Avgifter & avtal

 • Validoo Item (leverantör)

  Tjänsten medför följande avgifter:

  • Startavgift
  • Årlig serviceavgift

  Startavgift och årlig serviceavgift

  För Validoo Item debiteras en startavgift vid avtalstecknandet samt en årlig serviceavgift. Avgifterna tas ut i förskott och styrs av företagets årsomsättning.

  Tidpunkten för avtalstecknandet, det vill säga antalet återstående månader på året, bestämmer den första årliga serviceavgiften. Vid avtalstecknande i exempelvis juli månad blir den första årliga serviceavgiften halverad, vilket anges med rabatt i procent i fakturan. 

  Är du ansluten till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden? Din startavgift för Validoo Item är 5000 SEK och den årliga serviceavgiften 5000 SEK.

  Prislista 2017

   

  Startavgift och årlig serviceavgift (2017)
  Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
  0-3 MSEK 760 SEK 760 SEK
  3 - 10 MSEK 1 740 SEK 1 740 SEK
  10 - 25 MSEK 3 400 SEK 3 400 SEK
  25 - 100 MSEK 5 000 SEK 5 000 SEK
  100 - 500 MSEK 10 300 SEK 10 300 SEK
  500 – 1 000 MSEK 15 400 SEK 15 400 SEK
  1 000 – 5 000 MSEK 20 600 SEK 20 600 SEK
  5 000 – 10 000 MSEK 25 500 SEK 25 500 SEK
  Mer än 10 000 MSEK 34 500 SEK 34 500 SEK

  Från och med den 1 januari 2018 gäller ny prislista. 

  Prislista 2018

   

  Startavgift och årlig serviceavgift (2018)
  Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
  0-3 MSEK 800 SEK 800 SEK
  3 - 10 MSEK 1 900 SEK 1 900 SEK
  10 - 25 MSEK 3 800 SEK 3 800 SEK
  25 - 100 MSEK 5 600 SEK 5 600 SEK
  100 - 500 MSEK 11 500 SEK 11 500 SEK
  500 – 1 000 MSEK 17 400 SEK 17 400 SEK
  1 000 – 5 000 MSEK 23 000 SEK 23 000 SEK
  5 000 – 10 000 MSEK 28 500 SEK 28 500 SEK
  Mer än 10 000 MSEK 39 000 SEK 39 000 SEK

  Utländska varuleverantörer som är kunder till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden och som saknar svenskt GS1 Företagsprefix betalar följande avgifter: 5600 SEK i startavgift och 5600 SEK i årlig serviceavgiften .

 • Validoo DataEntry (leverantör)

  Tjänsten medför följande avgift:

  • Årsavgift

  För att nyttja den artikelinformationshantering som Validoo DataEntry tillhandahåller debiteras en årsavgift.

  Årsavgiften baseras på antalet produkter, vilket är den minsta säljbara enheten på basnivå. Se GS1 Handledning för Artikelinformation för vår definition av publicerad basnivå. Företag med en årsomsättning under 3 MSEK betalar aldrig mer än 2 700 SEK i årsavgift.

  Prislista 2017

   

  Årsavgift för företag med en årsomsättning över > 3 MSEK
  Antal produkter Årsavgift per produkt 
  1-25 900 SEK
  26-700 125 SEK
  > 700 0 SEK

   

  Årsavgift för företag med en årsomsättning under < 3 MSEK
  Antal produkter Årsavgift per produkt 
  1-3 900 SEK
  > 3 0 SEK

  Exempel 1: Om ett företag har 100 produkter och en årsomsättning på 100 MSEK blir avgiften (25*900) + (75*125) = 31 875 SEK. Vid fler än 700 produkter, och en årsomsättning överstigande 3 MSEK, är maxsumman alltid 106 875 SEK. 

  Exempel 2: Om ett företag har 5 produkter och en årsomsättning på 2 MSEK blir avgiften (3*900) + (2*0) = 2 700 SEK. Vid fler än 3 produkter, och en årsomsättning under 3 MSEK, är maxsumman alltid 2 700 SEK. 

  Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden? Din årsavgift följer samma avgiftsmodell som företag med en årsomsättning överstigande 3 MSEK. Se tabell ovan.

  Från och med den 1 januari 2018 gäller ny prislista. 

  Prislista 2018

   

  Årsavgift för företag med en årsomsättning över > 3 MSEK

  Antal produkter Årsavgift per produkt 
  1-25 900 SEK
  26-700 125 SEK
  > 700 0 SEK

   

  Årsavgift för företag med en årsomsättning under < 3 MSEK
  Antal produkter Årsavgift per produkt 
  1-3 900 SEK
  > 3 0 SEK


  Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden?
  Din årsavgift följer samma avgiftsmodell som företag med en årsomsättning överstigande 3 MSEK. Se tabell ovan.

 • Validoo Q-lab (leverantör)

  Tjänsten medför följande avgifter:

  • Startavgift
  • Årlig serviceavgift
  • Rörlig avgift: Avgift för kvalitetssäkring

  Startavgift och årlig serviceavgift

  För Validoo Q-lab debiteras en startavgift vid avtalstecknandet samt en årlig serviceavgift. Avgifterna tas ut i förskott och styrs av företagets årsomsättning.

  Tidpunkten för avtalstecknandet, det vill säga antalet återstående månader på året, bestämmer den första årliga serviceavgiften. Vid avtalstecknande i exempelvis juli månad blir den första årliga serviceavgiften halverad, vilket anges med rabatt i procent i fakturan.  

  Prislista 2017

   

  Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
  0-3 MSEK 0 SEK 0 SEK
  3-10 MSEK 560 SEK 560 SEK
  10-25 MSEK 1 300 SEK 1 300 SEK
  25-100 MSEK 2 400 SEK 2 400 SEK
  100-500 MSEK 3 100 SEK 3 100 SEK
  500-1 000 MSEK 4 700 SEK 4 700 SEK
  1 000-5 000 MSEK 7 100 SEK 7 100 SEK
  5 000-1 0000 MSEK 9 500 SEK 9 500 SEK
  Mer än 10 000 MSEK 11 900 SEK 11 900 SEK

  (Utländska varuleverantörer som är kunden till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden och som saknar svenskt GS1 Företagsprefix betalar följande avgifter: Startavgift 2 400 SEK, Årlig serviceavgift 2 400 SEK)

  Rörlig avgift: Avgift för manuell kvalitetssäkring av produktinformation (artikelinformation och livsmedelsinformation)

  För varje GTIN som kvalitetssäkras debiteras en avgift. Produktinformationen ska följa GS1s standard för Artikelinformation. Innehållet i artikelinformationen, samt eventuell livsmedelsinformation, säkerställs att den är rätt och stämmer överens med den verkliga produkten. Vid ej godkänd manuell kvalitetssäkring debiteras en ny avgift för det nya varuprovet eller den kompletterande informationen. Du betalar en avgift för kvalitetssäkring av artikelinformation och en avgift för livmedelsinformationen. 

  Avgift per GTIN
  410 SEK

  Vi tar ut en avgift på 500 SEK om en produkt saknar korrekt märkning. Det är viktigt att ditt företagsnamn, GLN och GTIN stämmer. Om en inskickad produkt avbryts på begäran debiteras den ordinarie avgiften.

  Från och med den 1 januari 2018 gäller ny prislista. 

  Prislista 2018

   

  Årsomsättning Startavgift Årlig serviceavgift
  0-3 MSEK 0 SEK 0 SEK
  3-10 MSEK 600 SEK 600 SEK
  10-25 MSEK 1 450 SEK 1450 SEK
  25-100 MSEK 2 650 SEK 2 650 SEK
  100-500 MSEK 3 450 SEK 3 450 SEK
  500-1 000 MSEK 5 200 SEK 5 200 SEK
  1 000-5 000 MSEK 7 900 SEK 7 900 SEK
  5 000-1 0000 MSEK 10 600 SEK 10 600 SEK
  Mer än 10 000 MSEK 13 500 SEK 13 500 SEK

  (Utländska varuleverantörer som är kunden till en annan GS1-organisation än GS1 Sweden och som saknar svenskt GS1 Företagsprefix betalar följande avgifter: Startavgift 2 650 SEK, Årlig serviceavgift 2 650 SEK)

  Rörlig avgift: Avgift för manuell kvalitetssäkring av produktinformation (artikelinformation och livsmedelsinformation)

  För varje GTIN som kvalitetssäkras debiteras en avgift. Produktinformationen ska följa GS1s standard för Artikelinformation. Innehållet i artikelinformationen, samt eventuell livsmedelsinformation, säkerställs att den är rätt och stämmer överens med den verkliga produkten. Vid ej godkänd manuell kvalitetssäkring debiteras en ny avgift för det nya varuprovet eller den kompletterande informationen. Du betalar en avgift för kvalitetssäkring av artikelinformation och en avgift för livmedelsinformationen. 

  Avgift per GTIN
  425 SEK

  Vi tar ut en avgift på 500 SEK om en produkt saknar korrekt märkning. Det är viktigt att ditt företagsnamn, GLN och GTIN stämmer. Om en inskickad produkt avbryts på begäran debiteras den ordinarie avgiften.

 • Validoo MediaStore (leverantör)

  Tjänsten medför följande avgifter:

  • Årlig serviceavgift
  • Rörlig avgift: Avgift för fotografering eller kvalitetssäkring av bilder
  • Tilläggsavgift: Tjänst för Planograminformation

  Årlig serviceavgift

  Den årliga serviceavgiften styrs av antalet GTIN med publicerade bilder. Avgiften faktureras i början av varje kalenderår. Det är en förskottsbetalning baserat på föregående års ackumulerade antal GTIN med publicerade bilder.

  När nya GTIN med bilder publiceras, eller vid första publiceringstillfället för nya kunder, skickas en faktura för den årliga serviceavgiften månaden efter publiceringstillfället. Du betalar alltid för de månader du nyttjar servicen, vilket innebär en reducerad årlig serviceavgift vid dessa tillfällen. Vid publicering i exempelvis juli månad halveras den första årliga serviceavgiften, vilket anges med rabatt i procent i fakturan.

  Prislista 2017

   

  Antal GTIN med publicerade bilder Avgift per GTIN
  1-75 295 SEK
  76-150 180 SEK
  151-300 125 SEK
  301-700 65 SEK
  > 700 0 SEK

  Exempel: Om ett företag har 250 GTIN blir den årliga serviceavgiften (75*295) + (75*180) + (100*125) = 48 125 SEK. Vid fler än 700 GTIN är maxsumman alltid 80 375 SEK.

  Rörlig avgift: Fotografering

  I priset för produktfotografering ingår en marknadsbild, enligt vår fotomanual, och en till tre planogrambilder beroende på förpackningstyp. I fotograferingen ingår även viss redigering och uppladdning av bilderna. Läs mer under Fotografering i vår studio före orderläggning. Ledtiden för ordinarie fotografering är fem till tio dagar. För Fotografering Express gäller 48 timmar, under arbetsdagar, från det att vi mottagit produkten. Vid större volymer kontakta offert@gs1.se för priser.

   Fotografering
  Typ av utförande   Avgift per GTIN
  Fotografering (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 830 SEK
  Fotografering Express 48H (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 1990 SEK
  Redigering, urklippsbanor och uppladdning Ingår (notera våra tilläggstjänster nedan)
  Fotografering Foodservice (en marknadsbild, en webbild)* 1750 SEK
  3D / CGI (computer generated images)** Be om offert

  * Läs mer i vår manual för fotografering Foodservice. 

  ** Välkommen med din förfrågan.

  Tillägg fotografering samt bildredigering
  Typ av utförande Avgift
  Bildredigering av datumstämplar och dylikt 220 SEK per bild
  Avancerad retusch av glasflaskor 335 SEK per bild
  Extra marknadsbild vid fotografering 830 SEK per bild
  Avancerad retusch 770 SEK per timme
  Merarbete (redigering av skador på förpackningen samt preparering av produkten inför fotografering) 500 SEK

  Studion kan utföra uppdrag utöver standardfotograferingen ovan. Kontakta offert@gs1.se för förfrågan.

  Rörlig avgift: Kvalitetssäkring av bilder

  Vid kvalitetssäkring av bilder kan du ladda upp både marknads- och planogrambilder. Det som händer då är att produktbilderna granskas, med en automatisk validering samt en manuell kvalitetssäkring, för att se om de följer kvalitetssäkringsreglerna. Om bilderna har hög kvalitet och innehåller rätt produktinformation publiceras bilderna. Om en bild inte blir godkänd måste du ladda upp en ny bild, alternativt beställa redigering av bilden. Ledtiden är maximalt fem dagar. Notera att du även betalar en årlig serviceavgift per nytt GTIN med bilder som publiceras (se detaljer ovan).

  I Kvalitetssäkring Bild PLUS ingår redigering. Läs mer om bildregler under Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler.

  Typ av utförande Avgift per bild
  Kvalitetssäkring Bild 120 SEK
  Kvalitetssäkring Bild PLUS 315 SEK
  Redigering Bild 250 SEK

   

  Tilläggsavgift: Tjänst för Planograminformation

  Validoo MediaStore har även en tjänst för planograminformation. Med ett planogramavtal kan du som leverantör söka samt ladda ner alla leverantörers planogrambilder och all produktinformation som finns i Validoo MediaStore.

   

  Årlig serviceavgift
  6 950 SEK


  Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden?
  För MediaStore gäller samma avgiftsmodell som för leverantörer med svenskt GLN.

  Prislista 2018

   

  Antal GTIN med publicerade bilder Avgift per GTIN
  1-75 295 SEK
  76-150 195 SEK
  151-300 140 SEK
  301-700 75 SEK
  > 700 0 SEK

  Exempel: Om ett företag har 250 GTIN blir den årliga serviceavgiften (75*295) + (75*195) + (100*140) = 50 750 SEK. Vid fler än 700 GTIN är maxsumman alltid 87 750 SEK.

  Fotografering

  I priset för produktfotografering ingår en marknadsbild, enligt vår fotomanual, och en till tre planogrambilder beroende på förpackningstyp. I fotograferingen ingår även viss redigering och uppladdning av bilderna. Läs mer under Fotografering i vår studio före orderläggning. Ledtiden för ordinarie fotografering är fem till tio dagar. För Fotografering Express gäller 48 timmar, under arbetsdagar, från det att vi mottagit produkten. Vid större volymer kontakta offert@gs1.se för priser.

   Rörliga avgifter för Validoo MediaStore
  Typ av utförande   Avgift per enhet   Enhet
  Fotografering (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 830 SEK GTIN
  Fotografering Express 48H (en marknadsbild, en till tre planogrambilder) 1990 SEK GTIN
  Fotografering Foodservice 1350 SEK GTIN
  3D / CGI (Computer Generated Images) Offert Offert
  Bildredigering av datumstämlar etc. 250 SEK BILD
  Bildredigering- avancerad retouch av glas 400 SEK BILD
  Extra marknadsbild vid fotoproduktion Offert Offert
  Bildretuschering, avancerad 800 SEK Timme
  Kvalitetssäkring Bild 125 SEK BILD
  Kvalitetssäkring Bild PLUS (redigering ingår) 325 SEK BILD
  Efterredigering Bild 250 SEK BILD

   

  * Läs mer i vår manual för fotografering Foodservice. 

  ** Välkommen med din förfrågan.

  Studion kan utföra uppdrag utöver standardfotograferingen ovan. Kontakta offert@gs1.se för förfrågan.

  Rörlig avgift: Kvalitetssäkring av bilder

  Vid kvalitetssäkring av bilder kan du ladda upp både marknads- och planogrambilder. Det som händer då är att produktbilderna granskas, med en automatisk validering samt en manuell kvalitetssäkring, för att se om de följer kvalitetssäkringsreglerna. Om bilderna har hög kvalitet och innehåller rätt produktinformation publiceras bilderna. Om en bild inte blir godkänd måste du ladda upp en ny bild, alternativt beställa redigering av bilden. Ledtiden är vid normal orderingång 1-2 dagar. Notera att du även betalar en årlig serviceavgift per nytt GTIN med bilder som publiceras (se detaljer ovan).I Kvalitetssäkring Bild PLUS ingår redigering. Läs mer om bildregler under Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler

  Tilläggsavgift: Tjänst för Planograminformation

  Validoo MediaStore har även en tjänst för planograminformation. Med ett planogramavtal kan du som leverantör söka samt ladda ner alla leverantörers planogrambilder och all produktinformation som finns i Validoo MediaStore.

   

  Årlig serviceavgift
  7 500 SEK

   

  Är du ansluten till en annan GS1-organisation är GS1 Sweden? För Validoo MediaStore gäller samma avgiftsmodell som för leverantörer med svenskt GLN.

 • Validoo för Mottagare

  Validoo Item

  Kontakta oss för att teckna ett avtal som mottagare.

  Validoo Q-lab

  Kontakta oss för att teckna ett avtal som mottagare.

  Validoo MediaStore

  Kontakta oss för att teckna ett avtal som mottagare.

Avtalsvillkor & uppsägning

Här hittar du alla våra avtalsvillkor för våra tjänster samt uppsägning.

Tjänstebeskrivningar

Här hittar du tjänstebeskrivningar för alla våra tjänster.