Validoo DataEntry leverantör

Validoo Q-lab

Validoo MediaStore

Validoo DataEntry (leverantör)

Tjänsten medför följande avgift:

  • Avgift för publicering av nya artiklar (faktureras månaden efter).
  • Årsavgift för alla publicerade artiklar (faktureras i början av innestående år).

Avgifterna är baserade på företagets omsättning i kombination med antalet publicerade artiklar på basnivån. Se GS1 Handledning för Artikelinformation för vår definition av basnivå.

 

Prislista 2018

 

Årsomsättning över 3 MSEK

Antal produkter Avgift per produkt 
De första 1-25 st 900 SEK
Från 26-700 st 125 SEK
Över 700 st 0 SEK

 

Vid fler än 700 produkter är maxsumman 106 875 SEK. 

 

Årsomsättning under < 3 MSEK
Antal produkter Årsavgift per produkt 
De första 1-3 st 900 SEK
Över 3 st 0 SEK

 

Vid omsättning under 3 MSEK är maxsumman 2 700:- vid tre eller fler produkter.

Exempel

Om ett företag med omsättning över 3 MSEK tecknar avtal i februari 2018 och publicerar sina artiklar enligt nedan:

(a) Avgift för publicering - debiteras månaden efter publicering:

Exempel (a)

Avgift Februari Maj September
10X900 SEK 9000 SEK 0 SEK  
10X900 SEK   9000 SEK  
5X900 SEK     4500 SEK
15X125 SEK     1875 SEK

 

(b) Årlig avgift (Under förutsättning att du har kvar samma antal publicerade artiklar debiteras  en årlig avgift nästkommande år enligt samma trappstegsmodell)

Exempel (b)

Avgift  
15X900 SEK 22 500 SEK
15X125 SEK  1875 SEK
Totalt 24 375 SEK

Publiceras fler artiklar löpande över åren sker detta enligt debiteringen under punkt a).

Inför den årliga debiteringen bör du innan sista december arkivera inaktuella artiklar. 

Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden? Din årsavgift följer samma avgiftsmodell som företag med en årsomsättning överstigande 3 MSEK. Se tabell ovan.