Snart aktiveras en ny efterfrågad process för snabbare och smidigare kvalitetssäkring av produktbilder med bildfel.

Ny rutin för kvalitetssäkring av bild

Inom kort genomförs en efterfrågad förändring för kvalitetssäkring av bilder som omfattar processen Kvalitetssäkring Bild där bildernas kvalitet och information manuellt granskas mot kvalitetssäkringsreglerna för produktbilder.

Från den 3 juni 2019 kommer våra bildredigerare retuschera och korrigera dina felaktiga bilder så de överensstämmer med dina mottagares krav på bildkvalitet. Bildredigeraren laddar sedan upp den godkända bilden i Validoo. Den tidigare processen innebar flera extra arbetsmoment där du som leverantör själv behövde beställa ytterligare redigering av felaktiga bilder samt ladda upp bilderna för kvalitetssäkring på nytt.

Pris vid rättning av bildfel

När Validoos bildredigerare upptäcker bildfel som inte är fotograferingstekniska fel, kommer befintlig prislista användas för Kvalitetssäkring Bild PLUS, vilket innebär 325 kr per rättad bild. Om inga bildfel upptäcks kostar Kvalitetssäkring Bild som vanligt 125 kr per bild.

Gäller från och med 2019-06-03

Utförande Avgift Enhet
Kvalitetssäkring Bild 125 SEK per bild
Kvalitetssäkring Bild PLUS
(prislista används vid redigering av bildfel)
325 SEK per bild

Sorterad under: Uppdateringar