Är du leverantör med produkter innehållandes natrium? Kod NA Natrium läggs nu åter till i näringsämneslistan T4073 och du kan därmed behöva uppdatera din artikelinformation.

Du som har en förpackning där det står Natrium (NA) kan nu behöva uppdatera artikelinformationen så att 1:1 råder mellan förpacknings- och artikelinformation. Undantag råder för produkter som t.ex. kolsyrat vatten i den senast fastställda vägledningen från Livsmedelsverket (nr 1169/2011). Du som redan ändrat i din näringsdeklaration på förpackningen från natrium till salt samt har ändrat din artikelinformation påverkas inte.

GS1 Sweden tillsammans med användargrupper tar regelbundet fram kodlistor på näringsämnen som används på den svenska marknaden. I maj gjordes en global uppgradering till GDSN version 3.1.1 och i samband med det togs två kodvärden bort från den svenska tillämpningen, nämligen NA Natrium och NACL som står för salt (eller koksalt, salthavssalt, bordssalt). Ändringen var i enlighet med EU:s förordning 1169/2011 angående hur man deklarerar saltinnehållet i livsmedel.

Det har dock visat sig att det finns ett antal undantag och särlagstiftningar som tillåter att natrium redovisas särskilt i näringsdeklarationen. Nu läggs därför kod NA natrium åter till i näringsämneslistan T4073.

Är du osäker på ifall du har märkt din förpackning rätt?

Ta hjälp av:

  • Livsmedelsverket
  • Kvalitetsansvarig på ditt företag
  • Branschorganisationen Livsmedelsföretagen (endast medlemmar)

Är du osäker på ifall du har angett korrekt kod i artikelinformationen? Varmt välkommen att kontakta GS1 Sweden:s kundservice.

Sorterad under: Uppdateringar