Nu är det enklare att förstå och rätta till eventuella fel som upptäckts vid kvalitetssäkring av artikelinformation. Tack vare en rad förbättringar och effektiviseringar, har vi nu möjlighet att sänka priset vid om-order – kvalitetssäkringar som inte lyckas vid första försöket.

Validoo hjälper över 1000 leverantörer att kvalitetssäkra upp till 70 parametrar i artikelinformationen. Här kontrollerar en specialist att din digitala artikelinformation är korrekt ifylld och matchar med det fysiska varuprovet. När kontrollen är genomförd och godkänd är du ett steg närmare lansering.

Ibland visar det sig att den information du fyllt i inte stämmer mot varuprovet och då behöver felaktig information rättas och kvalitetssäkras på nytt.

Resultatrapporten är ditt facit

För att hjälpa dig som leverantör att förstå resultatet och rätta felen, har vi förbättrat och finslipat över 40 punkter i den resultatrapport vi skapar till dig efter första tillfället.

Rapporten kan du använda som ett facit för att förstå:

  1. Vad som är felaktigt ifyllt
  2. Varför de felaktiga parametrarna inte godkändes
  3. Hur du ska rätta till felen

Den uppdaterade rapporten ger dig en tydligare överblick och enklare navigering till de parametrar som fick resultatet ej godkänt (NOK). Du får också specifika åtgärdsförslag på vad som behöver rättas till för att informationen om produkten ska uppfylla alla kriterier för kvalitetssäkrad artikelinformation.

Sänkt pris för högre datakvalitet

produktbladFör att effektivisera de manuella kontrollerna har vi genomfört en rad förbättringar i system och interna processer. Det innebär att vi kan reducera priset vid om-order för kvalitetssäkringar som inte fick godkänt på första försöket.

Från den 1 oktober 2018 kostar en om-order 275 SEK per kvalitetssäkring (tidigare 425 SEK).

Ordinarie pris för den första ordern du skickar in förblir oförändrat 425 SEK per kvalitetssäkring.

arrow_forwardSe prislista

Lista med förbättringar och effektiviseringar i Validoo Q-lab

  • Förbättrad resultatrapport hjälper dig förstå och rätta fel snabbt
  • Enklare och tydligare meddelanden i gränssnittet
  • Lägre pris för om-order genom bättre systemstöd för interna processer
  • Ökad användning av foton och digitala underlag
  • Minskat antal nya varuprov vid om-order

Hör av dig

Uppdateringar i Validoo Q-lab syftar till att underlätta felhanteringen och snabba upp processen med att kvalitetssäkra produktinformation. Den positiva effekten är din kvalitetssäkrade produktdata snabbare kan nå marknaden. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.

Sorterad under: Datakvalitet