning, kontrolleras att det finns ett ifyllt kodvärde i T4031.
  3. Om det finns en fritt från-märkning på varuprovet kontrolleras att rätt kodvärde är valt i artikelinformationen.
  4. Om det finns flera märkningar kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
  5. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Fritt från-märkning (T4031) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet.
  6. Kontroll av överensstämmelse mellan varuprovet och ifyllt kodvärde enligt nedan:
  Ifyllt kodvärdeExakt angivelse på varuprovet (angivelse på främmande språk godkänns endast om stavningen obetydligt skiljer sig från svenska ex. Te/Tea, Tomat/Tomato)
  Fri från ägg”Fri från ägg” ”Äggfri” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och ägg ger status OK. Exempelvis ”Free from egg” ger status Åtgärd behövs om kodvärdet är ifyllt
  Fri från fisk”Fri från fisk” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och fisk ger status OK. Exempelvis ”Free from fish” ger status Åtgärd behövs om kodvärdet är ifyllt
  Glutenfri”Glutenfri(tt)” ”Fri från gluten” ger status OK. Exempelvis ”Glutenfree”,”Free from gluten”, ”innehåller inte gluten”, ”naturligt fri från gluten” ger status Åtgärd behövs om kodvärdet är ifyllt
  Fri från laktos/laktosfri”Fri från laktos” ”Laktosfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och laktos, liksom angivelse av laktoshalt mindre än 0,01 gram per 100 gram eller 0,01 viktsprocent ger status OK. Exempelvis enbart märkning ”Free from lactose” eller ”Låglaktos”/”Laktosreducerad” ger status Åtgärd behövs.
  Fri från latex (sjukvårdsartiklar)”Fri från latex” ”Latexfri(tt)” ”Free from latex” eller liknande fraser som indikerar att produkten är fri från latex ger alla status OK.
  Fri från ärtprotein”Fri från ärtprotein” ”Ärtproteinfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och ärtprotein (ärta) ger status OK. Exempelvis ”Free from peas” ger status Åtgärd behövs.
  Fri från mjölk”Fri från mjölk” ”Mjölkfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och mjölk ger status OK. Exempelvis ”Free from milk/dairy” ger status Åtgärd behövs.
  Fri från jordnötter”Fri från jordnötter” ”Jordnötfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och jordnöt ger status OK. Exempelvis ”Nötfri” ger status Åtgärd behövs.
  Fri från PVC (sjukvårdsartiklar)”Fri från PVC” ”PVC-fri(tt)” ”Free from PVC” ”Polyvinylklorid-fri” eller liknande fraser som indikerar att produkten är fri från PVC ger alla status OK.
  Fri från soja”Sojafri(tt)” ”Fri från soja” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och soja ger status OK. Exempelvis ”Free from soja” ger status Åtgärd behövs om kodvärdet är ifyllt
  Laktosreducerad/låglaktos”Laktosreducerad”, ”Låglaktos” eller böjningar därav, liksom angivelse av laktoshalt mindre än 1 gram per 100 gram eller < 1 % (viktsprocent) ger status OK. Exempelvis ”Laktosfri” eller endast märkning ”Low lactose” ger status Åtgärd behövs.
  Mycket låg glutenhalt”Mycket låg glutenhalt” eller böjningar därav ger status OK. Exempelvis ”Glutenfri” eller ”Low gluten” ger status Åtgärd behövs.
  Fri från parfym”Fri från parfym”, ”Parfymfritt”, ”Oparfymerad”, ”Free from perfume”, ”Perfume-free”, ”no perfume”, ”Ingen parfym”, ”Doftfri” eller liknande fras ger status OK.

  Regel 735552 Förpackningsfunktion (T4124)

  RegelRegel avser
  Om varuprovet är märkt med att den är förpackad i en skyddande atmosfär ska Förpackningsfunktion (T4124) i artikelinformationen ha värdet ”skyddande atmosfär” (MODIFIED_ATMOSPHERE) och tvärtom, d.v.s. om varuprovet inte är märkt att den är förpackad i en skyddande atmosfär ska detta kodvärde inte vara angivet i Förpackningsfunktion (T4124) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om förpackningen är märkt med orden ”förpackad i en skyddande atmosfär” kontrolleras att kodvärde ”skyddande atmosfär” är angivet i T4124.
  2. Om förpackningen inte är märkt med orden ”förpackad i en skyddande atmosfär”, kontrolleras att detta kodvärde inte är ifyllt i T4124.
  3. Om något annat kodvärde än ”skyddande atmosfär” är angivet i artikelinformationen blir statusen N/A (inte tillämplig). 

  Regel 735533 Pant för returnerbar förpackning (T0148)

  RegelRegel avser
  Om det finns kod för Pant för returnerbar förpackning (T0148) angiven i artikelinformationen ska det överensstämma med pantkoden för varuprovet, och tvärtom d.v.s. om varuprovet har pant ska motsvarande kodvärde vara ifyllt i Pant för returnerbar förpackning (T0148).

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll om förpackningen är märkt med en pant-symbol eller om förpackningen är en känd pant-förpackning som finns med i kodlistan T0148 Pant för returnerbar förpackning, se kodlista.
  2. Om förpackningen bedöms ha pant, kontrolleras att det finns ett ifyllt kodvärde i T0148.
  3. Om förpackningen bedöms ha pant kontrolleras att rätt kodvärde är valt i artikelinformationen.
  4. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Pant för returnerbar förpackning (T0148) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet. Om förpackningen saknar pant men ett kodvärde är angivet i T0148 ges status Åtgärd behövs.

  2.4 Förvaring

  Termerna högsta och minsta temperatur avser hur artikeln ska lagras och förvaras. Informationen riktar sig till distributionscentral och butik, och är därmed inte information som riktar sig till konsument. Om du vill ange den temperatur som är avsedd konsument använd istället term T3775 Förvaringsinstruktioner för konsument i artikelinformationen.

  Regel 735701 Högsta temperatur (T3796)

  RegelRegel avser
  Om artikeln är beställningsbar och förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur ska ifyllt värde i Högsta förvaringstemperatur (T3796) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur, kontrolleras att det finns ett ifyllt värde i T3796.
  2. Om förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur, och det finns ett ifyllt värde i T3796 kontrolleras att värdet överensstämmer med förpackningen.
  3. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=18.0 och artikelinformation=18 ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
  4. Om angivelsen i artikelinformationen har högra noggrannhet än vad som står på varuprovet, ex. 18 grader på varuprovet men 18.4 grader i artikelinformationen är de inte överensstämmande vilket ger status Åtgärd behövs.
  5. Vid kontrollen likställs avrundade gradantal i artikelinformationen eftersom Handledningen för artikelinformation rekommenderar heltal. Ex. 18.4 på varuprovet och 18 i artikelinformationen ger status OK. Vid halvgrader på varuprovet ex. 18.5 godkänns avrundning både uppåt och nedåt, dvs både 18 och 19 i artikelinformationen ger status OK.
  6. Om förpackningen inte är märkt med förvaringstemperatur, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges status N/A (kan ej kontrolleras).

  Regel 735703 Lägsta temperatur (T3797)

  RegelRegel avser
  Om artikeln är beställningsbar och förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur ifyllt värde Lägsta förvaringstemperatur (T3797) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur, kontrolleras att det finns ett ifyllt värde i T3797.
  2. Om förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur, och det finns ett ifyllt värde i T3797 kontrolleras att värdet överensstämmer med förpackningen
  3. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=18.0 och artikelinformation=18 ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
  4. Om angivelsen i artikelinformationen har högre noggrannhet än vad som står på varuprovet, ex. 18 grader på varuprovet men 18.4 grader i artikelinformationen är de inte överensstämmande vilket ger status Åtgärd behövs.
  5. Vid kontrollen likställs avrundade gradantal i artikelinformationen eftersom Handledningen för artikelinformation rekommenderar heltal. Ex. 18.4 på varuprovet och 18 i artikelinformationen ger status OK. Vid halvgrader på varuprovet ex. 18.5 godkänns avrundning både uppåt och nedåt, dvs både 18 och 19 i artikelinformationen ger status OK.
  6. Om förpackningen inte är märkt med förvaringstemperatur, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges status N/A (kan ej kontrolleras).

  Regel 735902 Bas för temperaturangivelse (T3822) – NY 2021-04-19

  RegelRegel avser
  Om artikeln är beställningsbar och förpackningen är märkt med förvaringstemperatur T3796 och/eller T3797, ska kodvärde Förvaring och hantering (STORAGE_HANDLING) vara ifylld i Bas för temperaturangivelse (T3822).

  Hur görs kontrollen?

  1. Om lägsta och/eller högsta förvaringstemperatur är ifyllt i artikelinformationen, kontrolleras att kodvärde STORAGE_HANDLING är valt i T3822
  2. Om förpackningen inte är märkt med förvaringstemperatur, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges status N/A (kan ej kontrolleras).

  2.5 Artikelhierarki

  Regel 735501 Antal inneliggande artiklar (T3361)

  RegelRegel avser
  Antal inneliggande artiklar (T3361) som är angivet i artikelinformationen ska vara detsamma som antalet inneliggande artiklar i varuprovet.

  Hur görs kontrollen?

  1. Angivelse av antal inneliggande artiklar som finns märkt (tryckt eller skrivet) på ytterförpackningen eller dess etikett jämförs med ifyllt antal i T3361 och det ska överensstämma exakt.

  Regel 735521 Ingående artikel, GTIN (T2045)

  RegelRegel avser
  Ingående artikel, GTIN (T2045) som är angivet i artikelinformationen ska vara detsamma som ingående artikel i varuprovet.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med ingående artikel, GTIN jämförs angivelse av GTIN som finns märkt (tryckt eller skrivet) på ytterförpackningen eller dess etikett med ifyllt GTIN i T2045 och det ska överensstämma exakt.
  2. Om angivelse saknas på etiketten kan Ingående artikel, GTIN inte kontrolleras vilket ger status N/A.

  2.6 Livsmedelsinformation

  Regel 735004 Ingrediensförteckning (T4088)

  RegelRegel avser
  Om det finns en ingrediensförteckning på varuprovet ska den vara ifylld exakt överensstämmande i Ingrediensförteckning (T4088) i artikelinformationen.

  Ingrediensförteckningen på ett livsmedel utgör viktig information till köpare och konsumenter. Den digitala ingrediensförteckningen i artikelinformationen används ofta på produktsidor på hemsidor och i e-handel. Det är då kritiskt att den digitala informationen överensstämmer exakt med förpackningens märkning.

  I kvalitetssäkringen är vi noga med överensstämmelsen och kontrollerar bokstav för bokstav. Det gör vi eftersom vi vet att även små fel kan leda till stora konsekvenser.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med ingrediensförteckning kontrolleras att den är ifylld i artikelinformationen. Ej ifylld ingrediensförteckning i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs.
  2. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning och artikelinformation saknar ingrediensförteckning ges status OK. Ingen bedömning görs om huruvida produkten borde vara märkt med ingredienser.
  3. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning men det finns ingredienser ifyllda i artikelinformationen ges status N/A.
   1. Undantag: om det är helt uppenbarligen felaktiga ingredienser ifyllda i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs. Exempel: ”Ingredienser: Kaffebönor (100%)” i artikelinformationen för ett varuprov innehållande ägg ger status Åtgärd behövs.
  4. Överensstämmelse mellan varuprov och artikelinformationen kontrolleras bokstav för bokstav och vid diskrepans på en eller flera bokstäver ges status Åtgärd behövs, exempel:
   1. ”apelsinjuice” på varuprovet och ”apelsinjos” eller ”färskpressad apelsinjuice” eller ”apelsin juice” eller ”apelsinjuice” i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs.
   2. Undantag: om det är en uppenbar felstavning på varuprovet (som inte ändrar betydelsen av ordet), men korrekt stavning är angiven i artikelinformationen ges rekommendation att justera det ifyllda värdet. Exempel ”apelsinjuic” på varuprovet men ”apelsinjuice” i artikelinformationen. Tvärtom, d.v.s. en felstavning i artikelinformationen men korrekt stavning på varuprovet ger dock status Åtgärd behövs. Felstavning på både varuprov och i artikelinformationen ger status OK med hänvisning till att de är överensstämmande.
  5. Kommatecken, bindestreck, parantes och mellanslag kontrolleras i de fall de påverkar betydelsen av ingrediensförteckningen, exempel:
   1. ”tomatsås (tomat, salt, vitlök)” och ”tomatsås, tomat, salt, vitlök” ger status Åtgärd behövs.
   2. ”tomatsås (tomat, salt, vitlök)” och ”tomatsås (tomat, salt, vitlök))” ger status OK.
   3. ”tomater (20%), salt” och ”tomater 20%, salt” ger status OK
  6. Ett på varuprovet markerat ord (exempelvis fetstil, understruket, versaler eller kursiverat) som avser en allergen i ingrediensförteckningen ska vara likställt med versal i artikelinformationen. Samma ord eller del av ord som är markerat på varuprovet ska vara markerat i artikelinformationen, exempelvis:
   1. Varuprov ”VETEMJÖL” och ”VETEmjöl” ger status Åtgärd behövs.
   2. Varuprov=”vetemjöl” och artikelinformation=”VETEMJÖL” ger status OK.
  7. En allergen som varken är markerad i ingredienslistan på varuprovet eller i artikelinformationen ger rekommendationen att se över märkningen.
  8. Om det finns angivet någonstans på varuprovet att produkten ”kan innehålla spår av x” (där x kan vara en allergen eller inte) ska denna text också finns angiven i T4088 i artikelinformationen oavsett om ”spår av”-texten står angiven i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet eller ej. Avsaknad av ”spår av”-texten i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs. Texten i artikelinformationen kontrolleras för överensstämmelse enligt d.-f.
  9. Om ingrediensförteckningen på varuprovet är angiven med blandspråk exempelvis svenska/norska/danska, kontrolleras att alla språk är angivna i artikelinformationen. Om endast svenska finns angiven i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.
  10. Om ingrediensförteckningar på olika språk är angivna separat på varuprovet ex. först på svenska och sen på franska, kontrolleras att endast den svenska ingrediensförteckningen är angiven i artikelinformationen. Om fler språk än svenska finns angiven i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.
  11. Om något av följande anges på varuprovet, i eller direkt efter ingrediensförteckningen ges status OK både om det anges i artikelinformation eller ej. Om det anges i artikelinformationen måste det dock vara exakt överensstämmande med varuprovet.
   1. Ordet ”Ingrediens(er)”
   2. Ursprungsland
   3. Fångstområde för fisk
   4. Förhållande mellan kollagen och köttprotein, angivelse av kött- eller fetthalt
  12. Text som inte är en uppräkning av ingredienser, men som står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen och som kan anses vara en del av den, får vara angiven i artikelinformationen och ges status OK om den uppfyller bedömningarna i d.-e. Exempel på vad som kan anses vara en del av ingrediensförteckningen är:
   1. Mineralinnehåll för kolsyrat vatten
   2. Förklaringstext om ackrediterade märkningar med hänvisning till ingredienser
   3. Hur många procent som livsmedlet innehåller av olika ingredienser
   4. Innehåller Y – personer som lider av högt blodtryck bör undvika överdriven konsumtion
   5. Innehåller Z – rekommenderas inte för gravida kvinnor
   6. Äkta alspånsrökt
   7. Rökt med rökarom av lönn och ek
   8. För allergener (se fetstil)
   9. Innehåller en fenylalaninkälla, drivgas: xxxxxxx, SVENSKT MJÖL 100% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn, potatismål är tillsatt för bibehållen finfördelning, ingrediensernas procentfördelning kan variera och kraftigt saltad.
  13. Om sådan text däremot inte är angiven i artikelinformation ges också status OK (förutsatt att allt övrigt är OK).
  14. Om något ord i ingredienslistan är markerat med asterisk (*) och denna återges även i artikelinformationen ska den åtföljande förklaringen också anges exakt överensstämmande i artikelinformationen. Om både asterisken och förklaringen utelämnas från artikelinformation ges också status OK.
  15. Annan text än det som beskrivs i k.-m., får ej vara angiven i artikelinformation även om den står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet. Exempel: följande text i artikelinformationen: ”Ingredienser: Tomat, salt, vitlök. Vår goda sås innehåller inget mer än detta!” ger status Åtgärd behövs. Även om det står exakt som på varuprovet är meningen ”Vår goda sås…” inte en del av ingrediensförteckningen.
  16. Även angivelser som till exempel, innehåller polyoler – överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt och Ej ätbart korvskinn ger status Åtgärd behövs. Dessa exempel ska anges i Övrig regulatorisk information (T3850).
  17. Om det finns text ifylld i artikelinformationen som helt eller delvis saknas på varuprovet ges status Åtgärd behövs. Om text på varuprovet helt eller delvis är oläslig räknas det som att texten saknas och ger status Åtgärd behövs om den är ifylld i artikelinformationen.
  18. Om det finns angivet någonstans på varuprovet att produkten har hög koffeinhalt, ex. ”hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor” följt av koffeinhalten i milligram per 100 milliliter inom parentes, ska denna text också finns angiven i T4088 i artikelinformationen oavsett om ”hög koffeinhalt”-texten står angiven i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet eller ej. Avsaknad av ”hög koffeinhalt”-texten i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs. Texten i artikelinformationen kontrolleras för överensstämmelse enligt d.-f.
  19. Om livsmedlet består av flera olika komponenter (se GS1 Swedens handledning för artikelinformation hjälpavsnitt ”Tillämpningsanvisning för komponenter”) ska varje ingrediensförteckning fyllas i separat under respektive komponentbeskrivning. Om alla ingrediensförteckningar fylls i på basnivån i T4088 ges status Åtgärd behövs. Undantag om komponentnivå ej används och näringsvärden anges i en tabell i artikelinformationen (vägt medelvärde), då ska alla ingrediensförteckningar också anges samlat på basnivå.
  20. Om ingrediensförteckningen är skriven med versaler på varuprovet får den vara skriven antingen med versaler eller gemener i artikelinformationen eftersom stor kontra liten bokstav ej kontrolleras, i annat fall än allergener. Om det är en allergen med i ingrediensförteckningen och hela förteckningen är angiven med versaler i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs med hänvisning till att markerade allergener inte är urskiljbara i artikelinformationen. 

  Regel 735101 Allergentyp (T4078)

  RegelRegel avser
  Om det finns en allergen (eller produkter därav) angiven på förpackningen, antingen i ingredienslistan, beteckningen eller i ”Spår av”-angivelse ska motsvarande kodvärden vara ifylld i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med en eller flera allergener kontrolleras att samtliga allergener är angivna med korrekt kodvärde (d.v.s. det kodvärde som används i Sverige enligt kodlista T4078) i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen.
  2. Om varuprovet inte är märkt med allergener kontrolleras att inget heller är ifyllt i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen. Om kodvärden som inte används i Sverige har angivits kontrolleras de ej och ger statuset N/A.
  3. Exempel på ingredienser som inte är en allergen (och därmed ger statusen OK om de inte är markerade) är vetegräs och raffinerad sojaolja (om det står angivet att den är raffinerad).
  4. Om kodvärde för Fritt från gluten är angiven i Fritt från-märkning (T4031) i artikelinformationen ska inte kodvärde Spannmål innehållande gluten vara angiven i Allergentyp (T4078) och ger status OK även om det finns en markerad ingrediens i ingrediensförteckningen (ex. VETEstärkelse) som normalt skulle motivera allergenkod.

  Regel 735014 Innehållsnivå (T4079) för allergentyp (T4078)

  RegelRegel avser
  För varje allergen som angivits i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen ska Innehållsnivå (T4079) vara ifylld och överensstämma med varuprovet.

  Hur görs kontrollen?

  1. Varje allergens innehållsnivå i artikelinformationen jämförs med vad som står på varuprovet.
  2. Kodvärde ”Innehåller” ska motsvaras av att allergenen finns i ingrediensförteckningen eller att det på annat sätt framgår att livsmedlet innehåller allergenen t.ex. i beteckningen.
  3. Kodvärdet ”Kan innehålla” ska motsvaras av text på varuprovet exempelvis ”spår av”, ”kan innehålla spår av…”. Om sådan text saknas på varuprovet ges statusen Åtgärd behövs.

  Regel 735005 Tillagningsstatus (T4069)

  RegelRegel avser
  Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformation ska överensstämma med det som är angivet på varuprovet för näringstabellen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med en näringsvärdestabell kontrolleras att rätt kodvärde är valt.
   1. För produkter som är ”färdiga” när de säljs (exempelvis korv, bröd, mjölk, pizza, potatis) avser normalt näringstabellen ”Ej tillagad” produkt och detta ska vara valt i Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformationen.
   2. För produkter som ska blandas med vatten eller på annat sätt tillredas före konsumtion avser normalt näringsvärdestabellen ”Tillagad” produkt och detta ska vara valt i Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformationen.
  2. Om varuprovet är märkt med flera näringstabeller med olika tillagningsstatus kontrolleras att rätt tillagningsstatus är angivet vid rätt näringstabell i artikelinformationen, ex.
   1. Potatismospulver: pulvrets näringsvärden markeras med kodvärdet ”Ej tillagad”, medan till tillagade potatismosets näringsvärden markeras med ”Tillagad”
   2. Blandsaft: outspädda saftens näringsvärden markeras med kodvärdet ”Ej tillagad”, medan den utspädda saftens näringsvärden markeras med ”Tillagad”

  Regel 735006 Typ av intagsrekommendation (T4070)

  RegelRegel avser
  Om det finns en intagsrekommendation (t.ex. ”av dagligt referensintag”) angiven på varuprovet avseende näringsvärden ska texten vara ifylld i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen och vara exakt överensstämmande.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med intagsrekommendation och det finns ett värde ifyllt i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen kontrolleras att de är exakt överensstämmande bokstav för bokstav. Exempel: ”DRI” på varuprovet är inte överensstämmande med ”RDI” eller ”RI” i artikelinformationen och ger status Åtgärd behövs.
  2. Överensstämmelse gäller skiljetecken och mellanslag i den mån de påverkar ordalydelsen, t.ex. ”Av dagligt referensintag” och ”Av dagligt-referens intag” ger status Åtgärd behövs, men dubbla mellanslag ger status OK.
  3. Undantag till a. och b.:
   1. Asterisk angiven på varuprovet behöver inte vara med i artikelinformationen, ex. ”*av DRI” på varuprovet ger status OK för både ”*av DRI” och ”av DRI”
   2. Om det finns en förklaring till en förkortning med på varuprovet ex. ”av DRI (dagligt referensintag)” ges status OK för hela textsträngen men även ”av DRI” eller ”DRI”
   3. Om intagsrekommendationen är angiven på varuprovet med blandspråk (ex. Av daglig referanseinntak/Dagligt referensintag) kontrolleras att hela texten alternativt den svenska delen av texten är överensstämmande med artikelinformation.
  4. Ingen kontroll görs av överensstämmelse mellan versaler och gemener, ex. ”Av dagligt referensintag” och ”av dagligt referensintag” ger status OK. Om texten i artikelinformationen ser uppenbarligen felaktig ut med avseende på versaler/gemener ges rekommendation att justera det ifyllda värdet ex. ”Av dagligt referensintag” och ”Av daglIGT REFERENSINTAG”.
  5. Om ingen intagsrekommendation är angiven på varuprovet men det finns text ifylld i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs eftersom det inte är överensstämmande.

  Regel 735102 Basmängd för näringsdeklaration (T3824)

  RegelRegel avser
  Basmängd för näringsdeklaration som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande värde ifyllt i Basmängd för näringsdeklaration (T3824) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att basmängden för varje näringsdeklaration som finns märkt på varuprovet har korrekt värde ifylld i artikelinformationen. Om basmängden är ”per 100g” på varuprovet ska värdet ”100” vara ifyllt.
  2. Om basmängden på varuprovet är angiven i gram eller milliliter ska ifyllt värde i artikelinformationen överensstämma siffra för siffra. Avrundning eller extra decimaler bedöms ej överensstämmande. Exempel: ”per portion (372 g)” på varuprovet och ”370” eller ”372.0” i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs.
  3. Om basmängden på varuprovet är angiven i annan enhet än gram eller milliliter, ska de vara korrekt omvandlade till gram eller milliliter i artikelinformationen. Exempel: ”per burk (33 cl)” ska motsvararas av ”330” i artikelinformation. Ifyllt värde ”33” eller ”33.0” eller ”330.0” ger status Åtgärd behövs.
  4. Om det finns en angivelse i artikelinformationen men det saknas på varuprovet ges N/A. 

  Regel 735008 Måttenhet (T3780) till basmängd för näringsdeklaration (T3824)

  RegelRegel avser
  Måttenhet till basmängd för näringsdeklaration som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande kodvärde ifylld i Måttenhet (T3780) till Basmängd för näringsdeklaration (T3824) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att basmängden för varje näringsdeklaration som finns märkt på varuprovet har korrekt måttenhet ifylld i artikelinformationen. Om basmängden är ”per 100g” på varuprovet ska måttenhet ”GRM” (gram) vara vald.
  2. Om basmängden på varuprovet är angiven i annan enhet än gram eller milliliter, ska de vara korrekt omvandlade till gram eller milliliter i artikelinformationen. Exempel: ”per burk (33 cl)” ska motsvararas av ”MLT” i artikelinformation.

  Regel 735009 Näringsämne (T4073)

  RegelRegel avser
  Om det finns ett visst näringsämne angivet på varuprovet ska motsvarande kodvärde vara ifyllt i Näringsämne (T4073) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att varje näringsämne som finns märkt på varuprovet har motsvarande kodvärde ifyllt i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet även i artikelinformationen med värdet noll.
  2. Kontroll att alla kodvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges status N/A (kan ej kontrolleras).
  3. Om det finns mer än en näringsvärdestabell på varuprovet men endast en angiven i artikelinformationen ges status OK förutsatt att artikelinformationen stämmer.
  4. Kontroll att rätt kodvärde är valt för varje näringsämne på varuprovet. Vissa kodvärden är snarlika, exempel på sådana näringsämnen är:
   1. ”Salt” på varuprovet motsvaras av kodvärdet SALTEQ (inte NACL eller annat).
   2. Folsyra och folat på varuprovet:
    1. Folsyra i artikelinformation och Folsyra på varuprov ger status OK
    2. Folsyra i artikelinformation och Folat (eller ingenting) på varuprov ger status N/A (kan ej verifieras)
    3. Inget i artikelinformationen och Folat på varuprov ger status OK
   3. Tiamin och B1 på varuprovet
    1. Tiamin i artikelinformation och Tiamin på varuprov ger status OK
    2. Tiamin i artikelinformation och B1(eller ingenting) på varuprov ger status N/A (kan ej verifieras)
    3. Inget i artikelinformationen och B1 på varuprov ger status OK
   4. Riboflavin och B2 på varuprovet
    1. Riboflavin i artikelinformation och Riboflavin på varuprov ger status OK
    2. Riboflavin i artikelinformation och B2(eller ingenting) på varuprov ger status N/A (kan ej verifieras)
    3. Inget i artikelinformationen och B2 på varuprov ger status OK

  Regel 735010 Näringsämnesmängd (T4074)

  RegelRegel avser
  Om det finns en viss näringsämnesmängd angivet på varuprovet ska motsvarande värde vara ifyllt i Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att varje näringsämnesmängd som finns märkt på varuprovet har motsvarande värde ifyllt i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet även i artikelinformationen med värdet noll.
  2. Kontroll att alla näringsvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges status N/A (kan ej kontrolleras).
  3. Näringsämnesmängd i artikelinformationen ska vara exakt överensstämmande siffra för siffra jämfört med varuprovet (inga avrundningar) och samma noggrannhet ska användas på båda ställena, ex. ”372” på varuprovet är inte överensstämmande med ”370” eller ”372.0” i artikelinformationen och ger status Åtgärd behövs. Även tvärtom, d.v.s. högre noggrannhet på varuprovet (ex. 14.0) än i artikelinformationen (ex. 14) ger status Åtgärd behövs.
  4. För att markera decimaler ska i artikelinformationen decimalpunkt alltid anges. Decimalpunkten kan motsvaras av decimalkomma på varuprovet, ex. ”14.0” och ”14,0” är överensstämmande och ger status OK.
  5. Om näringsämnesmängden märkt på varuprovet för Energi i kJ är mindre än Energi i kcal (men överensstämmande med artikelinformation) ges rekommendation att se över varuprovets märkning. Om varuprovet är fel men värdena i artikelinformationen är omkastad (och sannolikt ”rätt”) ges status Åtgärd behövs (icke överensstämmande).
  6. Näringsämnena Kolhydrat, Fett, Varav enkelomättat fett, Varav fleromättat fett, Varav mättat fett, Fiber, Natrium, Salt, Varav polyoler, Protein, Motsvarande salt, Varav stärkelse eller Varav sockerarter ska normalt anges i gram (både på varuprov och i artikelinformationen). Om någon annan enhet anges görs bedömning enligt nedan:
   1. Varuprovet 775 milligram och AI 775 milligram ger status OK
   2. Varuprovet 775 milligram och AI 0,775 gram ger status OK
   3. Varuprovet 0,775 gram och AI 0,775 gram ger status OK
   4. Varuprovet 0,775 gram och AI 775 milligram ger status Åtgärd behövs

  Regel 735011 Måttenhet (T3780) (till näringsämnesmängd)

  RegelRegel avser
  Måttenhet till näringsämnesmängd som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande kodvärde vara ifylld i Måttenhet (T3780) till Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att varje näringsämnesmängd som finns märkt på varuprovet har motsvarande måttenhet ifylld i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet i artikelinformationen med värdet noll och korrekt måttenhet.
  2. Kontroll att alla näringsvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges status N/A (kan ej kontrolleras).
  3. I vissa fall finns ingen måttenhet angiven på varuprovet i direkt anslutning till näringsämnesmängden som ”14 g”. Då avläses måttenheten från rubriken, tabellhuvud el. dyl. Exempel: Rubriken ”Näringsvärden ”g/100g” anges på varuprovet och måttenhet GRM (gram) i artikelinformationen ger status OK, även fast det bara står 14 i tabellen på varuprovet.
  4. Näringsämnena Kolhydrat, Fett, Varav enkelomättat fett, Varav fleromättat fett, Varav mättat fett, Fiber, Natrium, Salt, Varav polyoler, Protein, Motsvarande salt, Varav stärkelse eller Varav sockerater ska normalt anges i gram (både på varuprov och i artikelinformationen). Om någon annan enhet anges görs bedömning enligt nedan:
   1. Varuprovet 775 milligram och AI 775 milligram ger status OK
   2. Varuprovet 775 milligram och AI 0,775 gram ger status OK
   3. Varuprovet 0,775 gram och AI 0,775 gram ger status OK
   4. Varuprovet 0,775 gram och AI 775 milligram ger status Åtgärd behövs

  Regel 735016 Måttprecision (T4075) (till näringsämnesmängd)

  RegelRegel avser
  Ifylld Måttprecision (T4075) till Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets märkning för varje näringsämne.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns en angivelse på varuprovet i anslutning till ett näringsvärde, ex. ”<” eller ”mindre än” ska kodvärdet ”mindre än” (LESS_THAN) vara ifyllt i artikelinformationen.
  2. Om angivelse enligt a. saknas på varuprovet ska kodvärdet ”ungefärlig” (APPROXIMATELY) vara ifyllt i artikelinformationen.

  Regel 735012 Andel av dagsintag (T4076)

  RegelRegel avser
  Om Andel av dagsintag finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande värde ifyllt i Andel av dagsintag (T4076) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att varje andel av dagsintag som finns märkt på varuprovet har motsvarande värde ifyllt i artikelinformationen.
  2. Kontroll att alla näringsvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges status N/A (kan ej kontrolleras).
  3. Andel av dagsintag i artikelinformationen ska ha samma noggrannhet som det står på varuprovet, alternativt vara avrundat till närmaste heltal. Exempelvis ”22” på varuprovet är inte överensstämmande med ”22.0” eller ”20” i artikelinformationen och ger status Åtgärd behövs. Handledningen för artikelinformation rekommenderar angivelse i hela procent vilket innebär att avrundning till hela procent, d.v.s. högre noggrannhet på varuprovet (ex. 14.0 eller 14.4) än i artikelinformationen (ex. 14) ger resultat OK. Vid värde ”14.5” på varuprovet godkänns både avrundning upp eller ner, d.v.s. både 14 och 15 i artikelinformationen ger status OK.
  4. För att markera decimaler ska i artikelinformationen decimalpunkt alltid anges. Decimalpunkten kan motsvaras av decimalkomma på varuprovet, ex. ”14.0” och ”14,0” är överensstämmande och ger status OK.

  Regel 735001 Antal portioner (T4092)

  RegelRegel avser
  Om det finns antal portioner angivet på varuprovet och ifyllt i Antal portioner (T4092) i artikelinformationen ska dessa överensstämma.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med antal portioner och inget är angivet i artikelinformationen ges status OK.
  2. Om varuprovet inte är märkt med antal portioner men det finns ett ifyllt värde i Antal portioner (T4092) i artikelinformation ges status N/A (kan ej kontrolleras).
  3. Om varuprovet är märkt med antal portioner och det finns ett värde ifyllt i Antal portioner (T4092) i artikelinformationen kontrolleras att de överensstämmer. Exempel ”10 port” på varuprovet överensstämmer med ”10” i artikelinformationen.
  4. Med hänvisning till att det inte ska vara högre noggrannhet i artikelinformationen än på varuprovet överensstämmer inte ”10 port” på varuprovet med ”10.0” eller ”10.5” i artikelinformation, och ger status Åtgärd behövs.
  5. Avrundningar godkänns ej och antal portioner: ”2.5” på varuprovet överensstämmer med ”2.5” i artikelinformationen men inte med ”2” eller ”2.0”.
  6. Om det står 2-3 portioner på varuprovet överensstämmer det med ”2”, ”3” eller valfritt värde mellan 2 och 3 (exempelvis 2.5) i artikelinformationen. Dock bedöms 2-3 på varuprovet inte överensstämmande med ”2.0” med hänvisning till bedömningskriterie d.

  Regel 735002 Minsta antal enheter i förpackningen (T4036)

  RegelRegel avser
  Om det finns minsta antal enheter angivet på varuprovet och ifyllt i Minsta antal enheter i förpackningen (T4036) i artikelinformationen ska dessa överensstämma.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med minsta antal enheter och inget är angivet i artikelinformationen ges status OK.
  2. Om varuprovet inte är märkt med minsta antal enheter men det finns ett ifyllt värde i Antal portioner (T4092) i artikelinformation ges status N/A (kan ej kontrolleras).
  3. Om varuprovet är märkt med minsta antal enheter och det finns ett värde ifyllt i Minsta antal enheter i förpackningen (T4036) i artikelinformationen kontrolleras att de överensstämmer. Exempel ”10-12 korvar” på varuprovet överensstämmer med ”10” i artikelinformationen.
  4. Fältet i artikelinformationen är ett heltal och därmed godkänns avrundning, d.v.s. ”2.5” på varuprovet bedöms överensstämma med både värdet ”2” och ”3” i artikelinformationen.

  Regel 735003 Maximalt antalet enheter i förpackningen (T4093)

  RegelRegel avser
  Om det finns maximalt antal enheter angivet på varuprovet och ifyllt i Maximalt antal enheter i förpackningen (T4036) i artikelinformationen ska dessa överensstämma.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med maximalt antal enheter och inget är angivet i artikelinformationen ges staus OK.
  2. Om varuprovet inte är märkt med minsta antal enheter men det finns ett ifyllt värde i Antal portioner (T4092) i artikelinformation ges status N/A (kan ej kontrolleras).
  3. Om varuprovet är märkt med maximalt antal enheter och det finns ett värde ifyllt i Maximalt antal enheter i förpackningen (T4093) i artikelinformationen kontrolleras att de att de överensstämmer. Exempel ”10-12 korvar” på varuprovet överensstämmer med ”12” i artikelinformationen.
  4. Fältet i artikelinformationen är ett heltal och därmed godkänns avrundning, d.v.s. ”2.5” på varuprovet bedöms överensstämma med både värdet ”2” och ”3” i artikelinformationen.

  Regel 735904 Komponentinformation – NY 2021-04-19

  RegelRegel avser
  Om det finns komponentinformation angivet på varuprovet ska den vara ifylld i artikelinformationen samt överensstämma med varuprovet.

  Denna regel används för sammanhållna artiklar vars ingående unika komponenter eller beståndsdelar inte är märkta med EAN-13 streckkod och GTIN, till exempel ett Pizza-kit med deg och sås, eller en korvbricka med tre olika smaker på korvar i förpackningen. För att kunna använda komponenttermerna i artikelinformationen måste produkten vara märkt med separata ingrediensförteckningar och näringsdeklarationer för varje inneliggande komponent.

  Hur görs kontrollen?

  Kontroll att Komponentbeskrivning (T3835) måste vara tillräckligt tydlig för att kunna identifiera den fysiska komponenten i varuprovet.

  1. Kontroll att det är möjligt att utan större ansträngning förstå vilken komponent i varuprovet som avses utifrån den i artikelinformationen angivna komponentbeskrivningen. Exempel: ”Tomatsås” eller ”Pizzadeg” ger status OK. Medan obegripliga textsträngar som ”ABX39” i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs.

  Följande regler gäller också för komponenter och bedöms på samma sätt på komponentnivå som för konsumentartiklar:

  För att få status OK på denna regel måste samtliga kontrollkriterier få status OK

  2.7 Kemiska och kosmetiska produkter

  Regel 735601 Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) (faropiktogram)

  RegelRegel avser
  Om varuprovet är märkt med en eller flera kemikaliemärkning(ar) (faropiktogram) ska motsvarande kodvärden vara angivna i Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) i artikelinformationen. Om varuprovet är en kemteknisk produkt utan faropiktogram ska koden ”inget piktogram” vara ifylld. Piktogram som inte finns på varuprovet ska inte heller vara ifyllt i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med ett eller flera faropiktogram kontrolleras att samtliga är angivna med korrekt kodvärde i Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) i artikelinformationen.
  2. Om varuprovet inte är en kemteknisk produkt och inte är märkt med faropiktogram kontrolleras att inget heller är ifyllt i Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) i artikelinformationen.
  3. Om varuprovet är en kemteknisk produkt som har faro- och/eller skyddsangivelse men som saknar faropiktogram kontrolleras att kodvärdet ”inget piktogram” är ifyllt i Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) i artikelinformationen.

  Regel 735604 Signalord enligt GHS (T5044)

  RegelRegel avser
  Om varuprovet är märkt med en eller flera faropiktogram ska signalord som är angivet under eller i anslutning till varje piktogram vara angiven i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen, och tvärtom d.v.s. om varuprovet saknar piktogram ska inga signalord vara ifylla i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med ett eller flera faropiktogram med signalord kontrolleras att samtliga signalord är angivna med korrekt kodvärde i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen.
  2. Om varuprovet är märkt med ett eller flera faropiktogram utan signalord kontrolleras att kodvärdet ”Värde ej angivet” är valt i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen.
  3. Om varuprovet inte är märkt med faropiktogram kontrolleras kodvärde ”ej tillämpar” är ifyllt i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen.

  I nedanstående exempel är det texten ”Varning” under faropiktogrammet och skall anges med kodvärde ”Varning” i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen. Finns det ingen text under eller i anslutning till faropiktogrammet skall kod för ”Värde ej angivet” anges i artikelinformationen.
  Exempel på signalord ”Varning”:

  Varning

  Regel 735602 Faroangivelse (T5048)

  RegelRegel avser
  Om varuprovet är märkt med en eller flera faroangivelser ska motsvarande text vara angiven i Faroangivelse (T5048) i artikelinformationen, och tvärtom d.v.s. om varuprovet saknar faroangivelse ska det inte heller vara ifyllt i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med ett eller flera faroangivelser kontrolleras att samtliga är angivna i Faroangivelse (T5048) i artikelinformationen.
  2. Om det finns faroangivelse både på varuprovet och artikelinformationen kontrolleras att de överensstämmer fullständigt tecken för tecken inkl. både bokstäver och skiljetecken.
  3. Om faroangivelse är ifylld i artikelinformationen men saknas på varuprovet ges status Åtgärd behövs.
  4. Om text på varuprovet är helt eller delvis oläslig likställs det med att angivelse på varuprovet saknas ges status Åtgärd behövs (i enlighet med c.).
  5. Om annan text än en faroangivelse är angiven i Faroangivelse (T5048) i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.

  Regel 735603 Skyddsangivelse (T5050)

  RegelRegel avser
  Om varuprovet är märkt med en eller flera skyddsangivelser ska motsvarande text vara angiven i Skyddsangivelse (T5050) i artikelinformationen, och tvärtom d.v.s. om varuprovet saknar skyddsangivelse ska det inte heller vara ifyllt i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med ett eller flera skyddsangivelser kontrolleras att samtliga är angivna i Skyddsangivelse (T5050) i artikelinformationen.
  2. Om det finns skyddsangivelse både på varuprovet och artikelinformationen så kontrolleras att de överensstämmer fullständigt tecken för tecken inkl. både bokstäver och skiljetecken.
  3. Om skyddsangivelse är ifylld i artikelinformationen men saknas på varuprovet ges status Åtgärd behövs.
  4. Om text på varuprovet är helt eller delvis oläslig likställs det med att angivelse på varuprovet saknas ges status Åtgärd behövs (i enlighet med c.).
  5. Om text som uppenbarligen inte är en skyddsangivelse är angiven i Skyddsangivelse (T5050) i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs. Exempel på en sådan text är ”Undvik kontakt med ögonen” (som istället kan anges i Användningsinstruktioner för konsument (T3776) i artikelinformationen).
  6. Om skyddsangivelsen i artikelinformationen är angiven på engelska och det finns en angivelse på varuprovet på engelska kontrolleras dessa för överensstämmelse enligt punkt b. Om det däremot bara finns en skyddsangivelse på engelska på varuprovet och inget är angivet i Skyddsangivelse (T5050) i artikelinformationen ges status OK. Om det bara finns en skyddsangivelse på engelska på varuprovet men det finns en skyddsangivelse på svenska angiven i artikelinformationen kan överenstämmelse ej kontrolleras och ger status N/A.

  Regel 735801 Ingrediensförteckning för icke-livsmedel (T5036)

  RegelRegel avser
  Om det finns en ingrediensförteckning på varuprovet ska den vara ifylld exakt överensstämmande i Ingrediensförteckning för icke-livsmedel (T5036) i artikelinformationen.

  Ingrediensförteckningen på ett icke-livsmedel, dvs. kosmetikklassade-, medicintekniska artiklar, kemiska produkter och biocider (ex. lusmedel), utgör viktig information till köpare och konsumenter.

  Den digitala ingrediensförteckningen i artikelinformationen används ofta på produktsidor på hemsidor och i e-handel. Det är då kritiskt att den digitala informationen överensstämmer exakt med förpackningens märkning. I kvalitetssäkringen är vi noga med överensstämmelsen och kontrollerar bokstav för bokstav. Det gör vi eftersom vi vet att även små fel kan leda till stora konsekvenser.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om varuprovet är märkt med ingrediensförteckning kontrolleras om den är ifylld i artikelinformationen. Ej ifylld ingrediensförteckning i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs.
  2. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning och artikelinformation saknar ingrediensförteckning ges status OK. Ingen bedömning görs om huruvida produkten borde vara märkt med ingredienser.
  3. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning men det finns ingredienser ifyllda i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.
   Observera att om ingrediensförteckning finns på annat ställe än förpackningen ska ett underlag (exempelvis folder eller tryckoriginal på skylt) skickas med varuprovet. Underlaget används då för jämförelse mot artikelinformationen. Om det saknas ingredienslista på varuprovet och det saknas underlag ges status Åtgärd behövs.
  4. Överensstämmelse mellan varuprov och artikelinformationen kontrolleras bokstav för bokstav och vid diskrepans på en eller flera bokstäver ges status Åtgärd behövs, exempel: ”glycerin” på varuprovet och ”glycerol” eller ”glycerine” ger status Åtgärd behövs
  5. Kommatecken och parantes kontrolleras för exakt överensstämmelse. Bindestreck kontrolleras om de är en del av en ingrediens (ex. 1,2-propandiol). Om bindestreck används för att avstava ord på varuprovet behöver dock detta bindestreck inte finnas i artikelinformationen. Ex.: ”1,2-propan-diol” på två rader på varuprovet bedöms överensstämma med ”1,2-propandiol” i artikelinformationen. Mellanslag kontrolleras om de ändrar betydelse av ett ord eller hela ingredienslistan. Ex. ”1, 2- propandiol” är överensstämmande med ”1,2-propandiol” utan mellanslag men ”1,2-propan diol” är dock inte överensstämmande och ger status Åtgärd behövs.
  6. Versaler och gemener (stora och små bokstäver) likställs vid kvalitetssäkringen. Till exempel om varuprovet har en ingrediensförteckning med enbart versaler godkänns (och rekommenderas) att gemener används i artikelinformationen.
  7. Om ingrediensförteckningen på varuprovet är angiven med blandspråk exempelvis svenska/norska/danska, kontrolleras att alla dessa språk också är angivna i artikelinformationen. Om endast svenska finns angiven i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.
  8. Om ingrediensförteckningar på olika språk är angivna separat på varuprovet, godkänns om åtminstone en av dem finns angiven i artikelinformationen och är överensstämmande. Saknas svensk ingrediensförteckning på varuprovet och inget är ifyllt i artikelinformationen ges status OK.
  9. Text som inte är en uppräkning av ingredienser, men som står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen och som kan anses vara en del av den, får vara angiven i artikelinformationen och ges status OK om den uppfyller bedömningarna i d.-e. Exempel på vad som kan anses vara en del av ingrediensförteckningen är texten: ”Innehåller:” följt av hur många procent som produkten innehåller av olika ingredienser.
  10. Om något ord i ingredienslistan är markerat med asterisk (*) och denna återges även i artikelinformationen ska den åtföljande förklaringen också anges exakt överensstämmande i artikelinformationen. Om både asterisken och förklaringen utelämnas från artikelinformation ges också status OK.
  11. Annan text än ingredienslistan och det som beskrivs i i.-j., får ej vara angiven i artikelinformation även om den står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet. Exempel: följande text i artikelinformationen: ”Ingredienser: x, y, z. Använd produkten flera gånger i veckan för bästa resultat.” ger status Åtgärd behövs. Även om det står exakt som på varuprovet är meningen ”Använd produkten…” inte en del av ingrediensförteckningen.
  12. Om det finns text ifylld i artikelinformationen som helt eller delvis saknas på varuprovet ges status Åtgärd behövs. Om text på varuprovet helt eller delvis är oläslig räknas det som att texten saknas och ger status Åtgärd behövs om den är ifylld i artikelinformationen.
  13. Om produkten inte tillhör någon av kategorierna kosmetikklassade-, medicintekniska artiklar, kemiska produkter eller biocider (ex. lusmedel) utförs ingen kontroll av ifyllt värde och statusen blir N/A. Tobaksprodukter tillhör ej ovannämnda kategorier och kvalitetssäkras därför ej. Detta gäller oavsett vad som är ifyllt i artikelinformationen respektive finns angivet på varuprovet, samt oavsett om det överensstämmer eller ej.

  Regel 735802 Open Jar (T4269) 

  RegelRegel avser
  Om en Open jar symbol finns angiven på varuprovet ska ifyllt värde i Open jar (T4269) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet ska inget vara i ifyllt i Open jar (T4269) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns en symbol på varuprovet som betecknar en period efter att produkten öppnats som den kan användas utan fara (se figur under detta avsnitt), kontrolleras att exakt samma värde är ifyllt i Open Jar (T4269) i artikelinformationen. Finns det mer än en symbol på varuprovet med oilka värden kontrolleras att ett av värdena är ifyllt i artikelinformationen.
  2. Om det finns symbol enligt figur på varuprovet, men saknas ifyllt värde i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.
  3. Om det finns ett värde ifyllt i artikelinformationen men saknas angivelse på varuprovet ges status Åtgärd behövs.
  4. Vid kontrollen likställs inte avrundningar, ex. varuprov=1.5 är inte överensstämmande med artikelinformation=2, och ger status Åtgärd behövs.
  5. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=3 och artikelinformation=3.00 ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
  6. Vid kontrollen godkännes inte omvandling av enheter dvs varuprov 24M och artikelinformation 2 år ger status Åtgärd behövs.
  7. Om tidsangivelsen på varuprovet är i antal dagar verifieras att den inte motsäger angivelsen i artikelinformationen som alltid har enheten månad eller år: d.v.s. ”14 dagar” på varuprovet är överensstämmande med ”0 MON”, ”0.44 MON”, ”0.5 MON” eller ”1 MON” i artikelinformationen men inte överensstämmande med inget värde ifyllt eller ”14 MON” i artikelinformationen.

  Regel 735903 Måttenhet (T4270) till Open Jar (T4269) – NY 2021-04-19

  RegelRegel avser
  Måttenhet till Open Jar som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande kodvärde ifylld i Måttenhet (T4270) till Open Jar (T4269) i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns en Open Jar symbol på varuprovet kontrolleras att kodvärde MON = Månad eller ANN = År finns ifyllt i termen måttenhet (T4270) till Open Jar (T4269) i artikelinformationen.
  2. Om det är angivet M eller Y på varuprovet kontrolleras att det är samma enhet som står i måttenhet (T4270) till Open Jar (T4269) i artikelinformationen. M motsvarar kodvärde MON in artikelinformationen och Y motsvarar kodvärde ANN
  3. Om varuprovet inte är märkt med Open Jar symbol, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges status N/A (kan ej kontrolleras).

  2.8 Farligt gods

  Regel 735800 Farligt gods, begränsad mängd (T4247)

  RegelRegel avser
  Om varuprovet är märkt med symbol för ”begränsad mängd” ska Farligt gods, begränsad mängd (T4247) vara ifyllt med kodvärde USED eller NOT_POSSIBLE, och tvärtom d.v.s. om varuprovet inte har märkning ska inget kodvärde vara ifylld.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om förpackningen är märkt med symbolen för begränsad mängd utan angivelse av UN-nummer kontrolleras att kodvärde ”USED/Det finns regler för begränsad mängd och tillverkaren tillämpar dessa” är ifylld i Farligt gods, begränsad mängd (T4247) i artikelinformationen.
  2. Om förpackningen är märkt med symbolen för begränsad mängd med angivelse av UN-nummer kontrolleras att kodvärde ”NOT_POSSIBLE/Kod motsvarande ADR (LQ0) (Begränsad mängd ej möjlig)” är ifylld i Farligt gods, begränsad mängd (T4247) i artikelinformationen.
  3. Om förpackningen inte är märkt med symbolen för ”begränsad mängd” kontrolleras att inget kodvärde är ifyllt i Farligt gods, begränsad mängd (T4247) i artikelinformationen.

  Regel 735546 UN-nummer farligt gods (T0169)

  RegelRegel avser
  Om varuprovet är märkt med UN-nummer och/eller symbol för begränsad mängd av farligt gods ska UN-nummer (T0169) vara ifylld i artikelinformationen. Om UN-nummer finns på varuprovet ska det överensstämma med det ifyllda värdet i UN-nummer (T0169) i artikelinformationen. Om varuprovet saknar UN-nummer och/eller symbol för begränsad mängd ska inget vara ifyllt i artikelinformationen.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns ett UN-nummer på varuprovet kontrolleras att motsvarande UN-nummer är ifyllt i UN-nummer (T0169) i artikelinformationen.
  2. Det görs ingen bedömning av huruvida UN-numret på varuprovet och/eller artikelinformationen är korrekt i förhållande till innehållet.
  3. Om det finns en begränsad mängd-symbol på varuprovet ska UN-nummer vara ifyllt i artikelinformation även om inte varuprovet är märkt med UN-nummer. Om UN-nummer är ifyllt ges status OK för att indikera att något är ifyllt. Om UN-nummer saknas i artikelinformationen blir status Åtgärd behövs och detta markeras med ”XXXX” för att visa att ett värde ska fyllas i.
  4. Om det finns ett UN-nummer ifyllt i artikelinformationen med det saknas UN-nummer eller symbol för begränsad mängd på varuprovet ges status Åtgärd behövs.
  5. Om det finns ett UN-nummer i artikelinformationen och på varuprovet men det uppenbarligen inte följer lagen om hur märkningen ska utformas bedöms varuprovet sakna UN-nummer, vilket ger status Åtgärd behövs i enlighet med d.

  Exempel på UN-nummermärkning:

  3 Kvalitetssäkringsregler för Mått

  3.1 Vikt och Förpackning

  Regel 735506 Artikelns bruttovikt (T4020)

  RegelRegel avser
  Artikelns Bruttovikt (T4020) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets bruttovikt.

  Hur görs kontrollen?

  1. Det ifyllda värdet i Artikelns Bruttovikt (T4020) i artikelinformationen jämförs med varuprovets märkningar och förpackningstyp.
  2. Vid orimligt ifyllt värde ges status Åtgärd behövs. Tillexempel, ifyllt värde i Bruttovikt = 2100g för en chokladkaka märkt med en nettovikt på 200g.

  Regel 735510 Förpacknings/kollityp (T0137)

  RegelRegel avser
  Förpacknings/kollityp kod (T0137) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets förpackningstyp/kombination av förpackningstyper.

  Hur görs kontrollen?

  1. Varuprovets förpackningstyp fastställs med hjälp av bilderna kopplade till kodlistan T0137 Förpacknings-/kollitypwww.gs1.se/kodlistor. Ifyllt kodvärde i Förpacknings/kollityp (T0137) i artikelinformationen jämförs sedan med den bedömda förpackningstypen för varuprovet.
  2. Om varuprovets förpackningstyp är Bricka kontrolleras även om den har förpackningstyp Krympfilm.
  3. Om varuprovets bedömda förpackningstyp är Bricka och Krympfilm kontrolleras att bägge
   dessa två (och endast dessa två) finns angivna i artikelinformationen.
  4. Inga andra kombinationer än Bricka och Krympfilm ska vara ifyllda. Om förpackningen består av en inplastad ask ska t.ex. förpackningstypen vara ”Ask” inte Ask och Krympfilm. Endast den huvudsakliga förpackningen som definierar produktens mått ska anges i artikelinformationen.
  5. Om den angivna förpackningstypen i Förpackning-/Kollityp (T0137) skiljer sig från kvalitetssäkringens observerade förpackningstyp, men ändå är likställd (enligt nedan), blir statusen OK.

  Vid bedömning likställs följande kodvärden:

  • Låda (BX) & Ask (CT)
  • Bägare/Bytta (CU) & Burk ej metall (JR)
  • Krympfilm (SW) & Påse (BG) & Omslag (WRP) och påse med plan botten (PO)
  • Bricka (PU) & Låda (BX)
  • Takåsförpackning (GTG) & Brick- eller tegelstensförpackning (BRI)

  Exempel status OK:

  • Varuprov=Bricka och artikelinformation=Låda

  Exempel status Åtgärd behövs:

  • Varuprov=Bricka och artikelinformation=Bricka, Krympfilm
  • Varuprov=Bricka och artikelinformation=Ask

  3.2 Mått

  Regel 735503 Artikelns bredd (T4017)

  RegelRegel avser
  Artikelns bredd (T4017) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets bredd.

  Regel 735905 Måttenhet (T3780) till Artikelns bredd (T4017) – NY 2021-04-19

  RegelRegel avser
  Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Artikelns bredd (T4017) ska överensstämma med måttenhet för varuprovets bredd

  Regel 735504 Artikelns djup (T4018)

  RegelRegel avser
  Artikelns djup (T4018) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets djup.

  Regel 735906 Måttenhet (T3780) till Artikelns djup (T4018) – NY 2021-04-19

  RegelRegel avser
  Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Artikelns djup (T4018) ska överensstämma med måttenhet för varuprovets djup.

  Regel 735505 Artikelns höjd (T4019)

  RegelRegel avser
  Artikelns höjd (T4019) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets höjd.

  Regel 735907 Måttenhet (T3780) till Artikelns höjd (T4019)- NY 2021-04-19

  RegelRegel avser
  Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Artikelns höjd (T4019) ska överensstämma med måttenhet för varuprovets höjd.

  Hur görs kontrollerna av mått?

  1. Varuprovet mäts med skjutmått/linjal med hänsyn till om artikeln är en konsumentartikel eller ej, d.v.s. om Är artikeln en konsumentartikel T4037) är ifyllt med Ja/Sann eller Nej/Falsk. Hänsyn tas också till vad som är produktens framsida (enligt definitionen av framsida i Mätreglerna www.gs1.se/matregler). Dessutom ska eventuella utstickande delar som kapsyler och handtag räknas in i måtten.
  2. Mätresultatet jämförs med ifyllda värden i artikelinformationen och det kontrolleras att det ifyllda värdet ligger inom toleransen som definieras i GDSN Package Measurement Rules.
  3. Om T0186 Variabelmåttvara = Ja/Sann är toleransen fri och status blir OK.

  Hur görs kontrollerna av måttenheter?

  1. Kontroll att måttenheten för varje måttangivelse ( Bredd, djup, höjd) har korrekt måttenhet ifylld i artikelinformationen. Om bredden på varuprovet är 100mm ska måttenhet ”MM” (millimeter) vara vald.

  Exempel på definition av en produktsframsida enligt Mätreglerna:

  Se en film om hur olika produkter ska mätas.

  Regel 735537 Staplingshöjd (T3378)

  RegelRegel avser
  Staplingshöjd (T3378) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets staplingshöjd.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om det finns två eller fler varuprov mäts de med skjutmått/linjal och mätresultatet jämförs med ifyllt värde i artikelinformationen. Finns det endast tillgång till ett varuprov ges status N/A eftersom staplingshöjden inte kan kontrolleras.
  2. Kontroll att det ifyllda värdet ligger inom toleransen för mätvärdet.
  3. Om artikeln har en staplingshöjd som skiljer sig från den vanliga höjden men det saknas ifyllt värde i T3378 i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.
  4. Om det är ifyllt något i T3378 i artikelinformationen men varuprovet saknar staplingshöjd ges status Åtgärd behövs.
  5. Om T0186 Variabelmåttvara = Ja/Sann är toleransen fri och statusen blir OK.

  Exempel på staplingshöjd:

  Regel 735908 Måttenhet (T3780) till Staplingshöjd (T3378) – NY 2021-04-19

  RegelRegel avser
  Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Staplingshöjd (T3378) ska överensstämma med måttenhet för varuprovets staplingshöjd.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att måttenheten för staplingshöjd har korrekt måttenhet ifylld i artikelinformationen. Om Staplingshöjden på varuprovet är 130 mm ska måttenhet ”MM” (millimeter) vara vald.

  4 Kvalitetssäkringsregler för Streckkodskvalitet

  4.1 Läsbarhet och Utformning

  Regel 735514 Streckkodens läsbarhet

  RegelRegel avser
  Varuprovets streckkod ska kunna läsas maskinellt av en handhållen skanner samt, det avlästa värdet ska överensstämma med klartexten, d.v.s. siffrorna som står under streckkoden.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att streckkoden är läsbar av en handhållen scanner av märket DataLogic Heron HD3130. Icke-avläsbar streckkod ger status Åtgärd behövs.
  2. Kontroll att de avlästa siffrorna överensstämmer med siffrorna som står under streckkoden.
  3. Om streckkoden är läsbar men om inte alla siffror under streckkoden går att uttyda (ex. om streckkoden är knölig eller siffrorna har blivit kladdiga) blir statusen N/A.
  4. Om streckkoden läsbarhet inte är OK görs en bedömning om streckkodens placering och utförande följer GS1 General Specifications. Exempel på när streckkodens placering och utförande inte följer GS1 General Specifications:
   1. Streckkoden är tryckt eller placerad över perforering, sömmar, takås, hörn eller veck.
   2. Streckkoden är placerad för nära ett hörn, limfog eller svets (och går inte att läsa)
   3. Streckkoden är placerad så att förpackningens eller produktens färgsättning påverkar läsbarheten
   4. Streckkoden döljs av en flik, tejp eller liknande.
   5. Sträckfilm, omslag eller liknande täcker över streckkoden.
   6. Streckkoden är tryckt på en etikett som har veckat sig.
   7. Streckkoden är tryckt på en etikett som är fäst med häftklamrar, och häftklamrarna är placerade över streckkoden eller ljusmarginalerna.
   8. Streckkoden är tryckt eller placerad över ett ojämnt underlag.
   9. Streckkoden är tryckt på en etikett där limmet har lossnat.
  5. Om varuprovet saknar streckkod kan ingen kontroll göras och statusen blir N/A.

  Regel 735550 Streckkodens läsbarhet, icke-konsumentartikel

  RegelRegel avser
  Om en icke-konsumentartikel är märkt med streckkod ska den vara maskinellt läsbar av en ISO-certifierad verifieringsutrustning.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om termen Är artikeln en konsumentartikel (T4037) är Nej/Falsk i artikelinformation kontrolleras streckkoden på varuprovet med en ISO-certifierad verifieringsutrustning av typen Axicon 6025-S. Möjliga mätresultat i verifieringsutrustningen och motsvarande status:
   1. A=OK
   2. B=OK
   3. C=OK
   4. D=Rekommendation att se över streckkodens läsbarhet (OK om streckkoden är av typ ITF-14 som är tryckt direkt på kartong/wellpapp)
   5. F=Åtgärd behövs
   6. Streckkod ej läsbar (NR) = Åtgärd behövs
  2. Om varuprovet saknar streckkod kan ingen kontroll göras och statusen blir N/A.

  Regel 735538 Typ av databärare (T0187)

  RegelRegel avser
  Typ av databärare (T0187) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets streckkodstyp.

  Hur görs kontrollen?

  1. Streckkoden på varuprovet avläses med hjälp av verifieringsutrustning, Axicon 6025-S. Det ifyllda värdet i Typ av databärare (T0187) ska överensstämma med varuprovets avlästa streckkodstyp.
  2. Om avläsningen visar att streckkoden på varuprovet är en icke-godkänd streckkodstyp (ex Code 128, Code 39) blir statusen Åtgärd behövs
  3. Streckkoden måste vara maskinellt läsbar för att kunna kontrollera att angiven Typ av databärare (T0187) i artikelinformationen stämmer. Om streckkoden ej är maskinellt läsbar ges status N/A.

  Regel 735543 Streckkodens höjd

  RegelRegel avser
  Streckkodens höjd ska vara inom gränsvärden i GS1 General Specifications.

  Hur görs kontrollen?

  1. Streckkodens höjd avläses med verifieringsutrustning, Axicon 6025-S och det avlästa värdet jämförs med gränsvärden enligt http://www.gs1.se/storleksguide/. Om värdet ligger utanför gränsvärdena (antingen för liten eller för stor) ges en rekommendation att se över streckkodens höjd..

  Regel 735544 Streckkodens modulbredd

  RegelRegel avser
  Streckkodens modulbredd (x-dimension) ska vara inom gränsvärden i GS1 General Specifications, samt för streckkodtyp ITF-14 ska även storleksförhållandet (wide/narrow-ratio) vara inom gränsvärden i GS1 General Specifications.

  Hur görs kontrollen?

  1. Streckkodens modulbredd avläses med verifieringsutrustning, Axicon 6025-S och det avlästa värdet jämförs med gränsvärden enligt http://www.gs1.se/storleksguide/. Om värdet ligger utanför gränsvärdena (antingen för liten eller för stor) ges resultaten rekommendation att se över streckkodens modulbredd.
  2. Om varuprovet har streckkodstyp ITF-14 avläses storleksförhållandet och jämförs med gränsvärden 2.25:1 till 3.0:1. Om värdet ligger utanför gränsvärdena (antingen för liten eller för stor) ges en rekommendation att se över storleksförhållandet.

  Regel 735545 Streckkodens ljusmarginal

  RegelRegel avser
  Streckkodens ljusmarginal ska vara inom gränsvärden i GS1 General Specifications.

  Hur görs kontrollen?

  1. Streckkodens ljusmarginaler avläses med verifieringsutrustning, Axicon 6025-S och det avlästa värdet jämförs med gränsvärden enligt Storleksguide » GS1 Sweden. Om värdet ligger utanför gränsvärdet (för liten) ges en rekommendation att se över streckkodens ljusmarginal.

  Regel 735516 Streckkod (flera)

  RegelRegel avser
  En artikel får inte vara märkt med mer än en streckkod som går att avläsa maskinellt om det är olika GTIN i streckkoderna.

  Hur görs kontrollen?

  1. Kontroll att varuprovet inte är märkt med mer än en maskinellt avläsbar streckkod innehållande olika GTIN.
  2. Särskild kontroll av konsumentartiklar som packas flera tillsammans (sk multipack): Om det går att maskinellt avläsa inneliggande artiklars streckkod(er) ges en rekommendation att se över placering av innerligande streckkod.

  Regel 735539 Streckkod, icke-konsumentartikel (variabelmåttvara)

  RegelRegel avser
  Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel ska Typ av databärare (T0187) i artikelinformationen vara GS1-128 och streckkoden på varuprovet ska innehålla AI (310X).

  Hur görs kontrollen?

  1. Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann och Är artikeln en konsumentartikel (T4037) i artikelinformation är Nej/Falsk kontrolleras att Typ av databärare (T0187) i artikelinformationen är GS1-128.
  2. Kontroll att streckkoden innehåller AI (310X).

  4.2 Applikationsidentifierare

  Regel 735541 Streckkod, GS1-128

  RegelRegel avser
  Om ett varuprov är en icke-konsumentartikel med streckkodstyp GS1-128 på varuprovet måste det finnas parenteser runt AI (application identifier) i siffrorna som står i klartext under streckkoden.

  Hur görs kontrollen?

  1. Om termen Är artikeln en konsumentartikel (T4037) är Nej/Falsk i artikelinformation och varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 kontrolleras att det finns parenteser runt samtliga AI i siffrorna under streckkoden.

  Regel 735100 GS1 Applikationsidentifierare (10) Batchnummer

  RegelRegel avser
  Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (10) batchnummer ska den följa GS1 standard.

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll av siffrorna under streckkoden för att kontrollera att batch-numret följer GS1 standard, exempelvis ha maximalt 20 tecken. Läs mer

  Regel 735704 GS1 Applikationsidentifierare (15) Bäst före-datum

  RegelRegel avser
  Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (15) bäst före-datum ska den följa GS1 standard.

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll av siffrorna under streckkoden för att kontrollera att applikationsidentifieraren följer GS1 standard, d.v.s. anges i formatet ÅÅMMDD.
  2. Om det inte går att fastställa vilket som är år respektive dag (ex. 191119) antages att den är korrekt och statusen blir OK. Läs mer

  Regel 735706 GS1 Applikationsidentifierare (310X) Nettovikt

  RegelRegel avser
  Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (310X) Nettovikt ska den följa GS1 standard.

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll av streckkodsnumret görs för att se om applikationsidentifieraren följer GS1 standard, ex. att antalet decimaler överensstämmer. Läs mer

  Regel 735702 GS1 Applikationsidentifierare (10) Batchnummer, klartext

  RegelRegel avser
  Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (10) batchnummer, och om batchnumret också finns utskrivet i klartext på varuprovet ska klartexten på varuprovet överensstämma med tecken under streckkoden.

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll av om batchnumret finns utskrivet i klartext på varuprovet och i så fall jämförs med tecken (siffror/bokstäver) under streckkoden. Siffror/tecken i batchnumret ska vara exakt överensstämmande och i rätt ordningsföljd.
  2. Om batchnumret i klartext innehåller skiljetecken ex. bindestreck (-) eller punkt (.) bortses från dessa i jämförelsen.
  3. Om batchnummer i klartext saknas på varuprovet görs ingen kontroll, status N/A.

  Regel 735705 GS1 Applikationsidentifierare (15) Bäst före-datum, klartext

  RegelRegel avser
  Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (15) bäst före-datum, och om bäst före-datum också finns utskrivet i klartext på varuprovet ska klartexten på varuprovet överensstämma med tecken under streckkoden.

  Hur görs kontrollen?

  1. Visuell kontroll av om bäst före-datum finns utskrivet i klartext på varuprovet och isåfall jämförs det med siffrorna under streckkoden. Datumen ska överensstämma ex 180115 i siffrorna under streckkoden överensstämmer med exempelvis 15 januari 2018 och 15-01-2018 och 2018-01-15, men inte 180116.
  2. Om det ej med säkerhet kan fastställas vilket som är år respektive dag förutsätts det att det är överensstämmande bara det kommer i samma ordning på båda ställen ex. 180119 överensstämmer med 18-01-19 (status OK) men inte med 19-01-18 (status Åtgärd behövs).
  3. Om bäst före-datumet i klartext saknas ges status N/A.

  Regel 735707 GS1 Applikationsidentifierare (310X) Nettovikt, klartext

  RegelRegel avser
  Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (310X) Nettovikt och om nettovikten också finns utskriven i klartext på varuprovet ska klartexten överensstämma med tecken under streckkoden.

  Hur görs kontrollen?

  1. En visuell kontroll av nettovikten i klartext på varuprovetgörs och jämförs med siffrorna under streckkoden.
  2. Angivelser i olika enheter anses överensstämmande ex. AI(3103)01846 i streckkoden och 1,846 kg i klartexten ger status OK.
  3. Angivelser med olika antal decimaler, ex. AI(3103)01846 i streckkoden och 1,85 kg i klartexten ges en rekommendation att se över nettovikten, då det rekommenderas att använda samma noggrannhet på alla angivelser på etiketten.
  4. Angivelser med olika antal decimaler där utfyllnadsnollor används, ex. AI(3103)01800 i streckkoden och 1,8 kg i klartexten ger status OK.
  5. Om nettovikt i klartext saknas görs ingen kontroll (status N/A).

  Regel 735708 GS1 Applikationsidentifierare, variabelmåttvara

  RegelRegel avser
  Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (10), (15) och/eller (310x) ska de avlästa siffrorna från verifieringsutrustningen överensstämma med i siffrorna i klartext under streckkoden för batch-nummer, bäst före-datum och/eller nettovikt.

  Hur görs kontrollen?

  1. Batchnummer, bäst före-datum och nettovikten som avläses av verifieringsutrustningen Axicon 6025-S ska vara exakt överensstämmelse med siffrorna som står under streckkoden, dvs tecken för tecken ska stämma överens.

  Appendix 1

  Tabellerna visar vilka regler som kontrolleras utifrån typ av kvalitetssäkring samt vilka egenskaper artikeln uppfyller.

  1.1 Produktinformation

  Förklaring av symboler i tabellen:
  X= kvalitetssäkras
  X*= kvalitetssäkras endast för Konsumentartiklar med ingående artikel. Till exempel multipack.
  = kvalitetssäkras ej
  REGEL IDREGELNAMN
  Konsumentartikel

  Basnivå

  Icke konsumentartikel

  Utan ingående artikel

  Ytterförpackning

  Icke konsumentartikel

  Med ingående artikel

    

   

  VARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARAVARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARAVARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARA
  735513Artikelns identitet, GTINXXXXXX
  735502Artikelbenämning (T0018)XXXX
  735542Varumärke (T0143)XXXX
  735511Förpackningsstorlek (T3338)XXXX
  735509Nettoinnehåll (T0082)XXXX
  735530Måttenhet (T3780 till nettoinnehåll (T0082)XXXX
  735522Jämförmängd färdigvara (T0147)XXXX
  735531Måttenhet (T3780) till Jämförmängd färdigvara (T0147)XXXX
  735901Typ av Jämförelse (T0145)XXXX
  735700Ackrediterad märkning (T3777)XXXX
  735523Allergi/dietmärkning (T4028)XXXX
  735525Fritt från-märkning (T4031)XXXX
  735552Förpackningsfunktion (T4124)XXXX
  735533Pant för returnerbar förpackning (T0148)XXXXXX
  735701Högsta temperatur (T3796)XXXX
  735703Lägsta temperatur (T3797)XxXx
  735902Bas för temperaturangivelse (T3822)XXXX
  735501Antal inneliggande artiklar (T3361)X*X*XX
  735521Ingående artikel, GTIN (T2045)XX
  735004Ingrediensförteckning (T4088)XXXX
  735101Allergentyp (T4078)XXXX
  735014Innehållsnivå för allergentyp (T4079)XXXX
  735005Tillagningsstatus (T4069)XXXX
  735006Typ av intagsrekommendation (T4070)XXXX
  735102Basmängd för näringsdeklaration (T3824)XXXX
  735008Måttenhet (T3780) till basmängd till näringsdeklaration (T3824 )XXXX
  735009Näringsämne (T4073)XXXX
  735010Näringsämnesmängd (T4074)XXXX
  735011Måttenhet (T3780 ) till näringsämnesmängd (T4074)XXXX
  735016Måttprecision till näringsämnesmängd (T4075)XXXX
  735012Andel av dagsintag (T4076)XXXX
  735001Antal portioner (T4092)XXXX
  735002Minsta antal enheter i förpackningen (T4036)XXXX
  735003Maximalt antalet enheter i förpackningen (T4093)XXXX
  735904KomponentinformationXXXX
  735601Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745)XXXX
  735604Signalord enligt GHS (T5044)XXXX
  735602Faroangivelse (T5048)XXXX
  735603Skyddsangivelse (T5050)XXXX
  735801Ingrediensförteckning för icke-livsmedel (T5036)XXXX
  735802Open Jar (T4269)XXXX
  735903Måttenhet till open jar (T4270)XXXX
  735800Farligt gods begränsad mängd (T4247)XXXX
  735546UN-nummer farligt gods (T0169)XXXX

  1.2 Mått

  Förklaring av symboler i tabellen:
  X= kvalitetssäkras
  X (Ej SRS)= kvalitetssäkras endast mot artiklar utan SRS.
  = kvalitetssäkras ej
  REGEL IDREGELNAMN
  Konsumentartikel

  Basnivå

  Icke konsumentartikel

  Utan ingående artikel

  Ytterförpackning

  Icke konsumentartikel

  Med ingående artikel

    

   

  VARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARAVARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARAVARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARA
  735506Artikelns bruttovikt (T4020)XXXXXX
  735510Förpacknings- /kollityp (T0137)XXXXXX
  735503Artikelns bredd (T4017)XXX (Ej SRS)
  735905Måttenhet (T3780) till artikelns bredd (T4017)XXX (Ej SRS)
  735504Artikelns djup (T4018)XXX (Ej SRS)
  735906Måttenhet (T3780) till artikelns djup (T4018)XXX (Ej SRS)
  735906Måttenhet (T3780) till artikelns djup (T4018)XXX (Ej SRS)
  735505Artikelns höjd (T4019)XXX (Ej SRS)
  735907Måttenhet (T3780) till artikelns höjd (T4019)XXX (Ej SRS)
  735537Staplingshöjd (T3378)XXX (Ej SRS)
  735908Måttenhet (T3780) till artikelns staplingshöjd (T3378)XXX (Ej SRS)

  1.3 Streckkodskvalitet

  Förklaring av symboler i tabellen:
  X= kvalitetssäkras
  = kvalitetssäkras ej
  REGEL IDREGELNAMN Konsumentartikel

  Basnivå

  Icke konsumentartikel

  Utan ingående artikel

  Ytterförpackning

  Icke konsumentartikel

  Med ingående artikel

    

   

  VARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARAVARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARAVARIABELMÅTTVARAICKE VARIABELMÅTTVARA
  735514Streckkodens läsbarhetXXXXXX
  735550Streckkodens läsbarhet, icke-konsumentartikelXXXX
  735538Typ av databärareXXXXXX
  735543Streckkodens höjdXXXX
  735544Streckkodens modulbreddXXXX
  735545Streckkodens ljusmarginalXXXX
  735516Streckkod (flera)XXXXXX
  735539Streckkod, icke-konsumentartikel (variabelmåttvara)XX
  735541Streckkod, GS1-128XXXX
  735100GS1 Applikationsidentifierare (10) BatchnummerXX
  735704GS1 Applikationsidentifierare (15) Bäst före-datumXX
  735706GS1 Applikationsidentifierare (310X) NettoviktXX
  735702GS1 Applikationsidentifierare (10) Batchnummer, klartextXX
  735705GS1 Applikationsidentifierare (15) Bäst före-datum, klartextXX
  735707GS1 Applikationsidentifierare (310X) Nettovikt, klartextXX
  735708GS1 Applikationsidentifierare, variabelmåttvaraXX

   

  Appendix 2

  Tabellen visar vilka märkningar och kodvärden som kvalitetssäkras i regel 735700 gällande Ackkrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen.

  Ackrediterad märkning (T3777)

   KodNamnKommentar
  100_PERCENT_VEGANSKT100% VegansktNytt utseende 2020-11-07.
  Båda bedöms överensstämmande tills vidare
  AQUACULTURE_STEWARDSHIP_COUNCILCertifierad enligt The Aquaculture Stewardship Council (ASC) 
  BETTER_COTTON_INITIATIVEBetter Cotton InitiativeNY 2019-05-13
  BODEGAS_ARGENTINA_SUSTAINABILITY_PROTOCOLBodegas de Argentina Sustainability ProtocolNY 2019-08-13
  BONSUCROBonSucroNY 2019-08-13
  CCSWCertified California Sustainable Vineyard and Winery (CCSW)NY 2019-08-13
  CERTIFIED_SUSTAINABLE_WINE_CHILECertified Sustainable Wine of ChileNY 2019-08-13
  COCOA_LIFECocoa Life 
  CROSSED_GRAIN_SYMBOLDet överkorsade axet 
  DEMETER_LABELDemeterNy 2020-11-07
  ECOCERT_COSMOS_NATURALCertifierad enligt COSMOS NATURAL 
  ECOCERT_COSMOS_ORGANICCertifierad enligt COSMOS ORGANIC 
  ENTWINE_AUSTRALIAEntwine AustraliaNY 2019-08-13
  EQUALITAS_SUSTAINABLE_WINEEqualitas Sustainable WineNY 2019-08-13
  EUROPEAN_V_LABEL_VEGANV-label vegan 
  FAIR_N_GREENFair ’n GreenNY 2019-08-13
  EU_ECO_LABELEU-blomman 
  EU_ORGANIC_FARMINGEU-ekologiskt 
  FAIR_TRADE_MARKFairtrade 

   

  FAIRTRADE_COCOAFairtrade CocoaNytt utseende 2020-02-15.
  Båda bedöms överensstämmande tills vidare
  FAIRTRADE_SUGARFairtrade SugarNytt utseende 2020-11-07.
  Båda bedöms överensstämmande tills vidare
  FAIRTRADE_COTTONFairtrade CottonNytt utseende 2020-11-07.
  Båda bedöms överensstämmande tills vidare 
  FALKENBra miljöval/Falken 
  FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_100_PERCENTFSC Forest Steward Council 100 percent 
  FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABELFSC, Forest Stewardship Council 
  FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_MIXFSC Forest Steward Council Mix 
  FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_RECYCLEDFSC Forest Steward Council Recycled 
  FRAN_SVERIGEFrån Sverige 
  FRESHCAREFreshcareNY 2019-08-13
  GCPGCP – Global Coffee PlatformNY 2019-08-13
  GLOBAL_ORGANIC_TEXTILE_STANDARDCertifierad enligt The Global Organic Textile Standard (GOTS) 
   GLOBAL_GAPGlobal gapkvalitetssäkras ej
  GRASPGRASP – Risk Assessment on Social PractiseNY 2019-08-13
  INTEGRITY_AND_SUSTAINABILITY_CERTIFIEDIntegrity and Sustainability CertifiedNY 2019-08-13
  INT_PROTECTIONIP-klassNy 2020-11-07
  Kvalitetssäkras ej
  KOTT_FRAN_SVERIGEKött från Sverige 
  KRAV_MARKKRAV 
  LEAPING_BUNNYLeaping BunnyNy 2020-11-07
  LODI_RULES_CODELodi Rules “Certified Green”NY 2019-08-13
  MADE_GREEN_IN_ITALYMade Green in ItalyNY 2019-08-13
  MARINE_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABELMSC-märkt fisk 
  MJOLK_FRAN_SVERIGEMjölk från Sverige 
  NATRUE_LABELCertifierad enligt NATRUE 
  NEW_ZEALAND_SUSTAINABLE_WINEGROWINGNew Zealand Sustainable WinegrowingNY 2019-08-13
  NYCKELHALETNyckelhålet 
  OEKO_TEX_LABELCertifierad enligt OEKO-TEX 
  OEKO_TEX_MADE_IN_GREENOEKO-Tex Made in GreenNY 2019-08-13
  ON_THE_WAY_TO_PLANETPROOFOn the way to planetproofUtgått 2020-11-07, kvalitetssäkras ej
  OREGON_LIVEOregon LIVE (Low Input Viticulture and Enology)NY 2019-08-13
  ORGANIC_100_CONTENT_STANDARDOCS 
  PEFCPEFC Skogscertifiering 
   PRO_TERRA_NON_GMO_CERTIFICATIONProTerra non GMOKvalitetsäkras ej
  QUALENVIQualenviNY 2019-08-13
  RAINFOREST_ALLIANCERainforest Alliance certifieradNytt utseende 2020-11-07.
  Båda bedöms överensstämmande tills vidare
  ROUNDTABLE_ON_RESPONSIBLE_SOYRoundtable responsible soy 
  RSBRSB – Roundtable on Sustainable BiomaterialsNY 2019-08-13
  SIPSustainable In Practice (SIP)NY 2019-08-13
  SOIL_ASSOCIATION_ORGANIC_SYMBOLSoil Association Organic-symbol 
  SOSTAINSOSTainNY 2019-08-13
  STREEKPRODUCT_BEStreekproduct.beUtgått 2020-11-07, kvalitetssäkras ej
  SUSTAINABLE_AUSTRALIA_WINEGROWINGSustainable Australia Winegrowing (SAW) McLaren Vale Sustainable WinegrowingNY 2019-08-13
  SUSTAINABLE_AUSTRIASustainable AustriaNY 2019-08-13
  SVANENSvanen 
  SVENSK_FAGELCertifierad enligt Svensk Fågel 
  SVENSKT_KOTTCertifierad enligt Svenskt köttUtgått 2020-11-07, kvalitetssäkras ej
  SVENSKT_SIGILL_KLIMATCERTIFIERADSvenskt Sigill KlimatcertifieradNY 2019-08-13
  SVENSKT_SIGILL_NATURBETESKOTTSvenskt Sigill NaturbeteskottNY 2019-08-13
  SWEDISH_SEAL_OF_QUALITYSvensk Sigill 
  TERRA_VITISTerra VitisNY 2019-08-13
  USDAUSDA, US Department of Agriculture 
  UTZ_CERTIFIEDUTZ-certifierad 
  VEGAN_AWARENESS_FOUNDATIONVegan awareness 
  VEGAN_SOCIETY_VEGAN_LOGOVegan society 
  VEGECERTVegecert 
  VIGNERONS_EN_DEVELOPPEMENT_DURABLEVignerons en Développement Durable (VDD)NY 2019-08-13
  VITICULTURE_DURABLE_EN_CHAMPAGNEViticulture Durable en Champagne (VDC)NY 2019-08-13
  VIVAV.I.V.A.NY 2019-08-13
  WINERIES_FOR_CLIMATE_PROTECTIONWINERIES for Climate Protection (WfCP)NY 2019-08-13