Validoo Item leverantör

Validoo Q-lab

Validoo MediaStore

Validoo Item (leverantör)

Tjänsten medför följande avgifter:

  • Startavgift
  • Årlig serviceavgift

Startavgift och årlig serviceavgift

För Validoo Item debiteras en startavgift vid avtalstecknandet samt en årlig serviceavgift. Avgifterna tas ut i förskott och styrs av företagets årsomsättning.

Tidpunkten för avtalstecknandet, det vill säga antalet återstående månader på året, bestämmer den första årliga serviceavgiften. Vid avtalstecknande i exempelvis juli månad blir den första årliga serviceavgiften halverad, vilket anges med rabatt i procent i fakturan. 

Är du ansluten till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden? Din startavgift för Validoo Item är 5000 SEK och den årliga serviceavgiften 5000 SEK.

Prislista 2017

 

Startavgift och årlig serviceavgift (2017)
Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
0-3 MSEK 760 SEK 760 SEK
3 - 10 MSEK 1 740 SEK 1 740 SEK
10 - 25 MSEK 3 400 SEK 3 400 SEK
25 - 100 MSEK 5 000 SEK 5 000 SEK
100 - 500 MSEK 10 300 SEK 10 300 SEK
500 – 1 000 MSEK 15 400 SEK 15 400 SEK
1 000 – 5 000 MSEK 20 600 SEK 20 600 SEK
5 000 – 10 000 MSEK 25 500 SEK 25 500 SEK
Mer än 10 000 MSEK 34 500 SEK 34 500 SEK

Från och med den 1 januari 2018 gäller ny prislista. 

Prislista 2018

 

Startavgift och årlig serviceavgift (2018)
Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
0-3 MSEK 800 SEK 800 SEK
3 - 10 MSEK 1 900 SEK 1 900 SEK
10 - 25 MSEK 3 800 SEK 3 800 SEK
25 - 100 MSEK 5 600 SEK 5 600 SEK
100 - 500 MSEK 11 500 SEK 11 500 SEK
500 – 1 000 MSEK 17 400 SEK 17 400 SEK
1 000 – 5 000 MSEK 23 000 SEK 23 000 SEK
5 000 – 10 000 MSEK 28 500 SEK 28 500 SEK
Mer än 10 000 MSEK 39 000 SEK 39 000 SEK

Utländska varuleverantörer som är kunder till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden och som saknar svenskt GS1 Företagsprefix betalar följande avgifter: 5600 SEK i startavgift och 5600 SEK i årlig serviceavgiften .