GS1:s standard för artikelinformation uppfyller kriterierna för redovisning av UHM-krav inom livsmedelsområdet. För att hjälpa leverantörer inom Foodservice att möta kraven vid en upphandling, har GS1:s användargrupp tagit fram en guide för att fylla i artikelinformation.

Leverantörer inom Foodservice kan inom kort börja använda GS1 standardiserade fält vid upphandling för att uppfylla kriterier från Upphandlingsmyndigheten (UHM) gällande livsmedel.

Inom GS1 Sweden arbetar leverantörer, grossister och myndigheter tillsammans i en användargrupp för Artikelinformation vid upphandling av livsmedel.

Under våren har gruppen arbetat fram en guide för dig som vill börja fylla i GS1 artikelinformation och på så vis kunna möta kraven som finns angivna i kravspecifikationen.

Guide

Så fyller du i Artikelinformation för upphandlingar livsmedel

arrow_forwardHämta Guiden

Aktiv grupp inom Foodservice

Användargruppen har under året jobbat aktivt för att GS1:s standard för artikel- och livsmedelsinformation ska fungera och underlätta vid upphandlingar. Arbetet kommer fortsatt bedrivas inom GS1 Sweden/Validoos Referensgrupp för Foodservice.

Vill du vara med i Referensgrupp för Foodservice?

Är du leverantör eller grossist med god förståelse för verksamhetsbehovet avseende artikelinformation, livsmedelsinformation och produktbilder inom Foodservice? Ansök om att vara med i gruppen.

emailMejla din intresseanmälan

Sorterad under: Nyheter