Driftinformation för Validoo

Här ser du aktuell information om planerade uppdateringar och driftstörningar för Validoos system

2019-02-19 Planerat systemunderhåll i tjänsten Validoo DataEntry

Status: Planerad

Publicerades: 16:10, 12 februari 2019

GS1:s inmatningssystem Validoo DataEntry stängs tillfälligt tisdagen den 19/2 mellan klockan 17:00 till 19:00 på grund av planerat systemunderhåll.


2019-02-11 Kända buggar i samband med systembyte

Här nedan ser du aktuell åtgärdsstatus för kända buggar i samband med systembyte av Validoo DataEntry.

Buggarna kommer lösas i kommande releaser. Vid frågor hänvisar vi till kundservice@gs1.se.


Begränsningar vid hantering av komponenter

Status: Pågående

Prioritet: Medel

Beskrivning: När du jobbar med sammansatta artiklar behöver du just nu välja komponenter som egenskap vid skapande av ny produkthierarki. Felet berör både nya och redan publicerade artiklar.

Åtgärd: Vi åtgärdar problemet med att lägga till komponentattribut efter steg 1 i processen med att skapa ny artikel.


Avsaknad av fördefinierade värden för ifyllnad av näringsvärden

Status: Pågående

Prioritet: Medel

Beskrivning: Det saknas fördefinierade värden för ifyllnad av näringsvärden.

Åtgärd: Ärende pågår för att lägga till fördefinierade näringsvärden.


Kodlistor visar kodvärden som inte används i Sverige

Status: Pågående

Prioritet: Medel

Beskrivning: Just nu visas kodvärden som inte används i Sverige. Under tiden åtgärder pågår, kan du kringå felet genom att kontrollera det kodvärde du valt gentemot svenska kodlistan.

Åtgärd: Inom kort kommer endast kodvärden från den svenska kodlistan presenteras.


Kodnamn i vissa kodlistor är inte översatta till svenska

Status: Pågående

Prioritet: Medel

Beskrivning: Några kodnamn i vissa kodlistor saknar översättning till svenska.

Åtgärd: Inom kort kommer översatta kodvärden att presenteras.


Felmeddelande vid tillägg av attribut

Status: Pågående

Prioritet: Hög

Beskrivning: Vid tillägg av attribut som inte finns presenterat i Validoo DataEntry, kan ett valideringsfel visas. Detta kan bero på att ytterligare attribut behöver läggas till som har en koppling till det första tillagda attributet. Ta hjälp av handledningen för artikelinformation.

Åtgärd: Detta är en högt prioriterad åtgärd.