26. Jag har fått en faktura för Validoo Q-lab, vad avser fakturan?

För tjänsten Validoo Q-lab gäller startavgift, årlig serviceavgift och kvalitetssäkringsavgift (per enskilt GS1-artikelnummer). Läs mer om priser och avtalsvillkor för Validoo Q-lab