Samverkansregler för referensgrupper

Samverkansregler för referensgrupper

 1. Det är frivilligt att delta.
 2. Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
 3. Det får inte förekomma någon diskussion om
  – priser, rabatter eller andra prispåverkande villkor
  – bojkotter eller uppdelning av marknader, kunder, tjänster eller produkter
  – marknadsandelar, försäljningsvolymer, kostnader och andra företagshemligheter
 4. Ett företag får inte lämna information om huruvida företaget avser att lämna anbud i en kommande upphandling. Ett företag från inte heller lämna information om vilka prisnivåer som kommer att lämnas i ett kommande anbud eller information som kan komma att påverka sådana prisnivåer.
 5. Sådana diskussioner som anges i punkterna C och D ovan får inte heller ske före eller efter användargruppmöte och liknande i GS1s eller Validoos regi.
 6. Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera ett otillåtet ämne måste ämnet bordläggas till dess att jurist med konkurrensrättslig expertis kan ge ett utlåtande avseende ämnets förenlighet med konkurrensreglerna.
 7. Mötet ska hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
 8. Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med jurist med konkurrensrättslig expertis.
 9. De rekommendationer som ett utskott eller en arbetsgrupp inom GS1 eller Validoo utfärdar är enbart rekommendationer. Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.

Referensgruppsmöten och integritet

Varje användargruppmöte dokumenteras i form av mötesprotokoll som tas fram i omedelbar anslutning till mötet och distribueras till deltagare via e-post
Mötesprotokoll innehåller bland annat uppgifter om mötesdeltagare, med namn och organisations-/företagstillhörighet
Gruppernas permanenta deltagare kan du se på webben och Våra referensgrupper i anslutning till information om respektive användargrupp.

Se vår integritetspolicy

Fler frågor om Blanketter och regeldokument

Validoos riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för produktbilder motsvarar i stort det bildmanér Systembolaget har, men märkesneutraliteten och Systembolagets uppdrag gör att det tillkommer några kompletterande krav för dig som ska leverera produktbilder till Systembolaget.

Denna specifikation är avsedd att lämnas till en professionell fotograf som komplettering till Validoos riktlinjer för produktbilder.

file_downloadHämta pdf

Validoo Operations Manual riktar sig till systemutvecklare och beskriver hur du ska interagera med Validoo när du sätter upp kommunikationen.

file_downloadHämta pdf

Avtalsvillkor Validoo Planogram

file_downloadHämta pdf

För att hjälpa leverantörer att fylla i artikelinformation, har GS1 Sweden tagit fram en handledning.

question_answerHämta handledningen

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo DataEntry baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur systemet används.

arrow_forwardVisa tjänstebeskrivning

Kvalitetssäkringsregler för artikelinformation och streckkodskvalitet.

arrow_forwardVisa alla regler

Internationell handel med GDSN

De företag som är anslutna till Validoo kan skicka och ta emot produktinformation från företag i andra länder som är anslutna till GDSN, GS1:s globala nätverk av datapooler.

Så fungerar GDSN

Nätverket GDSN (Global Data Synchronization Network) består av ett antal datapooler som kontrollerar och synkroniserar information på liknande sätt som Validoo.

GDSN består även av ett globalt register som innehåller information om vilken datapool en leverantör är ansluten till samt var information om varje produkt finns lagrad.

Skicka produktinformation inom GDSN

 1. Ta reda på vilken datapool som din mottagare är ansluten till.
 2. Kontakta vår kundservice för att säkerställa att det finns en koppling mellan Validoo och mottagarens datapool.
 3. Ta reda på vilka specifika termer i informationen samt vilka valideringsregler mottagarens datapool kräver.
 4. Säkerställ med din systemleverantör att ditt GS1-verifierade inmatningssystem klarar att skapa och hantera information enligt mottagarens krav.
 5. Kom överens med din mottagare när de kan ta emot information från ditt företag.

Ta emot produktinformation inom GDSN

 1. Skapa en prenumeration för din leverantör i Validoo och exportera prenumerationen till det globala registret i GDSN.
 2. Be leverantören skicka information till ditt företag.

Läs mer om GDSN Terms of participation (på engelska)

file_downloadHämta pdf

Avtal för Validoo DataEntry

file_downloadHämta pdf

Avtal för Validoo Supplier

file_downloadHämta pdf

Fotomanual för produktbilder inom dagligvaruhandeln i Norge

Hämta pdf

Fotomanual för produktbilder inom dagligvaruhandel

file_downloadHämta pdf

Fotomanual för produktbilder inom Foodservice

file_downloadHämta pdf

Kvalitetssäkringsregler för produktbilder

file_downloadHämta pdf

Uppsägningsblankett för samtliga Validoos tjänster

file_downloadHämta blankett