Validoo DataEntry leverantör

Validoo Q-lab

Validoo MediaStore

Validoo DataEntry (leverantör)

Tjänsten medför följande avgift:

  • Årsavgift

För att nyttja den artikelinformationshantering som Validoo DataEntry tillhandahåller debiteras en årsavgift.

Årsavgiften baseras på antalet produkter, vilket är den minsta säljbara enheten på basnivå. Se GS1 Handledning för Artikelinformation för vår definition av publicerad basnivå. Företag med en årsomsättning under 3 MSEK betalar aldrig mer än 2 700 SEK i årsavgift.

Prislista 2017

 

Årsavgift för företag med en årsomsättning över > 3 MSEK
Antal produkter Årsavgift per produkt 
1-25 900 SEK
26-700 125 SEK
> 700 0 SEK

 

Årsavgift för företag med en årsomsättning under < 3 MSEK
Antal produkter Årsavgift per produkt 
1-3 900 SEK
> 3 0 SEK

Exempel 1: Om ett företag har 100 produkter och en årsomsättning på 100 MSEK blir avgiften (25*900) + (75*125) = 31 875 SEK. Vid fler än 700 produkter, och en årsomsättning överstigande 3 MSEK, är maxsumman alltid 106 875 SEK. 

Exempel 2: Om ett företag har 5 produkter och en årsomsättning på 2 MSEK blir avgiften (3*900) + (2*0) = 2 700 SEK. Vid fler än 3 produkter, och en årsomsättning under 3 MSEK, är maxsumman alltid 2 700 SEK. 

Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden? Din årsavgift följer samma avgiftsmodell som företag med en årsomsättning överstigande 3 MSEK. Se tabell ovan.

Från och med den 1 januari 2018 gäller ny prislista. 

Prislista 2018

 

Årsavgift för företag med en årsomsättning över > 3 MSEK

Antal produkter Årsavgift per produkt 
1-25 900 SEK
26-700 125 SEK
> 700 0 SEK

 

Årsavgift för företag med en årsomsättning under < 3 MSEK
Antal produkter Årsavgift per produkt 
1-3 900 SEK
> 3 0 SEK


Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden?
Din årsavgift följer samma avgiftsmodell som företag med en årsomsättning överstigande 3 MSEK. Se tabell ovan.