Validoo Q-lab

Kvalitetssäkra produktinformation

Här finns den information du behöver när du ska göra en manuell kvalitetssäkring i Validoo Q-lab.

Läs mer

Kontrollera streckkoder

I Validoo Q-lab säkerställer vi bland annat att streckkoden på varuprovet är läsbar.

Läs mer

Välja varuprov

Här finns den information du behöver när du ska kvalitetssäkra produktinformation med Validoo Q-lab.

Läs mer

Kundlista

Se vilka leverantörer och mottagare som är kunder till Validoo Q-lab och vilket GLN de använder.

Läs mer

Vanliga frågor

Här ger vi dig svar på de vanligaste frågorna som vi får.

Läs mer

Tjänstebeskrivning & avtal

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som Validoo Q-lab baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.