Företag som Ica, Axfood och Menigo vill att deras leverantörer laddar upp sina produktbilder via Validoo. För grossisterna är det ett smidigt sätt att säkerställa att det finns bilder på produkterna för till exempelvis annonser, planogram, butiks-tv och webbshoppar.

En av dem som tar emot bilder från Validoo är Michael Johansson. Han är Space Manager med utvecklingsansvar hos Axfood, vilket innebär att han tar fram förslag på hur varorna ska placeras ut i butikernas hyllor, så kallade planogram.

Allt blir mycket enklare om vi i god tid får veta hur produkterna ser ut i verkligheten.

— Michael Johansson, Axfood

Till sin hjälp har han ett hyllplaneringsprogram, som bland annat läser in artikelinformation från Validoo för att kunna beräkna produkternas mått. Men därutöver behövs också bilder på själva produkterna, berättar han.

Michael Johansson, Axfood
Michael Johansson, Axfood

– Allt blir mycket enklare om vi i god tid får veta hur produkterna ser ut i verkligheten. Det blir enklare för oss att säkerställa att dimensionerna är korrekta och upptäcka eventuella fel, säger han.

– Dessutom kan vi utgå ifrån produkternas utseenden och färger i vår planering. Planogrammen blir helt enkelt mer korrekta. Och om butikerna får veta hur en produkt ser ut så blir det även enklare för dem att hantera den.

Fotografera tidigt

I både sin fotografering och kvalitetssäkring utgår Validoo ifrån ett antal regler som bland mycket annat säger att planogrambilder ska vara tydliga, tvådimensionella och tagna rakt framifrån.

Bilderna ska också ligga mot en transparent bakgrund och vara beskurna exakt vid produkten på bilden. Om bilderna av någon anledning skulle ha fel format blir det svårare för butikerna att planera sina hyllor.

– Då blir det merjobb i alla led, och det skulle ta många timmar för många inblandade bara för att reda ut ett eventuellt fel. Och skulle vi få en bild så sent att vår deadline har passerats så är det inget vi kan göra. Då får butiken en grå ruta i stället för en bild.

Michael Johansson rekommenderar leverantörer till Axfood att låta fotografera sina produkter i ett så tidigt skede som möjligt.

– Vi börjar jobba med planogrammen åtta till tio veckor före lanseringen, vilket är ganska god framförhållning. Då kanske leverantörerna inte har sin produkt färdig eller ens har tänkt på att bilder behövs. Mitt tips för att slippa krångel är att släppa bilderna så tidigt det bara går. Ju förr, desto bättre, helt enkelt.

Att det blir rätt ligger i allas intresse

Johan Stephan
Johan Stephan, ICA Reklam

Bildgruppen på Ica Reklam tar emot mellan 150 och 200 bilder per dag. Projektledare Johan Stephan upplever att de allra flesta av Ica Sveriges leverantörer är fullt medvetna om vad som krävs, och om de inte är det så ser Validoo till att det blir rätt.

Att det blir rätt ligger i allas intresse, konstaterar Johan Stephan. De bilder som levereras ska nämligen kunna användas inom en lång rad områden, däribland DR-produktion, säljmaterial, butiks-tv och på webben.

För att bilderna ska kunna användas måste de uppfylla en lång rad regler som representanter för leverantörer och mottagarkunder tillsammans har varit med om att ta fram inom ramen för Validoos referensgrupper. Reglerna baseras på GS1:s globala standard för produktbilder.

Det är viktigt att bilderna är tillräckligt stora, minst 2 400 pixlar på den längsta sidan, för att kunna printas och så att bildstorleken inte sätter begränsningarna för vilka medier som ska kunna användas.

Produktbilderna ska ha en korrekt utformad urklippsbana, så att det kan monteras in i olika medier mot olika bakgrunder med olika färger. Dessutom ska urklippsbanorna vara aktiverade och döpas på ett särskilt sätt (Path 1) för att kunna hanteras i de automatiska processerna hos Ica Reklam, som har ett antal system för autoexport och automontering där urklippsbanan bestämmer hur bilderna monteras mot nya bakgrunder.

– I annat fall går bilderna inte igenom, säger Johan Stephan. Det här systemet fungerar bra, tycker vi. Validoo fungerar som vårt filter för kvalitetskontroll av bilder. Hade inte de gjort det så hade vi varit tvungna att göra samma sak.

Bilder driver försäljning på webbshopen

För matleverantören Menigo har webben blivit en allt mer betydelsefull försäljningskanal, vilket i sin tur innebär att det har blivit allt viktigare att kunna erbjuda kunderna professionella bilder, konstaterar Per Andersson, som är chef för E-handel på Menigo.

Per Andersson, Menigo
Per Andersson, Menigo

– Vi är fullt medvetna om att kunderna efterfrågar bilder. Det gäller alla typer av kunder, det vill säga restauranger, offentlig sektor och servicehandeln, säger han.

– Vi märker också att bilder driver trafiken på vår hemsida och ökar antalet köp. Tidigare fanns det en myt som sade att kunder inte är intresserade av att se storkundsartiklar. Det kan jag inte se. Bilder skapar en trygghet för kunden och bilden är viktig för att relatera till en produkt. Du vill ju se med ögat det du köper. Det är en ständig återkommande synpunkt från våra kunder.

I dag efterfrågar Menigo tydliga produktbilder på artiklar som ska säljas på webbshopen. Men helst ser Per Andersson att leverantörerna skickar in flera bilder på varje produkt.

– Vi visar gärna bilder på själva förpackningen, så att kunden kan relatera till hur stor den är. I alla fall där förpackningen är utformad på ett sätt som bidrar till att marknadsföra produkten. Det är också viktigt med miljöbilder, framför allt för inspirationens skull.

Att använda sig av Validoo är ett både enkelt och smidigt sätt för Menigo att få in produktbilder från många leverantörer i stället för att behöva jaga rätt på bilder hos var och en. När webbshopen lanserades hade Menigo bilder på ungefär 20 procent av alla varor. I dag är motsvarande andel 50 procent, berättar Per Andersson.

– På sikt siktar vi självklart på 100 procent, säger han. Vi vet ju från både enkäter och statistik hur viktigt det är med bilder, och hur mycket dessa påverkar försäljningen.

Sorterad under: Dagligvarubranschen