Publicering av godkända bilder

Efter genomförd kvalitetssäkring med godkänt resultat (OK) ska du godkänna bilden för publicering. Det innebär att du tillgängliggör bilden för dina mottagare i Validoo MediaStore.