Innehåll

Om guiden
E-handel och informationsmöjligheter i Validoo
Automatiserad information online
Topp 3 information online
Validoos mest använda fält för online – tabell
Validoos mest använda fält för online – hela listan
Vårt kundteam

Om e-handelsguiden

E-handel är ett viktigt och växande komplement till den fysiska butiken. Den här guiden riktar sig till leverantörer inom svensk dagligvaruhandel, apotek och foodservice. Här hittar du de viktigaste prioriteringarna och just nu mest använda informationsfälten hos 15 återförsäljare med egen e-handel.

Statistiken bygger på webbenkäter och telefonintervjuer med beslutsfattare inom bland annat e-handel, masterdata och marknad. Undersökningen genomfördes av GS1 Sweden under Q4, 2016.

Medverkande företag:
Apoteket AB, Apoteket Hjärtat, Apoteksgruppen, Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, Life Logistics, Lloyds Apotek, Martin Servera, Mathem, mat.se, Menigo, Oriola/Kronans Apotek, Svensk Cater

Idén med guiden

Den produktdata som presenteras online är avgörande för att konsumenten ska lägga produkten i den digitala kundvagnen.

Trender visar att en större marknadsandel av dagligvaruförsäljningen online i sin tur kommer öka den digitala produktinformationens påverkan på försäljningen i alla kanaler. (Accenture, GS1 value proposition for FMCG suppliers, 2016).

Din produktinformation påverkar vad som hamnar i den digitala kundvagnen

Guiden visar dig vad retailers, grossister och återförsäljare anslutna till Validoo ser som de viktigaste informationsfälten inom e-handel nu och i framtiden.

Idén är att synliggöra användandet hos e-handlare för att i nästa steg hjälpa våra konsumenter online. Vi hoppas ge dig som leverantör värdefulla insikter i hur din produktinformation för e-handel används och bättre kan optimeras.

Kundröster från undersökningen:

Konsumenter vill ha mer information och företagen mer automatisering av processerna.

Informationen som leverantören uppger ska kunna användas precis som den är direkt på vår sajt. När informationen är bra använder vi den direkt – i annat fall skriver vi egen.

Vi har lagt ner mycket resurser på sökord inom e-handel och värderar träffar på sökord högt när vi bestämmer vilken ordning träffarna ska visas i.

E-handel och informationsmöjligheter i Validoo

Leverantörer förser handeln med kvalitetssäkrad digital produktinformation via Validoo. Det innebär att marknadsföring och sökordsoptimering av produkter online kan ske i ett enda automatiserat flöde från leverantör – genom Validoo – till konsument via online-kanaler.

Produktinformation för online hämtas från Validoo i ett automatiserat flöde

Automatiserad information online

– ett must-have för e-handlaren

Trender visar just nu ett skifte i ägandeskapet av produktinformation online från retailer till leverantör som i högre utsträckning ansvarar för sin egen produktinformation. Skiftet beror dels på att leverantörer vill möta nya konsumentbeteenden och dels på ökade insikter om värdet av korrekt produktdata. Incitamentet för e-handlare är att kunna direktpublicera leverantörens produktinformation online i ett automatiserat flöde.
Källa: Accenture, GS1 value proposition for FMCG suppliers, 2016.

Framtiden innebär många möjligheter för dig som vill ha effektiva processer inom e-handel. Nyckeln är att tänka helhet i det automatiserade flödet genom hela kedjan, tills dess att produkten finns tillgänglig för konsumenten på nätet.

Effektiva, automatiserade informationsprocesser lotsar den digitala shoppern till köp

Inför 2017 gjorde GS1 Sweden en undersökning hos 15 företag med egen e-handel. Vi tog reda på hur företagen använder och planerar att använda produktinformation och marknadsbilder från Validoo i sina webbshoppar.

Flera av företagen som medverkat undersökningen utökar just nu användningen av Validoo på helt nya, eller uppdaterade sätt och därför har vi delat upp staplarna enligt:

  • Använder idag
  • Planerar att använda inom snar framtid

Guiden ger dig en generell bild av användandet. För mer information om specifika behov, rekommenderar vi att du för dialog direkt med retailers och andra mottagare av din information.


Topp 3 information online

De mest använda informationsfälten i Validoo

1. Marknadsbild
2. Ingrediensförteckning
Varumärke
3. Varumärke

Validoos mest använda informationsfält för e-handel

användning hos mottagare nu och i framtiden

shopping_cart Andel e-handlare som planerar att använda fälten för artikelinformation online inom kort
shopping_cart Andel e-handlare som använder fälten för artikelinformation online

Mest använda fälten i artikelinformationen
1-14 mest använda fälten för artikelinformation online

shopping_cart Andel e-handlare som planerar att använda fälten för artikelinformation online inom kort
shopping_cart Andel e-handlare som använder fälten för artikelinformation online

mest använda fälten för artikelinformation online
15-26 mest använda fälten för artikelinformation online

Validoos mest använda fält för online – hela listan

För djupare informtion om hur du fyller i artikelinformation
arrow_forwardGS1 Handledning för artikelinformation

Ranking Fält i artikelinformationen
Termnummer Namn
1 Marknadsbild
2 T4088 Ingrediensförteckning
3 T0143 Varumärke
4 T3338 Förpackningsstorlek
5 T3746 Marknadsbudskap
6 T0018 Artikelbenämning
7 T5036 Ingrediensförteckning för icke-livsmedel
8 T4031 Fritt från-märkning: kod
9 T4078 Allergentyp: kod
10 T3775 Förvaringsinstruktioner för konsument
11 T3776 Användarinstruktioner för konsument
12 T4073 Näringsämne: kod (Näringsinformation)
13 T4028 Allergi/dietmärkning: kod
14 T3746 Marknadsbudskap
15 T3777 Ackrediterad märkning: kod
16 Faroangivelser
17 T0168 Tillverkningsland
18 T0147 Jmfmängd färdigvara: värde
19 T0145 Typ av jämförelse: kod
20 T3810 Artikelbeskrivning (nytt)
21 T4083 Tillagningsanvisning
22 T3337 Hyllkants / Kvittotext
23 T3746 Marknadsbudskap
24 T4070 Typ av intagsrekommendation (Näringsinfo)
25 T4066 Diettyp
26 T4204 Sökbegrepp e-handel (nytt)
27 T3746 Marknadsbudskap
28 T5046 Livsmedelsföretagets kontaktnamn
29 T3746 Marknadsbudskap
30 T5045 Livsmedelsföretagets kontaktadress
31 T2208 Alkoholhalt
32 T4074 Näringsämnesmängd
33 T5038 Ursprungsdeklaration
34 T4800 Reglerat produktnamn
35 T0148 Pant för returnerbar förpackning
36 T4124 Förpackningsfunktion
37 T0195 Skattesats
38 T0154 Artikelns identitet GTIN
39 T0172 Leverantörens artikel nummer
40 T4202 Ursprungsområde
41 T4203 Årgång
42 T4205 Substansnamn
43 T4206 Är substansen aktiv
44 T4224 Tillsats namn
45 T4079 Innehållsnivå: kod.
46 T4036 Antal minsta enheter i förpackningen
47 T4093 Max antalet minsta enheter i förpackning
48 Komponenter: diverse fält
49 Djurmat: diverse fält

Kontakta vårt kundteam

Retailers, grossister, leverantörer och Validoo har en gemensam agenda i e-handelsfrågor – att skapa värde både för bransch och konsument.

Du som leverantör kanske är nyfiken på hur du når ut med ditt produktbudskap online på ett effektivt och automatiserat sätt? Och du med egen e-handel kanske har behov av en mer strukturerad process för publicering av produktdata?

Oavsett utmaning, så vill vi gärna höra dina tankar och frågor om optimering av e-handel kopplat till Validoo. Vårt kundteam finns här och hjälper dig om du har frågor och funderingar.

emailKontakta kundteamet

Sorterad under: Datakvalitet