Vi ger dig regelbundet senaste statistiken som hjälper dig jämföra dina egna resultat i Validoo Q-lab mot branschsnittet.

Många kunder till Validoo använder rapporterna i Validoo Q-lab som verktyg för bättre produktdatakvalitet. Rapporterna används på olika sätt beroende på vad som prioriteras inom den egna organisationen. De flesta vill ha så hög grad av rätt information som möjligt från början och siktar därmed på ett högt snitt eller 100 % rätt vid första kvalitetssäkringen (det som brukar kallas för ”first-pass”).

Du kanske undrar varför datakvalitet är viktigt för så många och vilka konsekvenser det får ifall produktdatan inte är korrekt? Vi hjälper dig att reda ut den saken i en artikel om produktdatakvalitet.

Branschsnittet för ”first-pass” i Validoo Q-lab

Rapporterna hämtar du som inloggad i Validoo och med hjälp av statistiken kan du enkelt mäta om ditt företag ligger över branschsnittet för ”first-pass” (att kvalitetssäkringen lyckas på första försöket).

En gång i halvåret publicerar vi senaste branschstatistiken som ger dig en effektiv jämförelse av dina egna och branschens resultat i Validoo Q-lab. I statistiken hittar du bland annat branschsnittet för first-pass och även en lista över de vanligaste felen i artikel- och livsmedelsinformationen.

arrow_forwardVisa branschsnittet

Temaseminarium om datakvalitet

Vill du och din organisation arbeta mot ett mål för bättre datakvalitet? Välkommen till våra inspirationsfrukostar där vi tillsammans med kunder berättar om hur du internt kan arbeta för att nå bättre datakvalitet.

arrow_forwardGå till programmet

Sorterad under: Datakvalitet