Validoo Q-lab (leverantör)

Tjänsten medför följande avgifter:

  • Startavgift
  • Årlig serviceavgift
  • Rörlig avgift: Avgift för kvalitetssäkring

Startavgift och årlig serviceavgift

För Validoo Q-lab debiteras en startavgift vid avtalstecknandet samt en årlig serviceavgift. Avgifterna tas ut i förskott och styrs av företagets årsomsättning.

Tidpunkten för avtalstecknandet, det vill säga antalet återstående månader på året, bestämmer den första årliga serviceavgiften. Vid avtalstecknande i exempelvis juli månad blir den första årliga serviceavgiften halverad, vilket anges med rabatt i procent i fakturan.  

Prislista 2017

 

Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
0-3 MSEK 0 SEK 0 SEK
3-10 MSEK 560 SEK 560 SEK
10-25 MSEK 1 300 SEK 1 300 SEK
25-100 MSEK 2 400 SEK 2 400 SEK
100-500 MSEK 3 100 SEK 3 100 SEK
500-1 000 MSEK 4 700 SEK 4 700 SEK
1 000-5 000 MSEK 7 100 SEK 7 100 SEK
5 000-1 0000 MSEK 9 500 SEK 9 500 SEK
Mer än 10 000 MSEK 11 900 SEK 11 900 SEK

(Utländska varuleverantörer som är kunden till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden och som saknar svenskt GS1 Företagsprefix betalar följande avgifter: Startavgift 2 400 SEK, Årlig serviceavgift 2 400 SEK)

Rörlig avgift: Avgift för manuell kvalitetssäkring av produktinformation (artikelinformation och livsmedelsinformation)

För varje GTIN som kvalitetssäkras debiteras en avgift. Produktinformationen ska följa GS1s standard för Artikelinformation. Innehållet i artikelinformationen, samt eventuell livsmedelsinformation, säkerställs att den är rätt och stämmer överens med den verkliga produkten. Vid ej godkänd manuell kvalitetssäkring debiteras en ny avgift för det nya varuprovet eller den kompletterande informationen. Du betalar en avgift för kvalitetssäkring av artikelinformation och en avgift för livmedelsinformationen. 

Avgift per GTIN
410 SEK

Vi tar ut en avgift på 500 SEK om en produkt saknar korrekt märkning. Det är viktigt att ditt företagsnamn, GLN och GTIN stämmer. Om en inskickad produkt avbryts på begäran debiteras den ordinarie avgiften.

Från och med den 1 januari 2018 gäller ny prislista. 

Prislista 2018

 

Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
0-3 MSEK 0 SEK 0 SEK
3-10 MSEK 600 SEK 600 SEK
10-25 MSEK 1 450 SEK 1450 SEK
25-100 MSEK 2 650 SEK 2 650 SEK
100-500 MSEK 3 450 SEK 3 450 SEK
500-1 000 MSEK 5 200 SEK 5 200 SEK
1 000-5 000 MSEK 7 900 SEK 7 900 SEK
5 000-1 0000 MSEK 10 600 SEK 10 600 SEK
Mer än 10 000 MSEK 13 500 SEK 13 500 SEK

(Utländska varuleverantörer som är kunden till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden och som saknar svenskt GS1 Företagsprefix betalar följande avgifter: Startavgift 2 650 SEK, Årlig serviceavgift 2 650 SEK)

Rörlig avgift: Avgift för manuell kvalitetssäkring av produktinformation (artikelinformation och livsmedelsinformation)

För varje GTIN som kvalitetssäkras debiteras en avgift. Produktinformationen ska följa GS1s standard för Artikelinformation. Innehållet i artikelinformationen, samt eventuell livsmedelsinformation, säkerställs att den är rätt och stämmer överens med den verkliga produkten. Vid ej godkänd manuell kvalitetssäkring debiteras en ny avgift för det nya varuprovet eller den kompletterande informationen. Du betalar en avgift för kvalitetssäkring av artikelinformation och en avgift för livmedelsinformationen. 

Avgift per GTIN
425 SEK

Vi tar ut en avgift på 500 SEK om en produkt saknar korrekt märkning. Det är viktigt att ditt företagsnamn, GLN och GTIN stämmer. Om en inskickad produkt avbryts på begäran debiteras den ordinarie avgiften.