Validoo MediaStore (leverantör)

Tjänsten medför följande avgifter:

  • Årlig serviceavgift
  • Rörlig avgift: Avgift för fotografering eller kvalitetssäkring av bilder
  • Tilläggsavgift: Tjänst för Planograminformation

Årlig serviceavgift

Den årliga serviceavgiften styrs av antalet GTIN med publicerade bilder. Avgiften faktureras i början av varje kalenderår. Det är en förskottsbetalning baserat på föregående års ackumulerade antal GTIN med publicerade bilder.

När nya GTIN med bilder publiceras, eller vid första publiceringstillfället för nya kunder, skickas en faktura för den årliga serviceavgiften månaden efter publiceringstillfället. Du betalar alltid för de månader du nyttjar servicen, vilket innebär en reducerad årlig serviceavgift vid dessa tillfällen. Vid publicering i exempelvis juli månad halveras den första årliga serviceavgiften, vilket anges med rabatt i procent i fakturan.

Prislista 2017

 

Antal GTIN med publicerade bilder Avgift per GTIN
1-75 295 SEK
76-150 180 SEK
151-300 125 SEK
301-700 65 SEK
> 700 0 SEK

Exempel: Om ett företag har 250 GTIN blir den årliga serviceavgiften (75*295) + (75*180) + (100*125) = 48 125 SEK. Vid fler än 700 GTIN är maxsumman alltid 80 375 SEK.

Rörlig avgift: Fotografering

I priset för produktfotografering ingår en marknadsbild, enligt vår fotomanual, och en till tre planogrambilder beroende på förpackningstyp. I fotograferingen ingår även viss redigering och uppladdning av bilderna. Läs mer under Fotografering i vår studio före orderläggning. Ledtiden för ordinarie fotografering är fem till tio dagar. För Fotografering Express gäller 48 timmar, under arbetsdagar, från det att vi mottagit produkten. Vid större volymer kontakta offert@gs1.se för priser.

 Fotografering
Typ av utförande   Avgift per GTIN
Fotografering (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 830 SEK
Fotografering Express 48H (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 1990 SEK
Redigering, urklippsbanor och uppladdning Ingår (notera våra tilläggstjänster nedan)
Fotografering Foodservice (en marknadsbild, en webbild)* 1750 SEK
3D / CGI (computer generated images)** Be om offert

* Läs mer i vår manual för fotografering Foodservice. 

** Välkommen med din förfrågan.

Tillägg fotografering samt bildredigering
Typ av utförande Avgift
Bildredigering av datumstämplar och dylikt 220 SEK per bild
Avancerad retusch av glasflaskor 335 SEK per bild
Extra marknadsbild vid fotografering 830 SEK per bild
Avancerad retusch 770 SEK per timme
Merarbete (redigering av skador på förpackningen samt preparering av produkten inför fotografering) 500 SEK

Studion kan utföra uppdrag utöver standardfotograferingen ovan. Kontakta offert@gs1.se för förfrågan.

Rörlig avgift: Kvalitetssäkring av bilder

Vid kvalitetssäkring av bilder kan du ladda upp både marknads- och planogrambilder. Det som händer då är att produktbilderna granskas, med en automatisk validering samt en manuell kvalitetssäkring, för att se om de följer kvalitetssäkringsreglerna. Om bilderna har hög kvalitet och innehåller rätt produktinformation publiceras bilderna. Om en bild inte blir godkänd måste du ladda upp en ny bild, alternativt beställa redigering av bilden. Ledtiden är maximalt fem dagar. Notera att du även betalar en årlig serviceavgift per nytt GTIN med bilder som publiceras (se detaljer ovan).

I Kvalitetssäkring Bild PLUS ingår redigering. Läs mer om bildregler under Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler.

Typ av utförande Avgift per bild
Kvalitetssäkring Bild 120 SEK
Kvalitetssäkring Bild PLUS 315 SEK
Redigering Bild 250 SEK

 

Tilläggsavgift: Tjänst för Planograminformation

Validoo MediaStore har även en tjänst för planograminformation. Med ett planogramavtal kan du som leverantör söka samt ladda ner alla leverantörers planogrambilder och all produktinformation som finns i Validoo MediaStore.

 

Årlig serviceavgift
6 950 SEK


Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden?
För MediaStore gäller samma avgiftsmodell som för leverantörer med svenskt GLN.

Prislista 2018

 

Antal GTIN med publicerade bilder Avgift per GTIN
1-75 295 SEK
76-150 195 SEK
151-300 140 SEK
301-700 75 SEK
> 700 0 SEK

Exempel: Om ett företag har 250 GTIN blir den årliga serviceavgiften (75*295) + (75*195) + (100*140) = 50 750 SEK. Vid fler än 700 GTIN är maxsumman alltid 87 750 SEK.

Fotografering

I priset för produktfotografering ingår en marknadsbild, enligt vår fotomanual, och en till tre planogrambilder beroende på förpackningstyp. I fotograferingen ingår även viss redigering och uppladdning av bilderna. Läs mer under Fotografering i vår studio före orderläggning. Ledtiden för ordinarie fotografering är fem till tio dagar. För Fotografering Express gäller 48 timmar, under arbetsdagar, från det att vi mottagit produkten. Vid större volymer kontakta offert@gs1.se för priser.

 Rörliga avgifter för Validoo MediaStore
Typ av utförande   Avgift per enhet   Enhet
Fotografering (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 830 SEK GTIN
Fotografering Express 48H (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 1990 SEK GTIN
Fotografering Foodservice 1350 SEK GTIN
3D / CGI (Computer Generated Images) Offert Offert
Bildredigering av datumstämlar etc. 250 SEK BILD
Bildredigering- avancerad retouch av glas 400 SEK BILD
Extra marknadsbild vid fotoproduktion Offert Offert
Bildretuschering, avancerad 800 SEK Timme
Kvalitetssäkring Bild 125 SEK BILD
Kvalitetssäkring Bild PLUS (redigering ingår) 325 SEK BILD
Efterredigering Bild 250 SEK BILD

 

* Läs mer i vår manual för fotografering Foodservice. 

** Välkommen med din förfrågan.

Studion kan utföra uppdrag utöver standardfotograferingen ovan. Kontakta offert@gs1.se för förfrågan.

Rörlig avgift: Kvalitetssäkring av bilder

Vid kvalitetssäkring av bilder kan du ladda upp både marknads- och planogrambilder. Det som händer då är att produktbilderna granskas, med en automatisk validering samt en manuell kvalitetssäkring, för att se om de följer kvalitetssäkringsreglerna. Om bilderna har hög kvalitet och innehåller rätt produktinformation publiceras bilderna. Om en bild inte blir godkänd måste du ladda upp en ny bild, alternativt beställa redigering av bilden. Ledtiden är vid normal orderingång 1-2 dagar. Notera att du även betalar en årlig serviceavgift per nytt GTIN med bilder som publiceras (se detaljer ovan).I Kvalitetssäkring Bild PLUS ingår redigering. Läs mer om bildregler under Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler

Tilläggsavgift: Tjänst för Planograminformation

Validoo MediaStore har även en tjänst för planograminformation. Med ett planogramavtal kan du som leverantör söka samt ladda ner alla leverantörers planogrambilder och all produktinformation som finns i Validoo MediaStore.

 

Årlig serviceavgift
7 500 SEK

 

Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden? För Validoo MediaStore gäller samma avgiftsmodell som för leverantörer med svenskt GLN.