Kvalitetssäkring av bilder

Vid hantering och kvalitetssäkring av produktbilder kan du ladda upp marknads- och planogrambilder. Är de av hög kvalitet och innehåller rätt produktinformation publiceras bilderna och blir tillgängliga för mottagarna i Validoo MediaStore. Om en bild inte godkänns måste du ladda upp en ny bild, alternativt beställa redigering av bilden.

I Kvalitetssäkring bild PLUS ingår redigering. Läs mer om bildregler under Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler. Ledtiden är som längst fem dagar.

Läs mer samt se våra avgifter här.