Driftinformation för Validoo

Här ser du aktuell information om planerade uppdateringar och driftstörningar för Validoos system

print

2019-06-03 Åtgärder av kända buggar i samband med plattformsbyte

Här nedan ser du aktuell åtgärdsstatus för kända buggar i samband med Validoos plattformsbyte. Felen påverkar endast användare som migrerats till ny plattform mellan 2019-05-29 till 2019-06-03.

Buggarna kommer lösas löpande i kommande releaser. Vid frågor hänvisar vi till kundservice@gs1.se.


Problem vid export till Excel

Status: Pågående

Publicerades: 10:00, 3 juni 2019

Prioritet: Hög

Beskrivning: Problem vid export till Excel som tar lång tid. Vid val av för stort urval (mer än 5000 rader) kan systemet signalera time out och exporten kan komma att avbrytas.

Åtgärd: Ärende pågår med hög prio för att lösa alla typer av exporter.


Komprimering vid nedladdning av flera bilder

Status: Pågående

Publicerades: 10:00, 3 juni 2019

Prioritet: Hög

Beskrivning: Vid nedladdning av flera bilder samma gång måste systemet först komprimera bilderna till en zipfil innan nedladdningen startas. Just nu är det otydligt att komprimering sker i systemet.

Åtgärd: Ärende pågår med hög prio för att leverera fullständig status för användarnas nedladdningar.


2019-05-29 Planerad nedtid i alla tjänster i samband med plattformsbyte

Status: Planerad

Publicerades: 15:10, 9 april 2019

Validoos system stängs mellan den 29 maj till den 3 juni med anledning av byte av IT-plattform för Validoo Item och MediaStore. Inloggning och arbete i samtliga Validoos tjänster är inte möjligt under denna tidsperiod. Validoo kommer inte kunna ta emot eller dela meddelanden som skickas via GS1-verifierade inmatningssystem under nedtiden.

Validoos nya IT-plattform öppnar den 3 juni klockan 13:00. Nuvarande version av Validoo stängs den 29 maj klockan 17:00 och datamigreringen kommer pågå under himmelfärdshelgen, för att minimera påverkan för Validoos användare.

Stängnings- och öppningstider Validoo

Den 29 maj kl 17:00: Nuvarande Validoo stängs ned.

Den 3 juni kl 13:00: Nya Validoo öppnar.


2019-05-03 Problem med delning av artikelinformation mellan 5 april – 2 maj

Status: Åtgärdad

Prioritet: Hög

Publicerades: 11:10, 2 maj, 2019

På grund av tekniska problem har inte all artikelinformation som skickats från leverantörer mellan den 5 april t.o.m. den 2 maj kommit fram till mottagarna. Vi har identifierat orsaken till problemet och har sedan den 2 maj åtgärdat det. Leverantörer av inmatningssystem och mottagare för artikelinformation är informerade om problemet och har vidtagit åtgärder för att meddelanden ska processas.

Leverantörer som har skickat information i Validoo under tidsperioden för problemet behöver kontrollera en extra gång att informationen har gått fram.

Så kontrollerar du att dina meddelanden gått fram:

1. Gå in i Validoo Item

2. Sök fram GTIN och gå in på artikeln

3. Sök fram Mottagarstatus

4. Sök fram Mottagarstatus

5. Kontrollera att status är Received

6. Om status inte är Received – skicka om