Linas Matkasse

Linas Matkasse använder ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för att identifiera sig som köpare i artikelinformationen. Kontakta er ordinarie affärskontakt hos Linas Matkasse för att få tillgång till deras lokaliseringsnummer.

Linas Matkasse vill endast ha artikelinformation av leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka artikelinformation för överenskomna produkter. Därför ska leverantören alltid stämma av med Linas Matkasse om det råder osäkerhet om att artikelinformationen ska skickas.