Kvalitetssäkringsreglerna för artikelinformation har uppdaterats. Det innebär att du behöver fylla i exakt samma värde i artikelinformationen som värdet på förpackningen avseende decimalnollor.

Kvalitetssäkringsreglerna ger dig en detaljerad beskrivning av hur bedömningen går till vid manuell kontroll av artikelinformation.

Här får du information om vilka regler som ändrats i samband med uppdateringen av (GDSN 3.1.12) den 9 maj 2020.

Nytt i Validoo Q-lab enligt GDSN 3.1.12

Gäller från och med den 9 maj

Kvalitetssäkring av decimalnollor

Vid kvalitetssäkring har vi hittills likställt ett värde med decimalnollor i artikelinformationen med ett värde utan decimalnollor på förpackningen för många termer. Tidigare fick du därför ett godkänt resultat ”OK” i kvalitetssäkringen trots olika värden i artikelinformation och förpackning.

Exempel på värde som fick resultat ”OK” tidigare

 • Artikelinformation: 232.0000 kcal
 • Förpackning: 232 kcal

Eftersom olika värden kan vara missvisande för konsumenter har flera kvalitetssäkringsregler justerats så att vi slutar likställa värden med decimalnollor, med värden utan decimalnollor. De nya reglerna kommer även att gälla i omvänd ordning (värdet ”15”  istället för ”15.0” i exemplet nedan kommer nu att ge icke-godkänt resultat):

Exempel på värde som får resultat ”OK” nu

 • Förpackning: 15.0
 • Artikelinformation: 15.0

Kvalitetssäkringsregler som påverkas:

Förutom olika numeriska fält i näringsvärdestabellen berörs även till exempel: Förpackningens innehåll (T0082), Jämförmängd färdigvara (T0147) samt Högsta och Lägsta temperatur (T3796 och T3797). Det är därför viktigt att nu vara noggrann med att fylla i exakt samma värde i artikelinformationen som det står på förpackningen med hänsyn till eventuella decimalnollor.

 • Regel 735701 Högsta temperatur (T3796)
 • Regel 735703 Lägsta temperatur (T3797)
 • Regel 735509 Förpackningens innehåll (T0082)
 • Regel 735522 Jämförmängd färdigvara (T0147) Heltal med decimalpunkt följt av noll(or)likställs inte längre, dvs varuprov=18.0 och artikelinformation=18 ger resultat NOK, och tvärtom.
 • Regel 735001 Antal portioner (T4092) Artikelinformation och varuprov ska ha samma noggrannhet.
 • Regel 735002 Minsta antal enheter i förpackningen (T4036)
 • Regel 735003 Maximalt antalet enheter i förpackningen (T4093) Artikelinformation och varuprov ska ha samma noggrannhet, avrundningar godkänns dock.
 • Regel 735010 Näringsämnesmängd (T4074) Heltal med decimalpunkt följt av noll(or)likställs inte längre. Varuprov och artikelinformation ska ha samma noggrannhet.
 • Regel 735012 Andel av dagsintag (T4076) Heltal med decimalpunkt följt av noll(or) likställs inte längre men däremot godkänns avrundning i artikelinformation.
 • Regel 735102 Basmängd för näringsdeklaration (T3824) Ingen ändring i regeln men vi slutar göra undantag för högre noggrannhet i artikelinformationen.

Sorterad under: Uppdateringar