Innehåll

Om guiden
E-handel och informationsmöjligheter i Validoo
Topp 3 information online
Validoos mest använda fält för online – tabell
Validoos mest använda fält för online – hela listan
Vårt kundteam

Om e-handelsguiden

E-handel är ett viktigt och växande komplement till den fysiska butiken. Den här guiden riktar sig till leverantörer inom svensk dagligvaruhandel, apotek och foodservice. Här hittar du de viktigaste prioriteringarna och just nu mest använda informationsfälten hos 13 återförsäljare med egen e-handel.

Statistiken bygger på webbenkäter med beslutsfattare inom bland annat e-handel, masterdata och marknad. Undersökningen genomfördes av GS1 Sweden under Q1, 2019.

Medverkande företag:
Apoteket AB, Apotea, Axfood, Bergendahls, Coop, Fodi, ICA, Lloyds Apotek, Mathem, Matspar, Menigo, Oriola/Kronans Apotek, Systembolaget.

Idén med guiden

Den produktdata som presenteras online är avgörande för att konsumenten ska lägga produkten i den digitala kundvagnen.

Trender visar att en större marknadsandel av dagligvaruförsäljningen online i sin tur kommer öka den digitala produktinformationens påverkan på försäljningen i alla kanaler. (Accenture, GS1 value proposition for FMCG suppliers, 2016).

Din produktinformation påverkar vad som hamnar i den digitala kundvagnen

Guiden visar dig vad retailers, grossister och återförsäljare anslutna till Validoo ser som de viktigaste informationsfälten inom e-handel nu och i framtiden.

Idén är att synliggöra användandet hos e-handlare för att i nästa steg hjälpa våra konsumenter online. Vi hoppas ge dig som leverantör värdefulla insikter i hur din produktinformation för e-handel används och bättre kan optimeras.

Kundröster från undersökningen:

Konsumenter vill ha mer information och företagen mer automatisering av processerna.

Informationen som leverantören uppger ska kunna användas precis som den är direkt på vår sajt. När informationen är bra använder vi den direkt – i annat fall skriver vi egen.

Vi har lagt ner mycket resurser på sökord inom e-handel och värderar träffar på sökord högt när vi bestämmer vilken ordning träffarna ska visas i.

E-handel och informationsmöjligheter i Validoo

Leverantörer förser handeln med kvalitetssäkrad digital produktinformation via Validoo. Det innebär att marknadsföring och sökordsoptimering av produkter online kan ske i ett enda automatiserat flöde från leverantör – genom Validoo – till konsument via online-kanaler.

Produktinformation för online hämtas från Validoo i ett automatiserat flöde

Automatiserad information online

– ett must-have för e-handlaren

Trender visar just nu ett skifte i ägandeskapet av produktinformation online från retailer till leverantör som i högre utsträckning ansvarar för sin egen produktinformation. Skiftet beror dels på att leverantörer vill möta nya konsumentbeteenden och dels på ökade insikter om värdet av korrekt produktdata. Incitamentet för e-handlare är att kunna direktpublicera leverantörens produktinformation online i ett automatiserat flöde.
Källa: Accenture, GS1 value proposition for FMCG suppliers, 2016.

Framtiden innebär många möjligheter för dig som vill ha effektiva processer inom e-handel. Nyckeln är att tänka helhet i det automatiserade flödet genom hela kedjan, tills dess att produkten finns tillgänglig för konsumenten på nätet.

Effektiva, automatiserade informationsprocesser lotsar den digitala shoppern till köp

2019 gjorde GS1 Sweden en undersökning hos 13 företag med egen e-handel. Vi tog reda på hur företagen använder och planerar att använda produktinformation och marknadsbilder från Validoo i sina webbshoppar.

Flera av företagen som medverkat i undersökningen utökar just nu användningen av Validoo på helt nya, eller uppdaterade sätt och därför har vi delat upp staplarna enligt:

  • Använder idag
  • Planerar att använda inom snar framtid
  • Manuella justeringar av artikelinformation som företagen gör idag

Guiden ger dig en generell bild av användandet. För mer information om specifika behov, rekommenderar vi att du för dialog direkt med retailers och andra mottagare av din information.


Topp 3 information online

De mest använda informationsfälten i Validoo

1. Marknadsbild
2. Ingrediensförteckning
Varumärke
3. Varumärke

Validoos mest använda informationsfält för e-handel

Användning hos mottagare nu och i framtiden

shopping_cart Andel e-handlare som planerar att använda fälten för artikelinformation online inom kort
shopping_cart Andel e-handlare som använder fälten för artikelinformation online

Mest använda fälten i artikelinformationen
1-14 mest använda fälten för artikelinformation online

shopping_cart Andel e-handlare som planerar att använda fälten för artikelinformation online inom kort
shopping_cart Andel e-handlare som använder fälten för artikelinformation online

mest använda fälten för artikelinformation online
15-27 mest använda fälten för artikelinformation online

shopping_cart Andel e-handlare som gör manuella justeringar av artikelinformation

Andel handlare som behöver göra manuell justering
Fält där e-handlare gör manuella justeringar

Validoos mest använda fält för online

För djupare informtion om hur du fyller i artikelinformation
arrow_forwardGS1 Handledning för artikelinformation

RankingFält i artikelinformationen
TermnummerNamn
1Marknadsbild
2T4088Ingrediensförteckning
3T0143Varumärke
4T3338Förpackningsstorlek
5T3746Marknadsbudskap
6T4073Näringsämne: kod (Näringsinfo)
7T5036Ingrediensförteckning för icke-livsmedel
8T0018Artikelbenämning
9T3775Förvaringsinstruktioner för konsument
10T4028Allergimärkning/dietmärkning: kod
11T4070Typ av intagsrekommendation (Näringsinfo)
12T3777Ackrediterad märkning: kod
13MRHI (Mobile Ready Hero Image)
14 T3776Användarinstruktioner för konsument
15 T4031Fritt från-märkning: kod
16T4204Sökbegrepp e-handel
17T3810Artikelbeskrivning
18T0168Tillverkningsland
19T2230Undervarumärke
20T4202Ursprungsområde
21T4078Allergentyp: kod
22T4233Kort marknadsbudskap
23T4066Diettyp
24T4083Tillagningsanvisning
25T4091Serveringsförslag
26T3337Hyllkants/Kvittotext
27Miljöbild (Serveringsförslag/Upplägg)
28T3790Kontaktens namn
29T3791Kontaktens adress
30T3792Typ av kontakt: kod

Kontakta vårt kundteam

Retailers, grossister, leverantörer och Validoo har en gemensam agenda i e-handelsfrågor – att skapa värde både för bransch och konsument.

Du som leverantör kanske är nyfiken på hur du når ut med ditt produktbudskap online på ett effektivt och automatiserat sätt? Och du med egen e-handel kanske har behov av en mer strukturerad process för publicering av produktdata?

Oavsett utmaning, så vill vi gärna höra dina tankar och frågor om optimering av e-handel kopplat till Validoo. Vårt kundteam finns här och hjälper dig om du har frågor och funderingar.

emailKontakta kundteamet

Sorterad under: Datakvalitet