Your company 1 check

If you do not have a Swedish VAT number. Call Customer Service on +46 8 50 10 10 10.

Dina kunduppgifter 2 check

Base and additional services 3 check

Validoo Supplier

Basic service for validating and sharing trade item information.

Based on your annual revenue, your subscription fee will be SEK.

Annual revenue Yearly subscription fee
0–3 MSEK880 SEK
3–10 MSEK2 090 SEK
10–25 MSEK4 180 SEK
25–100 MSEK6 160 SEK
100–500 MSEK12 650 SEK
500–1000 MSEK19 140 SEK
1000–5000 MSEK25 300 SEK
5000–10000 MSEK31 350 SEK
>10 000 MSEK42 900 SEK
Årsavgift debiteras för abonnemanget Validoo Supplier. Avgiften tas ut i förskott och styrs av företagets årsomsättning. Vid avtalstecknandet fastställs den första årliga avgiften där antalet återstående månader på året debiteras.

Services you'll get access to

Mediebank

Media service to upload and share product images.

Number of GTINs with published images Fee per GTIN
1-75 325 SEK
76-150 215 SEK
151-300 154 SEK
301-700 83 SEK
> 700 GTIN 0 SEK
Vid fler än 700 GTIN är maxsumman 96 800 SEK.

*Årsavgift för bilder tas ut den sista december och styrs av antalet GTIN med publicerad bild. Månadsavgift tas ut när nya GTIN med bilder publiceras. Avgiften för ny kund tas ut månaden efter det första publiceringstillfället och därefter i början av varje kalenderår. Nya kunder betalar endast för de månader som återstår av året.

Quality Assurance

Manual check of digital trade item information.

Quality assurance of trade item information

Type of quality assurance Fee per Quality Check
Trade item information 425 SEK
The monthly fee is assessed once the trade item information has undergone a manual quality check.

Kvalitetssäkring Bilder

Type of quality assurance Fee per image
Kvalitetssäkring bild 125 SEK
Månadsavgift debiteras när nya bilder har genomgått manuell kvalitetssäkring.

Data entry system

To create trade item information to be shared via Validoo you will need a GS1-verified data entry system.

Baserat på din årsomsättning betalar du i år enligt tabellen nedan.

Antal GTIN Fee per GTIN
1-25 st SEK
26–700 st SEK
> 700 st SEK

Vid fler än 700 produkter är maxsumman 106 875 SEK.

Årsomsättning > 10 MSEK

Antal GTIN Fee per GTIN
1-25 st 900 SEK
26–700 st 125 SEK
> 700 st 0 SEK

Vid fler än 700 produkter är maxsumman 106 875 SEK.

Årsomsättning 3-10 MSEK

Antal GTIN Fee per GTIN
1-10 st 900 SEK
> 10 st 0 SEK

If more than 10 products, the maximum fee is 9,000 SEK.

Årsomsättning < 3 MSEK

Antal GTIN Fee per GTIN
1-3 st 900 SEK
> 3 st 0 SEK

If more than 3 products, the maximum fee is 2,700 SEK.

Fees for the service include a monthly fee for publishing new trade items and a yearly fee for all published trade items.
Confirm order 4 check

Confirm order

You are almost done, but first you need to check your order details below. If you need to edit the information, just scroll up the page.