Regler för våra kvalitetssäkringar

Kvalitetssäkringsreglerna beskriver vilka manuella kontroller som Validoo Q-lab gör, hur de går till, vilka termer som kontrolleras och vilka resultat kvalitetssärkingarna kan ge.

Validoo Q-labs kvalitetssäkringsregler har tagits fram med hjälp av Validoos referensgrupper. Reglerna baseras på GS1:s standarder och regelverk, bland annat standarden för Artikelinformation och Livsmedelsinformation.

Ladda ner Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation 3.1.1 (.pdf)

Ladda ner Kvalitetssäkringsregler för Livsmedelsinformation 3.1.1 (.pdf)