Kvalitetssäkringsregler Validoo Q-lab

Här får du veta vilka regler som gäller för kvalitetssäkring i Validoo Q-lab och hur bedömningen av varje regel går till

print

GDSN release: 3.1.14
Gäller från och med: 2021-02-01
Version: Z

Versionshistorik

VersionModifieringÄgareDatum
Z
 1. 735801 i) Ytterligare exempel tillagt
 2. 735801 m) Förtydligande av bedömning för produktkategorier som inte omfattas av regeln
 3. 735004 l) Ytterligare exempel tillagt
 4. 735009 e) Förtydligande av bedömning för kodvärden Folsyra, Riboflavin och Tiamin
 5. 735603 e) Ytterligare exempel tillagt
 6. 735604 b) Justering för att avspegla att signalordet kan vara angivet på annan plats än under faropiktogrammet
 7. 735700 Appendix 2 Ackrediterad märkning
K. Daniels-son2021-02-01

1 Introduktion

Den produktinformation du fyllt i valideras i Validoo. Där kontrolleras att informationen är korrekt uppbyggd enligt logiken för artikelinformation som gäller för den svenska marknaden. Även om informationen är logiskt korrekt kan det visa sig att den inte stämmer överens med den verkliga produkten.

Manuell kontroll av produkters information

Enda sättet att vara säker på att informationen verkligen stämmer med produkten är att manuellt jämföra artikelinformationen med ett varuprov. Det hjälper tjänsten Validoo Q-lab till med. Här ingår även en grundlig kontroll på att streckkoden är läsbar och korrekt utformad för att säkerställa att produkten går att scanna i alla led i säljlikkedjan.

Den som köper produkter för att sälja dem vidare behöver veta att artikelinformationen är korrekt för att kunna hantera och sälja produkten. Därför ställer många köpare krav på att artikelinformation och streckkoder ska kontrolleras med hjälp av Validoo Q-lab.

Syfte med dokumentet

Det här dokumentets syfte är att beskriva vilka regler som gäller för kvalitetssäkring i Validoo Q-lab och vilka termer som berörs. Vidare beskrivs hur bedömningen av varje regel går till och vilka resultat som kan ges.

Kvalitetssäkringsreglerna och bedömningskriterierna har tagits fram i samarbete med Validoos Referensgrupp för Produktinformation och Datakvalité. Reglerna baseras på GS1:s standarder och regelverk, bland annat standarden för artikelinformation.

Typ av varuprov

Produktionsprov

Validoo Q-lab kan kontrollera artikelinformation med hjälp av ett produktionsprov, som är den verkliga produkten.

Prototyp

Om produkten fortfarande är under utveckling och ännu ej är i produktion kan Validoo Q-lab istället förhandsgranska en prototyp.

Digitalt varuprov

Ifall produkten är en variant av en tidigare godkänd produkt (t.ex. en ny smak) kan Validoo göra en kvalitetssäkring mot ett digital varuprov, t.ex. ett artwork eller tryckoriginal.

I dokumentets appendix finns en tabell där det beskrivs vilka regler som kontrolleras för vilka varuprovstyper, och vilka som kontrolleras för konsumentartiklar respektive icke-konsumentartiklar.

Så väljer du varuprov

arrow_forwardVisa varuprovstyper

Resultat

En kvalitetssäkring kan genera två olika övergripande resultat för en artikel:

thumb_up OK (godkänt)

 • Artikelinformationen stämmer överens med inskickat varuprov
 • Streckkoden håller hög kvalitet

thumb_down NOK (inte godkänt)

 • Artikelinformation och inskickat varuprov överensstämmer ej
 • Streckkoden följer inte riktlinjerna

En enskild regel kan även utöver OK eller NOK få resultaten:

warning VARNING

 • Uppmaning att korrigera artikelinformation eller streckkod

not_interested N/A (ej tillämpbar)

 • Det är inte relevant eller möjligt att genomföra en kontroll av termen

2 Kvalitetssäkringsregler för artikelinformation

2.1 Artikelidentitet

Regel 735502 Artikelbenämning (T0018)

RegelStatus
Artikelbenämning (T0018) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets benämning för en konsumentartikelOK/NOK

Artikelbenämning är en generell beskrivning av artikelns funktion eller typ av vara, till exempel ”bokhylla” eller ”fruktjuice”.

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att artikelbenämning i artikelinformation inte innehåller varumärke. Som varumärke räknas det som bedömts i regel 735542 som artikelns varumärke eller förkortning därav. Annat varumärkesliknande ord/fras som finns på varuprovet kan förekomma i artikelbenämningen. Om varumärket är samma som artikelns namn godkänns det också i artikelbenämningen, t.ex. en saft som säljs under varumärket ”SAFT”.
 2. Kontroll att artikelbenämning i artikelinformation inte innehåller någon förpackningsstorlek överhuvudtaget med undantag för angivelse av multipack.
 3. Kontroll att artikelbenämningen i artikelinformationen inte innehåller leverantörens artikelnummer, annan obegriplig textsträng ”ABC78317” eller ord som uppenbarligen inte beskriver produkten som t.ex ”kopia”, ”gammal version” eller ”uppdaterad”.
 4. Artikelbenämningen behöver inte finnas utskriven på varuprovet för att godkännas som artikelbenämning i artikelinformationen. Dock kontrolleras att artikelbenämningen i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Artikelbenämning ”Juice” i artikelinformationen för ett paket flingor eller ”Tomatjuice” för en flaska Apelsinjuice) vilket ger resultat NOK.
 5. Kontroll att artikelbenämningen i artikelinformationen har svensk teckenuppsättning.

Regel 735513 Artikelns identitet (T0154)

RegelStatus
Artikelns identitet (T0154) i artikelinformationen ska överensstämma med siffrorna som anges under varuprovets streckkod eller annan GTIN-märkning på produkten.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll att GTIN i artikelinformationen överensstämmer siffra för siffra med siffror utskrivna under streckkod på varuprovet eller annan GTIN-märkning på varuprovet. Utfyllnadsnollor i början av GTIN är undantagna.
 2. Om varuprovet är en konsumentartikel som har mer än en streckkod/märkning kontrolleras att GTIN överensstämmer med siffror under någon av streckkoderna.
 3. Om varuprovet är en icke-konsumentartikel med mer än en streckkod innehållande olika GTIN ges resultat NOK.
 4. Om inte alla siffror under streckkoden går att uttyda (ex. om streckkoden är knölig eller siffrorna har blivit kladdiga) så kan ingen kontroll göras och resultatet blir N/A.
 5. Om varuprovet saknar streckkod eller annan märkning av GTIN blir resultatet N/A.

Regel 735542 Varumärke (T0143)

RegelStatus
Varumärke (T0143) i artikelinformation ska överensstämma med varuprovets varumärke för en konsumentartikel.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om ett eller fler angivelser som liknar ett varumärke finns på varuprovet, kontrolleras att något av dessa helt eller delvis är angivna i T0143. (Exempel som ger resultat OK: om varuprov = Gillette Fusion och artikelinformation = Gillette, varuprov = Bosses Bär och artikelinformation = BOSSES).
 2. Om varumärke finns angivet på varuprovet kontrolleras att det inte står i uppenbar konflikt med angivet värde i T0143, (Exempel: varuprov = Gillette och artikelinformation = Gevalia).
 3. Om varumärke finns angivet på varuprovet kontrolleras att det inte är annorlunda stavat. (Exempel: varuprov = Gillette och artikelinformation = Gilete).
 4. Om varumärke finns angivet på varuprovet på ett språk (ex. engelska) får det inte vara angivet i artikelinformationen översatt till ett annat språk.
 5. Om det finns flera angivelser på varuprovet som skulle kunna vara varumärke godkänns vilket som helst av dessa.
 6. Kontroll att det ifyllda varumärket inte innehåller företagsnamnet (om inte varumärket är samma som företagsnamnet). Normalt ska varumärket i artikelinformationen inte innehålla ex. aktiebolag, AB el. dyl.
 7. Kontroll att det ifyllda varumärket inte innehåller produktegenskaper ex. lösvikt eller smågodis (om inte varumärket är samma som dessa).
 8. Om varumärke inte finns angivet på varuprovet godkänns vad som helst i artikelinformationen med undantag för ovanstående dvs företagsnamnet, egenskaper.

Regel 735511 Förpackningsstorlek (T3338)

RegelStatus
Förpackningsstorlek (T3338) i artikelinformation ska överensstämma med förpackningsstorlek för en konsumentartikel, samt följa skrivreglerna.OK/NOK

Förpackningsstorleken gör det lättare för konsumenten att förstå vilken artikel som hör ihop med hyllkantsetiketten. Därför jämför Validoo Q-lab den förpackningsstorlek som är ifylld i artikelinformationen med den förpackningsstorlek som står skrivet på förpackningens framsida.

Om förpackningen är märkt med flera förpackningsstorlekar ska värdet i artikelinformationen motsvara den text på varuprovet som har störst teckenstorlek.

Hur görs kontrollen?

 1. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T3338 i artikelinformationen och en förpackningsstorlek finns angiven på varuprovets framsida (som den definieras enligt GDSNs Mätregler) så ska det ifyllda värdet överensstämma med varuprovet.
 2. I bedömning av överensstämmelse bortses från mellanslag och eventuella vedertagna förkortningar, ex. varuprov=200 gram och artikelinformation=200g eller 200 gr ger  resultat OK.
 3. I bedömning av överensstämmelse likställs vedertagna begrepp som styck/bitar/antal osv, ex. varuprov = Antal: 8 bitar och artikelinformation = 8 st ger resultat OK.
 4. I bedömning av överensstämmelse likställs olika antal decimaler ex. varuprov=0.300 kg och artikelinformation = 0.3 kg ger resultat OK.
 5. I bedömning av överensstämmelse likställs olika enheter om mängdangivelsen stämmer ex. varuprov = 0.300 kg och artikelinformation = 300 g ger resultat OK. Om däremot mängdangivelsen inte överensstämmer ex. varuprov = 0.350 kg och artikelinformation = 300 g ger resultat NOK.
 6. Om enhet saknas för Förpackningsstorlek i artikelinformationen ges resultat NOK, t.ex. varuprov = 300 gram och artikelinformation = 300.
 7. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T3338 i artikelinformationen och flera förpackningsstorlekar finns angivna på varuprovets framsida (som den definieras enligt GDSNs Mätregler) så ska det ifyllda värdet överensstämma med den angivelse på varuprovets framsida som har störst teckenstorlek. Om det ifyllda värdet överensstämmer men en angivelse på varuprovets framsida med mindre teckenstorlek ges resultat Varning. Om teckenstorleken är samma, eller ungefär samma så ska det ifyllda värdet överensstämma med valfri angivelse på varuprovet och ger resultat OK.
 8. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T3338 i artikelinformationen och det saknas angivelse om förpackningsstorlek på varuprovets framsida (som den definieras enligt GDSNs Mätregler) kontrolleras om det finns en storleksangivelse på varuprovets övriga sidor.
 9. Om Förpackningsstorlek inte är ifylld i T3338 i artikelinformationen ges resultat N/A.
 10. Om angivelse helt saknas på varuprovet godkännes det ifyllda värdet. T.ex. på ett set utan märkt förpackningsstorlek med en schampoflaska 300ml, en balsamflaska 300 ml och en hårspray 150 ml ges resultat OK för vadsomhelst som är ifyllt, exempelvis ”3-pack”, ”1 st”, ”300 ml” m.m.
  Undantag:Om det ifyllda värdet i artikelinformationen står i uppenbar konflikt med förpackningsstorleken ges resultat NOK. T.ex. ”10 kg” i artikelinformationen för en enliters juice-flaska.
 11. Kontroll att det ifyllda värdet i Förpackningsstorlek, text (T3338) följer de skrivregler som finns specificerade i Handledningen för artikelinformation:
  1. Följande tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar: – Komma (,) – Punkt (.) – Semikolon (;)
  2. Tecknet punkt (.) anges som skiljetecken vid sifferangivelser. Ex: 2.8% ger godkänt resultat, 2,8% ger icke-godkänt resultat.
  3. Vid multipack registreras antal följt av bokstaven P. Ex: 4P
  4. Vid angivelse av antal portioner produkten ger registreras antal portioner följt av PORT. Ex: 12 PORT
 12. För variabelviktvara ges resultat OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ges resultat NOK.

2.2 Förpackning

Regel 735510 Förpacknings/kollityp (T0137)

RegelStatus
Förpacknings/kollityp kod (T0137) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets förpackningstyp/kombination av förpackningstyper.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Varuprovets förpackningstyp fastställs med hjälp av bilderna kopplade till kodlistan T0137 Förpacknings-/kollitypwww.gs1.se/kodlistor. Ifyllt kodvärde i Förpacknings/kollityp (T0137) i artikelinformationen jämförs sedan med den bedömda förpackningstypen för varuprovet.
 2. Om varuprovets förpackningstyp är Bricka kontrolleras även om den har förpackningstyp Krympfilm.
 3. Om varuprovets bedömda förpackningstyp är Bricka och Krympfilm kontrolleras att bägge
  dessa två (och endast dessa två) finns angivna i artikelinformationen.
 4. Inga andra kombinationer än Bricka och Krympfilm ska vara ifyllda. Om förpackningen består av en inplastad ask ska t.ex. förpackningstypen vara ”Ask” inte Ask och Krympfilm. Endast den huvudsakliga förpackningen som definierar produktens mått ska anges i artikelinformationen.
 5. Om den angivna förpackningstypen i Förpackning-/Kollityp (T0137) skiljer sig från den av Validoo bedömda förpackningstypen, men ändå är likställd (enligt nedan), blir bedömningen OK.

Vid bedömning likställs följande kodvärden:

 • Låda (BX) & Ask (CT)
 • Bägare/Bytta (CU) & Burk ej metall (JR)
 • Krympfilm (SW) & Påse (BG) & Omslag (WRP) och påse med plan botten (PO)
 • Bricka (PU) & Låda (BX)
 • Takåsförpackning (GTG) & Brick- eller tegelstensförpackning (BRI)

Exempel OK:

 • Varuprov=Bricka och artikelinformation=Låda

Exempel NOK

 • Varuprov=Bricka och artikelinformation=Bricka, Krympfilm
 • Varuprov=Bricka och artikelinformation=Ask

Regel 735533 Pant för returnerbar förpackning (T0148)

RegelStatus
Om det finns kod för Pant för returnerbar förpackning (T0148) angiven i artikelinformationen så ska det överensstämma med pantkoden för varuprovet, och tvärtom d.v.s. om varuprovet har pant så ska motsvarande kodvärde vara ifyllt i Pant för returnerbar förpackning (T0148).OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll om förpackningen är märkt med en pant-symbol eller om förpackningen är en känd pant-förpackning.
 2. Om förpackningen bedöms ha pant, kontrolleras att det finns ett ifyllt kodvärde i T0148.
 3. Om förpackningen bedöms ha pant, och det finns ett värde ifyllt, så kontrolleras att det ifyllda värdet överensstämmer med förpackningens pant.
 4. Om förpackningen uppenbarligen inte har pant kontrolleras att det inte finns något kodvärde ifyllt i artikelinformationen. Om förpackningen saknar pant men ett kodvärde är angivet i T0148 så ges resultat NOK.

Regel 735552 Förpackningsfunktion (T4124)

RegelStatus
Om förpackningen är märkt med att den är förpackad i en skyddande atmosfär ska Förpackningsfunktion (T4124) i artikelinformationen ha värdet ”skyddande atmosfär” (MODIFIED_ATMOSPHERE) och tvärtom, d.v.s. om förpackningen inte är märkt att den är förpackad i en skyddande atmosfär ska detta kodvärde inte vara angivet i Förpackningsfunktion (T4124) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med orden ”förpackad i en skyddande atmosfär” kontrolleras att kodvärde ”skyddande atmosfär” är angivet i T4124.
 2. Om förpackningen inte är märkt med orden ”förpackad i en skyddande atmosfär”, kontrolleras att detta kodvärde inte är ifyllt i T4124.
 3. Om något annat kodvärde än ”skyddande atmosfär” är angivet i artikelinformationen blir resultatet N/A (inte tillämplig). 

Regel 735538 Typ av databärare (T0187)

RegelStatus
Typ av databärare (T0187) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets streckkodstyp.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Streckkoden på varuprovet avläses med hjälp av verifieringsutrustning, Axicon 6025-S. Det ifyllda värdet i Typ av databärare (T0187) ska överensstämma med varuprovets avlästa streckkodstyp.
 2. Om avläsningen visar att streckkoden på varuprovet är en icke-godkänd streckkodstyp (ex Code 128, Code 39) blir resultatet NOK.
 3. Streckkoden måste vara maskinellt läsbar för att kunna kontrollera att angiven Typ av databärare (T0187) i artikelinformationen stämmer. Om streckkoden ej är maskinellt läsbar ges resultat N/A.

2.3 Förvaringstemperatur

Förvaringstemperatur anger hur artikeln ska lagras och förvaras. Informationen riktar sig till distributionscentral och butik, och alltså inte information som riktar sig till konsument. Om du vill ange den temperatur som är angivet på konsumentartikeln, så använd istället term T3775 Förvaringsinstruktioner för konsument i artikelinformationen för konsumentartikeln.

Regel 735701 Högsta temperatur (T3796)

RegelStatus
Om artikeln är beställningsbar och förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur ska detta vara angivet i Högsta förvaringstemperatur (T3796) i artikelinformationen tillsammans med kodvärde STORAGE_HANDLING i T3822.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur, kontrolleras att det finns ett ifyllt värde i T3796 och att kodvärde STORAGE_HANDLING är valt i T3822.
 2. Om förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur, och det finns ett ifyllt värde i T3796 så kontrolleras att värdet överensstämmer med förpackningen.
 3. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=18.0 och artikelinformation=18 ger NOK, och tvärtom. (NYTT 2020-05-09)
 4. Om angivelsen i artikelinformationen har högra noggrannhet än vad som står på varuprovet, ex. 18 grader på varuprovet men 18.4 grader i artikelinformationen är de inte överensstämmande vilket ger resultatet NOK.
 5. Vid kontrollen likställs avrundade gradantal i artikelinformationen eftersom Handledningen för artikelinformation rekommenderar heltal. Ex. 18.4 på varuprovet och 18 i artikelinformationen ger resultat OK. Vid halvgrader på varuprovet ex. 18.5 godkänns avrundning både uppåt och nedåt, dvs både 18 och 19 i artikelinformationen ger resultat OK.
 6. Om förpackningen inte är märkt med förvaringstemperatur, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges resultat N/A (kan ej kontrolleras).

Regel 735703 Lägsta temperatur (T3797)

RegelStatus
Om artikeln är beställningsbar och förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur ska detta värde vara angivet i Lägsta förvaringstemperatur (T3797) i artikelinformationen tillsammans med kodvärde STORAGE_HANDLING i T3822.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur, kontrolleras att det finns ett ifyllt värde i T3797 och att kodvärde STORAGE_HANDLING är valt i T3822
 2. Om förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur, och det finns ett ifyllt värde i T3797 så kontrolleras att värdet överensstämmer med förpackningen
 3. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=18.0 och artikelinformation=18 ger NOK, och tvärtom. (NYTT 2020-05-09)
 4. Om angivelsen i artikelinformationen har högre noggrannhet än vad som står på varuprovet, ex. 18 grader på varuprovet men 18.4 grader i artikelinformationen är de inte överensstämmande vilket ger resultatet NOK.
 5. Vid kontrollen likställs avrundade gradantal i artikelinformationen eftersom Handledningen för artikelinformation rekommenderar heltal. Ex. 18.4 på varuprovet och 18 i artikelinformationen ger resultat OK. Vid halvgrader på varuprovet ex. 18.5 godkänns avrundning både uppåt och nedåt, dvs både 18 och 19 i artikelinformationen ger resultat OK.
 6. Om förpackningen inte är märkt med förvaringstemperatur, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges resultat N/A (kan ej kontrolleras).

2.4 Förpackningens innehåll

Regel 735509 Förpackningens innehåll (T0082)

RegelStatus
Förpackningens innehåll (T0082) i artikelinformationen ska överensstämma med angivet innehåll på varuprov.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns ett innehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är exakt samma värde som står i Förpackningens innehåll (T0082) i artikelinformationen. Vid kontrollen likställs inte avrundningar, ex. varuprov=300.5 gram är inte överensstämmande med artikelinformation=300 gram, och ger NOK.
 2. Om det finns två eller fler mängder märkta på förpackningen (ex. avrunnen vikt och totalt innehåll) ska åtminstone den ena av dessa vara angiven i artikelinformationen och vara överensstämmande.
 3. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) så kontrolleras att förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Förpackningens innehåll ”5 styck” på en tändsticksask med 100 tändstickor) vilket ger resultat NOK. Alla rimliga ifyllda värden ger resultat OK.
 4. Vid kontrollen likställs värden med olika enheter, ex. varuprov=1.5 kg och artikelinformation=1500 gram ger OK.
 5. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=300 gram och artikelinformation=300.00 gram ger NOK, och tvärtom. (NYTT 2020-05-09)
 6. För variabelviktvara ges OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=ca 300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ger resultat NOK. 

Regel 735530 Måttenhet (T3780) till Förpackningens innehåll (T0082)

RegelStatus
Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Förpackningens innehåll (T0082) ska överensstämma med angiven måttenhet för innehåll på varuprovet för en konsumentartikel.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns ett innehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma enhet som står i T3780 kopplat till T0082 i artikelinformationen.
 2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) så kontrolleras att enheten för förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Förpackningens innehåll ”1 kubikmeter” på en tändsticksask).

Regel 735522 Jämförmängd färdigvara (T0147)

RegelStatus
Jämförmängd färdigvara (T0147) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovet om det är en konsumentartikel och är märkt med mängd färdigvara.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns en jämförmängd angiven på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma värde som står i Jämförmängd färdigvara (T0147) i artikelinformationen.
 2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) så kontrolleras att förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Jämförmängd ”2 styck” på en tändsticksask med 100 tändstickor).
 3. Vid kontrollen likställs värden med olika enheter, ex. varuprov=1.5 kg och artikelinformation=1500 gram ger OK.
 4. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=300gram och artikelinformation=300.00 gram ger NOK, och tvärtom. (NYTT 2020-05-09)
 5. Vid kontrollen likställs inte avrundningar, ex. varuprov=300.5 gram är inte överensstämmande med artikelinformation=300 gram, och ger resultat NOK.
 6. Om det finns två eller fler mängder märkta på förpackningen (ex. vikt i gram eller volym i milliliter) kontrolleras att någon av dessa är angiven i artikelinformationen.
 7. För vissa varor finns särskild anvisning om vilken beräkningsgrund som ska anges (Konsumentverkets vägledning om prisinformation – 2012). Om fel typ av beräkningsgrund angivits i Typ av jämförelse (T0145) ges resultat NOK. Följande beräkningsgrunder ska användas:
  1. För varor som säljs i förpackningar med flera enheter som konsumeras styckevis beräknas jämförpriset i samma måttenhet som för den enskilda varan.
  2. För varor på rulle, spole, nystan och liknande beräknas jämförpriset per meter. För mjukpapper beräknas jämförpriset per kilogram exklusive hylsans vikt.
  3. För material som ska täcka en yta beräknas jämförpriset per kvadratmeter. För tapeter av papperstyp anges priset per rulle och för färg per liter.
  4. För varor med rekommenderad dosering, till exempel tvättmedel och diskmedel, beräknas jämförpriset per rekommenderad dos enligt varans normaldosering.
  5. För varor som ska spädas med vatten beräknas jämförpriset per mängd konsumtionsfärdig vara eller standardlösning.
 8. Om jämförmängd ej är ifylld sätts NOK, med följande undantag (Konsumentverkets vägledning om prisinformation – 2012): förpackningar av varor som innehåller mindre än 50 g eller 50 ml, förpackningar som innehåller flera olika varor, samt för varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper.
 9. För variabelviktvara ges OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ger resultat NOK.

Regel 735531 Måttenhet (T3780) till Jämförmängd färdigvara (T0147)

RegelStatus
Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Jämförmängd färdigvara (T0147) ska överensstämma med angiven måttenhet på varuprovet för en konsumentartikel.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns ett innehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma enhet som står i T3780 kopplat till T0147 i artikelinformationen.
 2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) så kontrolleras att enheten för förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Jämförmängd ”1 kubikmeter” på en tändsticksask).

Regel 735801 Ingrediensförteckning för icke-livsmedel (T5036)

RegelStatus
Om det finns en ingrediensförteckning på varuprovet ska den vara ifylld exakt överensstämmande i Ingrediensförteckning för icke-livsmedel (T5036) i artikelinformationen.OK/NOK/Varning

Ingrediensförteckningen på ett icke-livsmedel, dvs. kosmetikklassade-, medicintekniska artiklar, kemiska produkter och biocider (ex. lusmedel), utgör viktig information till köpare och konsumenter.

Den digitala ingrediensförteckningen i artikelinformationen används ofta på produktsidor på hemsidor och i e-handel. Det är då kritiskt att den digitala informationen överensstämmer exakt med förpackningens märkning. I Validoo Q-lab är vi noga med överensstämmelsen och kontrollerar bokstav för bokstav. Det gör vi eftersom vi vet att även små fel kan leda till stora konsekvenser.

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med ingrediensförteckning kontrolleras om den är ifylld i artikelinformationen. Ej ifylld ingrediensförteckning i artikelinformationen ger resultat NOK.
 2. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning och artikelinformation saknar ingrediensförteckning ges resultat OK. Ingen bedömning görs om huruvida produkten borde vara märkt med ingredienser.
 3. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning men det finns ingredienser ifyllda i artikelinformationen ges resultat NOK.
  Observera att om ingrediensförteckning finns på annat ställe än förpackningen ska ett underlag (exempelvis folder eller tryckoriginal på skylt) skickas med varuprovet. Underlaget används då för jämförelse mot artikelinformationen. Om det saknas ingredienslista på varuprovet och det saknas underlag ges resultat NOK.
 4. Överensstämmelse mellan varuprov och artikelinformationen kontrolleras bokstav för bokstav och vid diskrepans på en eller flera bokstäver ges resultat NOK, exempel: ”glycerin” på varuprovet och ”glycerol” eller ”glycerine” ger resultat NOK
 5. Kommatecken och parantes kontrolleras för exakt överensstämmelse. Bindestreck kontrolleras om de är en del av en ingrediens (ex. 1,2-propandiol). Om bindestreck används för att avstava ord på varuprovet behöver dock detta bindestreck inte finnas i artikelinformationen. Ex.: ”1,2-propan-diol” på två rader på varuprovet bedöms överensstämma med ”1,2-propandiol” i artikelinformationen. Mellanslag kontrolleras om de ändrar betydelse av ett ord eller hela ingredienslistan. Ex. ”1, 2- propandiol” är överensstämmande med ”1,2-propandiol” utan mellanslag men ”1,2-propan diol” är dock inte överensstämmande och ger icke-godkänt resultat.
 6. Versaler och gemener (stora och små bokstäver) likställs vid kvalitetssäkringen. Till exempel om varuprovet har en ingrediensförteckning med enbart versaler godkänns (och rekommenderas) att gemener används i artikelinformationen.
 7. Om ingrediensförteckningen på varuprovet är angiven med blandspråk exempelvis svenska/norska/danska, kontrolleras att alla dessa språk också är angivna i artikelinformationen. Om endast svenska finns angiven i artikelinformationen ges resultat NOK.
 8. Om ingrediensförteckningar på olika språk är angivna separat på varuprovet, godkänns om åtminstone en av dem finns angiven i artikelinformationen och är överensstämmande. Saknas svensk ingrediensförteckning på varuprovet och inget är ifyllt i artikelinformationen ges OK. (NYTT 15-02-2020)
 9. Text som inte är en uppräkning av ingredienser, men som står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen och som kan anses vara en del av den, får vara angiven i artikelinformationen och ges resultat OK om den uppfyller bedömningarna i d.-e. Exempel på vad som kan anses vara en del av ingrediensförteckningen är texten: ”Innehåller:” följt av hur många procent som produkten innehåller av olika ingredienser. (FÖRTYDLIGANDE 2021-02-01)
 10. Om något ord i ingredienslistan är markerat med asterisk (*) och denna återges även i artikelinformationen ska den åtföljande förklaringen också anges exakt överensstämmande i artikelinformationen. Om både asterisken och förklaringen utelämnas från artikelinformation ges också resultat OK.
 11. Annan text än ingredienslistan och det som beskrivs i i.-j., får ej vara angiven i artikelinformation även om den står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet. Exempel: följande text i artikelinformationen: ”Ingredienser: x, y, z. Använd produkten flera gånger i veckan för bästa resultat.” ger resultat NOK även om det står exakt så på varuprovet eftersom meningen ”Använd produkten…” inte är en del av ingrediensförteckningen.
 12. Om det finns text ifylld i artikelinformationen som helt eller delvis saknas på varuprovet ges resultat NOK. Om text på varuprovet helt eller delvis är oläslig räknas det som att texten saknas och ger resultat NOK om den är ifylld i artikelinformationen.
 13. Om produkten inte tillhör någon av kategorierna kosmetikklassade-, medicintekniska artiklar, kemiska produkter eller biocider (ex. lusmedel) utförs ingen kontroll av ifyllt värde och resultatet blir N/A. Tobaksprodukter tillhör ej ovannämnda kategorier och kvalitetssäkras därför ej. Detta gäller oavsett vad som är ifyllt i artikelinformationen respektive finns angivet på varuprovet, samt oavsett om det överensstämmer eller ej. (NYTT 2021-02-01)

2.5 Märkningar

Regel 735507 Format för datummärkning (T3362)

RegelStatus
Om bäst före- eller sista förbrukningsdatum finns tryckt på varuprovet för en konsumentförpackning ska Format för datummärkning (T3362) i artikelinformationen vara ifyllt och överensstämma med formatet på varuprovet.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll om datummärkning finns på varuprovet. Om datummärkning saknas på varuprovet och inget är ifyllt i artikelinformationen blir resultatet OK.
 2. Om Format för datummärkning (T3362) finns angiven i artikelinformationen men saknas på varuprovet kan inte informationen kontrolleras och resultatet blir N/A.
 3. Om datummärkning finns på varuprovet men inget är angivet i artikelinformationen ges resultat NOK.
 4. Om datummärkning finns både på varuprov och är ifyllt i artikelinformationen kontrolleras att de överensstämmer enligt nedan:
  1. Alla typer av skiljetecken likställs, t.ex.: varuprov=2017-08-08 och artikelinformation=YYYY.MM.DD ger resultat OK.
  2. Fältet Format för datummärkning (T3362) i artikelinformationen har en maxlängd på 10 tecken. Det går således inte att ange dd-mmm-yyyy (11 tecken). Om ett datum med formatet dd-mmm-yyyy är tryckt på förpackningen ska formatet dd-mm-yyyy anges i artikelinformationen, vilket ger resultatet OK.
  3. Om det är uppenbart att det ifyllda värdet i Format för datummärkning (T3362) i artikelinformationen skiljer sig från märkningen på varuprovet ges resultat NOK, ex. varuprov = 01-10-2018 och artikelinformation=YYYY-DDD
  4. Om det är omöjligt att med säkerhet avgöra vad som är år, månad och dag, ex varuprov 18-11-18 och artikelinformation yy-mm-dd, men där ifyllt värde är rimligt, ges resultatet OK. Exempel på orimligt värde är varuprovet är märkt 181001 och artikelinformationen anger ddmmyy, med hänvisning till att år 2001 redan har varit.
  5. Om år, månad och dag står i rätt ordning men antal positioner inte överensstämmer ges resultat OK ex. varuprov=18-12-24 och artikelinformation YYYY-MM-DD.
  6. Om varuprovet är en oförpackad konsumentartikel, till exempel bröd eller bakpotatis, jämförs inte ifyllt värde med avläst datummärkning från ytterförpackningen. Bedömning sker enligt a. eller b.
  7. Att använda andra bokstäver för år, månad, dag än ”y” eller ”Y”, ”m” eller ”M” och ”d” eller ”D” ger resultat NOK.
  8. Att ange annan textsträng, t.ex. ”Datum saknas” i artikelinformationen ger resultat NOK.

Regel 735523 Allergi/dietmärkning (T4028)

RegelStatus
Om allergi/dietmärkning finns angiven på varuprovet för en konsumentartikel, ska ifyllt värde i Allergi/dietmärkning (T4028) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet ska inget vara i ifyllt i Allergi/dietmärkning (T4028) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar på varuprovet som finns med i kodlistan T4028 Allergi/dietmärkning (se www.gs1.se/kodlistor).
 2. Om det finns en allergi/dietmärkning på varuprovet kontrolleras att rätt kodvärde är valt. Om det finns flera märkningar kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
 3. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Allergi/dietmärkning (T4028) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet.

Överensstämmelse mellan kodvärde och märkning på varuprovet bedöms enligt följande:

Ifyllt kodvärdeExakt angivelse på varuprovet (angivelse på främmande språk godkänns endast om stavningen obetydligt skiljer sig från svenska ex. Te/Tea, Tomat/Tomato)
Rek. av Astma och Allergi FörbundetSymbol märkt på varuprovet:  

 


Sondnäring”Sondnäring”, ”Produkten får användas som sondnäring” eller liknande fras innehållande ordet sondnäring
Innehåller latex (sjukdvårdsartiklar)Resultatet blir NOK vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på ett livsmedel som inte är märkt som innehållande latex), i övriga fall ges resultat N/A. 
Innehåller PVC, ftalatinnehåll ospecificerat (sjukvårdsartiklar)Resultatet blir NOK vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på ett livsmedel som inte är märkt som innehållande PVC), i övriga fall ges resultat N/A.
Innehåller PVC, med ftalater
(sjukvårdsartiklar)
Resultatet blir NOK vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på ett livsmedel som inte är märkt som innehållande PVC), i övriga fall ges resultat N/A.
Innehåller PVC, utan ftalater
(sjukvårdsartiklar)
Resultatet blir NOK vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på ett livsmedel som inte är märkt som innehållande PVC), I övriga fall ges resultat N/A.
Särnär fenylalaninfattig”Fenylalaninfattig”, ”Lågt innehåll av fenylalanin” eller liknande fras som indikerar att innehållet av fenylalanin är lågt.
Produkten är mager, lätt-light, lättsockradResultatet blir NOK vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på en tändsticksask utan märkning). I övriga fall ges resultat N/A.
Modersmjölkersättning”Modersmjölksersättning”, ”Produkten är godkänd som modersmjölksersättning” eller liknande fraser innehållande ordet modersmjölksersättning.
KosttilläggResultatet blir NOK vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på en tändsticksask utan märkning), i övriga fall ges resultat N/A.
Vegan”Vegan(sk)”, ”Produkten är vegansk” eller liknande fras eller symbol innehållande ordet vegan.

Regel 735525 Fritt från-märkning (T4031)

RegelStatus
Om Fritt från-märkning finns angivet på en konsumentartikel ska ifyllt värde i Fritt från-märkning (T4031) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet ska inget vara i ifyllt i Fritt från-märkning (T4031) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

”Fri från”-angivelse på livsmedelsprodukter för svenska marknaden är kopplat till föreskrifter, gränsvärden och anmälningsplikt till Livsmedelsverket. Föreskrifterna för vad som kan märkas med ”Fri(tt) från” utgör 14-16 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:4 om livsmedelsinformation (se www.livsmedelsverket.se). I listan finns även tre koder som inte gäller livsmedel: Fri från latex, Fri från PVC och Fri från parfym.

Validoo Q-lab gör ingen kontroll av huruvida ”Fri från”-märkning på ett varuprov är relevant eller huruvida produkten uppfyller Fritt-från kriterier. Däremot kontrolleras att om någon ”fri från”-kod är ifylld i artikelinformationen ska det finnas motsvarande märkning på varuprovet och tvärtom.

Eftersom de svenska föreskrifterna för ”fri från”-märkningen på livsmedel kan skilja sig från andra länder anses inte en märkning med enbart orden ”Free from” vara likställt med ”Fri från”. Vilken märkning som bedöms motsvara de olika kodvärdena finns angivet i tabellen nedan.

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar på varuprovet som finns med i kodlistan för Fritt från-märkning (T4031).
 2. Om det finns en fritt från-märkning på varuprovet kontrolleras att rätt kodvärde är valt. Om det finns flera märkningar kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
 3. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Fritt från-märkning (T4031) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet.
 4. Kontroll av överensstämmelse mellan varuprovet och ifyllt kodvärde enligt nedan:
Ifyllt kodvärdeExakt angivelse på varuprovet (angivelse på främmande språk godkänns endast om stavningen obetydligt skiljer sig från svenska ex. Te/Tea, Tomat/Tomato)
Fri från ägg”Fri från ägg” ”Äggfri” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och ägg ger resultat OK. Exempelvis ”Free from egg” ger resultat NOK om kodvärdet är ifyllt
Fri från fisk”Fri från fisk” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och fisk ger resultat OK. Exempelvis ”Free from fish” ger resultat NOK om kodvärdet är ifyllt
Glutenfri”Glutenfri(tt)” ”Fri från gluten” ger resultat OK. Exempelvis ”Glutenfree”,”Free from gluten”, ”innehåller inte gluten”, ”naturligt fri från gluten” ger resultat NOK om kodvärdet är ifyllt
Fri från laktos/laktosfri”Fri från laktos” ”Laktosfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och laktos, liksom angivelse av laktoshalt mindre än 0,01 gram per 100 gram eller 0,01 viktsprocent. ger resultat OK. Exempelvis enbart märkning ”Free from lactose” eller ”Låglaktos”/”Laktosreducerad” ger resultat NOK.
Fri från latex (sjukvårdsartiklar)”Fri från latex” ”Latexfri(tt)” ”Free from latex” eller liknande fraser som indikerar att produkten är fri från latex ger alla resultat OK.
Fri från ärtprotein”Fri från ärtprotein” ”Ärtproteinfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och ärtprotein (ärta) ger resultat OK. Exempelvis ”Free from peas” ger resultat NOK.
Fri från mjölk”Fri från mjölk” ”Mjölkfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och mjölk ger resultat OK. Exempelvis ”Free from milk/dairy” ger resultat NOK.
Fri från jordnötter”Fri från jordnötter” ”Jordnötfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och jordnöt ger resultat OK. Exempelvis ”Nötfri” ger resultat NOK.
Fri från PVC (sjukvårdsartiklar)”Fri från PVC” ”PVC-fri(tt)” ”Free from PVC” ”Polyvinylklorid-fri” eller liknande fraser som indikerar att produkten är fri från PVC ger alla resultat OK.
Fri från soja”Sojafri(tt)” ”Fri från soja” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och soja ger resultat OK. Exempelvis ”Free from soja” ger resultat NOK om kodvärdet är ifyllt
Laktosreducerad/låglaktos”Laktosreducerad”, ”Låglaktos” eller böjningar därav, liksom angivelse av laktoshalt mindre än 1 gram per 100 gram eller < 1 % (viktsprocent) ger resultat OK. Exempelvis ”Laktosfri” eller endast märkning ”Low lactose” ger resultat NOK.
Mycket låg glutenhalt”Mycket låg glutenhalt” eller böjningar därav ger resultat OK. Exempelvis ”Glutenfri” eller ”Low gluten” ger resultat NOK.
Fri från parfym”Fri från parfym”, ”Parfymfritt”, ”Oparfymerad”, ”Free from perfume”, ”Perfume-free”, ”no perfume”, ”Ingen parfym”, ”Doftfri” eller liknande fras ger resultat OK.

Regel 735700 Ackrediterad märkning (T3777)

RegelStatus
Om en ackrediterad märkning finns angiven på en konsumentartikel ska ifyllt värde i Ackkrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet ska inget vara i ifyllt i Ackkrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar på varuprovet som finns med i kodlistan för Ackrediterad märkning (T3777), se listan över ackrediterade märkningar i bilaga.
 2. Om det finns en märkning på varuprovet kontrolleras att rätt kodvärde är valt i artikelinformation.
 3. Undantag: Om varuprovet är märkt med en FSC-märkning som hänvisar enbart till förpackningens material behöver inte Ackrediterad märkning (T3777) vara ifyllt i artikelinformationen.
 4. Om det finns flera märkningar på varuprovet kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
 5. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Ackkrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet.
 6. För att en märkning ska bedömas som finnas på varuprovet ska den ha exakt samma utformning som specificeras av utgivande part.

Exempel på ackkrediterad märkning:

Falken
Det överkorsade axet
KRAV

Regel 735802 Open Jar (T4269) 

RegelStatus
Open Jar (T4269) i artikelinformationen ska vara ifylld och överensstämma med angiven tidsperiod på varuprov.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns en symbol på varuprovet som betecknar en period efter att produkten öppnats som den kan användas utan fara (se figur under detta avsnitt), kontrolleras att exakt samma värde är ifyllt i Open Jar (T4269) i artikelinformationen. Finns det mer än en symbol på varuprovet med oilka värden kontrolleras att ett av värdena är ifyllt i artikelinformationen.
 2. Om det finns symbol enligt figur på varuprovet, men saknas ifyllt värde i artikelinformationen ges resultat NOK.
 3. Om det finns ett värde ifyllt i artikelinformationen men saknas angivelse på varuprovet ges resultat NOK.
 4. Vid kontrollen likställs inte avrundningar, ex. varuprov=1.5 är inte överensstämmande med artikelinformation=2, och ger resultat NOK.
 5. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=3 och artikelinformation=3.00 ger resultat NOK, och tvärtom.
 6. Vid kontrollen godkännes inte omvandling av enheter dvs varuprov 24M och artikelinformation 2 år ger resultat NOK.
 7. Om tidsangivelsen på varuprovet är i antal dagar verifieras att den inte motsäger angivelsen i artikelinformationen som alltid har enheten månad eller år: d.v.s. ”14 dagar” på varuprovet är överensstämmande med ”0 MON”, ”0.44 MON”, ”0.5 MON” eller ”1 MON” i artikelinformationen men inte överensstämmande med inget värde ifyllt eller ”14 MON” i artikelinformationen.

2.6 Kemiska produkter och Farligt gods

Regel 735546 UN-nummer (T0169)

RegelStatus
Om varuprovet är märkt med UN-nummer och/eller symbol för begränsad mängd av farligt gods ska UN-nummer (T0169) vara ifylld i artikelinformationen. Om UN-nummer finns på varuprovet ska det överensstämma med det ifyllda värdet i UN-nummer (T0169) i artikelinformationen. Om varuprovet saknar UN-nummer och/eller symbol för begränsad mängd så inget vara ifyllt i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns ett UN-nummer på varuprovet kontrolleras att motsvarande UN-nummer är ifyllt i UN-nummer (T0169) i artikelinformationen.
 2. Det görs ingen bedömning av huruvida UN-numret på varuprovet och/eller artikelinformationen är korrekt i förhållande till innehållet.
 3. Om det finns en begränsad mängd-symbol på varuprovet så ska UN-nummer vara ifyllt i artikelinformation även om inte varuprovet är märkt med UN-nummer. Om UN-nummer är ifyllt ges resultat OK för att indikera att något är ifyllt. Om UN-nummer saknas i artikelinformationen blir resultat NOK och detta markeras med ”XXXX” för att visa att ett värde ska fyllas i.
 4. Om det finns ett UN-nummer ifyllt i artikelinformationen med det saknas UN-nummer eller symbol för begränsad mängd på varuprovet ges resultat NOK.
 5. Om det finns ett UN-nummer i artikelinformationen och på varuprovet men det uppenbarligen inte följer lagen om hur märkningen ska utformas så bedöms varuprovet sakna UN-nummer, vilket ger resultat NOK i enlighet med d.

Exempel på UN-nummermärkning:

Regel 735800 Farligt gods, begränsad mängd (T4247)

RegelStatus
Om varuprovet är märkt med symbol för ”begränsad mängd” ska Farligt gods, begränsad mängd (T4247) vara ifyllt med kodvärde USED eller NOT_POSSIBLE, och tvärtom d.v.s. om varuprovet inte har märkning ska inget kodvärde vara ifylld.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med symbolen för begränsad mängd utan angivelse av UN-nummer kontrolleras att kodvärde ”USED/Det finns regler för begränsad mängd och tillverkaren tillämpar dessa” är ifylld i Farligt gods, begränsad mängd (T4247) i artikelinformationen.
 2. Om förpackningen är märkt med symbolen för begränsad mängd med angivelse av UN-nummer kontrolleras att kodvärde ”NOT_POSSIBLE/Kod motsvarande ADR (LQ0) (Begränsad mängd ej möjlig)” är ifylld i Farligt gods, begränsad mängd (T4247) i artikelinformationen.
 3. Om förpackningen inte är märkt med symbolen för ”begränsad mängd” kontrolleras att inget kodvärde är ifyllt i Farligt gods, begränsad mängd (T4247) i artikelinformationen.

Regel 735601 Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) (faropiktogram)

RegelStatus
Om varuprovet är märkt med en eller flera kemikaliemärkning(ar) (faropiktogram) ska motsvarande kodvärden vara angivna i Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) i artikelinformationen. Om varuprovet är en kemteknisk produkt utan faropiktogram ska koden ”inget piktogram” vara ifylld. Piktogram som inte finns på varuprovet ska inte heller vara ifyllt i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med ett eller flera faropiktogram kontrolleras att samtliga är angivna med korrekt kodvärde i Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) i artikelinformationen.
 2. Om varuprovet inte är en kemteknisk produkt och inte är märkt med faropiktogram kontrolleras att inget heller är ifyllt i Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) i artikelinformationen.
 3. Om varuprovet är en kemteknisk produkt som har faro- och/eller skyddsangivelse men som saknar faropiktogram kontrolleras att kodvärdet ”inget piktogram” är ifyllt i Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745) i artikelinformationen.

Regel 735604 Signalord enligt GHS (T5044)

RegelStatus
Om varuprovet är märkt med en eller flera faropiktogram ska signalord som är angivet under eller i anslutning till varje piktogram vara angiven i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen, och tvärtom d.v.s. om varuprovet saknar piktogram ska inga signalord vara ifylla i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med ett eller flera faropiktogram med signalord kontrolleras att samtliga signalord är angivna med korrekt kodvärde i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen.
 2. Om varuprovet är märkt med ett eller flera faropiktogram utan signalord kontrolleras att kodvärdet ”Värde ej angivet” är valt i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen. (FÖRTYDLIGANDE 2021-02-01)
 3. Om varuprovet inte är märkt med faropiktogram kontrolleras kodvärde ”ej tillämpar” är ifyllt i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen. (RÄTTAD 2020-05-09)

I nedanstående exempel är det texten ”Varning” under faropiktogrammet och skall anges med kodvärde ”Varning” i Signalord enligt GHS (T5044) i artikelinformationen. Finns det ingen text under eller i anslutning till faropiktogrammet så skall kod för ”Värde ej angivet” anges i artikelinformationen. (FÖRTYDLIGANDE 2021-02-01)
Exempel på signalord ”Varning”:

Varning

Regel 735602 Faroangivelse (T5048)

RegelStatus
Om varuprovet är märkt med en eller flera faroangivelser ska motsvarande text vara angiven i Faroangivelse (T5048) i artikelinformationen, och tvärtom d.v.s. om varuprovet saknar faroangivelse ska det inte heller vara ifyllt i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med ett eller flera faroangivelser kontrolleras att samtliga är angivna i Faroangivelse (T5048) i artikelinformationen.
 2. Om det finns faroangivelse både på varuprovet och artikelinformationen så kontrolleras att de överensstämmer fullständigt tecken för tecken inkl. både bokstäver och skiljetecken.
 3. Om faroangivelse är ifylld i artikelinformationen men saknas på varuprovet ges resultat NOK.
 4. Om text på varuprovet är helt eller delvis oläslig likställs det med att angivelse på varuprovet saknas ges resultat NOK (i enlighet med c.).
 5. Om annan text än en faroangivelse är angiven i Faroangivelse (T5048) i artikelinformationen ges resultat NOK.

Regel 735603 Skyddsangivelse (T5050)

RegelStatus
Om varuprovet är märkt med en eller flera skyddsangivelser ska motsvarande text vara angiven i Skyddsangivelse (T5050) i artikelinformationen, och tvärtom d.v.s. om varuprovet saknar skyddsangivelse ska det inte heller vara ifyllt i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med ett eller flera skyddsangivelser kontrolleras att samtliga är angivna i Skyddsangivelse (T5050) i artikelinformationen.
 2. Om det finns skyddsangivelse både på varuprovet och artikelinformationen så kontrolleras att de överensstämmer fullständigt tecken för tecken inkl. både bokstäver och skiljetecken.
 3. Om skyddsangivelse är ifylld i artikelinformationen men saknas på varuprovet ges resultat NOK.
 4. Om text på varuprovet är helt eller delvis oläslig likställs det med att angivelse på varuprovet saknas ges resultat NOK (i enlighet med c.).
 5. Om text som uppenbarligen inte är en skyddsangivelse är angiven i Skyddsangivelse (T5050) i artikelinformationen ges resultat NOK. Exempel på en sådan text är ”Undvik kontakt med ögonen” (som istället kan anges i Användningsinstruktioner för konsument (T3776) i artikelinformationen). (NYTT 2021-02-01)
 6. Om skyddsangivelsen i artikelinformationen är angiven på engelska och det finns en angivelse på varuprovet på engelska kontrolleras dessa för överensstämmelse enligt punkt b. Om det däremot bara finns en skyddsangivelse på engelska på varuprovet och inget är angivet i Skyddsangivelse (T5050) i artikelinformationen ges resultat OK. Om det bara finns en skyddsangivelse på engelska på varuprovet men det finns en skyddsangivelse på svenska angiven i artikelinformationen kan överenstämmelse ej kontrolleras och ger resultat N/A.

2.7 Mått/Vikt

Regel 735503 Artikelns bredd (T4017)

RegelStatus
Artikelns bredd (T4017) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets bredd.OK/NOK

Regel 735504 Artikelns djup (T4018)

RegelStatus
Artikelns djup (T4018) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets djup.OK/NOK

Regel 735505 Artikelns höjd (T4019)

RegelStatus
Artikelns höjd (T4019) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets höjd.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Varuprovet mäts med skjutmått/linjal med hänsyn till om artikeln är en konsumentartikel eller ej, d.v.s. om Är artikeln en konsumentartikel T4037) är ifyllt med Ja/Sann eller Nej/Falsk. Hänsyn tas också till vad som är produktens framsida (enligt definitionen av framsida i Mätreglerna www.gs1.se/matregler). Dessutom ska eventuella utstickande delar som kapsyler och handtag räknas in i måtten.
 2. Mätresultatet jämförs med ifyllda värden i artikelinformationen och det kontrolleras att det ifyllda värdet ligger inom toleransen som definieras i GDSN Package Measurement Rules.
 3. För SRS-backar jämförs värdet i artikelinformationen med motsvarande kolumn för bredd, djup, höjd i kodlista T0148 och för SRS-backarnas mått ska det vara exakt korrekt värde angivet i artikelinformationen (ingen tolerans).
 4. Om T0186 Variabelmåttvara = Ja/Sann är toleransen fri och resultat blir OK. Undantaget är variabelmåttvaror som är SRS-backar. För dessa ges resultat NOK om angivna värdena inte överensstämmer med värdena i kodlista T0148.

Exempel på definition av en produktsframsida enligt Mätreglerna:

Se en film om hur olika produkter ska mätas.

Regel 735506 Artikelns bruttovikt (T4020)

RegelStatus
Artikelns Bruttovikt (T4020) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets bruttovikt.OK/NOK

Artikelns bruttovikt (T4020) i artikelinformationen för en ytterförpackning är viktig och används för att beräkna lastvikt m.m. i logistikflödet. Därför är det viktigt att bruttovikten som anges stämmer med verkligheten och hos Validoo Q-lab vägs alltid den fulla ytterförpackningen. Att bara beräkna den teoretiska vikten av de inneliggande förpackningarna plus emballagevikten ger i de flesta fall ett alltför lågt värde på bruttovikten eftersom den inte tar hänsyn till viss naturlig övervikt i varje enskild inneliggande produkt.

För att få reda på den verkliga bruttovikten på en ytterförpackning behöver man därför ofta väga ett antal kolli (till exempel tio kartonger) och beräkna ett medelvärde av deras bruttovikter för att kunna ange en tillförlitlig vikt i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Varuprovet vägs med en digital paketvåg. Mätresultatet jämförs med ifyllda värdet i Artikelns bruttovikt (T4020) i artikelinformationen. Det ifyllda värdet ska ligga inom toleransen som definieras i GDSN Package Measurement Rules.
 2. För läkemedelsklassade produkter, ägg samt om artikeln är en SRS-back kvalitetssäkras inte bruttovikten och resultatet blir N/A.
 3. För icke-beställningsbara konsumentartiklar under 6,8 kg används ingen tolerans på bruttovikten. Det innebär att för vanliga konsumentförpackningar som packas och fraktas i en ytterförpackning så görs ingen kontroll av bruttovikten för konsumentförpackningen, endast ytterförpackningens bruttovikt kontrolleras.
 4. För beställningsbara konsumentartiklar under 6,8 kg gäller toleranserna från GDSN Package Measurement Rules. Detta gäller exempelvis en konsumentartikel som är en tvåkilos-hink som fraktas direkt på en pall.
 5. För en ytterförpackning vägs alltid den fysiska kartongen och allt emballage. Summan av inneliggande produkters vikt används inte för att beräkna bruttovikten.
 6. Bruttovikten kontrolleras även för varuprov som väger mer än 15 kg, men många köpare tar inte emot kolli som väger över 15 kg av hänsyn till arbetsmiljön.

Regel 735537 Staplingshöjd (T3378)

RegelStatus
Staplingshöjd (T3378) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets staplingshöjd.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns två eller fler varuprov mäts de med skjutmått/linjal och mätresultatet jämförs med ifyllt värde i artikelinformationen. Finns det endast tillgång till ett varuprov ges resultat N/A eftersom staplingshöjden inte kan kontrolleras.
 2. Kontroll att det ifyllda värdet ligger inom toleransen för mätvärdet.
 3. Om artikeln har en staplingshöjd som skiljer sig från den vanliga höjden men det saknas ifyllt värde i T3378 i artikelinformationen så är resultatet NOK.
 4. Om det är ifyllt något i T3378 i artikelinformationen men varuprovet saknar staplingshöjd så är resultatet NOK.
 5. För SRS-backar jämförs värdet i artikelinformationen med angiven staplingshöjd i kodlista T0148 kolumn ”Staplingshöjd” eller ”Alternativ staplingshöjd”. Båda angivelserna ger resultat OK.
 6. Om T0186 Variabelmåttvara = Ja/Sann är toleransen fri och resultatet blir OK.
  1. Undantag för variabelmåttvaror som är SRS-backar: ger resultat NOK om angivna värdena inte överensstämmer med värdena i kodlista T0148 (enligt e.).

Exempel på staplingshöjd:

2.8 Artikelhierarki

Regel 735501 Antal inneliggande artiklar (T3361)

RegelStatus
Antal inneliggande artiklar (T3361) som är angivet i artikelinformationen ska vara detsamma som antalet inneliggande artiklar i varuprovet.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Varuprovet (ytterförpackning) öppnas och inneliggande produkter räknas. Antalet inneliggande produkter som finns i varuprovet ska överensstämma exakt med angivet antal i artikelinformationen.
 2. Vid förhandsgranskning av en prototyp jämförs ifyllt antal i T3361 med angivelse av antal som finns märkt (tryckt eller skrivet) på ytterförpackningen eller dess etikett. Om märkning saknas på ytterförpackningen räknas antal inneliggande artiklar som skickats med i varuprovet.
 3. Om ytterförpackningen är en SRS-back jämförs ifyllt antal i T3361 med angivelse av antal som finns tryckt på SRS-etiketten. Om angivelse saknas på etiketten kan antal inneliggande inte kontrolleras vilket ger resultat N/A.

Regel 735521 Ingående förpackning, GTIN (T2045)

RegelStatus
Ingående förpackning, GTIN (T2045) i artikelinformationen ska överensstämma med siffrorna under streckkoden eller annan GTIN-märkning som finns på varuprov för inneliggande artikel.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att det är samma GTIN angivet i Ingående förpackning eller tjänst, GTIN (T2045) i artikelinformationen som står under streckkoden eller annan märkning på de inneliggande förpackningarna eller på annat sätt som visar vilket GTIN som avses. 
 2. Om inneliggande varuprov saknar streckkod eller annan GTIN-märkning ges resultat N/A.

2.9 Databärare/Streckkod

Regel 735514 Streckkodens läsbarhet

RegelStatus
Varuprovets streckkod ska kunna läsas maskinellt av en handhållen skanner, och det avlästa värdet ska överensstämma med klartexten, d.v.s. siffrorna som står under streckkoden.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att streckkoden är läsbar av en handhållen scanner av märket Datalogic Heron HD3130. Icke-avläsbar streckkod ger resultat NOK.
 2. Kontroll att de avlästa siffrorna överensstämmer med siffrorna som står under streckkoden.
 3. Om streckkoden är läsbar men om inte alla siffror under streckkoden går att uttyda (ex. om streckkoden är knölig eller siffrorna har blivit kladdiga) blir resultatet N/A.
 4. Om varuprovet saknar streckkod kan ingen kontroll göras och resultatet blir N/A.
 5. Om regel 735513 är NOK, dvs siffror under streckkoden inte överensstämmer med Artikelns identitet, GTIN (T0154) i artikelinformationen så kontrolleras ändå det avlästa resultat mot siffrorna under streckkoden. Resultatet blir OK om streckkoden är avläsbar och det avlästa värdet överensstämmer med siffrorna under streckkoden.

Regel 735550 Streckkodens läsbarhet, icke-konsumentartikel

RegelStatus
Om en icke-konsumentartikel är märkt med streckkod ska den vara maskinellt läsbar av en ISO-certifierad verifieringsutrustning.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om termen Är artikeln en konsumentartikel (T4037) är Nej/Falsk i artikelinformation kontrolleras streckkoden på varuprovet med en ISO-certifierad verifieringsutrustning av typen Axicon 6025-S.
 2. Om streckkod saknas ges resultat N/A

Möjliga mätresultat i verifieringsutrustningen och motsvarande resultat:

 • A=OK
 • B=OK
 • C=OK
 • D=Varning (OK om streckkoden är av typ ITF-14 som är tryckt direkt på kartong/wellpapp)
 • F=NOK
 • Streckkod ej läsbar (NR) = NOK

Regel 735516 Streckkod (flera)

RegelStatus
En artikel får inte vara märkt med mer än en streckkod som går att avläsa maskinellt om det är olika GTIN i streckkoderna.OK/NOK/Varning

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att varuprovet inte är märkt med mer än en maskinellt avläsbar streckkod innehållande olika GTIN.
 2. Särskild kontroll av konsumentartiklar som packas flera tillsammans (sk multipack): Om det går att maskinellt avläsa inneliggande artiklars streckkod(er) ges resultat Varning.

Regel 735517 Streckkod, konsumentartikel (variabelmåttvara)

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en konsumentartikel ska varuprovet ha ett viktvarunummer i streckkoden (d.v.s. börja med 2X där X=0,1,2,3,4 eller 5)., och tvärtom d.v.s. om varuprovet har ett viktvarunummer i streckkoden ska Är artikel en variabelmåttvara (T0186) vara Ja/Sann i artikelinformationen för en konsumentartikel.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om fälten Är artikeln en variabelmåttvara (T0186) och Är artikeln en konsumentartikel (T4037) båda är Ja/Sann i artikelinformationen kontrolleras att varuprovets streckkod har ett viktvaruprefix.
 2. Om varuprovet är en konsumentartikel märkt med ett viktvarunummer i streckkoden kontrolleras att Är artikeln en variabelmåttvara (T0186) är markerad Ja/Sann i artikelinformationen.

Läs mer om viktvarunummer på GS1 Swedens hemsida.

Regel 735539 Streckkod, icke-konsumentartikel (variabelmåttvara)

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel ska Typ av databärare (T0187) i artikelinformationen vara GS1-128 och streckkoden på varuprovet ska innehålla AI (310X).OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann och Är artikeln en konsumentartikel (T4037) i artikelinformation är Nej/Falsk kontrolleras att Typ av databärare (T0187) i artikelinformationen är GS1-128.
 2. Kontroll att streckkoden innehåller AI (310X).

Regel 735548 Streckkodens placering och utförande, konsumentartikel

RegelStatus
En streckkod måste vara applicerad på varuprovet för en konsumentartikel och vara väl placerad.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om termen Är artikeln en konsumentartikel (T4037) är Ja/Sann i artikelinformation kontrolleras varuprovet och dess streckkod visuellt. Om streckkod saknas ges resultat NOK.
 2. Streckkodens placering kontrolleras och ger resultat enligt nedan:

Resultat NOK:

 • Streckkoden är tryckt eller placerad över perforering, sömmar, takås, hörn eller veck.
 • Streckkoden är placerad för nära ett hörn, limfog eller svets (och går inte att läsa)
 • Streckkoden är placerad så att förpackningens eller produktens färgsättning påverkar läsbarheten
 • Streckkoden döljs av en flik, tejp eller liknande.
 • Sträckfilm, omslag eller liknande täcker över streckkoden.
 • Streckkoden är tryckt på en etikett som har veckat sig

Resultat Varning:

 • Streckkoden är tryckt eller placerad över ett ojämnt underlag.
 • Streckkoden är tryckt på en etikett där limmet har lossnat.

Regel 735535 Streckkodens placering och utförande, icke-konsumentartikel

RegelStatus
Streckkodens placering och utförande på en icke-konsumentartikel ska följa GS1 General Specifications.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Varuprovet kontrolleras så att placeringen av streckkoden ska vara lätt att läsa av och klara slitage, dvs inte placerad i skarvar, eller ha något som täcker den och stör avläsning av streckkod.

Resultat NOK:

 • Streckkoden är tryckt eller placerad över perforering, sömmar, takås, hörn eller veck.
 • Streckkoden är placerad för nära ett hörn, limfog eller svets (och går inte att läsa)
 • Streckkoden är placerad så att förpackningens eller produktens färgsättning påverkar läsbarheten
 • Streckkoden döljs av en flik, tejp eller liknande.
 • Sträckfilm, omslag eller liknande täcker över streckkoden.
 • Streckkoden är tryckt på en etikett som har veckat sig
 • Streckkoden är tryckt på en etikett som är fäst med häftklamrar, och häftklamrarna är placerade över streckkoden eller ljusmarginalerna

Resultat Varning:

 • Streckkoden är tryckt eller placerad över ett ojämnt underlag.
 • Streckkoden är tryckt på en etikett där limmet har lossnat.

För SRS-backar kontrolleras alltid endast lösa etiketter så denna regel kan inte kontrolleras och ger resultat N/A.

Regel 735541 Streckkod, GS1-128

RegelStatus
Om ett varuprov är en icke-konsumentartikel med streckkodstyp GS1-128 på varuprovet måste det finnas parenteser runt AI (application identifier) i siffrorna som står i klartext under streckkoden.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om termen Är artikeln en konsumentartikel (T4037) är Nej/Falsk i artikelinformation och varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 kontrolleras att det finns parenteser runt samtliga AI i siffrorna under streckkoden.

Regel 735543 Streckkodens höjd

RegelStatus
Streckkodens höjd ska vara inom gränsvärden i GS1 General Specifications.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Streckkodens höjd avläses med verifieringsutrustning, Axicon 6025-S och det avlästa värdet jämförs med gränsvärden enligt http://www.gs1.se/storleksguide/. Om värdet ligger utanför gränsvärdena (antingen för liten eller för stor) ges resultat Varning.

Regel 735544 Streckkodens modulbredd

RegelStatus
Streckkodens modulbredd (x-dimension) ska vara inom gränsvärden i GS1 General Specifications, samt för streckkodtyp ITF-14 ska även storleksförhållandet (wide/narrow-ratio) vara inom gränsvärden i GS1 General Specifications.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Streckkodens modulbredd avläses med verifieringsutrustning, Axicon 6025-S och det avlästa värdet jämförs med gränsvärden enligt http://www.gs1.se/storleksguide/. Om värdet ligger utanför gränsvärdena (antingen för liten eller för stor) ges resultat Varning.
 2. Om varuprovet har streckkodstyp ITF-14 avläses storleksförhållandet och jämförs med gränsvärden 2.25:1 till 3.0:1. Om värdet ligger utanför gränsvärdena (antingen för liten eller för stor) ges resultat Varning.

Regel 735545 Streckkodens ljusmarginal

RegelStatus
Streckkodens ljusmarginal ska vara inom gränsvärden i GS1 General Specifications.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Streckkodens ljusmarginaler avläses med verifieringsutrustning, Axicon 6025-S och det avlästa värdet jämförs med gränsvärden enligt http://www.gs1.se/storleksguide/. Om värdet ligger utanför gränsvärdet (för liten) ges värdet Varning.

Regel 735708 GS1 Applikationsidentifierare, variabelmåttvara

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (10), (15) och/eller (310x) ska de avlästa siffrorna från verifieringsutrustningen överensstämma med i siffrorna i klartext under streckkoden för batch-nummer, bäst före-datum och/eller nettovikt.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Batchnummer, bäst före-datum och nettovikten som avläses av verifieringsutrustningen Axicon 6025-S ska vara exakt överensstämmelse med siffrorna som står under streckkoden, dvs tecken för tecken ska stämma överens.

Regel 735100 GS1 Applikationsidentifierare (10) Batchnummer

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (10) batchnummer ska den följa GS1 standard.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll av siffrorna under streckkoden för att kontrollera att batch-numret följer GS1 standard, exempelvis ha maximalt 20 tecken. Läs mer

Regel 735702 GS1 Applikationsidentifierare (10) Batchnummer

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (10) batchnummer, och om batchnumret också finns utskrivet i klartext på varuprovet ska klartexten på varuprovet överensstämma med tecken under streckkoden.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll av om batchnumret finns utskrivet i klartext på varuprovet och isåfall jämförs med tecken (siffror/bokstäver) under streckkoden. Siffror/tecken i batchnumret ska vara exakt överensstämmande och i rätt ordningsföljd.
 2. Om batchnumret i klartext innehåller skiljetecken ex. bindestreck (-) eller punkt (.) bortses från dessa i jämförelsen.
 3. Om batchnummer i klartext saknas på varuprovet görs ingen kontroll, resultat N/A.

Regel 735704 GS1 Applikationsidentifierare (15) Bäst före-datum

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (15) bäst före-datum ska den följa GS1 standard.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll av siffrorna under streckkoden för att kontrollera att applikationsidentifieraren följer GS1 standard, d.v.s. anges i formatet ÅÅMMDD.
 2. Om det inte går att fastställa vilket som är år respektive dag (ex. 191119) antages att den är korrekt och resultatet blir OK. Läs mer

Regel 735705 GS1 Applikationsidentifierare (15) Bäst före-datum

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (15) bäst före-datum, och om bäst före-datum också finns utskrivet i klartext på varuprovet ska klartexten på varuprovet överensstämma med tecken under streckkoden.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll av om bäst före-datum finns utskrivet i klartext på varuprovet och isåfall jämförs det med siffrorna under streckkoden. Datumen ska överensstämma ex 180115 i siffrorna under streckkoden överensstämmer med exempelvis 15 januari 2018 och 15-01-2018 och 2018-01-15, men inte 180116.
 2. Om det ej med säkerhet kan fastställas vilket som är år respektive dag förutsätts det att det är överensstämmande bara det kommer i samma ordning på båda ställen ex. 180119 överensstämmer med 18-01-19 (resultat OK) men inte med 19-01-18 (resultat NOK).
 3. Om bäst före-datumet i klartext saknas ges resultat N/A.

Regel 735706 GS1 Applikationsidentifierare (310X) Nettovikt

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (310X) Nettovikt ska den följa GS1 standard.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll av streckkodsnumret görs för att se om applikationsidentifieraren följer GS1 standard, ex. att antalet decimaler överensstämmer. Läs mer

Regel 735707 GS1 Applikationsidentifierare (310X) Nettovikt

RegelStatus
Om termen Är artikel en variabelmåttvara (T0186) i artikelinformationen är Ja/Sann för en icke-konsumentartikel, samt varuprovet är märkt med en streckkod av typen GS1-128 som innehåller applikationsidentifierare (310X) Nettovikt och om nettovikten också finns utskriven i klartext på varuprovet ska klartexten överensstämma med tecken under streckkoden.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. En visuell kontroll av nettovikten i klartext på varuprovetgörs och jämförs med siffrorna under streckkoden.
 2. Angivelser i olika enheter anses överensstämmande ex. AI(3103)01846 i streckkoden och 1,846 kg i klartexten ger resultat OK.
 3. Angivelser med olika antal decimaler, ex. AI(3103)01846 i streckkoden och 1,85 kg i klartexten ger resultat Varning, då det rekommenderas att använda samma noggrannhet på alla angivelser på etiketten.
 4. Angivelser med olika antal decimaler där utfyllnadsnollor används, ex. AI(3103)01800 i streckkoden och 1,8 kg i klartexten ger resultat OK.
 5. Om nettovikt i klartext saknas görs ingen kontroll (resultat N/A).

3 Kvalitetssäkringsregler för livsmedelsinformation

Regel 735001 Antal portioner (T4092)

RegelStatus
Om det finns antal portioner angivet på varuprovet och ifyllt i Antal portioner (T4092) i artikelinformationen ska dessa överensstämma.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med antal portioner och inget är angivet i artikelinformationen ges resultat OK. (f.d. kriterie b. 2020-05-09)
 2. Om varuprovet inte är märkt med antal portioner men det finns ett ifyllt värde i Antal portioner (T4092) i artikelinformation ges resultat N/A (kan ej kontrolleras). (f.d. kriterie c  2020-05-09)
 3. Om varuprovet är märkt med antal portioner och det finns ett värde ifyllt i Antal portioner (T4092) i artikelinformationen kontrolleras att de överensstämmer. Exempel ”10 port” på varuprovet överensstämmer med ”10” i artikelinformationen. (RÄTTNING 2020-05-09)
 4. Med hänvisning till att det inte ska vara högre noggrannhet i artikelinformationen än på varuprovet så överensstämmer inte ”10 port” på varuprovet med ”10.0” eller ”10.5” i artikelinformation, och ger resultat NOK. (NYTT 2020-05-09)
 5. Avrundningar godkänns ej och antal portioner: ”2.5” på varuprovet överensstämmer med ”2.5” i artikelinformationen men inte med ”2” eller ”2.0”. (FÖRTYDLIGANDE 2020-05-09)
 6. Om det står 2-3 portioner på varuprovet överensstämmer det med ”2”, ”3” eller valfritt värde mellan 2 och 3 (exempelvis 2.5) i artikelinformationen. Dock bedöms 2-3 på varuprovet inte överensstämmande med ”2.0” med hänvisning till bedömningskriterie d. (NYTT 2020-05-09)

Regel 735002 Minsta antal enheter i förpackningen (T4036)

RegelStatus
Om det finns minsta antal enheter angivet på varuprovet och ifyllt i Minsta antal enheter i förpackningen (T4036) i artikelinformationen ska dessa överensstämma.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med minsta antal enheter och inget är angivet i artikelinformationen ges resultat OK. (f.d. kriterie b 2020-05-09)
 2. Om varuprovet inte är märkt med minsta antal enheter men det finns ett ifyllt värde i Antal portioner (T4092) i artikelinformation ges resultat N/A (kan ej kontrolleras). (f.d. kriterie c 2020-05-09)
 3. Om varuprovet är märkt med minsta antal enheter och det finns ett värde ifyllt i Minsta antal enheter i förpackningen (T4036) i artikelinformationen kontrolleras att de överensstämmer. Exempel ”10-12 korvar” på varuprovet överensstämmer med ”10” i artikelinformationen. (RÄTTNING 2020-05-09)
 4. Fältet i artikelinformationen är ett heltal och därmed godkänns avrundning, d.v.s. ”2.5” på varuprovet bedöms överensstämma med både värdet ”2” och ”3” i artikelinformationen. (NYTT 2020-05-09)

Regel 735003 Maximalt antalet enheter i förpackningen (T4093)

RegelStatus
Om det finns maximalt antal enheter angivet på varuprovet och ifyllt i Maximalt antal enheter i förpackningen (T4036) i artikelinformationen ska dessa överensstämma.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med maximalt antal enheter och inget är angivet i artikelinformationen ges resultat OK. (f.d. kriterie b 2020-05-09)
 2. Om varuprovet inte är märkt med minsta antal enheter men det finns ett ifyllt värde i Antal portioner (T4092) i artikelinformation ges resultat N/A (kan ej kontrolleras). (f.d. kriterie c 2020-05-09)
 3. Om varuprovet är märkt med maximalt antal enheter och det finns ett värde ifyllt i Maximalt antal enheter i förpackningen (T4093) i artikelinformationen kontrolleras att de att de överensstämmer. Exempel ”10-12 korvar” på varuprovet överensstämmer med ”12” i artikelinformationen. (RÄTTNING 2020-05-09)
 4. Fältet i artikelinformationen är ett heltal och därmed godkänns avrundning, d.v.s. ”2.5” på varuprovet bedöms överensstämma med både värdet ”2” och ”3” i artikelinformationen.(NYTT 2020-05-09)

Regel 735004 Ingrediensförteckning (T4088)

RegelStatus
Om det finns en ingrediensförteckning på varuprovet ska den vara ifylld exakt överensstämmande i Ingrediensförteckning (T4088) i artikelinformationen.OK/NOK

Ingrediensförteckningen på ett livsmedel utgör viktig information till köpare och konsumenter. Den digitala ingrediensförteckningen i artikelinformationen används ofta på produktsidor på hemsidor och i e-handel. Det är då kritiskt att den digitala informationen överensstämmer exakt med förpackningens märkning. I Validoo Q-lab är vi noga med överensstämmelsen och kontrollerar bokstav för bokstav. Det gör vi eftersom vi vet att även små fel kan leda till stora konsekvenser. Tänk på Validoo Q-lab som dina extra ögon som hjälper till att korrekturläsa den digitala informationen!

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med ingrediensförteckning kontrolleras att den är ifylld i artikelinformationen. Ej ifylld ingrediensförteckning i artikelinformationen ger resultat NOK.
 2. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning och artikelinformation saknar ingrediensförteckning ges resultat OK. Ingen bedömning görs om huruvida produkten borde vara märkt med ingredienser.
 3. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning men det finns ingredienser ifyllda i artikelinformationen ges resultat N/A.
  1. Undantag: om det är helt uppenbarligen felaktiga ingredienser ifyllda i artikelinformationen ges resultat NOK. Exempel: ”Ingredienser: Kaffebönor (100%)” i artikelinformationen för ett varuprov innehållande ägg ger resultat NOK.
 4. Överensstämmelse mellan varuprov och artikelinformationen kontrolleras bokstav för bokstav och vid diskrepans på en eller flera bokstäver ges resultat NOK, exempel:
  1. ”apelsinjuice” på varuprovet och ”apelsinjos” eller ”färskpressad apelsinjuice” eller ”apelsin juice” eller ”apeslinjuice” i artikelinformationen ger resultat NOK
  2. Undantag: om det är en uppenbar felstavning på varuprovet (som inte ändrar betydelsen av ordet), men korrekt stavning är angiven i artikelinformationen ges resultat Varning. Exempel ”apelsinjuic” på varuprovet men ”apelsinjuice” i artikelinformationen ger resultat Varning. Tvärtom, d.v.s. en felstavning i artikelinformationen men korrekt stavning på varuprovet ger dock resultat NOK. Felstavning på både varuprov och i artikelinformationen ger resultat OK med hänvisning till att de är överensstämmande.
 5. Kommatecken, bindestreck, parantes och mellanslag kontrolleras i de fall de påverkar betydelsen av ingrediensförteckningen, exempel:
  1. ”tomatsås (tomat, salt, vitlök)” och ”tomatsås, tomat, salt, vitlök” ger resultat NOK
  2. ”tomatsås (tomat, salt, vitlök)” och ”tomatsås (tomat, salt, vitlök))” ger resultat OK
  3. ”tomater (20%), salt” och ”tomater 20%, salt” ger resultat OK
 6. Ett på varuprovet markerat ord (exempelvis fetstil, understruket, versaler eller kursiverat) som avser en allergen i ingrediensförteckningen ska vara likställt med versal i artikelinformationen. Samma ord eller del av ord som är markerat på varuprovet ska vara markerat i artikelinformationen, exempelvis:
  1. ”VETEMJÖL” och ”VETEmjöl” ger resultat NOK
  2. Varuprov=”vetemjöl” och artikelinformation=”VETEMJÖL” ger resultat OK
 7. En allergen som varken är markerad i ingredienslistan på varuprovet eller i artikelinformationen ger resultat Varning.
 8. Om det finns angivet någonstans på varuprovet att produkten ”kan innehålla spår av x” (där x kan vara en allergen eller inte) ska denna text också finns angiven i T4088 i artikelinformationen oavsett om ”spår av”-texten står angiven i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet eller ej. Avsaknad av ”spår av”-texten i artikelinformationen ger resultat NOK. Texten i artikelinformationen kontrolleras för överensstämmelse enligt d.-f.
 9. Om ingrediensförteckningen på varuprovet är angiven med blandspråk exempelvis svenska/norska/danska, kontrolleras att alla språk är angivna i artikelinformationen. Om endast svenska finns angiven i artikelinformationen ges resultat NOK.
 10. Om ingrediensförteckningar på olika språk är angivna separat på varuprovet ex. först på svenska och sen på franska, kontrolleras att endast den svenska ingrediensförteckningen är angiven i artikelinformationen. Om fler språk än svenska finns angiven i artikelinformationen ges resultat NOK.
 11. Om något av följande anges på varuprovet, i eller direkt efter ingrediensförteckningen ges resultat OK både om det anges i artikelinformation eller ej. Om det anges i artikelinformationen måste det dock vara exakt överensstämmande med varuprovet.
  1. Ordet ”Ingrediens(er)”
  2. Ursprungsland
  3. Fångstområde för fisk
  4. Förhållande mellan kollagen och köttprotein, angivelse av kött- eller fetthalt
 12. Text som inte är en uppräkning av ingredienser, men som står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen och som kan anses vara en del av den, får vara angiven i artikelinformationen och ges resultat OK om den uppfyller bedömningarna i d.-e. Exempel på vad som kan anses vara en del av ingrediensförteckningen är:
  1. mineralinnehåll för kolsyrat vatten,
  2. förklaringstext om ackrediterade märkningar med hänvisning till ingredienser,
  3. hur många procent som livsmedlet innehåller av olika ingredienser,
  4. innehåller Y – personer som lider av högt blodtryck bör undvika överdriven konsumtion,
  5. innehåller Z – rekommenderas inte för gravida kvinnor,
  6. äkta alspånsrökt, rökt med rökarom av lönn och ek,
  7. för allergener (se fetstil),
  8. innehåller en fenylalaninkälla,
  9. drivgas: xxxxxxx,
  10. SVENSKT MJÖL 100% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn,
  11. potatismål är tillsatt för bibehållen finfördelning,
  12. ingrediensernas procentfördelning kan variera och kraftigt saltad. Om sådan text däremot inte är angiven i artikelinformation ges också resultat OK (förutsatt att allt övrigt är OK). (FÖRTYDLIGANDE 2021-02-01)
 13. Om något ord i ingredienslistan är markerat med asterisk (*) och denna återges även i artikelinformationen ska den åtföljande förklaringen också anges exakt överensstämmande i artikelinformationen. Om både asterisken och förklaringen utelämnas från artikelinformation ges också resultat OK.
 14. Annan text än det som beskrivs i k.-m., får ej vara angiven i artikelinformation även om den står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet. Exempel: följande text i artikelinformationen: ”Ingredienser: Tomat, salt, vitlök. Vår goda sås innehåller inget mer än detta!” ger resultat NOK även om det står exakt så på varuprovet eftersom meningen ”Vår goda sås…” inte är en del av ingrediensförteckningen. a.       Även angivelser som till exempel, innehåller polyoler – överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt och Ej ätbart korvskinn ger NOK. Dessa exempel ska anges i Övrig regulatorisk information (T3850).
 15. Om det finns text ifylld i artikelinformationen som helt eller delvis saknas på varuprovet ges resultat NOK. Om text på varuprovet helt eller delvis är oläslig räknas det som att texten saknas och ger resultat NOK om den är ifylld i artikelinformationen.
 16. Om det finns angivet någonstans på varuprovet att produkten har hög koffeinhalt, ex. ”hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor” följt av koffeinhalten i milligram per 100 milliliter inom parentes, så ska denna text också finns angiven i T4088 i artikelinformationen oavsett om ”hög koffeinhalt”-texten står angiven i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet eller ej. Avsaknad av ”hög koffeinhalt”-texten i artikelinformationen ger resultat NOK. Texten i artikelinformationen kontrolleras för överensstämmelse enligt d.-f.
 17. Om livsmedlet består av flera olika komponenter (se GS1 Swedens handledning för artikelinformation hjälpavsnitt ”Tillämpningsanvisning för komponenter”) ska varje ingrediensförteckning fyllas i separat under respektive komponentbeskrivning. Om alla ingrediensförteckningar fylls i på basnivån i T4088 ges resultat NOK. Undantag om komponentnivå ej används och näringsvärden anges i en tabell i artikelinformationen (vägt medelvärde), då ska alla ingrediensförteckningar också anges samlat på basnivå.
 18. Om ingrediensförteckningen är skriven med versaler på varuprovet får den vara skriven antingen med versaler eller gemener i artikelinformationen eftersom stor kontra liten bokstav ej kontrolleras, i annat fall än allergener. Om det är en allergen med i ingrediensförteckningen och hela förteckningen är angiven med versaler i artikelinformationen ges resultat NOK med hänvisning till att markerade allergener inte är urskiljbara i artikelinformationen. 

Regel 735101 Allergentyp (T4078)

RegelStatus
För alla allergener (eller produkter därav) som finns angivna på förpackningen, antingen i ingredienslistan, beteckning eller i ”Spår av”-angivelse ska motsvarande kodvärde vara vald i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med en eller flera allergener kontrolleras att samtliga allergener är angivna med korrekt kodvärde (d.v.s. det kodvärde som används i Sverige enligt kodlista T4078)) i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen.
 2. Om varuprovet inte är märkt med allergener kontrolleras att inget heller är ifyllt i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen. Om kodvärden som inte används i Sverige har angivits kontrolleras de ej och ger resultatet N/A.
 3. Följande E-nummer innehåller svaveldioxid/sulfit och om dessa finns angivna i ingrediensförteckningarna ska kodvärdet för svaveldioxid/sulfit vara ifylld i artikelinformationen: E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228.
 4. Om produkten innehåller svaveldioxid/sulfit i en halt under 10 ppm behöver inget kodvärde för svaveldioxid/sulfit väljas och i detta fall ges OK både för ifyllt kodvärde eller inte ifyllt kodvärde. Om det däremot finns svaveldioxid/sulfit deklarerat på varuprovet, men utan halt-angivelse på varuprovet eller i medföljande information (t.ex. på följesedeln) ges resultat NOK om kodvärde inte är ifyllt.
 5. Exempel på ingredienser som inte är en allergen (och därmed ger OK om de inte är markerade) är vetegräs och raffinerad sojaolja (om det står angivet att den är raffinerad).
 6. Om kodvärde för Fritt från gluten är angiven i Fritt från-märkning (T4031) i artikelinformationen ska inte kodvärde Spannmål innehållande gluten vara angiven i Allergentyp (T4078) och ger resultat OK även om det finns en markerad ingrediens i ingrediensförteckningen (ex. VETEstärkelse) som normalt skulle motivera allergenkod.

Regel 735014 Innehållsnivå (T4079) (för allergen)

RegelStatus
För varje allergen som angivits i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen ska Innehållsnivå (T4079) vara ifylld och överensstämma med varuprovet.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Varje allergens innehållsnivå i artikelinformationen jämförs med vad som står på varuprovet.
 2. Kodvärde ”Innehåller” ska motsvaras av att allergenen finns i ingrediensförteckningen eller att det på annat sätt framgår att livsmedlet innehåller allergenen t.ex. i beteckningen.
 3. Kodvärdet ”Kan innehålla” ska motsvaras av text på varuprovet exempelvis ”spår av”, ”kan innehålla spår av…”. Om sådan text saknas på varuprovet ges resultatet NOK.

Regel 735005 Tillagningsstatus (T4069)

RegelStatus
Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformation ska överensstämma med det som är angivet på varuprovet för näringstabellen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med en näringsvärdestabell kontrolleras att rätt kodvärde är valt.
  1. För produkter som är ”färdiga” när de säljs (exempelvis korv, bröd, mjölk, pizza, potatis) avser normalt näringstabellen ”Ej tillagad” produkt och detta ska vara valt i Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformationen.
  2. För produkter som ska blandas med vatten eller på annat sätt tillredas före konsumtion avser normalt näringsvärdestabellen ”Tillagad” produkt och detta ska vara valt i Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformationen.
 2. Om varuprovet är märkt med flera näringstabeller med olika tillagningsstatus kontrolleras att rätt tillagningsstatus är angivet vid rätt näringstabell i artikelinformationen, ex.
  1. Potatismospulver: pulvrets näringsvärden markeras med kodvärdet ”Ej tillagad”, medan till tillagade potatismosets näringsvärden markeras med ”Tillagad”
  2. Blandsaft: outspädda saftens näringsvärden markeras med kodvärdet ”Ej tillagad”, medan den utspädda saftens näringsvärden markeras med ”Tillagad”

Regel 735006 Typ av intagsrekommendation (T4070)

RegelStatus
Om det finns en intagsrekommendation (t.ex. ”av dagligt referensintag”) angiven på varuprovet avseende näringsvärden ska texten vara ifylld i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen och vara exakt överensstämmande.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med intagsrekommendation och det finns ett värde ifyllt i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen kontrolleras att de är exakt överensstämmande bokstav för bokstav. Exempel: ”DRI” på varuprovet är inte överensstämmande med ”RDI” eller ”RI” i artikelinformationen och ger resultat NOK.
 2. Överensstämmelse gäller skiljetecken och mellanslag i den mån de påverkar ordalydelsen, t.ex. ”Av dagligt referensintag” och ”Av dagligt-referens intag” ger resultat NOK, men dubbla mellanslag ger resultat OK.
 3. Undantag till a. och b.:
  1. Asterisk angiven på varuprovet behöver inte vara med i artikelinformationen, ex. ”*av DRI” på varuprovet ger resultat OK för både ”*av DRI” och ”av DRI”
  2. Om det finns en förklaring till en förkortning med på varuprovet ex. ”av DRI (dagligt referensintag)” ges resultat OK för hela textsträngen men även ”av DRI” eller ”DRI”
  3. Om intagsrekommendationen är angiven på varuprovet med blandspråk (ex. Av daglig referanseinntak/Dagligt referensintag) kontrolleras att hela texten alternativt den svenska delen av texten är överensstämmande med artikelinformation.
 4. Ingen kontroll görs av överensstämmelse mellan versaler och gemener, ex. ”Av dagligt referensintag” och ”av dagligt referensintag” ger resultat OK. Om texten i artikelinformationen ser uppenbarligen felaktig ut med avseende på versaler/gemener ges resultat Varning, ex. ”Av dagligt referensintag” och ”Av daglIGT REFERENSINTAG”.
 5. Om ingen intagsrekommendation är angiven på varuprovet men det finns text ifylld i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen ges resultat NOK eftersom det inte är överensstämmande.

Regel 735009 Näringsämne (T4073)

RegelStatus
Om det finns ett visst näringsämne angivet på varuprovet ska motsvarande kodvärde vara ifyllt i Näringsämne (T4073) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att varje näringsämne som finns märkt på varuprovet har motsvarande kodvärde ifyllt i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet även i artikelinformationen med värdet noll.
 2. Kontroll att alla kodvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges resultat N/A (kan ej kontrolleras).
 3. Om det finns mer än en näringsvärdestabell på varuprovet men endast en angiven i artikelinformationen ges resultat OK förutsatt att artikelinformationen stämmer.
 4. Kontroll att rätt kodvärde är valt för varje näringsämne på varuprovet. Vissa kodvärden är snarlika, exempel på sådana näringsämnen är:
  1. ”Salt” på varuprovet motsvaras av kodvärdet SALTEQ (inte NACL eller annat).
  2. Folsyra och folat på varuprovet:
   1. Folsyra i artikelinformation och Folsyra på varuprov ger resultat OK
   2. Folsyra i artikelinformation och Folat (eller ingenting) på varuprov ger resultat N/A (kan ej verifieras)
   3. Inget i artikelinformationen och Folat på varuprov ger resultat OK
  3. Tiamin och B1 på varuprovet
   1. Tiamin i artikelinformation och Tiamin på varuprov ger resultat OK
   2. Tiamin i artikelinformation och B1(eller ingenting) på varuprov ger resultat N/A (kan ej verifieras)
   3. Inget i artikelinformationen och B1 på varuprov ger resultat OK
  4. Riboflavin och B2 på varuprovet
   1. Riboflavin i artikelinformation och Riboflavin på varuprov ger resultat OK
   2. Riboflavin i artikelinformation och B2(eller ingenting) på varuprov ger resultat N/A (kan ej verifieras)
   3. Inget i artikelinformationen och B2 på varuprov ger resultat OK

Regel 735010 Näringsämnesmängd (T4074)

RegelStatus
Om det finns en viss näringsämnesmängd angivet på varuprovet ska motsvarande värde vara ifyllt i Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att varje näringsämnesmängd som finns märkt på varuprovet har motsvarande värde ifyllt i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet även i artikelinformationen med värdet noll.
 2. Kontroll att alla näringsvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges resultat N/A (kan ej kontrolleras).
 3. Näringsämnesmängd i artikelinformationen ska vara exakt överensstämmande siffra för siffra jämfört med varuprovet (inga avrundningar) och samma noggrannhet ska användas på båda ställena, ex. ”372” på varuprovet är inte överensstämmande med ”370” eller ”372.0” i artikelinformationen och ger resultat NOK. Även tvärtom, d.v.s. högre noggrannhet på varuprovet (ex. 14.0) än i artikelinformationen (ex. 14) ger resultat NOK.(NYTT 2020-05-09)
 4. För att markera decimaler ska i artikelinformationen decimalpunkt alltid anges. Decimalpunkten kan motsvaras av decimalkomma på varuprovet, ex. ”14.0” och ”14,0” är överensstämmande och ger resultat OK.
 5. Om näringsämnesmängden märkt på varuprovet för Energi i kJ är mindre än Energi i kcal (men överensstämmande med artikelinformation) ges resultat Varning med ett förslag att se över varuprovets märkning. Om varuprovet är fel men värdena i artikelinformationen är omkastad (och sannolikt ”rätt”) ges NOK (icke överensstämmande).
 6. Näringsämnena Kolhydrat, Fett, Varav enkelomättat fett, Varav fleromättat fett, Varav mättat fett, Fiber, Natrium, Salt, Varav polyoler, Protein, Motsvarande salt, Varav stärkelse eller Varav sockerarter ska normalt anges i gram (både på varuprov och i artikelinformationen). Om någon annan enhet anges görs bedömning enligt nedan:
  1. Varuprovet 775 milligram och AI 775 milligram ger resultat OK
  2. Varuprovet 775 milligram och AI 0,775 gram ger resultat OK
  3. Varuprov 0,775 gram och AI 0,775 gram ger resultat OK
  4. Varuprov 0,775 gram och AI 775 milligram är NOK

Regel 735011 Måttenhet (T3780) (till näringsämnesmängd)

RegelStatus
Om måttenhet till näringsämnesmängd finns angiven på varuprovet ska motsvarande kodvärde vara ifyllt i Måttenhet (T3780) till Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att varje näringsämnesmängd som finns märkt på varuprovet har motsvarande måttenhet ifylld i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet i artikelinformationen med värdet noll och korrekt måttenhet.
 2. Kontroll att alla näringsvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges resultat N/A (kan ej kontrolleras).
 3. I vissa fall finns ingen måttenhet angiven på varuprovet i direkt anslutning till näringsämnesmängden som ”14 g”. Då avläses måttenheten från rubriken, tabellhuvud el. dyl. Exempel: Rubriken ”Näringsvärden ”g/100g” anges på varuprovet och måttenhet GRM (gram) i artikelinformationen ger resultat OK, även fast det bara står 14 i tabellen på varuprovet.
 4. Näringsämnena Kolhydrat, Fett, Varav enkelomättat fett, Varav fleromättat fett, Varav mättat fett, Fiber, Natrium, Salt, Varav polyoler, Protein, Motsvarande salt, Varav stärkelse eller Varav sockerater ska normalt anges i gram (både på varuprov och i artikelinformationen). Om någon annan enhet anges görs bedömning enligt nedan:
  1. Varuprovet 775 milligram och AI 775 milligram ger resultat OK
  2. Varuprovet 775 milligram och AI 0,775 gram ger resultat OK
  3. Varuprov 0,775 gram och AI 0,775 gram ger resultat OK
  4. Varuprov 0,775 gram och AI 775 milligram är NOK

Regel 735016 Måttprecision (T4075) (till näringsämnesmängd)

RegelStatus
Ifylld Måttprecision (T4075) till Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets märkning för varje näringsämne.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns en angivelse på varuprovet i anslutning till ett näringsvärde, ex. ”<” eller ”mindre än” ska kodvärdet ”mindre än” (LESS_THAN) vara ifyllt i artikelinformationen.
 2. Om angivelse enligt a. saknas på varuprovet ska kodvärdet ”ungefärlig” (APPROXIMATELY) vara ifyllt i artikelinformationen.

Regel 735012 Andel av dagsintag (T4076)

RegelStatus
Om Andel av dagsintag finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande värde ifyllt i Andel av dagsintag (T4076) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att varje andel av dagsintag som finns märkt på varuprovet har motsvarande värde ifyllt i artikelinformationen.
 2. Kontroll att alla näringsvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges resultat N/A (kan ej kontrolleras).
 3. Andel av dagsintag i artikelinformationen ska ha samma noggrannhet som det står på varuprovet, alternativt vara avrundat till närmaste heltal. Exempelvis ”22” på varuprovet är inte överensstämmande med ”22.0” eller ”20” i artikelinformationen och ger resultat NOK. Handledningen för artikelinformation rekommenderar angivelse i hela procent vilket innebär att avrundning till hela procent, d.v.s. högre noggrannhet på varuprovet (ex. 14.0 eller 14.4) än i artikelinformationen (ex. 14) ger resultat OK. Vid värde ”14.5” på varuprovet godkänns både avrundning upp eller ner, d.v.s. både 14 och 15 i artikelinformationen ger resultat OK. (NYTT 2020-05-09)
 4. För att markera decimaler ska i artikelinformationen decimalpunkt alltid anges. Decimalpunkten kan motsvaras av decimalkomma på varuprovet, ex. ”14.0” och ”14,0” är överensstämmande och ger resultat OK.

Regel 735102 Basmängd för näringsdeklaration (T3824)

RegelStatus
Basmängd för näringsdeklaration som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande värde ifyllt i Basmängd för näringsdeklaration (T3824) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att basmängden för varje näringsdeklaration som finns märkt på varuprovet har korrekt värde ifylld i artikelinformationen. Om basmängden är ”per 100g” på varuprovet ska värdet ”100” vara ifyllt.
 2. Om basmängden på varuprovet är angiven i gram eller milliliter ska ifyllt värde i artikelinformationen överensstämma siffra för siffra. Avrundning eller extra decimaler bedöms ej överensstämmande. Exempel: ”per portion (372 g)” på varuprovet och ”370” eller ”372.0” i artikelinformationen ger resultat NOK.
 3. Om basmängden på varuprovet är angiven i annan enhet än gram eller milliliter, ska de vara korrekt omvandlade till gram eller milliliter i artikelinformationen. Exempel: ”per burk (33 cl)” ska motsvararas av ”330” i artikelinformation. Ifyllt värde ”33” eller ”33.0” eller ”330.0” ger resultat NOK.
 4. Om det finns en angivelse i artikelinformationen men det saknas på varuprovet ges N/A. 

Regel 735008 Måttenhet (T3780) (till basmängd för näringsdeklaration)

RegelStatus
Måttenhet till basmängd för näringsdeklaration som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande kodvärde ifylld i Måttenhet (T3780) till Basmängd för näringsdeklaration (T3824) i artikelinformationen.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att basmängden för varje näringsdeklaration som finns märkt på varuprovet har korrekt måttenhet ifylld i artikelinformationen. Om basmängden är ”per 100g” på varuprovet ska måttenhet ”GRM” (gram) vara vald.
 2. Om basmängden på varuprovet är angiven i annan enhet än gram eller milliliter, ska de vara korrekt omvandlade till gram eller milliliter i artikelinformationen. Exempel: ”per burk (33 cl)” ska motsvararas av ”MLT” i artikelinformation.

4 Kvalitetssäkringsregler för komponenter

Dessa regler används för produkter som är sammansatta av inneliggande artiklar som inte har unika GTIN, till exempel ett Pizza-kit med deg och sås, eller en korvbricka med tre olika smaker på korvar i förpackningen. För att kunna använda komponent-termerna i artikelinformationen måste produkten vara märkt med separata ingrediensförteckningar och näringsdeklarationer för varje inneliggande komponent.

Regel 735709 Komponentbeskrivning (T3835)

RegelStatus
Komponentbeskrivning (T3835) måste vara tillräckligt tydlig för att kunna identifiera den fysiska komponenten i varuprovet.OK/NOK

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att det är möjligt att utan större ansträngning förstå vilken komponent i varuprovet som avses utifrån den i artikelinformationen angivna komponentbeskrivningen. Exempel: obegripliga textsträngar som ”ABX39” i artikelinformationen ger resultat NOK, medan ”Tomatsås” eller ”Pizzadeg” ger resultat OK.

Följande regler gäller också för komponenter och bedöms på samma sätt på komponentnivå som för konsumentartiklar. För fullständig regelbeskrivning se kapitel 2 och 3 i detta dokument.

Regel 735509 Förpackningens innehåll (T0082) (Komponentnivå)

Regel 735004 Ingrediensförteckning (T4088) (Komponentnivå)

Regel 735005 Tillagningsstatus (T4069) (Komponentnivå)

Regel 735006 Typ av intagsrekommendation (T4070) (Komponentnivå)

Regel 735009 Näringsämne (T4073) (Komponentnivå)

Regel 735010 Näringsämnesmängd (T4074) (Komponentnivå)

Regel 735011 Måttenhet (T3780) (till näringsämnesmängd) (Komponentnivå)

Regel 735016 Måttprecision (T4075) (till näringsämnesmängd) (Komponentnivå)

Regel 735012 Andel av dagsintag (T4076) (Komponentnivå)

Regel 735102 Basmängd för näringsdeklaration (T3824) (Komponentnivå)

Regel 735008 Måttenhet (T3780) (till basmängd för näringsdeklaration) (Komponentnivå)

Appendix 1

Tabellen visar vilka regler som kontrolleras för olika varuprovstyper.

Produktionsprov

Om möjligt kvalitetssäkras helst ett Produktionsprov, d.v.s. en riktig produkt som den ser ut vid försäljning.

Prototyp

Om det ännu inte finns någon färdig produkt framtagen kan varuprovstypen ”Prototyp” användas.

Variantgrundande

Om den nya produkten är en variant av en befintlig produkt som är kvalitetssäkrad tidigare (t.ex. en ny smak i likadan förpackning) så kan varuprovstypen ”Variantgrundande” användas.

 VARUPROVSTYPProduktionsprovVariantgrundande*Prototyp*  

 

Med påklistrat tryckoriginal eller

papperskopia

REGEL IDFÖRPACKNINGSNIVÅ  

 

TERMNUMMER

KONSUMENTICKE- KONSUMENTKONSUMENTICKE- KONSUMENTKONSUMENTICKE- KONSUMENT
735501Antalet inneliggande artiklar (T3361)XXXx (-)TXX
735502Artikelbenämning (T0018)XXxX / Xx
735503Artikelns bredd (T4017)XXTTXX
735504Artikelns djup (T4018)XXTTXX
735505Artikelns höjd (T4019)XXTTXX
735506Artikelns bruttovikt (T4020)X / (-)XT / (-)T
735507Format för datummärkning (T3362)X
735509Förpackningens innehåll (T0082)XTX / Xx
735510Förpacknings/kollityp kod (T0137)XXTTXX
735511Förpackningsstorlek, klartext (T3338)XXxX / Xx
735513Artikelns identitet (T0154)XXXxXxX / XxX
735514Artikelns identitet (T0154)XX
735516Artikelns identitet (T0154)XX
735517Artikelns identitet (T0154)X
735521Ingående förpackning eller tjänst GTIN (T2045)XXT ( – )T ( – )X / XxX / Xx
735522Jämförmängd färdigvara (T0147)XXxX / Xx
735523Allergi/dietmärkning (T4028)XXxX / Xx
735525Fritt från-märkning (T4031)XXxX / Xx
735530Måttenhet (T3780) kopplat till (T0082)XXxX / Xx
735531Måttenhet (T3780) kopplat till (T0147)XXxX / Xx
735533Pant för returnerbar förpackning (T0148)XXTTX / XxX
735535Streckkodens placering och utförande (M0000)X
735537Staplingshöjd (T3378)XXTTXX
735538Databärartyp (T0187)XX
735539Databärartyp (T0187)X
735541Databärartyp (T0187)X
735542Varumärke (T0143)XTX / Xx
735543Streckkodens storlek (M0007)X
735544Streckkodens storlek (M0007)X
735545Streckkodens storlek (M0007)X
735546UN-nummer (T0169)XTX
735548Streckkodens placering och utförande (M0000)X
735550Streckkodens läsbarhet (M0001)X
735552Förpackningsfunktionkod (T4124)XXxX / Xx
735601Kemikaliemärkning enligt GHS (T3745)XXxXx
735602Faroangivelse (T5048)XXxXx
735603Skyddsangivelse (T5050)XXxXx
735604Signalord enligt GHS (T5044)XXxXx
735700Ackrediterad märkning, (T3777)X Xx X/Xx 
735701Högsta förvaringstemperatur (T3796)XTX
735703Minsta förvaringstemperatur (T3797)XTX
735100Applikationsidentifierare (10), BatchnummerX
735702Applikationsidentifierare (10), BatchnummerX
735704Applikationsidentifierare (15), Bäst före-datumX
735705Applikationsidentifierare (15), Bäst före-datumX
735706Applikationsidentifierare (310X), nettoviktX
735707Applikationsidentifierare (310X), nettoviktX
735708Applikationsidentifierare (10), (15), (310X).X
735800Farligt gods, begränsad mängd (T4247).XTX
735801Ingredienser icke-livsmedel (T5036)XXxX
735802Open Jar (T4269)XXX

 

Förklaring av symboler i tabellen:

X = kvalitetssäkras mot fysisk artikel
Xx = kvalitetssäkras mot tryckoriginal
T = värde läses från GTIN angivet i T3793
– = Ingår ej
(-) = Ingår ej i övergripande resultat

Appendix 2

Tabellen visar vilka märkningar och kodvärden som kvalitetssäkras i regel 735700 gällande Ackkrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen.

Ackrediterad märkning (T3777)

 KodNamnKommentar
100_PERCENT_VEGANSKT100% VegansktNytt utseende 2020-11-07.
Båda bedöms överensstämmande tills vidare
AQUACULTURE_STEWARDSHIP_COUNCILCertifierad enligt The Aquaculture Stewardship Council (ASC) 
BETTER_COTTON_INITIATIVEBetter Cotton InitiativeNY 2019-05-13
BODEGAS_ARGENTINA_SUSTAINABILITY_PROTOCOLBodegas de Argentina Sustainability ProtocolNY 2019-08-13
BONSUCROBonSucroNY 2019-08-13
CCSWCertified California Sustainable Vineyard and Winery (CCSW)NY 2019-08-13
CERTIFIED_SUSTAINABLE_WINE_CHILECertified Sustainable Wine of ChileNY 2019-08-13
COCOA_LIFECocoa Life 
CROSSED_GRAIN_SYMBOLDet överkorsade axet 
DEMETER_LABELDemeterNy 2020-11-07
ECOCERT_COSMOS_NATURALCertifierad enligt COSMOS NATURAL 
ECOCERT_COSMOS_ORGANICCertifierad enligt COSMOS ORGANIC 
ENTWINE_AUSTRALIAEntwine AustraliaNY 2019-08-13
EQUALITAS_SUSTAINABLE_WINEEqualitas Sustainable WineNY 2019-08-13
EUROPEAN_V_LABEL_VEGANV-label vegan 
FAIR_N_GREENFair ’n GreenNY 2019-08-13
EU_ECO_LABELEU-blomman 
EU_ORGANIC_FARMINGEU-ekologiskt 
FAIR_TRADE_MARKFairtrade 

 

FAIRTRADE_COCOAFairtrade CocoaNytt utseende 2020-02-15.
Båda bedöms överensstämmande tills vidare
FAIRTRADE_SUGARFairtrade SugarNytt utseende 2020-11-07.
Båda bedöms överensstämmande tills vidare
FAIRTRADE_COTTONFairtrade CottonNytt utseende 2020-11-07.
Båda bedöms överensstämmande tills vidare 
FALKENBra miljöval/Falken 
FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_100_PERCENTFSC Forest Steward Council 100 percent 
FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABELFSC, Forest Stewardship Council 
FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_MIXFSC Forest Steward Council Mix 
FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_RECYCLEDFSC Forest Steward Council Recycled 
FRAN_SVERIGEFrån Sverige 
FRESHCAREFreshcareNY 2019-08-13
GCPGCP – Global Coffee PlatformNY 2019-08-13
GLOBAL_ORGANIC_TEXTILE_STANDARDCertifierad enligt The Global Organic Textile Standard (GOTS) 
 GLOBAL_GAPGlobal gapkvalitetssäkras ej
GRASPGRASP – Risk Assessment on Social PractiseNY 2019-08-13
INTEGRITY_AND_SUSTAINABILITY_CERTIFIEDIntegrity and Sustainability CertifiedNY 2019-08-13
INT_PROTECTIONIP-klassNy 2020-11-07
Kvalitetssäkras ej
KOTT_FRAN_SVERIGEKött från Sverige 
KRAV_MARKKRAV 
LEAPING_BUNNYLeaping BunnyNy 2020-11-07
LODI_RULES_CODELodi Rules “Certified Green”NY 2019-08-13
MADE_GREEN_IN_ITALYMade Green in ItalyNY 2019-08-13
MARINE_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABELMSC-märkt fisk 
MJOLK_FRAN_SVERIGEMjölk från Sverige 
NATRUE_LABELCertifierad enligt NATRUE 
NEW_ZEALAND_SUSTAINABLE_WINEGROWINGNew Zealand Sustainable WinegrowingNY 2019-08-13
NYCKELHALETNyckelhålet 
OEKO_TEX_LABELCertifierad enligt OEKO-TEX 
OEKO_TEX_MADE_IN_GREENOEKO-Tex Made in GreenNY 2019-08-13
ON_THE_WAY_TO_PLANETPROOFOn the way to planetproofUtgått 2020-11-07, kvalitetssäkras ej
OREGON_LIVEOregon LIVE (Low Input Viticulture and Enology)NY 2019-08-13
ORGANIC_100_CONTENT_STANDARDOCS 
PEFCPEFC Skogscertifiering 
 PRO_TERRA_NON_GMO_CERTIFICATIONProTerra non GMOKvalitetsäkras ej
QUALENVIQualenviNY 2019-08-13
RAINFOREST_ALLIANCERainforest Alliance certifieradNytt utseende 2020-11-07.
Båda bedöms överensstämmande tills vidare
ROUNDTABLE_ON_RESPONSIBLE_SOYRoundtable responsible soy 
RSBRSB – Roundtable on Sustainable BiomaterialsNY 2019-08-13
SIPSustainable In Practice (SIP)NY 2019-08-13
SOIL_ASSOCIATION_ORGANIC_SYMBOLSoil Association Organic-symbol 
SOSTAINSOSTainNY 2019-08-13
STREEKPRODUCT_BEStreekproduct.beUtgått 2020-11-07, kvalitetssäkras ej
SUSTAINABLE_AUSTRALIA_WINEGROWINGSustainable Australia Winegrowing (SAW) McLaren Vale Sustainable WinegrowingNY 2019-08-13
SUSTAINABLE_AUSTRIASustainable AustriaNY 2019-08-13
SVANENSvanen 
SVENSK_FAGELCertifierad enligt Svensk Fågel 
SVENSKT_KOTTCertifierad enligt Svenskt köttUtgått 2020-11-07, kvalitetssäkras ej
SVENSKT_SIGILL_KLIMATCERTIFIERADSvenskt Sigill KlimatcertifieradNY 2019-08-13
SVENSKT_SIGILL_NATURBETESKOTTSvenskt Sigill NaturbeteskottNY 2019-08-13
SWEDISH_SEAL_OF_QUALITYSvensk Sigill 
TERRA_VITISTerra VitisNY 2019-08-13
USDAUSDA, US Department of Agriculture 
UTZ_CERTIFIEDUTZ-certifierad 
VEGAN_AWARENESS_FOUNDATIONVegan awareness 
VEGAN_SOCIETY_VEGAN_LOGOVegan society 
VEGECERTVegecert 
VIGNERONS_EN_DEVELOPPEMENT_DURABLEVignerons en Développement Durable (VDD)NY 2019-08-13
VITICULTURE_DURABLE_EN_CHAMPAGNEViticulture Durable en Champagne (VDC)NY 2019-08-13
VIVAV.I.V.A.NY 2019-08-13
WINERIES_FOR_CLIMATE_PROTECTIONWINERIES for Climate Protection (WfCP)NY 2019-08-13