Driftinformation för Validoo

Här ser du aktuell information om planerade uppdateringar och driftstörningar för Validoos system

print

2022-10-11 Tidigare problem med inloggningar löst

Status: Åtgärdad

Publicerades: 10:00, 2022-10-11

Vi upplever just nu problem med en del inloggningar i Validoo och MyGS1. Vi arbetar med hög prioritet för att lösa problemet. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem detta kan medföra.

2022-09-27 Förbättringar och uppdateringar i Validoo

Status: Genomförd

Nytt notifieringscenter i Validoo

För att underlätta ditt arbete med artikelinformation har vi nu introducerat notifieringar direkt i Validoos gränssnitt. Notifieringarna är ett komplement till de mejl som skickas när din rapport är klar för nedladdning och kan nu även nås direkt i Validoos gränssnitt, under Notifieringar. Notifieringarna kan filtreras och sorteras utifrån om det är notifieringar för dig eller för alla användare på företaget. De notifieringar som du som användare ser är kopplade till ditt företags abonnemang.

Initialt finns följande notifieringar:

– tillgängliga artikelinformationsrapporter att ladda ner

– tillgängliga rapporter från mediavyn

– valideringsfel efter det att hierarkier publicerats, exempelvis om det kommer mottagarspecifika fel samt om det uppkommer fel i relaterade hierarkier

I framtiden finns det plats att presentera fler notifieringar i notifieringscentret, till exempel sådant som är kopplat till kvalitetssäkringsprocessen. Hör gärna av dig till oss om du vill önska någon notifiering du tror är värdefull för dina kollegor och branschen. Kontaktuppgifter hittar du här >

Uppdateringar för dig som är leverantör med avtalet Validoo Supplier, Validoo GDSN Supplier eller Validoo DataEntry

Jobba med utvalda GTIN i en hierarki

En nyhet i Validoo är att man kan titta på specifikt utvalda GTIN i en hierarki, något våra användare med stora hierarkier efterfrågat. För dig med avtalet Validoo DataEntry kan man dessutom redigera utvalda GTIN. Funktionen är främst användbar om man har en stor hierarki och vet att man behöver ändra endast någon eller några nivåer i hierarkin och att ändringen inte påverkar de övriga nivåerna.

Hur fungerar det i Validoo DataEntry?

Markera något eller några GTIN i Hierarkivyn och klicka dig in i Validoo DataEntry så följer endast de GTIN du valt med till editeringsläget. Här kan du arbeta med utvalda GTIN i hierarkin och göra dina ändringar. Dina ändringar valideras och publiceras som vanligt. Vid valideringsfel på en relaterad nivå i hierarkin får du valet att ladda in hela hierarkin och rätta relaterade fel.

2022-05-20 GDSN-standarduppdatering 3.1.19

Status: Åtgärdad

Publicerades: 2022-05-20

Under kvällen den 20 maj påbörjas produktionssättningen av ny GDSN-version, 3.1.19. Nertid i Validoo blir ca 1-2 timmar och vi kommer att stoppa utskick av artikelinformation. Nya regler i samband med standarduppdateringen träder i kraft på eftermiddagen den 21 maj och vi kommer då även att börja skicka ut artikelinformation igen enligt version 3.1.19.

2022-04-22 Tidigare problem med störning i flödet av artikelinformation är nu löst

Status: Åtgärdad

Publicerades: 10:16 2022-04-22

Vi upplever just nu underliggande problem efter en .Net uppgradering, vilket gör att slagningar i Validoo kan ta länge tid än vanligt. Vi arbetar med hög prioritet för att lösa problemet.

Vi ber om ursäkt för de eventuella problem detta kan medföra.

2022-03-23 Förbättringar och uppdateringar i Validoo

Status: Genomförd

Publicerades: 2022-03-22

Skicka bild på förpackning vid kvalitetssäkring av variabelviktsvaror
Vid kvalitetssäkring av Mått på varibelviktsvaror, kontrolleras endast Förpackningstyp.  Det innebär att du som leverantör nu har möjlighet att endast skicka in en bild på din förpackning som underlag för kvalitetssäkringen i stället för ett fysiskt varuprov.

Kopiera information på artiklar oavsett status
I Validoo DataEntry har du nu möjlighet att spara tid genom att använda kopierafunktionen på alla artiklar oavsett vilken status de har. Det innebär att du som användare kan skapa olika utkast som kan användas som förifyllda mallar för produkter som ser likadana ut, gällande exempelvis vikt, förpackning etc. Eller om du har varianter av samma produkt, men i olika storlekar.

Bättre design vid uppladdning av bilder för kvalitetssäkring
Förbättrad design och tydligare information om priser och hur det fungerar när du laddar upp bilder för kvalitetssäkring.

Uppdateringar för dig som är mottagare med avtalet Validoo Buyer

Nytt filter för mottagare ”Visa Publika Items”
I hierarkivyn finns det ett nytt filter som heter ”Visa Publika Items” vilket gör att leverantörens publika information som inte har adresserats mottagaren kommer vara sökbar i denna vy. Tidigare har mottagare endast kunnat se specifik information som addresserats från leverantören.

Se både publik och föraviserad information i vyn produktöversikt
I produktöversiktsvyn kan du nu se både information som är publik och förhandsadresserad.

2022-03-09 Validoo DataEntry anpassat för finsk målmarknad

Status: Genomförd

Publicerades: 2022-03-09

Ny funktion i Validoo DataEntry som gör att du kan välja att skicka din artikelinformation till målmarknad Finland och till finska mottagare.

2022-02-15 Uppdateringar i Validoo

Status: Genomförd

Publicerades: 2022-02-16

Följande uppdateringar har gjorts i Validoo:

Generella anpassningar av våra gränssnitt då Validoo övergår från ett varumärke till en GS1 Produkt
I och med att Validoo som varumärke kommer att försvinna och övergå till att bli en produkt kommer våra gränssnitt för Validoo och ProductSearch samt följesedlar att anpassas genom att exempelvis Validoologgor försvinner eller ersätts av GS1-loggor.

Förbättrad funktion scroll i sidleds av hierarkinivåer i DataEntry
Förbättring av hur du ser hierarkier inne i DataEntry när du har flera nivåer. Ser du 3 nivåer men har en 4:e kommer du nu när du scrollar till den 4:e att se nivå 2, 3 och 4 vilket ger en bättre överblick.

2022-02-01 Uppdateringar i Validoo

Status: Genomförd

Publicerades: 2022-02-02

Följande uppdateringar har gjorts i Validoo:

Buggrättning Excel Download
Systemet kan hantera en större mängd vid export samt att du kommer att få ett felmeddelande i de fall det inte fungerar så att du kan försöka igen med justerade exportalternativ.

Förbättrad funktion för nedladdning av Produktblad
Det går nu att döpa produktbladen på ett mer korrekt sätt med datum för nedladdning samt korrekt GTIN.

Användare ska alltid kunna byta företag
Oavsett om du har några aktiva roller på en kund kan du nu byta mellan de kunder man har access till.

Visa vilken Variant som använts som underlag för kontroll av Mått.
Under Mina Bokningar samt under din senaste QA-resultat kan du nu se vilket GTIN du angav som Variant för att få direkt OK på Mått.

2021-10-08 Tidigare problem med artikelinformation är nu löst

Status: Åtgärdad

Publicerades: 11:55 8 oktober 2021

Validoo har haft ett problem i sitt system, där prenumerationer som gäller för ett fåtal mottagare felaktigt inaktiverades. Vi har återskapat alla prenumerationer, och har processat om alla meddelanden som blivit stoppade av enbart regel 730298 (”prenumeration saknas”), oavsett inmatningssystem, och en positiv kvittens om att artikelinformation kommit fram är på väg att skickas ut.

Vi ber om ursäkt för de problem det orsakat.

2021-08-19 Ny design i DataEntry

Status: Planerad

Publicerades: 15:30. 19 aug 2021

DataEntry har fått en ny och mer lättillgänglig design. I och med det har vi även gjort en liten uppdatering för dig som arbetar med livsmedel.