Avgifter & avtal

 • Validoo Item (leverantör)

  Tjänsten medför följande avgifter:

  • Startavgift
  • Årlig serviceavgift

  Startavgift och årlig serviceavgift

  För Validoo Item debiteras en startavgift vid avtalstecknandet samt en årlig serviceavgift. Avgifterna tas ut i förskott och styrs av företagets årsomsättning.

  Tidpunkten för avtalstecknandet, det vill säga antalet återstående månader på året, bestämmer den första årliga serviceavgiften. Vid avtalstecknande i exempelvis juli månad blir den första årliga serviceavgiften halverad, vilket anges med rabatt i procent i fakturan. 

  Är du ansluten till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden? Din startavgift för Validoo Item är 5600 SEK och den årliga serviceavgiften 5600 SEK.

   

  Prislista 2018

   

  Startavgift och årlig serviceavgift (2018)
  Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
  0-3 MSEK 800 SEK 800 SEK
  3 - 10 MSEK 1 900 SEK 1 900 SEK
  10 - 25 MSEK 3 800 SEK 3 800 SEK
  25 - 100 MSEK 5 600 SEK 5 600 SEK
  100 - 500 MSEK 11 500 SEK 11 500 SEK
  500 – 1 000 MSEK 17 400 SEK 17 400 SEK
  1 000 – 5 000 MSEK 23 000 SEK 23 000 SEK
  5 000 – 10 000 MSEK 28 500 SEK 28 500 SEK
  Mer än 10 000 MSEK 39 000 SEK 39 000 SEK

  Utländska varuleverantörer som är kunder till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden och som saknar svenskt GS1 Företagsprefix betalar följande avgifter: 5600 SEK i startavgift och 5600 SEK i årlig serviceavgiften.

 • Validoo DataEntry (leverantör)

  Tjänsten medför följande avgift:

  • Avgift för publicering av nya artiklar (faktureras månaden efter).
  • Årsavgift för alla publicerade artiklar (faktureras i början av innestående år).

  Avgifterna är baserade på företagets omsättning i kombination med antalet publicerade artiklar på basnivån. Se GS1 Handledning för Artikelinformation för vår definition av basnivå.

   

  Prislista 2018

   

  Årsomsättning över 3 MSEK

  Antal produkter Avgift per produkt 
  De första 1-25 st 900 SEK
  Från 26-700 st 125 SEK
  Över 700 st 0 SEK

   

  Vid fler än 700 produkter är maxsumman 106 875 SEK. 

   

  Årsomsättning under < 3 MSEK
  Antal produkter Årsavgift per produkt 
  De första 1-3 st 900 SEK
  Över 3 st 0 SEK

   

  Vid omsättning under 3 MSEK är maxsumman 2 700:- vid tre eller fler produkter.

  Exempel

  Om ett företag med omsättning över 3 MSEK tecknar avtal i februari 2018 och publicerar sina artiklar enligt nedan:

  (a) Avgift för publicering - debiteras månaden efter publicering:

  Exempel (a)

  Avgift Februari Maj September
  10X900 SEK 9000 SEK 0 SEK  
  10X900 SEK   9000 SEK  
  5X900 SEK     4500 SEK
  15X125 SEK     1875 SEK

   

  (b) Årlig avgift (Under förutsättning att du har kvar samma antal publicerade artiklar debiteras  en årlig avgift nästkommande år enligt samma trappstegsmodell)

  Exempel (b)

  Avgift  
  15X900 SEK 22 500 SEK
  15X125 SEK  1875 SEK
  Totalt 24 375 SEK

  Publiceras fler artiklar löpande över åren sker detta enligt debiteringen under punkt a).

  Inför den årliga debiteringen bör du innan sista december arkivera inaktuella artiklar. 

  Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden? Din årsavgift följer samma avgiftsmodell som företag med en årsomsättning överstigande 3 MSEK. Se tabell ovan.

 • Validoo Q-lab (leverantör)

  Tjänsten medför följande avgifter:

  • Startavgift
  • Årlig serviceavgift
  • Rörlig avgift: Avgift för kvalitetssäkring

  Startavgift och årlig serviceavgift

  För Validoo Q-lab debiteras en startavgift vid avtalstecknandet samt en årlig serviceavgift. Avgifterna tas ut i förskott och styrs av företagets årsomsättning.

  Tidpunkten för avtalstecknandet, det vill säga antalet återstående månader på året, bestämmer den första årliga serviceavgiften. Vid avtalstecknande i exempelvis juli månad blir den första årliga serviceavgiften halverad, vilket anges med rabatt i procent i fakturan.  

   

  Prislista 2018

   

  Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
  0-3 MSEK 0 SEK 0 SEK
  3-10 MSEK 600 SEK 600 SEK
  10-25 MSEK 1 450 SEK 1450 SEK
  25-100 MSEK 2 650 SEK 2 650 SEK
  100-500 MSEK 3 450 SEK 3 450 SEK
  500-1 000 MSEK 5 200 SEK 5 200 SEK
  1 000-5 000 MSEK 7 900 SEK 7 900 SEK
  5 000-1 0000 MSEK 10 600 SEK 10 600 SEK
  Mer än 10 000 MSEK 13 500 SEK 13 500 SEK

  (Utländska varuleverantörer som är kunden till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden och som saknar svenskt GS1 Företagsprefix betalar följande avgifter: Startavgift 2 650 SEK, Årlig serviceavgift 2 650 SEK)

  Rörlig avgift: Avgift för manuell kvalitetssäkring av produktinformation (artikelinformation och livsmedelsinformation)

  För varje GTIN som kvalitetssäkras debiteras en avgift. Produktinformationen ska följa GS1s standard för Artikelinformation. Innehållet i artikelinformationen, samt eventuell livsmedelsinformation, säkerställs att den är rätt och stämmer överens med den verkliga produkten. Vid ej godkänd manuell kvalitetssäkring debiteras en ny avgift för det nya varuprovet eller den kompletterande informationen. Du betalar en avgift för kvalitetssäkring av artikelinformation och en avgift för livmedelsinformationen. 

  Avgift per GTIN
  425 SEK
 • Validoo MediaStore (leverantör)

  Tjänsten medför följande avgifter:

  • Årlig serviceavgift
  • Rörlig avgift: Avgift för fotografering eller kvalitetssäkring av bilder
  • Tilläggsavgift: Tjänst för Planograminformation

  Årlig serviceavgift

  Den årliga serviceavgiften styrs av antalet GTIN med publicerade bilder. Avgiften faktureras i början av varje kalenderår. Det är en förskottsbetalning baserat på föregående års ackumulerade antal GTIN med publicerade bilder.

  När nya GTIN med bilder publiceras, eller vid första publiceringstillfället för nya kunder, skickas en faktura för den årliga serviceavgiften månaden efter publiceringstillfället. Du betalar alltid för de månader du nyttjar servicen, vilket innebär en reducerad årlig serviceavgift vid dessa tillfällen. Vid publicering i exempelvis juli månad halveras den första årliga serviceavgiften, vilket anges med rabatt i procent i fakturan.

   

  Prislista 2018

   

  Antal GTIN med publicerade bilder Avgift per GTIN
  1-75 295 SEK
  76-150 195 SEK
  151-300 140 SEK
  301-700 75 SEK
  > 700 0 SEK

  Exempel: Om ett företag har 250 GTIN blir den årliga serviceavgiften (75*295) + (75*195) + (100*140) = 50 750 SEK. Vid fler än 700 GTIN är maxsumman alltid 87 750 SEK.

  Fotografering

  I priset för produktfotografering ingår en marknadsbild, enligt vår fotomanual, och en till tre planogrambilder beroende på förpackningstyp. I fotograferingen ingår även viss redigering och uppladdning av bilderna. Läs mer under Fotografering i vår studio före orderläggning. Ledtiden för ordinarie fotografering är fem till tio dagar. För Fotografering Express gäller 48 timmar, under arbetsdagar, från det att vi mottagit produkten. Vid större volymer kontakta offert@gs1.se för priser.

   Rörliga avgifter för Validoo MediaStore
  Typ av utförande   Avgift per enhet   Enhet
  Fotografering (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 830 SEK GTIN
  Fotografering Express 48H (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 1990 SEK GTIN
  Fotografering Foodservice 1350 SEK GTIN
  3D / CGI (Computer Generated Images) Offert Offert
  Bildredigering av datumstämlar etc. 250 SEK BILD
  Bildredigering- avancerad retouch av glas 400 SEK BILD
  Extra marknadsbild vid fotoproduktion Offert Offert
  Bildretuschering, avancerad 800 SEK Timme
  Kvalitetssäkring Bild 125 SEK BILD
  Kvalitetssäkring Bild PLUS (redigering ingår) 325 SEK BILD
  Efterredigering Bild 250 SEK BILD

  * Läs mer i vår manual för fotografering Foodservice. 

  ** Välkommen med din förfrågan.

  Studion kan utföra uppdrag utöver standardfotograferingen ovan. Kontakta offert@gs1.se för förfrågan.

  Rörlig avgift: Kvalitetssäkring av bilder

  Vid kvalitetssäkring av bilder kan du ladda upp både marknads- och planogrambilder. Det som händer då är att produktbilderna granskas, med en automatisk validering samt en manuell kvalitetssäkring, för att se om de följer kvalitetssäkringsreglerna. Om bilderna har hög kvalitet och innehåller rätt produktinformation publiceras bilderna. Om en bild inte blir godkänd måste du ladda upp en ny bild, alternativt beställa redigering av bilden. Ledtiden är vid normal orderingång 1-2 dagar. Notera att du även betalar en årlig serviceavgift per nytt GTIN med bilder som publiceras (se detaljer ovan).I Kvalitetssäkring Bild PLUS ingår redigering. Läs mer om bildregler under Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler

  Tilläggsavgift: Tjänst för Planograminformation

  Validoo MediaStore har även en tjänst för planograminformation. Med ett planogramavtal kan du använda Validoo MediaStore för att söka efter och ladda ner alla leverantörers bilder och produktinformation för planogram.

   

  Årlig serviceavgift
  7 500 SEK

   

  Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden? För Validoo MediaStore gäller samma avgiftsmodell som för leverantörer med svenskt GLN.

 • Validoo för Mottagare

  Validoo Item

  Kontakta oss för att teckna ett avtal som mottagare.

  Validoo Q-lab

  Kontakta oss för att teckna ett avtal som mottagare.

  Validoo MediaStore

  Kontakta oss för att teckna ett avtal som mottagare.